Inculpați (proceduri penale)

Pot ataca hotărârea instanței districtuale?

Atât procurorul, cât și persoana condamnată pot ataca hotărârea instanței districtuale. Cu toate acestea, se aplică anumite excepții în cazul în care pedeapsa constă doar într-o amendă sau dacă, din punctul de vedere al procurorului, ați fost achitat de infracțiuni mai puțin grave. În aceste cazuri, aveți nevoie de o permisiune specială pentru a înainta o cale de atac în fața Curții de Apel.

Ce modificări ale hotărârii instanței districtuale pot solicita?

Puteți să înaintați o cale de atac solicitând achitarea sau o pedeapsă mai ușoară. Nu sunteți obligat să furnizați o explicație detaliată a motivelor pentru care înaintați calea de atac, însă uneori poate fi în interesul dumneavoastră să faceți acest lucru.

Ce se întâmplă cu probele instanței districtuale?

Atunci când înaintați o cale de atac, trebuie să specificați probele pe care ați dori să le examineze Curtea de Apel. De asemenea, aveți dreptul să prezentați noi probe înaintea Curții de Apel. Se va viziona din nou înregistrarea prin mijloace audiovizuale a audierii martorilor din instanța districtuală. n general, aceștia nu vor fi audiați din nou la Curtea de Apel. Același lucru este valabil și în cazul audierii dumneavoastră. Numai în cazuri excepționale pot fi adresate întrebări suplimentare în cadrul Curții de Apel.

Care este termenul legal de înaintare a unei căi de atac?

O cale de atac trebuie înaintată în termen de trei săptămâni de la data pronunțării hotărârii de către instanța districtuală. Dacă ați înaintat o cale de atac în această perioadă, procurorul are la dispoziție o săptămână pentru a decide dacă dorește sau nu să înainteze la rândul său o cale de atac.

Când va fi judecată calea de atac?

Dacă vă aflați în detenție atunci când înaintați calea de atac, Curtea de Apel trebuie să înceapă judecarea acesteia în maximum opt săptămâni de la data pronunțării hotărârii de către instanța districtuală. În caz contrar, Curtea de Apel se va pronunța asupra căii de atac în termen de trei până la douăsprezece săptămâni.

Ce se întâmplă la judecarea căii de atac?

Ședința principală de judecată la Curtea de Apel urmează, în principiu, aceeași procedură precum în cadrul instanței districtuale. Principala diferență constă în faptul că dumneavoastră și celelalte părți audiate nu sunteți audiați încă o dată. În schimb, înregistrarea din cadrul instanței districtuale va fi vizionată și ascultată din nou.

Pot primi o sentință mai severă din partea Curții de Apel?

Dacă sunteți singurul care înaintează o cale de atac, Curtea de Apel nu poate impune o sentință mai severă decât cea a instanței districtuale. Dacă procurorul a înaintat, la rândul său, o cale de atac, sentința Curții de Apel poate fi mai blândă sau mai severă.

Ce se întâmplă atunci când calea de atac nu are câștig de cauză la Curtea de Apel?

Atunci când calea de atac nu are câștig de cauză la Curtea de Apel, puteți înainta o cale de atac la Curtea Supremă. Este necesară autorizarea în prealabil a căii de atac în fața Curții Supreme pentru ca aceasta să se pronunțe asupra cauzei dumneavoastră, ceea ce înseamnă că trebuie să existe motive speciale pentru această cale de atac.

Am dreptul la despăgubiri dacă sunt achitat?

Dacă ați fost achitat, iar hotărârea instanței nu a fost atacată, aveți dreptul la despăgubiri pentru perioada în care ați fost reținut în arest și în detenție. Despăgubirile acoperă pierderile de venit și privarea de libertate. Cererea dumneavoastră de despăgubire va fi examinată de Biroul Cancelarului Justiției. Dacă nu ați fost privat de libertate, nu veți fi despăgubit decât pentru cheltuielile ocazionate de strângerea probelor apărării etc.

Se va consemna hotărârea în cazierul meu judiciar?

Condamnarea va fi înregistrată, printre altele, în cazierul dumneavoastră judiciar. Durata pentru care condamnarea va figura în cazierul judiciar depinde de pedeapsa primită. Dacă ați fost achitat, hotărârea nu va figura în cazier. Nu aveți puterea de a modifica cazierul judiciar. Acesta este accesibil pentru dumneavoastră și anumite autorități din sistemul de justiție din Suedia și din alte state membre.

Când rămâne definitivă condamnarea?

Condamnarea rămâne definitivă atunci când termenul legal pentru înaintarea căii de atac expiră sau când Curtea Supremă s-a pronunțat în cauză, fie prin neautorizarea căii de atac, fie prin emiterea unei hotărâri. De asemenea, există anumite opțiuni de acceptare a hotărârii înainte de expirarea termenului pentru înaintarea căii de atac și, în consecință, de începere a executării pedepsei.

Dacă sunt condamnat, pot fi judecat din nou pentru aceeași infracțiune?

Odată ce instanța a emis o hotărâre cu privire la o infracțiune, respectiva instanță nu se poate pronunța din nou în aceeași cauză decât în situații excepționale. Aceasta se întâmplă, de obicei, cam o dată pe an. În general, aceeași regulă se aplică în cazul infracțiunilor pentru care ați fost urmărit penal într-un alt stat membru.

Pot executa pedeapsa în țara de origine?

Puteți să vă executați pedeapsa în țara de origine dacă doriți acest lucru. Trebuie să trimiteți o cerere Serviciului Suedez pentru Penitenciare și Eliberare Condiționată. În caz contrar, pedeapsa va fi executată în Suedia.

Linkuri relevante

Biroul Cancelarului Justiției

Serviciul Suedez pentru Penitenciare și Eliberare Condiționată

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site