Inculpați (proceduri penale)

Pot introduce o cale de atac?

Puteți contesta hotărârea în cadrul procesului și puteți contesta, de asemenea, sentința. Puteți face acest lucru prin depunerea unei cereri de introducere a unei căi de atac la Curtea de Apel pentru cauze penale în termen de opt zile lucrătoare, dacă hotărârea a fost pronunțată de Curtea Magistraților. În cazul unui verdict al curții cu jurați și al unei sentințe stabilite de Tribunalul Penal, trebuie să înaintați calea de atac în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la data pronunțării sentinței.

În ambele cazuri, puteți ataca hotărârea pe fond sau/și sentința.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Dacă ați fost condamnat la privare de liberate de către Curtea Magistraților, cererea dumneavoastră de introducere a unei căi de atac suspendă executarea hotărârii până la soluționarea căii de atac.

Pe de altă parte, dacă ați fost condamnat la închisoare de către Tribunalul Penal după pronunțarea verdictului „vinovat”, veți fi trimis la penitenciar fără întârziere, iar introducerea unei căi de atac nu va suspenda executarea pedepsei. În acest caz, puteți solicita să fiți eliberat pe cauțiune în așteptarea soluționării căii de atac, însă, de regulă, o astfel de cerere nu este aprobată.

Nu există reguli stricte cu privire la momentul în care va fi judecată calea de atac, însă, de obicei, aceasta se întâmplă după câteva luni.

De regulă, nu puteți prezenta probe noi atunci când introduceți o cale de atac, însă există câteva excepții: dacă nu ați știut de existența probelor sau dacă acestea erau inadmisibile la momentul în care s-a desfășurat procesul.

Ce se întâmplă la judecarea căii de atac?

Dacă contestați o hotărâre a Curții Magistraților, în cazul în care mărturiile martorilor nu au fost transcrise, martorii vor fi audiați și apoi dumneavoastră, avocatul dumneavoastră și procurorul vă veți susține pledoariile finale în favoarea și, respectiv, împotriva căii de atac.

În cazul în care declarațiile martorilor au fost transcrise, se vor susține pledoariile orale. În cazul unei căi de atac împotriva unei sentințe stabilite de Tribunalul Penal, avocații dumneavoastră vor susține pledoarii în sprijinul căii de atac, iar procurorul va răspunde pledoariilor respective.

La sfârșitul procesului, veți fi achitat sau condamnat pentru acuzațiile care vi se aduc. De asemenea, puteți fi achitat sau condamnat parțial.

Ce se întâmplă dacă am/nu am câștig de cauză în urma judecării căii de atac?

Dacă aveți câștig de cauză, hotărârea judecătorească va fi modificată sau revocată, în funcție de ceea ce ați solicitat în cererea de introducere a căii de atac.

Dacă nu aveți câștig de cauză, hotărârea instanței va fi confirmată. În acest caz, dacă hotărârea de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate a fost pronunțată de Curtea Magistraților, veți fi arestat imediat.

Nu există posibilitatea de a ataca hotărârea Curții de Apel pentru cauze penale în fața unei alte instanțe. Dacă prima hotărâre nu a fost corectă, nu aveți dreptul în mod automat la despăgubiri.

Dacă aveți câștig de cauză și hotărârea judecătorească este revocată, condamnarea dumneavoastră nu va fi consemnată.

O condamnare rămâne definitivă fie în cazul în care o hotărâre a Curții Magistraților sau a Tribunalului Penal nu este atacată în termenul stabilit, fie după pronunțarea unei hotărâri de către Curtea de Apel pentru cauze penale.

Sunt cetățean al unui alt stat membru. Pot fi repatriat după proces?

Dacă sunteți cetățean al unui alt stat membru, instanța nu dispune să fiți repatriat. În schimb, puteți înainta o cerere guvernului pentru a solicita să executați pedeapsa privativă de libertate în țara dumneavoastră.

Solicitarea poate fi adresată, de asemenea, de guvernul dumneavoastră, fie din proprie inițiativă, fie ca urmare a unei cereri din partea dumneavoastră. Ambele guverne trebuie să fie de acord cu repatrierea.

Transferul nu este automat; acesta trebuie pus în mișcare prin cererea dumneavoastră și/sau a guvernului dumneavoastră.

Decizia de a fi repatriat nu aparține instanței, ci guvernului țării dumneavoastră și guvernului statului membru care v-a găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii. Nu există nicio cale de atac împotriva acestei decizii.

Informații despre acuzații/condamnare

Acuzațiile pentru care ați fost condamnat vor fi consemnate în certificatul dumneavoastră de bună purtare. Totuși, în unele cazuri, de exemplu dacă erați minor în momentul săvârșirii infracțiunii, condamnarea nu se înscrie în certificatul de bună purtare.

Informațiile sunt păstrate de comisarul de poliție la Inspectoratul de Poliție.

Cazierul dumneavoastră judiciar este păstrat de comisarul de poliție pe termen nelimitat. Cu toate acestea, condamnările nu figurează în certificatul de bună purtare după trecerea anumitor perioade de timp care variază între șase luni și zece ani, în funcție de durata pedepsei. În schimb, unele condamnări, cum ar fi cele legate de traficul de droguri, se consemnează întotdeauna în certificatul dumneavoastră de bună purtare, indiferent de perioada de timp scursă.

Nu este necesar consimțământul dumneavoastră pentru păstrarea cazierului dumneavoastră de către comisarul de poliție. Nu puteți ridica obiecții împotriva păstrării acestor informații, deoarece aceasta este prevăzută de lege.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site