NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini suedeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Pentru ca poliția sau procurorul să înceapă cercetarea penală este necesar ca aceștia să fie informați în prealabil de săvârșirea unei infracțiuni. Scopul cercetării penale este de a clarifica dacă s-a săvârșit sau nu o infracțiune și, în caz afirmativ, de a identifica persoana sau persoanele suspecte de săvârșirea acesteia. Dacă este vorba despre o infracțiune mai gravă și există un suspect, cercetările vor fi conduse de către un procuror. În caz contrar, cercetările vor fi desfășurate de către poliție.

Care sunt etapele cercetării penale?

Interogatoriul

Persoanele despre care se presupune că dețin informații utile pentru cercetarea infracțiunii sunt interogate primele. Printre acestea se pot număra victima infracțiunii, persoana suspectată de săvârșirea infracțiunii, dacă există, sau martorii. O persoană suspectată de săvârșirea unei infracțiuni se poate afla fie în arest, fie în libertate în momentul interogatoriului.

De asemenea, se pot preleva și transmite altor autorități spre analiză diferite tipuri de probe. Interogatoriul este efectuat de către poliție și doar în situații excepționale în prezența unui procuror. Dacă nu vorbiți limba suedeză, trebuie să fiți asistat de un interpret. Dacă există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o anumită persoană, acest lucru trebuie să fie adus la cunoștința persoanei în cauză în momentul interogatoriului.

Arestarea

Dacă procurorul consideră suspiciunile ca fiind întemeiate, acesta poate dispune arestarea dumneavoastră. Pentru a fi arestat trebuie să existe riscul ca, dacă rămâneți în libertate, să obstrucționați desfășurarea cercetării, să continuați a săvârși infracțiuni sau să vă sustrageți de la cercetări. Procurorul trebuie apoi, într-o anumită perioadă de timp, fie să decidă eliberarea dumneavoastră la cerere, fie să solicite instanței districtuale să dispună plasarea dumneavoastră în detenție.

Plasarea în detenție

Dacă sunteți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni mai grave și există motive speciale să fiți reținut, procurorul poate solicita instanței districtuale să dispună plasarea dumneavoastră în detenție. Audierea în vederea plasării dumneavoastră în detenție trebuie să aibă loc în termen de patru zile de la arestarea dumneavoastră. În cadrul audierii instanța districtuală va decide dacă trebuie să rămâneți în detenție sau să fiți pus în libertate. Dacă sunteți reținut, ordinul de plasare în detenție trebuie revizuit la intervale prestabilite.

Continuarea cercetărilor de către poliție

Indiferent dacă sunteți sau nu plasat în detenție, cercetările vor continua pentru a se clarifica dacă există suficiente suspiciuni întemeiate pentru ca dumneavoastră să fiți pus sub urmărire penală Cercetările trebuie desfășurate cât mai repede posibil, în special dacă ați fost plasat în detenție. Dacă este necesară o perioadă mai lungă de timp pentru continuarea cercetărilor, vor avea loc mai multe audieri privind plasarea în detenție. După încheierea cercetărilor, poliția va înainta dosarul cauzei atât procurorului, cât și suspectului și apărătorului public al acestuia. Dumneavoastră și avocatul public al apărării aveți dreptul să solicitați adăugarea tuturor informațiilor pe care le considerați importante pentru cercetări înainte ca procurorul să dispună începerea sau neînceperea urmăririi penale împotriva dumneavoastră.

Pregătirea apărării

Dumneavoastră și avocatul dumneavoastră aveți dreptul să propuneți probe proprii spre administrare în timpul procesului. De asemenea, dumneavoastră și avocatul dumneavoastră aveți dreptul să vă întâlniți în prealabil pentru a vă pregăti pentru ședința de judecată.

Urmărirea penală

Dacă procurorul consideră că deține probe suficiente pentru a obține condamnarea, acesta trebuie să dispună începerea urmăririi penale împotriva dumneavoastră. Rechizitoriul trebuie să specifice în mod clar infracțiunea de care sunteți învinuit și faptele săvârșite de dumneavoastră care constituie infracțiune penală. De asemenea, acesta trebuie să specifice în mod clar probele care urmează să fie prezentate de procuror împotriva dumneavoastră.

Pentru mai multe informații privind drepturile dumneavoastră pe parcursul diferitelor etape ale procedurii, faceți clic pe linkurile de mai jos:

Interogatoriul (1)

Ce întrebări ar putea să-mi adreseze poliția?

Scopul interogatoriul este de a clarifica dacă a fost săvârșită sau nu o infracțiune și, în caz afirmativ, dacă aveți informații în acest sens. Acest lucru este valabil dacă sunteți martor, victima unei infracțiuni sau suspect.

Cine va fi prezent la interogatoriu?

Veți fi interogat de către poliție. Interogatoriul poate fi efectuat de către unul sau mai mulți ofițeri de poliție. De regulă, procurorul nu va fi prezent la interogatoriu. Dacă sunteți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni și aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat, puteți solicita autorităților să desemneze un avocat în numele dumneavoastră și ca acesta să fie prezent pe parcursul interogatoriului.

De asemenea, dacă nu vorbiți limba suedeză, aveți dreptul să fiți asistat de un interpret. Costurile cu interpretarea vor fi suportate de către poliție. De regulă, înainte de a răspunde la întrebări trebuie să așteptați până când sunteți asistat de un avocat și aveți acces la un interpret. Procurorul sau poliția vor decide asupra părților care au dreptul de a fi prezente la interogatoriu.

Cum se desfășoară interogatoriul?

La începutul interogatoriului, poliția vă va informa dacă urmează să fiți interogat în calitate de suspect sau din alt motiv. Nu vă vor fi citite drepturile. Aveți dreptul atât să nu declarați nimic, cât și să faceți declarații. Orice declarație făcută poate fi folosită împotriva dumneavoastră. Interogatoriul poate fi înregistrat pe casetă sau în scris sub formă de rezumat al declarației dumneavoastră.

Ce rol va juca avocatul în cadrul interogatoriului?

Rolul avocatului în cadrul interogatoriului este de a răspunde la orice întrebări pe care i le adresați și de a se asigura că interogatoriul se desfășoară în mod corect. Avocatul nu are dreptul să intervină în timpul interogatoriului dacă acesta se desfășoară în mod corect. Cu toate acestea, avocatul dumneavoastră are dreptul să vă adreseze întrebări.

Există interdicții în cadrul interogatoriului?

Pe parcursul interogatoriului, poliția nu are dreptul să folosească informații incorecte, să facă promisiuni sau să ofere perspectiva unor beneficii pentru a obține o mărturisire. De asemenea, suspectul nu poate fi amenințat, presat sau epuizat în mod deliberat. Persoana interogată are dreptul la mesele obișnuite și odihna necesară.

Cât timp pot fi reținut pentru interogatoriu?

În general, dacă nu ați fost arestat, nu trebuie să fiți interogat pentru mai mult de șase ore. În cazuri excepționale, puteți fi obligat să răspundeți la întrebări timp de încă șase ore. Ulterior, aveți dreptul să plecați dacă nu ați fost arestat. Pentru minori se aplică norme speciale.

Cum se încheie interogatoriul?

La sfârșitul interogatoriului vi se oferă posibilitatea să ascultați înregistrarea sau să vi se citească consemnările scrise efectuate de poliție. Ulterior, veți fi întrebat dacă declarația scrisă coincide cu cele declarate de dumneavoastră pe parcursul interogatoriului.

Ce se întâmplă după interogatoriu?

După interogatoriu, poliția va raporta informațiile obținute pe parcursul interogatoriului procurorului sau ofițerului de poliție care conduce cercetarea. În cazul unei infracțiuni mai puțin grave, raportul nu va fi înaintat procurorului decât după finalizarea cercetărilor. Dacă sunteți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni pentru care puteți fi plasat în detenție, procurorul primește de cele mai multe ori un raport după fiecare interogatoriu. Ulterior, procurorul va decide dacă urmează să fiți arestat sau pus în libertate.

Arestarea (2)

Când pot fi arestat?

Dacă există motive să fiți reținut, puteți fi arestat pentru perioada în care instanța analizează posibilitatea de vă plasa în detenție. Motivele pentru care puteți fi plasat în detenție sunt explicate în Plasarea în detenție (3). De asemenea, puteți fi arestat chiar dacă nu îndepliniți toate motivele pentru a fi plasat în detenție în cazul în care există motive întemeiate pentru a fi suspectat de săvârșirea unei infracțiuni și dacă este considerat foarte important să fiți reținut pe parcursul continuării cercetărilor.

Cine emite mandatul de arestare?

Procurorul decide dacă urmează sau nu să fiți arestat. Trebuie să reiasă în mod clar din mandatul de arestare infracțiunea de care sunteți suspectat și motivele arestării. În cazul în care procurorul nu anulează mandatul de arestare, acesta trebuie să înainteze instanței districtuale o cerere de plasare în detenție până cel târziu la ora douăsprezece după-amiaza a celei de a treia zi următoare datei emiterii mandatului. În caz contrar, procurorul trebuie să dispună eliberarea dumneavoastră. Instanța districtuală trebuie să desfășoare fără întârziere o audiere în vederea plasării dumneavoastră în detenție, în termen de maximum patru zile de la arestarea dumneavoastră sau de la data intrării în vigoare a mandatului de arestare.

Cine mă poate aresta?

În cazuri urgente, dacă există motive să fiți arestat, un ofițer de poliție vă poate aresta inclusiv în lipsa unui mandat de arestare. Dacă ați fost surprins în cursul săvârșirii unei infracțiuni care comportă o pedeapsă privativă de libertate sau dacă ați fugit de la locul faptei puteți fi arestat de oricine. Același lucru se aplică în cazul în care sunteți urmărit pentru săvârșirea unei infracțiuni. Cu toate acestea, persoana care vă arestează trebuie să vă predea cât mai curând posibil unui ofițer de poliție.

Pot consulta un avocat?

Dacă ați fost arestat, aveți dreptul să solicitați serviciile unui avocat public al apărării. La cererea procurorului, instanța districtuală va numi un avocat care să vă reprezinte.

Ce se întâmplă în perioada în care sunt arestat?

În perioada în care sunteți arestat, poliția are dreptul să vă interogheze în continuare. Ulterior, se aplică aceleași norme precum în cazul etapelor anterioare ale interogatoriului.

Care sunt drepturile mele cât timp sunt arestat?

În perioada în care sunteți arestat, procurorul poate decide că nu aveți dreptul să contactați pe oricine doriți. În cazul în care solicitați serviciile unui medic sau doriți să contactați ambasada sau consulatul țării dumneavoastră, poliția este obligată să acționeze ca intermediar pentru dumneavoastră. De asemenea, aveți întotdeauna dreptul să vă contactați avocatul și să vă întâlniți în particular cu acesta. De regulă, pe perioada arestului sunteți închis într-o celulă a secției de poliție.

Plasarea în detenție (3)

Când poate fi solicitată plasarea mea în detenție?

Dacă există motive întemeiate să fiți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni care se pedepsește cu un an sau mai mult de închisoare, se poate înainta o cerere pentru plasarea dumneavoastră în detenție. Pentru aceasta trebuie însă să existe, de asemenea, riscul ca dumneavoastră:

  • să vă sustrageți sau să eludați procesul sau executarea pedepsei, sau
  • atât timp cât vă aflați în libertate, să distrugeți probe sau să împiedicați derularea cercetărilor într-un mod sau altul, sau
  • să continuați a săvârși infracțiuni.

În cazul în care pedeapsa minimă pentru săvârșirea infracțiunii constă în doi ani de închisoare, veți fi reținut în detenție, cu excepția cazului în care este evident că nu există motive întemeiate pentru aceasta.

Indiferent de gravitatea infracțiunii, instanța poate dispune plasarea dumneavoastră în detenție dacă nu vi se cunoaște identitatea sau dacă refuzați să indicați numele și adresa sau dacă există motive pentru a considera că informațiile pe care le-ați furnizat sunt false. De asemenea, puteți fi plasat în detenție dacă nu locuiți în Suedia și există riscul să vă sustrageți de la proces sau de la executarea sentinței prin părăsirea țării.

În unele cazuri, puteți fi plasat în detenție numai pentru că există „motive rezonabile” ca să fiți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni. În acest caz, nivelul de suspiciune este mai mic decât „motivele întemeiate”.

Dacă există motive să se considere că pedeapsa va consta doar într-o amendă, nu puteți fi plasat în detenție.

Există aspecte ale situației mele personale care pot împiedica plasarea mea în detenție?

Instanța va trebui să compare necesitatea de a vă plasa în detenție cu consecințele detenției pentru dumneavoastră. Dacă consecințele plasării dumneavoastră în detenție sunt exagerat de intruzive sau vă aduc un prejudiciu, nu puteți fi reținut. Acest aspect poate fi relevant dacă cercetările necesită, de exemplu, o perioadă mai lungă de timp.

Ce se întâmplă dacă am sub 18 ani?

Există norme speciale pentru tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani. Aceasta înseamnă că sunt necesare motive suplimentare pentru plasarea acestor tineri în detenție. Fie infracțiunea este deosebit de gravă, fie există alte motive importante pentru reținerea în detenție.

Am dreptul să consult un avocat și să fiu asistat de un interpret pe parcursul audierii în vederea plasării mele în detenție?

Vă veți prezenta personal la audierea în vederea plasării în detenție care se va desfășura la instanța districtuală împreună cu apărătorul dumneavoastră public, care va fi un avocat. Aveți întotdeauna dreptul la un avocat public al apărării dacă s-a solicitat plasarea dumneavoastră în detenție. Dacă aveți nevoie de serviciile unui interpret, această persoană va lua parte, de asemenea, la audiere și va traduce tot ceea ce se discută.

Cum se desfășoară audierea în vederea plasării mele în detenție?

În cadrul audierii, procurorul vă va aduce la cunoștință infracțiunea de care sunteți suspectat. De asemenea, veți avea posibilitatea de a lua cuvântul. Procurorul, avocatul dumneavoastră și judecătorul au dreptul de a vă adresa întrebări. Rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă doriți sau nu să răspundeți la întrebări. În general, victima unei infracțiuni sau martorii nu sunt interogați pe parcursul audierii în vederea plasării în detenție, însă se poate da citire declarației pe care ați dat-o poliției. De asemenea, procurorul poate descrie rezultatul examenelor medico-legale.

Ordinul de plasare în detenție

După încheierea procedurilor, instanța districtuală se va retrage pentru a delibera cu privire la plasarea în detenție. Ulterior, instanța districtuală va pronunța sentința în prezența dumneavoastră. Dacă nu ați fost plasat în detenție, aveți dreptul să plecați imediat. Dacă ați fost plasat în detenție, instanța va hotărî în același timp data limită până la care procurorul trebuie să înceapă procedurile penale. În general, instanța districtuală va dispune începerea urmăririi penale în termen de două săptămâni de la emiterea ordinului de plasare în detenție. În așteptarea ședinței principale de judecată în cadrul instanței districtuale, veți fi reținut în detenție.

Ce se întâmplă dacă cercetările nu se finalizează până la data stabilită de instanța districtuală?

Dacă sunteți în continuare suspect după expirarea perioadei limită stabilite de instanța districtuală pentru începerea procedurilor penale, iar cercetările nu au fost finalizate, procurorul poate solicita prelungirea perioadei pentru începerea urmăririi penale. Poate fi necesară o nouă audiere pentru a decide dacă trebuie să fiți reținut în continuare. Astfel de audieri au loc, de cele mai multe ori, prin intermediul videoconferinței, ceea ce înseamnă că puteți participa din locul în care vă aflați în detenție, cu asistența avocatului, în timp ce procurorul se poate afla în biroul său, iar judecătorul, în sala de judecată din cadrul instanței districtuale.

Ce se întâmplă dacă sunt plasat în detenție la un nivel de suspiciune mai mic?

Dacă sunteți reținut în detenție ca suspect de săvârșirea unei infracțiuni din „motive rezonabile”, procurorul trebuie să prezinte, în termen de o săptămână, probe suplimentare împotriva dumneavoastră pentru ca suspiciunea să fie întărită astfel încât să atingă nivelul de „motive temeinice”. În caz contrar, veți fi pus în libertate.

Ce se întâmplă în cazul unui mandat de arestare european?

Dacă mandatul de arestare european este emis de un alt stat membru, cererea poate fi examinată de o instanță din țara în care locuiți. Instanța va decide apoi dacă trebuie să fiți extrădat în țara care a emis mandatul de arestare european. De asemenea, aveți dreptul să consultați un avocat și să fiți asistat de un interpret în cadrul ședințelor de judecată. Procurorul poate dispune arestarea dumneavoastră înainte de începerea ședințelor de judecată, iar instanța poate hotărî plasarea dumneavoastră în detenție până când puteți fi extrădat. Instanța nu va lua o hotărâre cu privire la vinovăția dumneavoastră, ci doar va verifica dacă au fost îndeplinite cerințele oficiale pentru extrădare.

Ce restricții există cu privire la dreptul meu de a intra în contact cu alte persoane?

În momentul în care instanța districtuală ia o hotărâre cu privire la plasarea dumneavoastră în detenție, aceasta va stabili și dacă procurorul are dreptul să vă limiteze contactele cu lumea exterioară, și anume să citiți ziare sau să vă uitați la televizor, precum și să vă contactați prietenii și familia. Instanța decide, de asemenea, în ceea ce privește posibilitatea de a vă alătura celorlalți deținuți. Procurorul este cel în măsură să stabilească amploarea restricțiilor. Cu toate acestea, aveți dreptul să vă contactați, în orice moment, avocatul și ambasada țării dumneavoastră.

Pot să trimit sau să primesc scrisori?

Aveți dreptul să trimiteți scrisori oricui doriți, însă toate scrisorile pe care le trimiteți sau le primiți vor fi citite de către procuror. Dacă acestea conțin informații privind infracțiunea de care sunteți suspectat, scrisoarea în cauză fie nu va fi trimisă destinatarului, fie anumite părți din text vor fi ilizibile. Corespondența cu avocatul dumneavoastră nu va fi citită niciodată, indiferent de conținut.

Pot ataca ordinul de plasare în detenție?

Dacă sunteți nemulțumit de faptul că ați fost reținut, puteți ataca ordinul de plasare în detenție la Curtea de Apel. Curtea de Apel va studia ulterior documentele trimise de instanța districtuală fără a ține o ședință de judecată și va stabili dacă este necesar sau nu să fiți reținut în detenție. Puteți ataca hotărârea Curții de Apel la Curtea Supremă, însă numai dacă există motive speciale în acest sens.

Care sunt condițiile care au ca efect eliberarea din detenție?

Procurorul trebuie să dispună încetarea detenției în situația în care nu mai există motive pentru reținerea dumneavoastră în detenție. Aceasta deoarece fie nu mai există probe solide împotriva dumneavoastră, fie nu mai există motive speciale pentru reținerea dumneavoastră în detenție, de exemplu, ca urmare a faptului că nu se mai consideră că puteți obstrucționa derularea cercetărilor. Dacă instanța decide, în cadrul unei noi audieri, că nu mai există motive pentru a vă reține în detenție, aceasta trebuie să dispună eliberarea dumneavoastră cât mai curând posibil.

Pot fi eliberat pe cauțiune?

În Suedia nu există posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Continuarea cercetărilor de către poliție (4)

Poliția va prezenta doar probe care îmi sunt defavorabile?

Pe parcursul desfășurării cercetărilor, poliția are obligația de a colecta probe atât în avantajul , cât și în detrimentul cauzei dumneavoastră. Dacă doriți ca anumite persoane să fie interogate de către poliție, trebuie să discutați acest lucru cu avocatul dumneavoastră înainte ca cererea să fie transmisă poliției.

Are poliția dreptul să efectueze percheziții, să preleveze mostre de ADN, amprente etc.?

Dacă poliția deține un mandat din partea procurorului, atunci are dreptul să percheziționeze locuința dumneavoastră, locul de muncă, automobilul și alte locații relevante pentru cercetări. Acest lucru este valabil doar dacă sunteți suspectat de săvârșirea unei infracțiuni care se pedepsește cu închisoarea. De asemenea, pot exista mandate de percheziție corporală și examinări fizice, precum și prelevarea de mostre de ADN. În anumite cazuri, puteți fi examinat de un medic pentru a stabili dacă prezentați răni pe corp și dacă acestea pot avea legătură cu infracțiunea despre care se crede că dumneavoastră sunteți autorul. Dacă sunteți arestat sau plasat în detenție, trebuie, de asemenea, să vi se ia amprente și să vi se facă fotografii.

Am dreptul să studiez dosarul poliției?

Pe parcursul continuării cercetărilor, poliția va colecta materialele necesare pentru ca procurorul să poată lua o decizie cu privire la începerea urmării penale. Înainte ca procurorul să ia o decizie, aveți dreptul să studiați întregul dosar de cercetare împreună cu un interpret sau traducător. În general, timpul necesar traducerii întregului dosar în limba dumneavoastră nu este suficient, însă interpretul vă poate aduce la cunoștință conținutul dosarului respectiv. Avocatul dumneavoastră are, de asemenea, dreptul să studieze dosarul poliției.

Ce se întâmplă dacă suspiciunile se modifică pe parcursul cercetărilor?

Suspiciunile la adresa dumneavoastră se pot modifica pe parcursul cercetărilor. Aceasta înseamnă că pot apărea noi suspiciuni referitoare la infracțiune, în timp ce alte suspiciuni pot fi considerate nefondate sau dificil de demonstrat. În plus, pot surveni modificări cu privire la infracțiunea de care sunteți suspectat. Poliția are obligația de a vă informa cu privire la orice modificări ale suspiciunilor.

Pregătirea apărării (5)

Am dreptul să solicit completări la dosarul poliției?

Dumneavoastră și avocatul dumneavoastră aveți dreptul să solicitați poliției să includă în dosarul cauzei elemente suplimentare pe care le considerați importante. Aceasta se aplică atât în ceea ce privește interogarea diferitelor persoane, cât și pentru înscrisuri și proba cu expertiză.

Este foarte important să analizați cu atenție întregul dosar pentru ca materialul prezentat procurorului spre a lua o decizie să fie cât mai complet posibil. Chiar dacă dosarul poate fi completat după începerea urmăririi penale, este în avantajul dumneavoastră să încercați să faceți demersurile necesare astfel încât procurorul să dispună încetarea cercetării pentru a evita urmărirea dumneavoastră penală.

Poate avocatul meu să întreprindă propriile cercetări?

Dumneavoastră și avocatul dumneavoastră aveți dreptul să întreprindeți propriile cercetări. Cu toate acestea, problema constă în faptul că există o perioadă limitată de timp în care puteți efectua astfel de investigații, în special dacă vă aflați în detenție. În plus, este dificil ca avocatul dumneavoastră să primească de la instanță finanțare pentru o investigație pe cont propriu. Nu există însă obstacole juridice pentru desfășurarea unei investigații pe cont propriu.

Urmărirea penală (6)

În ce circumstanțe poate procurorul să dispună începerea urmăririi penale?

Dacă procurorul consideră că poate obține condamnarea dumneavoastră, acesta poate dispune începerea urmăririi penale. Ulterior, procurorul va solicita instanței districtuale emiterea unei citații pe numele dumneavoastră, în care se specifică infracțiunea de săvârșirea căreia sunteți suspectat, motivele pentru care sunteți suspectat și probele care sunt prezentate de către procuror.

În ce termen trebuie să înceapă urmărirea penală?

Dacă vă aflați în detenție, procurorul trebuie să dispună începerea urmăririi penale în termenele legale stabilite de către instanța districtuală. În caz contrar, instanța va anula ordinul de plasare în detenție.

Dacă nu vă aflați în detenție, procurorul trebuie să dispună începerea urmăririi penale înainte de prescrierea infracțiunii. Termenul de prescripție a unei infracțiuni este de doi ani sau mai mult. Cu cât infracțiunea este mai gravă, cu atât mai lung este termenul de prescripție. În prezent, nu există termene de prescripție pentru urmărirea penală a anumitor infracțiuni grave cum ar fi omorul.

Când va fi judecată cauza în cadrul instanței districtuale?

După începerea urmăririi penale, instanța districtuală vă va cita pe dumneavoastră și alte persoane să vă prezentați în instanță. Dacă vă aflați în detenție, ședința de judecată va fi ținută cât mai curând posibil, în termen de maximum două săptămâni de la data la care a început urmărirea penală.

Există termene limită speciale pentru tinerii cu vârsta sub 18 ani. În general, ședința principală de judecată va avea loc în termen de două săptămâni de la începerea urmăririi penale.

Există o alternativă la urmărirea penală?

Dacă infracțiunea nu este foarte gravă și pledați vinovat, puteți fi obligat să plătiți o amendă prin procedură restrânsă în locul urmăririi penale. Procurorul va emite ordinul și va stabili suma pe care trebuie să o plătiți. Dacă vă recunoașteți vinovăția și plătiți amenda, nu va exista un proces. În acest caz, nu puteți ataca ordinul de plată a unei amenzi prin procedură restrânsă. Se va consemna în cazierul dumneavoastră judiciar că ați acceptat să plătiți amenda prin procedură restrânsă.

Linkuri relevante

Instanțele suedeze

Autoritatea de Urmărire Penală din Suedia

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site