Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Defendants (criminal proceedings)

Please note that these factsheets apply only to England and Wales. If you want to know your rights in other parts of the United Kingdom, see the separate factsheets for Scotland and for Northern Ireland. These factsheets explain what happens if you are suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fine, see Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Summary of the criminal process

The normal stages in the criminal process are as follows:

 • The police investigate whether a crime was committed and by whom. They collect evidence.
 • Having identified a suspect, the police, if they think it necessary, can arrest the person and question them on the offence.
 • If the police think that the suspect may have committed a crime they consult the Crown Prosecution Service (CPS) about whether to charge him – that is, make a formal accusation to be tried in court.
 • The CPS decides on suitable charges and serves a formal document on the suspect describing the allegation.
 • Before the trial, court hearings find out how the accused intends to plead, and check the case is ready for trial.
 • The prosecutor presents the evidence at trial. The accused may also present evidence in his defence. Serious cases will be decided by a jury and less serious cases by magistrates.
 • After all the evidence is heard, the magistrates or jury declare a verdict.
 • If the accused is found guilty, the judge determines the sentence.
 • The decision can be appealed

The factsheets give details about these stages in the process and about your rights. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Investigation and arrest
 • Interview and charge
 • Court appearances before trial
 • Preparation of the case before trial

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

 • More information about appeal hearings

5 - Road traffic offences

Related links

Crown Prosecution Service

Liberty Guide to Human Rights

Last update: 01/12/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 ‒ Ako si zabezpečiť právne poradenstvo

Nezávislé právne poradenstvo je dôležité vtedy, ak ste podozrivý alebo obžalovaný z trestného činu. Tento prehľad vám pomôže nájsť si advokáta a zistiť, kto ho bude musieť zaplatiť.

Na policajnej stanici

Ak vás vypočúvajú na policajnej stanici, máte právo zdarma požadovať právnu radu, aj keď ste neboli zatknutý. Môžete požiadať políciu, aby skontaktovala konkrétnu firmu zaoberajúcu sa právnym poradenstvom podľa vašej voľby alebo obhajcu ustanoveného v rámci štátneho programu právnej pomoci (duty solicitor), ktorý je dostupný 24 hodín denne a je právnym poradcom nezávislým od polície. V prípade niektorých trestných činov poskytnú radu nezávislí poradcovia telefonicky. V prípade vážnejších trestných činov môže byť právny poradca na policajnej stanici prítomný spoločne s vami.

Ak chcete iného právnika, môžete ho nájsť v Odkaz sa zobrazí v novom okneZdružení právnych zástupcov (Law Society), Odkaz sa zobrazí v novom okneRade advokátskych komôr (Bar Council), Odkaz sa zobrazí v novom oknePoradenskej kancelárii pre občanov (Citizens Advice Bureau) alebo Odkaz sa zobrazí v novom okneObčiansko-právnej poradenskej službe (Civil Legal Advice). Ak sa rozhodnete využiť obhajcu ustanoveného v rámci štátneho programu právnej pomoci (duty solicitor), je možné, že budete musieť uhradiť nejaké náklady.

Ak požiadate o právnu radu, musí polícia s výsluchom počkať, kým sa s vami neporozpráva právnik. Ak právnika nechcete, ale potom zmeníte názor, môžete oň kedykoľvek zdarma požiadať.

Ak nie ste v policajnej väzbe

Ak nie ste v policajnej väzbe, ale ste obvinený z trestného činu, mali by ste kontaktovať právnika čo najskôr. Ak žiadneho právnika nepoznáte, môžete ho nájsť v Odkaz sa zobrazí v novom okneZdružení právnych zástupcov (Law Society), Odkaz sa zobrazí v novom okneRade advokátskych komôr (Bar Council), Odkaz sa zobrazí v novom oknePoradenskej kancelárii pre občanov (Citizens Advice Bureau) alebo v kancelárii Odkaz sa zobrazí v novom okneObčiansko-právnej poradenskej služby (Civil Legal Advice). V závislosti od vašej finančnej situácie môžete mať nárok na bezplatnú právnu pomoc. Či na takúto pomoc máte nárok, vám povie právnik, ale musíte mu poskytnúť informácie o vašich finančných pomeroch (napr. výplatnú pásku).

Bezplatné služby môžu poskytovať iba právnici združení v Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúre právnej pomoci (Legal Aid Agency) alebo v Public Defender Service (služba verejného obhajcu) v mestách, kde je táto služba k dispozícii. Informácie o tom, ktorí právnici sa na týchto programoch zúčastňujú, zistíte v kancelárii Odkaz sa zobrazí v novom okneCivil Legal Advice.

Na súde

Ak ide váš prípad na súd, máte právo na právneho zástupcu. Odkaz sa zobrazí v novom okneCriminal Legal Aid (právna pomoc v trestných otázkach) garantuje právnu pomoc a zastúpenie v súdnom procese. Táto služba môže byť bezplatná, ale záleží to od vážnosti prípadu a od vašej finančnej situácie. Ak nemáte právnika, požiadajte o obhajcu ustanoveného v rámci štátneho programu právnej pomoci (duty solicitor) okamžite, keď sa dostavíte na súd.

V prípade Odkaz sa zobrazí v novom oknemagistrátneho súdu (Magistrates’ Court) býva právna pomoc a zastúpenie bezplatné, ak ide o vážny prípad. Ak nie, môžete sa na nákladoch podieľať v závislosti od druhu veci, vášho veku a príjmov. Ak máte menej ako 18 rokov alebo poberáte nejaké štátne príspevky, môže vám byť právne zastúpenie poskytnuté bezplatne. Odkaz sa zobrazí v novom okneObhajca ustanovený v rámci štátneho programu právnej pomoci (duty solicitor) na súde alebo člen súdneho zboru vám to vysvetlí.

Ak váš prípad rieši Odkaz sa zobrazí v novom okneKorunný súd (Crown Court), máte nárok na právnu pomoc a zastúpenie. Ak ročný disponibilný príjem vašej domácnosti predstavuje minimálne 37 500 GBP, nebudete mať právo na právnu pomoc. V závislosti od vašej finančnej situácie možno budete musieť takisto platiť príspevok na právne zastúpenie, ktorý sa vypočíta tak z vášho príjmu, ako aj z kapitálu.

Ak vás Korunný súd uzná nevinným, môžu vám byť uhradené náklady. Ak ste uznaný vinným, je možné, že sa budete musieť podieľať na nákladoch.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúra právnej pomoci (Legal Aid Agency)

Odkaz sa zobrazí v novom okneUsmernenia Združenia právnych zástupcov (Law Society)

Odkaz sa zobrazí v novom okneSprievodca Poradenskej kancelárie pre občanov (Citizens Advice Bureau) (UK)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávna pomoc v trestných otázkach (Criminal Legal Aid)

Odkaz sa zobrazí v novom okneGenerálna rada advokátskych komôr (General Council of the Bar)

Posledná aktualizácia: 01/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

2 - Moje práva počas vyšetrovania trestného činu a predtým, ako prípad pôjde na súd

Táto informačná stránka a jej čiastkové informačné stránky vysvetľujú postup, ktorý sa používa počas vyšetrovania trestného činu, a to, čo nasleduje po vyšetrovaní a čo predchádza trestnému konaniu.

Aké sú fázy vyšetrovania trestného činu?

Vyšetrovanie trestného činu sa začína vtedy, ak má polícia podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. Polícia vedie vyšetrovanie a zhromažďuje dôkazy. Vo vážnych prípadoch, keď je polícia presvedčená, že má dostatok dôkazov na vznesenie obvinenia, sa spojí s Odkaz sa zobrazí v novom okneProkurátorskou službou koruny (CPS), ktorá obyčajne rozhoduje o tom, aké obvinenia je možné vzniesť, ak vôbec nejaké sú. Môže požadovať ďalšie vyšetrovanie.

Ak vás polícia identifikuje ako podozrivého, je prvou kľúčovou fázou rozhodnutie o vašom zatknutí.

Po období, ktoré strávite vo vyšetrovacej väzbe, nasleduje ďalšia kľúčová fáza, a to rozhodnutie o vznesení obvinenia. Ak polícia potrebuje vykonať ďalšie vyšetrovanie a nie je potrebné vás držať vo väzbe, musí vás polícia prepustiť buď bez obvinenia alebo na kauciu a požiada vás, aby ste sa neskôr vrátili na policajnú stanicu.

Ak však máte byť obžalovaný z trestného činu a polícia rozhodne o tom, že máte zostať vo väzbe, budete musieť ísť na súd, aby rozhodol o tom, či by ste mali byť pred procesom prepustený na kauciu.

Ak máte byť vyšetrovaný z dôvodu údajných teroristických trestných činov, vaše práva a právomoc polície sa líšia od tých, ktoré sú uvedené nižšie (pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o terorizme z roku 2000, ktorý nepatrí do rozsahu týchto informačných stránok).

Ak máte menej ako 18 rokov, uplatnia sa ďalšie ochranné opatrenia. Požiadajte vášho advokáta, aby vám ich vysvetlil.

Kliknite na odkazy uvedené nižšie, ktoré obsahujú viac informácií o vašich právach predtým, ako sa prípad dostane na súd:

Vyšetrovanie a zatknutie (1)

Bude mi polícia klásť otázky?

Ak vás polícia podozrieva zo spáchania trestného činu alebo z toho, že máte informácie o trestnom čine, môže vám klásť otázky.

Musím ísť na policajnú stanicu?

Polícia vás môže Odkaz sa zobrazí v novom oknezastaviť, prehľadať a položiť vám niekoľko otázok na ulici alebo inom verejnom mieste. Ak vás o to polícia požiada, mali by ste jej povedať svoje meno a adresu. Ak vás polícia podozrieva z trestného činu, môže vás požiadať, aby ste sa dobrovoľne prihlásili na policajnej stanici. Môžu vás zatknúť a vziať vás na policajnú stanicu aj proti vášmu želaniu. Musia vám povedať, prečo tak robia.

Môžem opustiť policajnú stanicu?

Ak ste na policajnej stanici buď ako podozrivý alebo ako možný svedok, ale neboli ste zatknutý, môžete kedykoľvek odísť.

Čo sa stane, keď ma zatknú?

Ak polícia chce, aby ste zostali na policajnej stanici, musí Odkaz sa zobrazí v novom oknevás zatknúť. Musia vám povedať prečo a zatknutie musí byť nevyhnutné. Polícia vás môže prehľadať, vziať vám odtlačky prstov a vzorku DNA a vykonať iné fyzické prehliadky, ktoré sú vysvetlené Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Čo sa stane, keď neovládam daný jazyk?

Ak nerozumiete po anglicky, polícia vám musí bezplatne poskytnúť tlmočníka. Nemôžu sa s vami rozprávať bez prítomnosti tlmočníka.

Môžem mať advokáta?

Ak budete vzatý do väzby, budete mať právo na advokáta. Ak nepoznáte advokáta, polícia bude kontaktovať advokáta, ktorý je v službe. Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1.

Čo ak mám menej ako 17 rokov alebo som zraniteľná dospelá osoba?

Ak máte menej ako 17 rokov alebo ste zraniteľná dospelá osoba, polícia sa s vami nemôže rozprávať bez vhodnej dospelej osoby. Polícia to zariadi.

Táto osoba vás bude počas rozhovoru s políciou podporovať a radiť vám. Táto osoba nie je advokátom a nebude vám dávať právne rady. Vhodnou dospelou osobou môže byť rodinný príslušník, priateľ alebo dobrovoľník alebo sociálny/zdravotnícky pracovník.

Môže ma polícia prehľadať?

Aj keď nie ste vzatý do väzby, polícia vás môže Odkaz sa zobrazí v novom oknezastaviť a prehľadať alebo môže prehľadať vaše vozidlo, ale len vtedy, ak má dôvodné podozrenie týkajúce sa toho, že máte u seba ukradnuté alebo zakázané veci alebo že ste spáchali trestný čin.

Môže mi polícia vziať odtlačky prstov alebo DNA?

Ak ste neboli zatknutý, nemusíte si nechať vziať odtlačky prstov alebo iné vzorky a polícia si ich nemôže vziať bez vášho súhlasu. Ak ste však boli zatknutý, polícia má právo vziať vzorky, ako napríklad Odkaz sa zobrazí v novom oknekrv, sliny alebo iné telesné tkanivá, aj bez vášho súhlasu.

Musím sa zúčastniť na skupinovej identifikácii páchateľa?

Ak ste boli zatknutý, polícia vás môže požiadať o to, aby ste sa zúčastnili na skupinovej identifikácii páchateľa. Ak odmietnete, môže to byť v rámci procesu použité proti vám. Obyčajne ide len o video fotografie, ktoré si obeť alebo svedkovia prezerajú. Advokát, ktorý je v službe, vám s tým pomôže.

Môže polícia prehľadať moje auto a priestory?

Ak ste boli zatknutý, polícia môže na základe oprávnenia od vyššieho dôstojníka vykonať prehliadku vášho auta a priestorov a vziať akýkoľvek váš majetok, pokiaľ je to pre vyšetrovanie relevantné.

Môžem kontaktovať priateľa alebo rodinného príslušníka?

Áno, aby ste im povedali, kde sa nachádzate.

Môžem v prípade potreby navštíviť lekára?

Ak potrebujete zdravotnícku pomoc, máte právo navštíviť lekára.

Pochádzam z iného členského štátu. Môžem kontaktovať svoje veľvyslanectvo?

Áno. Zástupca veľvyslanectva sa dostaví na policajnú stanicu alebo vás bude kontaktovať, aby zistil, či potrebujete pomoc. Polícia je povinná kontaktovať konzulát nasledujúcich krajín v EÚ, ak ste boli zatknutý a zadržaný ‒ Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Švédsko.

Čo sa stane, keď ma zatknú na základe európskeho zatykača?

Ak jeden členský štát vydá európsky zatykač, môžete byť zatknutý v inom členskom štáte a po vypočutí sudcom vás môžu vrátiť danej krajine. Máte právo na advokáta a tlmočníka, ak ho potrebujete. Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1.

Kedy ma polícia obviní?

Ak polícia rozhodne o tom, že proti vám existuje dostatok dôkazov, môže vás obviniť z trestného činu. V obvinení sa hovorí o tom, aký trestný čin ste podľa polície spáchali. Keď ste boli obžalovaný, polícia vás už ďalej nemôže v súvislosti s týmto trestným činom vypočúvať.

Ako dlho ma môže polícia po zatknutí zadržiavať?

Po zatknutí vás polícia môže na policajnej stanici zadržiavať najviac 24 hodín. Vyšší dôstojník môže toto obdobie predĺžiť na 36 hodín, ak má dôvodné podozrenie týkajúce sa toho, že je to nevyhnutné na získanie dôkazov, že ide o závažný trestný čin a že vyšetrovanie riadne prebieha. Po tomto období musíte byť obžalovaný z trestného činu alebo prepustený z policajnej väzby. Ak vás bude chcieť polícia zadržať na dlhší čas, musí na to získať povolenie od magistrátneho súdu. Súd môže predĺžiť obdobie zadržania na maximálne 96 hodín.

Sťažnosti na políciu

Ak si myslíte, že polícia s vami nezaobchádzala primerane, môžete sa sťažovať buď polícii alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknenezávislej komisii pre sťažnosti na políciu.

Výsluch a obžaloba (2)

Kedy môže byť so mnou vedený rozhovor?

Ak vás zatknú a Odkaz sa zobrazí v novom oknezadržia na policajnej stanici, musí sa väzenský dôstojník presvedčiť o tom, že ste duševne a fyzicky spôsobilý na rozhovor. Počas každých 24 hodín musíte mať minimálne 8 hodín spánku bez vypočúvania. Počas rozhovoru by vám každé 2 hodiny mali povoliť 15-minútovú prestávku na občerstvenie. Zvyčajne máte právo na to, aby sa na rozhovore zúčastnil aj advokát.

Musím odpovedať na otázky polície?

Nemusíte odpovedať na otázky. Ak vás polícia podozrieva z trestného činu, musí vás formálne varovať (upozorniť) ešte predtým, ako vám začne klásť otázky. Upozornia vás na to, že nemusíte odpovedať na otázky, ale ak niečo predsa len poviete, môže to byť na súde použité ako dôkaz. Musia vám povedať aj to, že ak nepoviete niečo, na čo sa chcete neskôr na súde spoľahnúť, môže byť skutočnosť, že ste to polícii nepovedali, počas procesu použitá proti vám.

Ako sa vedie rozhovor s políciou?

Rozhovory na policajnej stanici sa vedú vo vypočúvacej miestnosti a vždy sa z nich urobí zvukový záznam. Proces nahrávania vám polícia musí vysvetliť ešte pred rozhovorom.

Kedy ma polícia obviní?

Ak si polícia myslí, že má proti vám dostatok dôkazov, môže vás obviniť z trestného činu. Polícia vás už potom ďalej nemôže v súvislosti s týmto trestným činom vypočúvať. Obvinenia môžu byť v neskorších fázach procesu zmenené.

Súdne pojednávanie pred procesom (3)

Kedy budem prvýkrát na súde?

Ak ste v policajnej väzbe, polícia vás musí vziať na súd v najbližší deň, kedy zasadá. Zvyčajne sa prvé vypočutie uskutoční na magistrátnom súde.

Mám právo na advokáta?

Máte právo na advokáta na súde. Ak nemáte vlastného advokáta, bude vás zastupovať advokát, ktorý je v službe. Pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1.

Bude prítomný tlmočník v prípade, že neovládam daný jazyk?

Ak nehovoríte po anglicky, bude vám bezplatne pridelený tlmočník, ktorý bude tlmočiť všetky súdne pojednávania.

Môžem byť prepustený z väzby?

Ak ste držaný vo väzbe, môžete sa obrátiť na súd so žiadosťou o prepustenie na základe kaucie. Ak bola kaucia uznaná, možno nebude potrebné zložiť žiadne peniaze.

Zvyčajne bude kaucia uznaná, ak nemáte zápis v trestnom registri a ak je súd toho názoru, že nepredstavujete nebezpečenstvo pre spoločnosť, že sa nebudete stýkať so svedkami a že sa v prípade potreby dostavíte na súd. Kaucia môže podliehať podmienkam, napríklad aby ste sa zdržiavali na určitej adrese, aby ste polícii odovzdali svoj cestovný pas alebo aby ste nosili elektronický štítok.

Ak súd kauciu zamietne, zostanete vo väzbe až do začatia procesu.

Môžem sa odvolať proti rozhodnutiu, že budem vo väzbe až do procesu?

Áno. Požiadajte svojho advokáta o informácie.

Dostavím sa na súd ešte raz pred procesom?

Áno. Váš advokát vám poskytne všetky informácie.

Ako dlho môžem zostať vo väzbe pred procesom?

Ak ste zadržiavaný vo väzbe, váš proces sa musí začať v rámci Odkaz sa zobrazí v novom okneurčitej lehoty.

Proces na korunnom súde sa zvyčajne začne do 182 dní odo dňa, kedy ste boli vzatý do väzby. Ak sa nezačne, môžete požiadať o prepustenie na kauciu. Pri menej vážnych prípadoch sa proces musí začať do 56 dní. Ak sa nezačne, budete prepustený na kauciu.

Príprava prípadu pred procesom (4)

Čo sa stane pred procesom?

V období pred vaším procesom bude Odkaz sa zobrazí v novom okneProkurátorská služba koruny (CPS) rozhodovať o tom, či je váš prípad dosť presvedčivý na to, aby bola podaná žaloba. Žalobca sa s vaším advokátom podelí o dôkazy, ktoré sa počas procesu použijú proti vám. Napríklad ak majú svedkovia predložiť dôkaz, budú vám poskytnuté ich písomné vyhlásenia. Žalobca vás tiež musí oboznámiť so všetkými materiálmi, ktoré môžu oslabiť jeho prípad alebo pomôcť vášmu prípadu. Žalobca musí neustále preverovať dôkazy a poskytnúť vám všetok materiál, ktorý do tohto testu patrí.

Pochádzam z iného členského štátu. Musím sa pred procesom zdržiavať v Anglicku/vo Walese?

Ak nie ste držaný vo väzbe alebo ak ste boli prepustený na kauciu, môžete sa vrátiť do svojej krajiny. Kauciu vám však nemusia uznať, ak žalobca bude požadovať, aby ste počas vyšetrovania zostali v Anglicku alebo vo Walese. Súd môže súhlasiť s kauciou pod podmienkou, že zostanete v Anglicku. Porušenie tejto podmienky je trestným činom. Ak ste boli prepustený na kauciu, musíte uviesť adresu v Spojenom kráľovstve, na ktorej budete zastihnuteľný. Môže to byť adresa vášho advokáta.

Ak som sa vrátil do svojho členského štátu, musím sa pred procesom vrátiť do Anglicka/Walesu?

Pravdepodobne. V rámci niektorých predsúdnych konaní vás váš advokát môže požiadať o to, aby ste sa ich nezúčastnili, alebo sa ich budete môcť zúčastniť prostredníctvom videospojenia.

Bude môj prípad vždy predmetom procesu?

Váš prípad sa možno na súd nedostane. CPS môže rozhodnúť o upustení od prípadu alebo môže navrhnúť Odkaz sa zobrazí v novom oknepodmienečnú výstrahu, čo môže znamenať pokutu. Ak s tým budete súhlasiť, uznávate, že ste spáchali trestný čin. Zaznamená sa to do vášho trestného registra a nebudete sa môcť odvolať.

Aký druh dôkazov bude žalobca zhromažďovať?

Polícia sa môže rozprávať so svedkami a môže aj zhromažďovať fyzické a forenzné dôkazy. Napríklad môže zhromažďovať dokumenty z vášho domu alebo pracoviska, môže prehľadať vaše auto alebo vziať vzorky vašej DNA (napr. vlasy, sliny atď.).

Môžem obžalobe zabrániť v tom, aby zhromaždila určité dôkazy?

Niekedy musí polícia získať Odkaz sa zobrazí v novom oknepríkaz na prehliadku, ktorý môže byť napadnutý. V príkazoch sa zvyčajne musí konkrétne hovoriť o tom, čo je možné prehľadať a prečo. Ak sa polícia nepridržiava príkazu, potom je možné, že zhromaždené dôkazy nebudú môcť byť počas procesu použité.

Budú sa vyžadovať informácie o mojom trestnom registri?

Žalobca zhromaždí informácie o vašom trestnom registri vrátane usvedčení mimo Spojeného kráľovstva.

Je možné obvinenia voči mne zmeniť predtým, ako sa proces začne?

Áno. To závisí od toho, ako žaloba vyhodnotí dôkazy. Váš advokát môže požiadať o zmenu obžaloby.

Čo sa stane, keď som bol súdený za rovnaký trestný čin v inom členskom štáte?

Ak súd v jednom členskom štáte vyniesol konečné rozhodnutie, nemôžete byť znovu súdený za tie isté skutočnosti v inom členskom štáte.

Môžem priznať vinu pred procesom?

Vo väčšine prípadov platí, že ak chcete priznať vinu vo vzťahu k obvineniu (obvineniam) pred procesom, môžete to urobiť. Ak priznáte vinu, zvyčajne dostanete nižší trest, než aký by ste dostali v rámci sporného konania. Ak sa rozhodnete priznať vinu, obyčajne sa nebudete môcť odvolať voči usvedčeniu a zaznamená sa to do vášho trestného registra.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom poriadku a vyšetrovaní z roku 1996 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom súdnictve z roku 2003 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o polícii a trestných dôkazoch z roku 1984

Odkaz sa zobrazí v novom okneKódex postupov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o kauciách z roku 1976Odkaz sa zobrazí v novom okne(v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o stíhaní trestných činov z roku 1985, oddiel 22 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o závažných organizovaných trestných činoch a polícii z roku 2005

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o terorizme z roku 2000

Posledná aktualizácia: 01/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

3 ‒ Moje práva na súde

Kde sa bude konať proces?

Všetky trestné veci sa začínajú na Odkaz sa zobrazí v novom oknemagistrátnom súde. Existujú tri možné spôsoby, akými sa prípad bude uberať.

Pokiaľ ide o menej závažné trestné činy, proces musí byť vedený na magistrátnom súde buď Odkaz sa zobrazí v novom oknezmierovacími sudcami na troch stupňoch, alebo okresným sudcom.

Pokiaľ ide o závažnejšie trestné činy, proces musí prebiehať na magistrátnom súde alebo na Odkaz sa zobrazí v novom oknekorunnom súde a musí ho viesť sudca a porota pozostávajúca z 12 ľudí.

Zmierovací sudcovia alebo okresný sudca posúdia to, aký proces by bol pre váš prípad najvhodnejší, potom ako si vypočujú prehlásenie vášho advokáta prednesené vo vašom mene. Ak to bude vhodné, proces prebehne na magistrátnom súde, ak nie alebo ak budete trvať na tom, aby proces prebehol na korunnom súde, bude prevedený na tento súd. Všetky procesy s dospelými sú verejné.

Ak máte menej ako 18 rokov a pokiaľ je trestný čin, z ktorého ste obžalovaný, veľmi vážny, bude váš prípad vypočutý na Odkaz sa zobrazí v novom oknesúde pre mladistvých sudcom alebo tromi špeciálne vyškolenými zmierovacími sudcami. Verejnosť bude vylúčená.

Je možné obžalobu počas procesu zmeniť?

Obžalobu je možné zmeniť počas predsúdneho konania, ale obyčajne ju už nemožno zmeniť potom, ako súd začne s vypočúvaním svedkov. Menej závažné obvinenia je potrebné predložiť do šiestich mesiacov od spáchania trestného činu. Môžete priznať vinu len vo vzťahu k niektorým alebo ku všetkým obvineniam. Žalobca môže akceptovať vaše priznanie viny vo vzťahu k menej závažnému trestnému činu, než z akého ste boli obžalovaný.

Musím sa zúčastniť na procese?

Ak sa v prípade predvolania nedostavíte na súd, ide o trestný čin. Okrem toho sa prípad môže prerokúvať aj vo vašej neprítomnosti. Pokiaľ ide o menej závažné trestné činy, často je možné zúčastniť sa na pojednávaní prostredníctvom svojho advokáta alebo priznať vinu prostredníctvom pošty alebo súhlasiť s tým, aby proces pokračoval bez vašej účasti. Na korunnom súde obyčajne nie je možné začať proces bez vašej prítomnosti. Ak však narušíte konanie alebo ak sa budete skrývať pred spravodlivosťou, proces môže pokračovať aj bez vás. Neúčasť (bez dobrého dôvodu) je trestným činom.

Môžem sa zúčastniť na procese prostredníctvom videospojenia?

Obyčajne to nie je možné, na určitých vypočutiach sa však môžete zúčastniť z väznice alebo policajnej stanice prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom oknevideospojenia. Zmierovací sudcovia alebo sudca a žalobca sú na súde. Váš právny poradca môže byť buď na policajnej stanici, alebo na súde a bude vás vidieť a počuť cez videospojenie.

Môže mi byť priradený tlmočník v prípade, že nerozumiem, o čo ide?

Ak nerozumiete po anglicky, súd vám priradí tlmočníka.

Budem mať advokáta?

Vo všeobecnosti nie je potrebné, aby ste na súde mali advokáta, ale dôrazne vám odporúčame, aby ste ho mali. V rámci určitých procesov ste povinný mať advokáta, ako napríklad prípady znásilnenia alebo prípady, v ktorých vystupujú mladí svedkovia.

Môžem advokáta vymeniť?

Áno, pozri Odkaz sa zobrazí v novom okneInformačnú stránku 1.

Musím počas procesu vypovedať?

Počas procesu môžete svedčiť, ale nemôžete byť k tomu donútený. Váš advokát vám poradí, či by ste mali svedčiť alebo nie. Ak nebudete svedčiť bez uvedenia dobrého dôvodu, môže sa to obrátiť proti vám, ale nemôžete byť usvedčený len na základe toho, že ste počas procesu neprehovorili.

Aké sú moje práva vo vzťahu k svedeckej výpovedi proti mne?

Ak budete súhlasiť, svedeckú výpoveď je možné prečítať alebo zhrnúť. Ak spochybníte svedeckú výpoveď, svedok bude musieť prísť vypovedať na súd, takže budete mať možnosť jeho výpoveď napadnúť tak, že mu budete klásť otázky. Ak žalobca používa dokumenty ako dôkaz proti vám, musí o tom informovať vášho advokáta ešte pred procesom. Váš advokát môže tieto dokumenty napadnúť. Váš advokát bude môcť klásť otázky každému svedkovi, ktorý bude proti vám svedčiť, aby napadol jeho výpoveď.

Môžem predložiť dôkazy vo svojom mene?

Áno. Dôkazmi môžu byť dokumenty alebo fyzické dôkazy. Môžete tiež požiadať svedkov, aby pre vás poskytli dôkazy, a sudca ich môže prinúť, aby prišli na súd. Váš advokát a žalobca im budú klásť otázky.

Budú sa brať do úvahy aj informácie o mojom trestnom registri?

Žalobca si pred procesom obstará informácie o vašom trestnom registri. Tu môžu patriť usvedčenia v iných krajinách. Za určitých okolností budú informácie oznámené súdu, ale váš advokát bude môcť proti takémuto zverejneniu namietať. Aj keby súd zobral do úvahy váš register trestov, nebudete usvedčený len preto, že máte zápis v registri trestov.

Čo sa stane ku koncu procesu?

Po predložení všetkých dôkazov bude vynesené rozhodnutie („rozsudok“) o tom, či ste vinný alebo nie. Na magistrátnom súde vynášajú rozsudok zmierovací sudcovia. Na korunnom súde rozhoduje o rozsudku len porota. Ak rozsudok znie tak, že ste nevinný (ste „oslobodený“), prípad sa končí. Ak neexistujú žiadne iné obvinenia, môžete súd opustiť. Ak rozsudok znie tak, že ste vinný (ste „usvedčený“), advokáti následne predložia návrhy o treste. Vo veci trestu môže byť zvolané zvláštne súdne pojednávanie.

Aký trest dostanem?

Trest bude závisieť od závažnosti trestného činu. Súd sa bude riadiť Odkaz sa zobrazí v novom oknevnútroštátnymi usmerneniami. Pri každom trestnom čine existuje maximálny trest; pri niektorých existujú aj minimálne tresty.

Viac informácií o možných trestoch nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu. Medzi ne patrí:

 • Trest odňatia slobody. Ten môže byť na dobu neurčitú alebo určitú. Súd vysvetlí, aké obdobie z tohto trestu strávite vo väzení. Tresty odňatia slobody na menej ako 12 mesiacov sa môžu odložiť (verejnoprospešné práce, podľa fixných podmienok). Čas, ktorý ste strávili vo väzbe počas čakania na proces, sa obyčajne započítava do dĺžky trestu.
 • verejno-prospešné práce (ktoré môžu obsahovať niekoľko podmienok, ako napríklad vykonávanie neplatenej práce v miestnej komunite)
 • pokuta (peňažné penále)
 • odškodnenie (peniaze vyplatené obeti)
 • vyhostenie (návrat do vašej krajiny, len v prípade závažného trestného činu)
 • zákaz (napr. zákaz šoférovať)

Akú úlohu zohráva obeť počas procesu?

Obeť nie je stranou pojednávania, ale môže počas vášho procesu vypovedať. Pri vynášaní rozsudku proti vám sudca zváži Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhlásenie obete o účinku trestného činu. Sudca vám nemôže nariadiť civilnú náhradu škody, ale môže vyniesť rozsudok o Odkaz sa zobrazí v novom oknepríkaze náhrady škody. Obeť môže proti vám podať súkromnú žalobu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneObrátiť sa na súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdny proces

Odkaz sa zobrazí v novom okneÚčasť prostredníctvom živého spojenia

Odkaz sa zobrazí v novom okneUsmernenia k postihom

Odkaz sa zobrazí v novom okneLinka pomoci pre rodiny väzňov

Odkaz sa zobrazí v novom okneŽivot vo väzení

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o deťoch a mladistvých osobách z roku 1933 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o magistrátnych súdoch z roku 1980 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom súdnictve a verejnom poriadku z roku 1994 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom poriadku a vyšetrovaní z roku 1996 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestných činoch a narušovaní verejného poriadku z roku 1998 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o právomoci trestných súdov (tresty) z roku 2000 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom súdnictve z roku 2003 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o hraniciach Spojeného kráľovstva z roku 2007 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom súdnictve a prisťahovalectve z roku 2008 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o polícii a justícii z roku 2009 (v znení neskorších predpisov)

Posledná aktualizácia: 01/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

4 ‒ Moje práva po skončení súdneho procesu

Môžem sa odvolať?

Ak ste boli uznaný vinným alebo odsúdený na Odkaz sa zobrazí v novom oknemagistrátnom súde, môžete sa odvolať na miestnom Odkaz sa zobrazí v novom oknekorunnom súde. Môžete sa tiež odvolať na Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávny súd v Londýne, ak ste si istý, že magistrátny súd nesprávne vyložil zákon.

Ak ste boli uznaný vinným alebo odsúdený na korunnom súde, môžete sa odvolať len vtedy, ak vám to bolo povolené, pretože napr. sudca urobil chybu. Následne sa môžete odvolať na odvolací súd v Londýne.

Ako sa môžem odvolať?

Ak proces prebiehal na magistrátnom súde, musíte sa odvolať do 21 dní. Ak proces prebiehal na korunnom súde, musíte sa odvolať do 28 dní. Váš advokát vám poradí, či sa máte odvolať a ako sa odvolať.

Aké sú dôvody na odvolanie?

Máte právo sa odvolať voči akémukoľvek rozhodnutiu magistrátneho súdu, ale ste povinný vyplniť a vrátiť formulár, ktorý je dostupný na súde.

Odvolania z korunného súdu si vyžadujú formálnejší proces. Keď sa odvolávate, ste povinný predložiť podrobné vyhlásenie o vašich dôvodoch. Medzi dôvody na odvolanie patria tieto prípady:

 • sudca dal porote nesprávne pokyny;
 • v súdnom konaní sa vyskytla chyba alebo nezrovnalosť;
 • predloženie dôkazu bolo nesprávne povolené alebo nepovolené.

Medzi dôvody odvolania sa voči rozsudku patria nasledujúce prípady:

 • sudca vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia;
 • dĺžka rozsudku bola neprimeraná.

Ako prebieha odvolacie pojednávanie?

Odvolanie z magistrátneho súdu obyčajne vypočuje sudca s dvomi prísediacimi zmierovacími sudcami (inými ako tými, ktorí sa pôvodne zúčastnili na prípade). Ide o nové vypočutie a je možné požadovať nové alebo iné dôkazy a skutočnosti. Ak sa odvolanie týka len rozsudku, korunný súd môže rozsudok zredukovať, potvrdiť ho alebo ho zvýšiť.

Ak sa na správnom súde odvolávate voči výkladu zákona magistrátneho súdu a ak tento súd rozhodne o tom, že magistrátny súd urobil chybu, rozsudok bude zrušený. Za určitých okolností sa prípad môže vrátiť na magistrátny súd na opätovné vypočutie.

Odvolanie voči usvedčeniu na korunnom súde bude vypočuté na odvolacom súde. Váš advokát a žalobca predložia argumenty o dôvodnosti vášho odvolania. Súd môže požadovať viac dôkazov. Vo všeobecnosti nemôžete požadovať svedecké výpovede, ktoré boli dostupné na pojednávaní a ktoré ste sa rozhodli nevyužiť. Odvolania budú verejné.

Ak nebudete vo väzení, budete mať právo zúčastniť sa na odvolaní. Ak budete vo väzení, budete mať právo na účasť, pokiaľ sa odvolanie netýka samotných právnych okolností. Súd vám môže umožniť zúčastniť sa na pojednávaní prostredníctvom videospojenia.

Čo sa bude diať, keď budem v čase odvolania vo väzení?

Ak ste požiadali o odvolanie, môžete požiadať o prepustenie z väzenia až do začatia odvolacieho konania, hoci k prepusteniu za takýchto okolností dochádza len zriedkavo. Ak bude pripustená kaucia, môže podliehať určitým podmienkam.

Aký je termín vypočutia odvolania?

Odvolania z magistrátneho súdu voči rozsudku sú obyčajne vypočuté rýchlo, ak ste vo väzbe. V opačnom prípade to trvá 3 až 6 mesiacov. Na to, aby ste sa odvolali na odvolací súd voči rozhodnutiu korunného súdu, potrebujete povolenie od vyššieho sudcu. V priemere sú odvolania voči usvedčeniu vypočuté do 8 mesiacov a odvolania voči rozsudku do 5 mesiacov. Odvolanie môžete kedykoľvek zrušiť na základe písomného oznámenia doručeného Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestnému odvolaciemu súdu.

Čo sa stane, ak je odvolanie voči usvedčeniu úspešné/neúspešné?

Ak bude odvolanie úspešné, súd zruší vaše usvedčenie a následne bude vyňaté z úradného záznamu. Za určitých okolností môže súd usvedčenie odložiť, ale môže povoliť žalobcovi, aby začal nový proces voči vám.

Ak bude odvolanie neúspešné, za normálnych okolností nedôjde k žiadnej zmene v rozsudku, ale v niektorých prípadoch môže odvolací súd nahradiť usvedčenie menej závažným trestným činom (k tomuto za bežných okolností nedochádza v prípade odvolaní z magistrátneho súdu).

Čo sa stane, ak je odvolanie voči rozsudku úspešné/neúspešné?

Ak bude odvolanie úspešné, súd uloží nový trest. Ak bude odvolanie neúspešné, súd môže potvrdiť pôvodný rozsudok, ale môže ho aj zvýšiť.

Existuje právo na odvolanie sa na vyšší/iný súd?

Ak sa odvoláte z magistrátneho súdu a ak korunný súd vaše odvolanie zamietol, môžete sa odvolať na Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisiu pre prešetrenie trestných vecí (CCRC) a požiadať ju, aby váš prípad vrátil odvolaciemu súdu. K tomuto dochádza len zriedkavo.

Ak ste sa odvolali na správny súd alebo odvolací súd, môžete mať právo ďalej sa odvolať na Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd Spojeného kráľovstva, pokiaľ vaše odvolanie predkladá otázku všeobecného právneho významu.

Ak bude moje odvolanie úspešné, dostanem nejakú kompenzáciu?

O kompenzáciu môžete požiadať do 2 rokov vyplnením Odkaz sa zobrazí v novom oknetohto formulára. Rozhoduje vláda. Váš právny zástupca vám vysvetlí, ako Odkaz sa zobrazí v novom oknetento systém funguje.

Ak prvé odvolanie zlyhá, je možné podať ďalšie odvolanie?

Vo výnimočných prípadoch budete môcť podať ďalšie odvolanie, ak sa objaví nový dôvod na odvolanie. Ak budete chcieť predložiť nový dôkaz, budete musieť vysvetliť, prečo ste ho nepredložili na pojednávaní.

Existujú pre mňa aj iné spôsoby, ako sa odvolať?

Môžete sa odvolať na Odkaz sa zobrazí v novom okneCCRC a požiadať ju, aby vyšetrila, či došlo k justičnému omylu. Komisia môže postúpiť váš prípad príslušnému odvolaciemu súdu. Ak tak urobí, váš prípad bude vypočutý ako normálne odvolanie.

Pochádzam z iného členského štátu. Môžu ma po procese poslať späť do tohto štátu?

Ak budete usvedčený a odsúdený na trest odňatia slobody, po prepustení možno budete musieť byť vyhostený. Ak nie ste britským občanom a ak bol rozsudok vydaný na 12 a viac mesiacov alebo ak ste boli odsúdený za určité vážne trestné činy, vláda obyčajne nariadi vyhostenie po skončení vašej väzby.

Vo všetkých ostatných prípadoch, keď môže na základe rozsudku dôjsť k vzatiu do väzby, a ak máte viac ako 17 rokov, môže sudca odporučiť, aby ste boli po odpykaní si trestu vyhostený. Toto je možné aj v prípade, že vás nepošlú do väzenia. Vláda rozhodne na základe odporúčania sudcu. Odporúčanie sudcu je súčasťou rozsudku a je možné sa voči nemu odvolať, tak ako je to uvedené vyššie. Vláda môže požadovať vaše vyhostenie aj bez odporúčania súdu, ak to bude „prospešné pre verejné blaho“.

Ak ste štátnym príslušníkom iného členského štátu, môžete byť vyhostený len z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia. Usvedčenie zo zločinu samo osebe neodôvodňuje vyhostenie. Máte právo sa odvolať na zvláštny tribunál voči rozhodnutiu o vašom vyhostení.

Ak budem usvedčený, môžem byť opätovne súdený za ten istý zločin?

Ak ste usvedčený alebo zbavený obžaloby z trestného činu po procese v ktorejkoľvek časti Spojeného kráľovstva, nemôžete byť v Anglicku opäť súdený za ten istý zločin. Opätovne môžete byť súdený len za zvláštnych okolností. To isté pravidlo platí v prípade, že rozhodnutie padlo po procese, ak sa tento proces konal v inom členskom štáte.

Informácie o usvedčení

Usvedčenia a Odkaz sa zobrazí v novom okneupozornenia sú zaznamenané v policajnom národnom počítači (PNP) až do vašich 100. narodenín. Ak ste presvedčený o tom, že informácie o vašom zázname sú nepresné, môžete to Odkaz sa zobrazí v novom oknenapadnúť. Váš advokát vám vysvetlí, ako to urobiť. Tiež môžete požiadať policajného riaditeľa v oblasti, v ktorej došlo k trestnému činu, o to, aby informácie zmenil alebo ich vymazal.

Upozornenia, úradné napomenutia a posledné varovania sa považujú za usvedčenia.

Aj keď ste si odslúžili akýkoľvek trest, ste povinný v nevyhnutných prípadoch preukázať usvedčenie alebo upozornenie (napr. v žiadosti o pracovné miesto), a to až do Odkaz sa zobrazí v novom oknevypršania usvedčenia. Dĺžka závisí od druhu zločinu alebo rozsudku.

Oznámenie o fixnej pokute alebo oznámenie o pokute za výtržnosť, ktoré vám bolo doručené, nie je súčasťou vášho trestného registra.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOdvolací súd

Odkaz sa zobrazí v novom oknePríručka na podanie žaloby na odvolací súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd Spojeného kráľovstva

Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisia pre prešetrenie trestných vecí

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister trestov

Odkaz sa zobrazí v novom okneRehabilitácia páchateľov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom odvolacom súde z roku 1968 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o rehabilitácii páchateľov z roku 1974 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o kauciách z roku 1976 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o magistrátnych súdoch z roku 1980 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o vyšších súdoch z roku 1981 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom odvolacom súde z roku 1995 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o polícii z roku 1997 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o ochrane ľudských práv z roku 1998 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o polícii a justícii z roku 2006 (v znení neskorších predpisov)

Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópsky dohovor o ľudských právach

Posledná aktualizácia: 01/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

5 ‒ Menšie dopravné priestupky

Ako sa riešia parkovacie a iné priestupky?

Ak parkujete na verejných cestách tam, kde by ste nemali, môžete dostať Odkaz sa zobrazí v novom okneparkovací lístok. Rôzne organizácie uplatňujú rôzne pravidlá parkovania a vydávajú parkovacie lístky na rôznych miestach. Medzi ne patria mestské rady, polícia, súkromné spoločnosti alebo Odkaz sa zobrazí v novom oknelondýnska doprava. Väčšinu prípadov parkovania na ulici riadia pracovníci pre parkovanie, ktorí sú zamestnancami rady. Tí vystavujú oznámenia o pokute (OP), a to prostredníctvom systému civilného súdnictva. Dopravní dozorcovia sú zamestnancami polície, a preto pôsobia v oblastiach, kde je porušovanie pravidiel správneho parkovania stále trestné. Vystavujú oznámenia o fixnej pokute (OFP), čo sú pokuty, ktoré sa riešia v rámci trestného súdnictva.

Oznámenia o pokute sa väčšinou nechávajú za stieračom na čelnom skle vozidla alebo sa odovzdajú tomu, kto sa zdá majiteľom vozidla. Môže ich vydať aj pošta. Obyčajne máte 28 dní na to, aby ste túto pokutu zaplatili alebo sa proti nej odvolali, a ak zaplatíte rýchlo, je možné túto pokutu znížiť. Neformálne Odkaz sa zobrazí v novom okneodvolania môžu mať písomnú podobu: ak sa chcete odvolať, tak v tejto fáze neplaťte za parkovací lístok, pretože ak ste už raz zaplatili, je skoro nemožné, aby vám tieto peniaze boli vrátené.

Blokovanie

Rady v Anglicku a vo Walese môžu dať vozidlo odtiahnuť alebo zablokovať za  Odkaz sa zobrazí v novom okneza istých okolností K zablokovaniu môže dôjsť len 30 minút po vydaní OP. Ak ste presvedčený o tom, že vaše auto bolo nespravodlivo zablokované, môžete sa odvolať. Ak chcete, aby vaše auto bolo odblokované, najskôr musíte zaplatiť a následne sa môžete odvolať. Ak napíšete odvolanie a nedostanete od rady odpoveď do 56 dní po prijatí vášho odvolania, je rada povinná zrušiť OP a musí vám vrátiť poplatok, ktorý ste zaplatili za odblokovanie vozidla.

Rada o tom, čo robiť, ak je vozidlo zablokované na súkromnom pozemku, sa nachádza Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Môžem sa odvolať?

Ak rada zamietne vaše neformálne odvolanie voči parkovaciemu lístku, môžete predložiť formálne odvolanie. Pracovníci rady vám povedia ako. Ak rada zamietne vaše odvolanie, zašle vám oznámenie pre majiteľa (OPM), v ktorom vás vyzve, aby ste zaplatili pôvodný poplatok. Tiež vás oboznámi s tým, ako predložiť nezávislým rozhodcom ďalšie odvolanie. Existujú rôzne parkovacie rozhodcovské služby: Odkaz sa zobrazí v novom oknePATAS pôsobí v Londýne, Odkaz sa zobrazí v novom okneTraffic Penalty Tribunal (Tribunál pre dopravné priestupky) pôsobí v ostatných častiach Anglicka a vo Walese.

Parkovacie lístky OFP vydávajú príslušníci polície alebo dopravní dozorcovia a tieto prípady sa riešia prostredníctvom systému trestného súdnictva. Jediný oficiálny systém odvolania voči parkovaciemu lístku OFP spočíva v tom, že váš prípad bude vypočutý na súde a že sa vyhlásite za nevinného. Niektoré policajné sily však umožňujú podať neformálne odvolanie voči parkovaciemu lístku, v ktorom môžete písomne vysvetliť, prečo si myslíte, že by ste nemali danú pokutu zaplatiť. Ak je to vo vašej oblasti možné, v OFP budú uvedené podrobné informácie.

Ako sa riešia priestupky za prekročenie rýchlosti atď.?

Ak prekročíte povolenú rýchlosť a ak vás chytia policajti alebo ak vás zaznamená bezpečnostná kamera, polícia môže urobiť toto:

 • Môže vás ústne upozorniť.
 • Ponúknuť vám kurz o dodržiavaní rýchlosti (za ktorý budete musieť platiť).
 • Vystaviť Odkaz sa zobrazí v novom okneoznámenie o fixnej pokute (OFP) s pokutou vo výške 60,00 GBP a môže vám pripísať tri trestné body. Toto je najpravdepodobnejšia možnosť.
 • Budete žalovaný za prekročenie rýchlosti. To znamená, že budete musieť ísť na súd a môžete čeliť pokute do výšky 1 000,00 GBP (2 500,00 GBP, ak ste prekročili rýchlosť na diaľnici), môže vám byť do vodičského preukazu pripísaných tri až šesť trestných bodov a možno vám bude vystavený zákaz šoférovania.

Čo sa stane, ak vás zastaví polícia?

Polícia má Odkaz sa zobrazí v novom okneprávomoc zastaviť ktoréhokoľvek vodiča a nezastavenie je samo osebe priestupkom. Keď vás zastaví polícia, môže vás požiadať, aby ste predložili vodičský preukaz, poistku a dokument o registrácii vášho vozidla. Ak tieto doklady nemáte pri sebe, musíte ich do 7 dní predložiť na policajnej stanici.

Ak vás zastaví polícia a ak ste sa dopustili dopravného priestupku, polícia vám môže vystaviť Odkaz sa zobrazí v novom okneoznámenie o fixnej pokute (OFP) alebo Odkaz sa zobrazí v novom okneoznámenie o odstránení porúch na vozidle.

Ak ste sa dopustili menšieho dopravného priestupku, ako napríklad nezapnuté bezpečnostné pásy alebo jazda s pokazeným predným svetlom, polícia vám môže vystaviť OFP. Polícia nemá právo prinútiť vás, aby ste pokuty platili na mieste. Máte 28 dní na to, aby ste zaplatili fixnú pokutu alebo požiadali o vypočutie, v opačnom prípade sa pokuta zvýši o 50 %. Ak do 28 dní nezaplatíte fixnú pokutu za priestupok, ktorý zachytila automatická kamera, budete oznámený prokuratúre.

Môže byť vystavené Odkaz sa zobrazí v novom okneoznámenie o odstránení porúch na vozidle v prípade, že sa na vašom vozidle vyskytla porucha, napríklad je pokazená jedna smerovka.

Polícia vám môže prikázať „fúkať“ (požiadať vás o dychovú skúšku), ak vás podozrieva z toho, že ste požili alkoholické nápoje. Ak neprejdete dychovou skúškou, polícia vás vezme na policajnú stanicu, kde vás obžaluje z priestupku a uchová dôkaz (dychovú skúšku). Vozidlo nemôžete viesť, pokiaľ nebudete dostatočne triezvi, alebo ho môže odviezť iný vodič s vaším súhlasom. Ak ste povolenú hladinu prekročili len mierne, môžete sa podrobiť krvnej skúške. Odmietnutie dychovej skúšky je priestupkom. Priestupky spojené s jazdou pod vplyvom alkoholu budú mať za následok povinný zákaz šoférovania.

 • Ak za 3 roky budete mať vo vašom vodičskom preukaze zaznamenaných 12 bodov, zvyčajne sa vám odoberie vodičský preukaz na minimálne 6 mesiacov.
 • Polícia má právo zabaviť vozidlo, ak bolo použité protispoločenským spôsobom (spôsobenie poplachu, obťažovanie alebo nebezpečenstvo).
 • Polícia môže zabaviť vozidlo, ak vodiči nemajú pri sebe zodpovedajúci preukaz alebo poistku.
 • Závažné dopravné priestupky (napr. spôsobenie smrti nebezpečnou jazdou) môžu mať za následok vzatie do väzby.

Zaznamenajú sa tieto priestupky do môjho trestného registra?

Trestný register vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister trestov (CRB). Akékoľvek usvedčenie na súde má za následok záznam v trestnom registri. Ak na súde nie ste uznaný vinným, nevykoná sa žiaden zápis: takže ak ste boli na súde uznaný vinným, tvoria oznámenia o fixnej pokute len časť vášho záznamu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneParkovacie lístky a vaše práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneViac informácií o parkovaní

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrávomoc cestnej polície

Odkaz sa zobrazí v novom oknePokuty za prekročenie rýchlosti a vaše práva

Posledná aktualizácia: 01/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.