Inculpați (proceduri penale)

Cercetarea penală începe în urma sesizării înaintate de un funcționar public, a informațiilor furnizate de cetățeni sau a unei plângeri din partea părții vătămate. De asemenea, cercetarea penală este inițiată în cazul în care o persoană este surprinsă în momentul comiterii unei infracțiuni.

Care sunt diversele etape anterioare procesului?

Cercetarea

Poliția poate solicita unei persoane să se prezinte la secția de poliție pentru a răspunde la întrebări. În această etapă, se urmărește să se stabilească dacă există suficiente probe care să dovedească faptul că o persoană, nu neapărat persoana interogată, a fost implicată într-o infracțiune.

Arestarea

Dacă poliția consideră că există suficiente probe care dovedesc că o persoană a fost implicată într-o infracțiune, aceasta poate fi arestată preventiv pentru a permite poliției să o rețină pentru o anumită perioadă de timp și să o interogheze în mod oficial. Scopul acestei etape este de a stabili dacă persoana poate fi acuzată de săvârșirea unei infracțiuni.

Prima ședință de judecată

Dacă o persoană este acuzată de săvârșirea unei infracțiuni, aceasta va fi pusă sub acuzare în instanță și se va da citire actului de punere sub acuzare. Dacă punerea sub acuzare are loc în timp ce inculpatul se află în arest preventiv, instanța decide mai întâi dacă prelungește perioada de arest în temeiul unei dispoziții legale, apoi informează inculpatul cu privire la dreptul său de a solicita eliberarea pe cauțiune.

Înainte de proces

Înainte de judecarea cauzei, acuzarea trebuie să strângă și să prezinte toate probele, atât în favoarea, cât și împotriva inculpatului. În cauzele mai grave, aceasta trebuie să aducă probe suficiente pentru a dovedi instanței că acuzațiile sunt solide.

Acuzarea, reprezentată de poliție în această etapă, nu are obligația de a divulga informații cu privire la modul în care își va proba acuzațiile. Aceasta nu are obligația de a informa inculpatul sau avocatul acestuia cu privire la acuzare și la probele pe care le deține. Avocatul inculpatului, împreună cu acesta, pot să strângă probe pentru apărare.

De obicei, există mai multe ședințe de judecată preliminare înainte de proces.

Drepturile mele pe parcursul cercetării

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi mai multe informații despre etapele cercetării anterioare procesului.

Cercetarea penală (1)

De ce dorește poliția să mă interogheze?

Dacă poliția consideră că ați fost implicat în vreun fel într-o infracțiune sau că ați putea fi de ajutor în cadrul cercetării, aceasta poate să vă ceară sprijinul în legătură cu ancheta și să răspundeți la o serie de întrebări.

Ce informații voi primi cu privire la drepturile mele?

Poliția nu ar trebui să vă supună unui interogatoriu în vederea obținerii de probe decât după ce v-a informat cu privire la drepturile dumneavoastră.

În cazul în care, pe parcursul cercetării, vă prezentați de bunăvoie la o secție sau birou de poliție, sunteți liber să plecați în orice moment, cu excepția cazului și până în momentul în care sunteți informat că sunteți arestat.

Ce se întâmplă dacă nu vorbesc limba locală?

Dacă nu înțelegeți limba locală, poliția vă va pune la dispoziție un interpret. Serviciile acestuia sunt gratuite. Interpretul trebuie să traducă drepturile dumneavoastră, întrebările poliției și răspunsurile dumneavoastră.

Pot să fiu asistat de un avocat?

Nu aveți dreptul să fiți asistat de un avocat în timpul interogatoriului. Cu toate acestea, aveți dreptul să vă consultați cu un avocat timp de o oră înainte de a fi interogat. Dacă aveți nevoie de un interpret, acesta va traduce, de asemenea, discuția cu avocatul dumneavoastră.

În cazul în care cunoașteți un avocat, puteți cere poliției să îl contacteze în numele dumneavoastră. Dacă nu cunoașteți niciun avocat, poliția vă va pune la dispoziție lista avocaților furnizată de Camera Avocaților pentru a putea alege. Dacă nu vă permiteți să plătiți onorarul unui avocat, poliția va contacta un avocat din oficiu. Acesta este disponibil 24 de ore pe zi. Pentru informații suplimentare, consultați fișa informativă Obținerea de asistență juridică.

Trebuie să răspund la întrebările poliției?

Aveți dreptul de a păstra tăcerea. Orice declarație poate fi consemnată și utilizată la proces. Cu toate acestea, dacă doriți să răspundeți la întrebări, acest lucru poate fi în interesul dumneavoastră. Dacă alegeți să consultați un avocat și apoi să vă exercitați dreptul de a păstra tăcerea, acest lucru poate fi interpretat ca o confirmare a vinovăției dumneavoastră.

Pot fi supus unei percheziții sau prelevării de probe ori amprente?

Dacă nu ați fost arestat, se pot preleva probe numai cu consimțământul dumneavoastră prealabil, acordat în scris. Dacă ați fost arestat, se pot recolta probe de natură intimă și neintimă numai după ce v-ați exprimat consimțământul în acest sens, în mod corespunzător. Dacă refuzați prelevarea de probe neintime (de exemplu, a amprentelor), puteți fi obligat să vă supuneți prelevării printr-un ordin emis de un magistrat.

Arestarea (2)

Care pot fi motivele arestării?

Orice agent de poliție poate aresta fără mandat orice persoană surprinsă în timpul săvârșirii unei infracțiuni sau care tocmai a săvârșit o infracțiune pasibilă de pedeapsa cu închisoarea, sau orice persoană pe care o suspectează în mod întemeiat că a săvârșit sau urmează a săvârși o astfel de infracțiune.

În plus, poliția poate aresta o persoană în următoarele situații:

  • identitatea persoanei este necunoscută;
  • există îndoieli asupra veridicității datelor furnizate de persoana respectivă;
  • persoana nu a oferit o adresă corespunzătoare pentru comunicarea actelor juridice;
  • persoana trebuie să fie împiedicată să se rănească pe sine însăși, să rănească o altă persoană sau să distrugă bunuri;
  • persoana trebuie să fie împiedicată să comită un ultraj contra bunelor moravuri;
  • există motive întemeiate să se considere că arestarea persoanei în cauză este necesară pentru a proteja un minor sau o altă persoană vulnerabilă.

Ce informații mi se vor comunica cu privire la arestarea mea?

Dacă sunteți arestat, trebuie să vi se comunice că vă aflați în arest preventiv, chiar dacă acest lucru poate fi evident. Trebuie să vi se comunice, de asemenea, motivele pentru care ați fost arestat. Persoana care face arestarea nu poate folosi violența, cătușele sau alte mijloace de imobilizare, cu excepția cazului în care acest lucru este absolut necesar pentru a vă asigura siguranța sau pentru că vă împotriviți arestării.

Nu vorbesc limba locală. Pot beneficia de serviciile unui interpret?

Dacă nu înțelegeți limba locală, poliția trebuie să vă pună la dispoziție un interpret și nu trebuie să vă interogheze până la sosirea acestuia.

Pot consulta un avocat?

Orice persoană arestată are dreptul de a primi asistență juridică din partea avocatului din oficiu. Cu toate acestea, asistența juridică este limitată la o oră, înaintea interogatoriului. Poliția va contacta un avocat în numele dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Cercetarea penală (3). Puteți obține consiliere inclusiv prin telefon.

Aveți dreptul să consultați un avocat între patru ochi. Dacă aveți nevoie de un interpret, acesta ar trebui să fie prezent atât la discuția cu avocatul dumneavoastră, cât și la interogatoriu.

Trebuie să răspund la întrebările poliției?

Aveți dreptul de a păstra tăcerea. Orice declarație poate fi consemnată și utilizată în timpul procesului. Cu toate acestea, dacă alegeți să consultați un avocat și apoi să vă exercitați dreptul de a păstra tăcerea, acest lucru poate fi interpretat ca o confirmare a vinovăției dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă fac declarații defavorabile cauzei mele?

Dispuneți de dreptul fundamental de a nu vă autoincrimina și vi se va comunica faptul că aveți dreptul de a păstra tăcerea. Veți fi informat, de asemenea, cu privire la consecințele neexercitării dreptului dumneavoastră de a păstra tăcerea. Prin urmare, nu aveți obligația să oferiți poliției informații care v-ar dovedi vinovăția.

Nu se va trage nicio concluzie din refuzul dumneavoastră de a explica anumite aspecte, de exemplu pentru ce motiv vă aflați într-un anumit loc la o anumită oră sau de ce aveați anumite obiecte asupra dumneavoastră. Cu toate acestea, refuzul de a oferi astfel de explicații poate avea un efect negativ asupra cauzei dumneavoastră.

Pot contacta un prieten sau un membru al familiei?

Poliția are obligația să vă aducă la cunoștință fără întârziere că aveți dreptul să cereți ca o rudă sau un prieten să fie informat cu privire la arestarea dumneavoastră și la locul în care vă aflați, cu excepția cazului în care există motive întemeiate să se suspecteze că ruda sau prietenul în cauză este implicat în infracțiunea cercetată.

Sunt cetățean al unei alt stat membru. Pot să contactez ambasada țării mele?

De obicei, poliția vă sugerează sau vă recomandă să contactați ambasada țării dumneavoastră pentru a-i aduce la cunoștință arestarea dumneavoastră și motivele acesteia, precum și pentru a vă recomanda un avocat, dacă este necesar.

Mi se vor preleva amprentele? Poate fi înregistrat ADN-ul meu?

Vi se pot preleva amprentele și vi se poate recolta o probă ADN în vederea înregistrării dacă vă exprimați consimțământul în acest sens în mod corespunzător. În schimb, dacă refuzați luarea amprentelor, puteți fi obligat să faceți acest lucru printr-un ordin emis de un magistrat. Totuși, nu puteți fi constrâns să acceptați recoltarea și înregistrarea ADN-ului.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

Puteți fi percheziționat de către un agent de poliție dacă acesta are motive întemeiate să suspecteze că puteți reprezenta un pericol pentru dumneavoastră sau pentru alte persoane, cu scopul de a identifica orice obiect de care v-ați putea folosi pentru a fugi din arestul poliției sau orice obiect care ar putea constitui probă în legătură cu infracțiunea.

Atunci când agentul de poliție care face arestarea are motive întemeiate să suspecteze că ați ascuns un obiect legat de infracțiune, acesta poate solicita unui magistrat să dispună să fiți supus unei percheziții intime. Magistratul numește un expert de același sex cu dumneavoastră pentru a efectua percheziția sau desemnează în acest scop, cu consimțământul dumneavoastră prealabil, un cadru medical.

Cât timp pot fi reținut de către poliție?

După ce ați fost arestat preventiv, puteți fi reținut timp de maxim patruzeci și opt (48) de ore. Dacă nu ați fost eliberat în termen de șase ore de la arestare, agentul de poliție care a efectuat arestarea trebuie să informeze un magistrat, furnizându-i toate datele privind perioada și locul în care sunteți reținut. După patruzeci și opt de ore, poliția trebuie să vă pună sub acuzare pentru săvârșirea unei infracțiuni, să vă elibereze pe cauțiune, depusă la poliție, sau să vă elibereze necondiționat.

Ce se întâmplă dacă sunt arestat în temeiul unui mandat de arestare european?

Dacă un stat membru a emis un mandat de arestare european pe numele dumneavoastră, puteți fi arestat într-un alt stat membru și repatriat după o audiere în fața unui magistrat. Aveți dreptul să fiți asistat de un avocat și de un interpret, dacă este necesar.

Prima ședință de judecată (3)

Care este scopul primei ședințe de judecată?

Există două situații diferite:

  • Dacă ați fost arestat preventiv și sunteți reținut de către poliție, scopul primei ședințe de judecată este prezentarea acuzațiilor. Apoi, instanța decide dacă veți continua să fiți reținut în temeiul unei dispoziții legale și vă informează asupra dreptului dumneavoastră de a cere să fiți eliberat pe cauțiune;
  • Dacă ați fost pus sub acuzare, însă nu ați fost arestat preventiv, scopul primei ședințe de judecată este prezentarea acuzațiilor și a probelor aduse de procuror în sprijinul lor.

Dacă sunteți arestat preventiv, trebuie să fiți adus în fața instanței cât de curând posibil după ce ați fost pus sub acuzare pentru ca aceasta să analizeze probele aduse de procuror în sprijinul acuzațiilor și să decidă dacă ar trebui sau nu să fiți eliberat pe cauțiune.

Dacă nu ați fost reținut, veți fi informat cu privire la acuzațiile care vi se aduc și la data la care trebuie să vă înfățișați în instanță pentru prima ședință de judecată.

Am dreptul să fiu reprezentat de un avocat?

Atunci când vă înfățișați în instanță, aveți dreptul de a fi reprezentat de un avocat ales de dumneavoastră. Dacă nu vă permiteți să plătiți onorariul unui avocat, statul vă va oferi asistență juridică gratuită. Pentru informații suplimentare, consultați fișa informativă Obținerea de asistență juridică.

Mi se va pune la dispoziție un interpret dacă nu vorbesc limba locală?

Dacă nu înțelegeți limba malteză, însă vorbiți limba engleză, procesul se va desfășura în engleză. Dacă nu vorbiți limba engleză, procesul se va desfășura în malteză și vi se va pune la dispoziție un interpret. Serviciile oferite de acesta sunt gratuite.

Trebuie să iau cuvântul în instanță?

Aveți dreptul de a păstra tăcerea. Totuși, veți fi întrebat dacă pledați „vinovat” sau „nevinovat” pentru acuzații. Avocatul dumneavoastră vă va sfătui cu privire la felul în care trebuie să pledați.

Trebuie să furnizez alte informații?

Înainte de a pleda „vinovat” sau „nevinovat”, vi se vor adresa câteva întrebări de bază privind, în principal, identitatea și domiciliul dumneavoastră, pentru care nu trebuie să depuneți jurământ.

Voi fi eliberat sau reținut după ședința de judecată?

În cadrul ședinței de judecată, instanța va decide dacă puteți fi eliberat sau nu pe cauțiune.

În mod normal, dacă nu aveți cazier și nu reprezentați un pericol pentru societate, veți fi eliberat pe cauțiune, sub rezerva anumitor condiții. Dacă instanța respinge posibilitatea eliberării pe cauțiune, veți fi dus la penitenciar până la următoarea ședință de judecată, în cadrul căreia puteți solicita, din nou, eliberarea pe cauțiune. Instanța trebuie să decidă asupra acordării cauțiunii până la proces. Puteți cere să fiți eliberat pe cauțiune în orice etapă a procedurii.

Dacă sunteți cetățean străin, instanța acceptă, de obicei, să fiți eliberat pe cauțiune numai dacă aveți un domiciliu stabil.

Pot părăsi țara înainte de proces?

Dacă oferiți suficiente garanții că vă veți întoarce pentru a participa la proces, puteți părăsi țara, însă trebuie să vă întoarceți pentru a fi prezent la toate ședințele de judecată. Dacă nu vă prezentați la o ședință de judecată, se va emite un nou mandat de arestare pe numele dumneavoastră. Puteți fi acuzat, de asemenea, de infracțiunea de încălcare a condițiilor eliberării pe cauțiune. În majoritatea cazurilor, una dintre condițiile cauțiunii este interdicția de a părăsi teritoriul țării, însă această condiție poate fi modificată într-un stadiu ulterior al procedurii.

Pregătirea cazului înainte de proces (4)

Ce se întâmplă înainte de proces?

În perioada premergătoare procesului, Procurorul General strânge toate probele referitoare la cauză pentru a se asigura că aceasta este suficient de temeinică pentru introducerea unei acțiuni în instanță. Probele sunt colectate în etapa de strângere a probelor. Veți fi prezent la această etapă a procedurii și puteți fi asistat de avocatul dumneavoastră. Puteți verifica probele prin interogarea în contradictoriu a martorilor acuzării și aveți, de asemenea, posibilitatea de a aduce propriile dumneavoastră probe.

Cauza face întotdeauna obiectul unui proces?

Curtea Magistraților, care coordonează strângerea probelor, poate să decidă că nu există suficiente probe și să vă scoată de sub acuzare. Dacă ați fost scos de sub acuzare și Procurorul General nu este de acord cu decizia instanței, acesta are posibilitatea ca, în decurs de o lună, să solicite Tribunalului Penal re-arestarea dumneavoastră. În cazul în care Curtea Magistraților dispune începerea procesului, Procurorul General poate totuși să vă scoată de sub acuzare. Legea nu prevede o alternativă la proces.

Pot pleda „vinovat” înainte de proces?

Puteți pleda „vinovat” în momentul în care sunteți pus sub acuzare și, în cazul în care pedeapsa pentru acuzațiile care vi se aduc nu depășește zece ani de închisoare, Curtea Magistraților stabilește sentința. Această condamnare va fi înscrisă în cazierul dumneavoastră judiciar, cu câteva excepții.

Dacă pledați„vinovat” pentru acuzațiile care vi se aduc în fața Tribunalului Penal, curtea cu jurați nu este convocată, hotărârea judecătorească fiind pronunțată de către instanță.

Pot fi modificate acuzațiile care mi se aduc înainte de proces?

Acuzațiile pot fi revizuite înainte de proces, în funcție de probele identificate în etapa de strângere a probelor. Procurorul General poate include în actul de punere sub acuzare orice acuzație rezultată din probele strânse. Este posibil, de asemenea, să se renunțe la toate acuzațiile sau la o parte din acestea, înainte de proces.

Ce mijloace de probă strânge acuzarea?

Acuzarea audiază martorii în cauză și strânge probe fizice și criminalistice. De exemplu, acesta poate obține documente de la domiciliul dumneavoastră sau de la locul dumneavoastră de muncă. Curtea Magistraților poate autoriza orice anchetă, percheziție, experiment sau alte acțiuni necesare pentru cercetarea deplină a cauzei. De asemenea, aceasta poate dispune examinarea de către experți a oricărei părți a corpului dumneavoastră sau a corpului persoanei implicate în infracțiune, în cazul în care consideră că o astfel de măsură este relevantă pentru cauză.

Pot împiedica strângerea anumitor probe de către acuzare?

Admisibilitatea probelor nu se discută în etapa de strângere a probelor. Există un termen, care începe să curgă de la data la care primiți actul de punere sub acuzare, pentru a contesta admisibilitatea probelor pe care acuzarea are intenția să le prezinte. Cu toate acestea, dacă probele sunt inadmisibile în mod evident, Curtea Magistraților le poate respinge.

Când voi fi informat cu privire la probele aduse împotriva mea?

Veți fi prezent, alături de avocatul dumneavoastră, în etapa de strângere a probelor, și veți avea posibilitatea de a interoga în contradictoriu martorii acuzării și de a analiza probele fizice.

Ce se întâmplă dacă am domiciliul într-un alt stat membru?

Dacă vi s-a permis să călătoriți în țara de origine, trebuie să vă întoarceți pentru a participa la fiecare ședință de judecată înainte de proces.

Dacă sunt condamnat, pot fi judecat din nou pentru aceeași faptă?

Indiferent dacă sunteți condamnat sau achitat, nu puteți fi judecat din nou pentru aceeași faptă. Totuși, această decizie aparține instanței care se pronunță în cauză, întrucât Curtea Magistraților, care se ocupă cu strângerea probelor, nu are dreptul să decidă dacă veți fi judecat din nou pentru o infracțiune pentru care ați mai fost judecat.

Pregătirea apărării (5)

Ce se întâmplă înainte de proces?

Dacă procesul se desfășoară în fața Curții Magistraților, acuzarea va strânge probele și va trage concluzii pe baza acestora înainte ca dumneavoastră să vă pregătiți apărarea. Puteți interoga în contradictoriu martorii acuzării atunci când aceștia sunt prezentați sau puteți să vă rezervați dreptul de a-i interoga într-o etapă ulterioară.

Dacă procesul are loc în fața Tribunalului Penal, unde procedura este mai riguroasă, trebuie să pregătiți lista martorilor apărării și alte declarații preliminare într-un termen prestabilit, care începe să curgă de la data la care ați primit actul de punere sub acuzare.

Când trebuie să-mi pregătesc apărarea?

Nu există termene specifice de pregătire a apărării pentru un proces desfășurat în fața Curții Magistraților. După prezentarea acuzării, se va stabili o dată pentru prezentarea probelor apărării. Nu este necesar să prezentați toate probele în cadrul unei singure ședințe de judecată.

Dacă primiți un act de punere sub acuzare pentru înfățișarea la proces în fața Tribunalului Penal, dispuneți de 15 zile lucrătoare pentru a face eventuale declarații preliminare, pentru a indica martorii apărării și pentru a prezenta documente sau alte probe pe care doriți să le utilizați la proces. Acest termen este definitiv și este recomandabil să vă consultați avocatul imediat după primirea actului de punere sub acuzare.

Voi primi informații privind martorii și probele aduse împotriva mea?

Dacă procesul se desfășoară în fața Curții Magistraților, martorii acuzării vor fi audiați și probele vor fi prezentate în prezența dumneavoastră. Înainte de a vă pregăti apărarea, puteți, de asemenea, să solicitați copii după actele de procedură, care includ transcrierea mărturiilor, precum și după alte probe prezentate.

Dacă procesul se desfășoară în fața Tribunalului Penal, Procurorul General trebuie să vă transmită actele de procedură, împreună cu lista martorilor și a documentelor pe care intenționează să le prezinte la proces. Lista martorilor și a documentelor vă vor fi înmânate odată cu actul de punere sub acuzare. Puteți, de asemenea, să solicitați grefei Tribunalului Penal o copie după actele de procedură.

Pot împiedica acuzarea să strângă anumite probe?

În cauzele judecate de Curtea Magistraților, puteți împiedica acuzarea să prezinte probe inadmisibile, mai precis probe care nu sunt permise din punct de vedere legal. Puteți face acest lucru imediat după prezentarea lor sau în orice etapă ulterioară a procedurii.

Dacă s-a emis actul de punere sub acuzare pe numele dumneavoastră și dacă întâmpinările referitoare la probele pe care acuzarea intenționează să le prezinte au fost făcute în termenul stabilit, Tribunalul Penal va stabili o dată pentru audiere. Instanța se retrage pentru deliberări după audierea pledoariilor părților. La pronunțarea hotărârii, dacă doriți să introduceți o cale de atac la Curtea de Apel pentru cauze penale, trebuie să notificați acest lucru imediat după ce hotărârea instanței a fost pronunțată. Ulterior, dispuneți de trei zile lucrătoare pentru a introduce calea de atac.

Dacă sunt condamnat, pot fi judecat din nou pentru aceeași faptă?

Indiferent dacă sunteți condamnat sau achitat, nu puteți fi judecat din nou pentru aceeași faptă. Puteți pleda „dublă incriminare” în orice etapă în fața Curții Magistraților, cu excepția etapei de strângere a probelor.

Puteți pleda „dublă incriminare” în fața Tribunalului Penal încă din etapa preliminară. Totuși, dubla incriminare poate fi invocată în orice etapă de către instanța însăși, chiar dacă nu s-au făcut referiri la aceasta anterior.

Am fost judecat deja într-un alt stat membru pentru această faptă. Ce se întâmplă în această situație?

Curtea Magistraților sau Tribunalul Penal analizează hotărârea pronunțată în celălalt stat membru și vă scoate de sub acuzare în cazul în care constată că ați fost deja condamnat sau achitat pentru săvârșirea infracțiunii care face obiectul cauzei

Cât durează procesul?

La Curtea Magistraților, procesul cuprinde mai multe ședințe de judecată, care pot avea loc la intervale de săptămâni sau luni.

La Tribunalul Penal, majoritatea proceselor nu durează mai mult de o săptămână. Cu toate acestea, procesele grave se pot întinde pe o perioadă mai lungă.

Ultima actualizare: 20/12/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site