Inculpați (proceduri penale)

Procedura preliminară

Cine mă informează că trebuie să mă prezint în instanță și prin ce mijloace?

Procurorul formulează actul de acuzare, stabilește data procesului și citează inculpatul, reclamantul și martorii cu cel puțin 15 zile înainte de proces sau cu 30 de zile înainte dacă aceștia au domiciliul în alte țări europene.

Procedura pe parcursul ședinței de judecată

Ce instanță soluționează cauza?

Principalele instanțe penale sunt: Curtea Magistraților pentru încălcări, Instanța pentru delicte, care judecă delictele, și Curtea de Apel în materie penală cu complet format din trei membri sau Curtea mixtă cu jurați pentru infracțiunile grave. În principiu, instanța competentă este cea care are jurisdicție asupra locului în care a fost comisă fapta.

Procesul este public?

Da, cu excepția cazului în care publicitatea poate avea un efect negativ asupra moralei publice sau există motive pentru a proteja viața privată a părților cauzei.

Cine pronunță hotărârea?

Hotărârea este pronunțată de judecători în cadrul instanțelor inferioare și de judecători și jurați în cadrul Curții mixte cu jurați.

Acuzațiile pot fi modificate pe parcursul procesului?

Este posibil ca un cap de acuzare să fie înlocuit cu un altul, similar. Numai instanța hotărăște care este definiția juridică corectă a faptelor care fac obiectul cauzei și care este cea mai precisă formulare a acestora.

Ce se întâmplă dacă pledez „vinovat” pentru toate capetele de acuzare sau pentru unele dintre ele în cadrul procesului?

Dacă pledați „vinovat” pentru anumite capete de acuzare, instanța va stabili pedeapsa în funcție de ceea ce ați recunoscut. În ceea ce privește pedeapsa, este posibil să primiți o pedeapsă mai blândă.

Care sunt drepturile mele pe parcursul procesului?

Trebuie să fiu prezent la proces?

Prezența dumneavoastră nu este obligatorie. Puteți fi reprezentat de avocatul dumneavoastră, cu excepția cazului în care instanța consideră că prezența dumneavoastră este necesară.

Dacă am domiciliul într-un alt stat membru, pot participa la proces prin videoconferință?

Nu este posibil, deoarece această modalitate de participare nu este încă prevăzută prin lege.

Trebuie să fiu prezent pe tot parcursul procesului?

Nu aveți această obligație. Puteți să vă prezentați în instanță și apoi să părăsiți ședința de judecată, fiind reprezentat în continuare de către avocatul dumneavoastră.

Mi se va pune la dispoziție un interpret dacă nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile?

Dacă nu înțelegeți limba vorbită în cadrul procesului, instanța are obligația să vă pună la dispoziție un interpret.

Trebuie să fiu reprezentat de un avocat? Mi se va acorda un avocat din oficiu? Pot să-mi schimb avocatul?

Este necesar să fiți reprezentat de un avocat numai în cazul infracțiunilor grave și în fața Curții de Casație. Dacă nu puteți să vă angajați un avocat, instanța are obligația să vă acorde un avocat din oficiu. Aveți dreptul să vă schimbați avocatul, cu excepția cazului în care acesta a fost numit de instanță (din oficiu), în cadrul instanțelor superioare.

Pot să mă adresez instanței? Trebuie să depun mărturie în cadrul procesului?

Aveți această posibilitate, însă nu este obligatoriu. Aveți dreptul de a păstra tăcerea.

Care sunt consecințele unei mărturii mincinoase în cadrul procesului?

Aveți dreptul să nu spuneți adevărul. Depunerea unei mărturii mincinoase de către inculpat nu este considerată faptă penală.

Care sunt drepturile mele în ceea ce privește probele împotriva mea?

Pot contesta probele aduse împotriva mea?

Aveți acest drept și puteți face acest lucru în cadrul apărării sau prin propria mărturie, aducând probe contrare sau cu ajutorul martorilor proprii.

Ce fel de probe pot aduce în fața instanței în apărarea mea?

Puteți aduce documente justificative, puteți convoca martori sau experți.

În ce circumstanțe pot aduce astfel de probe?

Nu există condiții prealabile; puteți prezenta probe instanței fără să fi comunicat acest lucru în prealabil.

Pot angaja un detectiv privat care să mă ajute să găsesc probe? Aceste probe sunt admisibile?

Aveți această posibilitate și probele sunt admisibile dacă au fost obținute pe căi legale.

Pot cita martori în apărarea mea?

Puteți cita câți martori doriți; instanța are obligația să accepte mărturia unui număr de martori ai apărării egal cu cel al martorilor acuzării.

Putem, eu sau avocatul meu, să adresăm întrebări celorlalți martori din cadrul cauzei? Putem, eu sau avocatul meu, să contestăm declarațiile acestora?

Atât dumneavoastră, cât și avocatul dumneavoastră, puteți adresa întrebări martorilor și puteți pune la îndoială declarațiile acestora.

Se va ține seama de informațiile referitoare la cazierul meu?

În momentul în care instanța hotărăște pedeapsa, dacă verdictul este „vinovat”, aceasta ia în considerare condamnările în cazul în care acestea depășesc, în total, o perioadă de 6 luni.

Se va ține seama de condamnările anterioare din alte state membre?

Numai dacă au fost înscrise în cazierul dumneavoastră.

Ce se întâmplă la terminarea procesului?

Care sunt rezultatele posibile ale procesului?

Achitarea inculpatului, dacă instanța are îndoieli sau nu este convinsă că acesta a săvârșit infracțiunea sau pe motive de drept, și dacă există motive pentru scutirea de pedeapsă (de exemplu, în cazul remușcărilor sincere).

Condamnarea inculpatului și stabilirea unei pedepse, dacă instanța are convingerea că acesta a săvârșit infracțiunea.

Încetarea procedurii penale în cazul în care inculpatul decedează, victima își retrage acuzațiile, infracțiunea se prescrie sau face obiectul unei amnistii.

Declararea urmăririi penale ca inadmisibilă, dacă există o hotărâre anterioară relevantă, dacă nu există acuzații (în cazul în care este necesar), plângeri sau autorizație de urmărire în justiție.

Rezumat al pedepselor posibile

Pedepse principale: închisoare (pe viață sau pentru o perioadă de 5-20 ani), detenție în izolare (10 zile – 5 ani), detenție (1 zi – 1 lună), sancțiune financiară (150 – 15 000 EUR), amendă (29 – 590 EUR), închiderea într-un centru de detenție pentru minori sau internarea într-o instituție pentru îngrijirea bolilor psihice.

Pedepse suplimentare: privarea de drepturi civile, interzicerea exercitării unei profesii, publicarea condamnării.

Măsuri de siguranță: detenția infractorilor care nu pot răspunde penal pentru faptele lor, internarea alcoolicilor și a dependenților de droguri în centre de detoxificare, trimiterea în centre de muncă, interdicția de a locui într-o anumită zonă, expulzarea cetățenilor străini și confiscarea bunurilor.

Ce rol are victima pe parcursul procesului?

Victima participă fie ca parte civilă în proces, fie ca martor. Ca parte (sau „reclamant civil care aduce dovezi contrare”), aceasta urmărește să obțină despăgubiri sub formă de compensații financiare pentru daune emoționale sau suferințe psihice, iar, ca martor, victima sprijină acuzarea.

Dacă victima se constituie ca parte civilă, aceasta trebuie să menționeze acest lucru înainte de prezentarea probelor.

Ultima actualizare: 26/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site