Inculpați (proceduri penale)

Care este scopul cercetării penale?

Scopul cercetării penale este de a strânge și păstra probe, precum și de a analiza orice indicii rămase la locul faptei.

Care sunt etapele cercetării penale?

Ancheta preliminară / cercetarea penală preliminară / cercetarea penală:

Procurorul stabilește, printr-o anchetă preliminară, dacă învinuirea este întemeiată și dacă există probabilitatea să fi fost săvârșită o infracțiune.

Cercetarea penală preliminară se desfășoară în principal în cazul în care suspectul a fost surprins în timpul săvârșirii infracțiunii sau în cazul în care o întârziere ar duce la apariția unui risc imediat.

Cercetarea penală este efectuată numai pentru infracțiunile grave.

Arestarea / Măsuri restrictive / Reținerea în arest preventiv

În cazul în care suspectul a fost surprins în timpul săvârșirii faptei sau este arestat în termen de o zi de la comiterea infracțiunii, acesta poate fi arestat fără mandat.

În cazul în care suspectul nu a fost surprins în timpul săvârșirii infracțiunii, este necesar un mandat.

Persoana arestată este adusă în fața procurorului în termen de 24 ore.

Se impun restricții (de exemplu, cauțiunea, obligația acuzatului de a se prezenta periodic la secția de poliție, interdicția de a părăsi țara) pentru a preveni comiterea altor infracțiuni și pentru a asigura prezența acuzatului la interogatoriul realizat de poliție și în instanță.

Reținerea în arest preventiv: dacă restricțiile menționate anterior sunt insuficiente, în cazul infracțiunilor mai grave, suspecții pot fi reținuți preventiv până la 18 luni pentru infracțiunile grave, până la 12 luni pentru infracțiunile mai puțin grave și până la 6 luni pentru ucidere din culpă repetată din neglijență. Inculpatul este reținut în penitenciar.

Proceduri în fața Camerei de instrucție

Puteți iniția aceste proceduri fie pentru a solicita eliminarea restricțiilor sau a arestului preventiv, fie pentru a face plângere împotriva unor eventuale nereguli identificate în etapa preprocesuală.

Care este autoritatea competentă pentru derularea fiecăreia dintre aceste etape?

Ancheta preliminară este efectuată de către anchetatori și procuror.

Ancheta penală preliminară este realizată de cei menționați anterior, inclusiv judecătorul de instrucție și, în final, ancheta penală sau interogatoriul este realizat numai de către judecătorul de instrucție.

Arestarea este dispusă de către Camera de instrucție sau de către judecătorul de instrucție. În cazul în care suspectul a fost surprins în timpul săvârșirii infracțiunii, anchetatorii și agenții de poliție competenți au obligația să-l aresteze pe infractor, iar orice cetățean are dreptul să-l aresteze. Restricțiile asupra libertății personale și reținerea în arest preventiv sunt dispuse de către judecătorul de instrucție, cu acordul procurorului și al Camerei de instrucție.

Procedurile în fața Camerei de instrucție sunt desfășurate de către consilii de instrucție formate din trei membri, în prezența procurorului.

Drepturile mele pe parcursul cercetării

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informații detaliate cu privire la drepturile dumneavoastră pe parcursul cercetării.

Ancheta preliminară, cercetarea penală preliminară, cercetarea penală (1)

Care este scopul acestor proceduri?

Ancheta preliminară are scopul de a permite procurorului să stabilească dacă acuzația este întemeiată și să dispună începerea urmăririi penale.

Cercetarea penală preliminară este realizată în cazul în care suspectul a fost surprins în timpul săvârșirii faptei sau în cazul în care o întârziere ar antrena un risc imediat (de exemplu, ștergerea amprentelor sau a urmelor de pași etc.).

Cercetarea penală este întreprinsă numai în cazul infracțiunilor grave și al delictelor majore. Cercetarea penală preliminară și cercetarea penală sunt menite să găsească, să strângă și să păstreze probe, dar și să identifice urmele infracțiunii.

Care este autoritatea competentă pentru derularea acestei etape?

Ancheta preliminară este realizată de către anchetatori și procuror.

Cercetarea penală preliminară este realizată de cei menționați anterior, la care se adaugă judecătorul de instrucție.

Cercetarea penală este realizată numai de către judecătorul de instrucție.

Ancheta preliminară și cercetarea preliminară sunt conduse de către procurorul de pe lângă Instanța pentru delicte, iar cercetarea penală este condusă de către procurorul de pe lângă Curtea de apel.

Există anumite termene care trebuie respectate?

Ancheta preliminară se desfășoară pe parcursul a 4-8 luni. Cercetarea penală durează maxim 18 luni. Dacă se efectuează cercetări suplimentare, acestea durează 3-5 luni.

În orașele mari, aceste termene se pot prelungi. Nu există sancțiuni pentru nerespectarea termenelor respective.

Termenul pentru a furniza informații în cadrul anchetei preliminare și pentru a stabili cum pledați în cadrul cercetării penale preliminare și al cercetării penale propriu-zise este de cel puțin 48 de ore și poate fi prelungit.

Nu există sancțiuni pentru nerespectarea termenului în cazul primelor două proceduri. În schimb, în cazul cercetării penale, dacă nu se respectă termenul stabilit, judecătorul de instrucție are dreptul să emită un mandat pentru aducerea învinuitului în fața instanței prin forță și/sau un mandat de arestare.

Ce informații voi primi despre desfășurarea procedurilor?

De îndată ce vi se solicită să participați la procedurile descrise anterior, aveți dreptul:

 • să solicitați de la judecătorul de instrucție copii după toate documentele juridice relevante, inclusiv descrierea învinuirilor, pe cheltuiala dumneavoastră,
 • să solicitați acordarea unui termen de cel puțin 48 de ore și
 • să vă desemnați un avocat.

Mi se va pune la dispoziție un interpret dacă nu vorbesc limba în care se desfășoară procedurile?

Da. Interpretul va traduce anchetatorilor declarația dumneavoastră, precum și întrebările pe care aceștia vi le adresează.

În ce etapă am dreptul să consult un avocat?

În momentul în care vă prezentați în fața unui anchetator, puteți solicita ca avocatul dumneavoastră să fie notificat sau să vi se permită să-l contactați. Aveți de asemenea dreptul să refuzați să faceți declarații înainte de sosirea avocatului dumneavoastră.

Autoritățile au obligația să asigure prezența unui interpret numai în momentul interogatoriului. În rest, trebuie să faceți demersurile necesare, împreună cu avocatul dumneavoastră, dacă aveți nevoie de un interpret.

Este obligatoriu să fiu reprezentat de un avocat? Pot să-mi aleg avocatul?

Este necesar numai în cazul infracțiunilor grave. Dumneavoastră alegeți avocatul. Totuși, dacă nu aveți avocat în cazul unei infracțiuni grave, judecătorul de instrucție va numi un avocat care să vă reprezinte pe parcursul cercetării.

Mi se vor cere informații? Trebuie să furnizez informații?

Vi se pot pune întrebări în legătură cu învinuirile. Aveți dreptul să răspundeți parțial sau să nu răspundeți deloc și aveți dreptul să nu vă incriminați. Puteți refuza să răspundeți oricăror întrebări care v-ar putea periclita situația.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Aveți dreptul să comunicați cu familia sau prietenii dumneavoastră prin telefon. Puteți fi vizitat de membrii familiei dumneavoastră și, în mod excepțional, de prieteni.

Pot să fiu consultat de un medic dacă am nevoie?

Dacă aveți o problemă de sănătate, puteți cere să fiți consultat de un medic.

Pot contacta ambasada țării mele de origine?

Da, aveți acest drept.

Sunt cetățean străin. Trebuie să fiu prezent pe parcursul cercetării?

Nu, nu este necesar.

Pot participa la proceduri prin videoconferință?

În Grecia, legea nu prevede posibilitatea de a participa la proceduri prin videoconferință.

Pot fi trimis înapoi în țara mea de origine?

În această etapă, nu puteți fi expulzat.

În ce circumstanțe pot fi reținut în arest preventiv sau eliberat?

Sunteți reținut în arest preventiv dacă există indicii clare că ați săvârșit o infracțiune gravă și dacă

 • nu aveți o adresă cunoscută în Grecia;
 • ați făcut demersuri pentru a părăsi țara;
 • ați încercat să eludați procedurile juridice în trecut;
 • ați fost condamnat pentru că ați evadat din închisoare, pentru că ați ajutat un deținut să evadeze sau pentru că ați încălcat restricțiile privind domiciliul, precum și dacă
 • există motive să se considere că aveți intenția să fugiți;
 • ați mai fost condamnat, ceea ce sporește probabilitatea unei recidive.

De asemenea, vi se pot impune măsuri restrictive sau puteți fi eliberat.

Care sunt drepturile/obligațiile mele?

Aveți dreptul să vi se acorde timpul necesar pentru a studia dosarul instanței și să numiți cel mult doi avocați. Pe parcursul cercetărilor, trebuie să vă prezentați personal, deoarece prezența avocatului dumneavoastră nu este suficientă.

În cazul în care judecătorul de instrucție hotărăște că trebuie să fiți reținut preventiv temporar, puteți introduce o cale de atac în termen de 5 zile la Camera de instrucție. De asemenea, puteți ataca hotărârea de reținere preventivă la judecătorul de instrucție sau la Camera de instrucție, cerând revocarea acesteia sau înlocuirea ei cu alte restricții.

Pot părăsi țara pe parcursul cercetărilor?

Da, puteți părăsi țara dacă nu vi s-au impus măsuri care vă interzic acest lucru.

Percheziții, amprente și ADN

Pentru a afla mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră, consultați secțiunea Percheziții, amprente și ADN (4).

Pot introduce o cale de atac?

Dacă în cadrul procedurii anterioare procesului s-au întreprins acțiuni lipsite de validitate, le puteți ataca la Camera de instrucție, solicitând revocarea acestora și repetarea procedurii preprocesuale.

Pot pleda „vinovat” pentru toate învinuirile sau pentru unele dintre ele înainte de proces?

Puteți să vă recunoașteți vinovăția în orice etapă anterioară procesului. Puteți de asemenea să vă retrageți mărturisirea. În orice caz, instanța are libertatea de a analiza mărturisirea dumneavoastră.

Pot fi modificate învinuirile înainte de proces?

Învinuirile nu pot fi modificate. Acestea pot doar să fie reformulate pentru a fi mai precise. Nu se pot adăuga alte învinuiri.

Pot fi învinuit de o infracțiune de care am fost deja acuzat într-un alt stat membru?

Puteți fi învinuit în cazul în care infracțiunea, definită ca infracțiune gravă sau delict conform legilor Greciei, a fost săvârșită într-un alt stat, iar victima este un cetățean grec. În cazul infracțiunilor grave, se aplică dreptul grec , indiferent de legile aflate în vigoare la locul faptei.

Voi fi informat cu privire la martorii care au făcut declarații împotriva mea?

Sunteți îndreptățit să cunoașteți aceste informații, deoarece aveți acces la toate documentele din dosarul instanței, inclusiv declarațiile martorilor. Vi se pot oferi aceste informații înainte de a vă construi apărarea, dar și ulterior.

Voi fi informat cu privire la alte probe aduse împotriva mea?

Anchetatorul are obligația de a vă furniza copii după documentele incluse în dosarul instanței și de a vă prezenta toate materialele relevante înainte să depuneți mărturie.

Mi se vor cere informații cu privire la cazierul meu?

Judecătorul de instrucție va fi informat cu privire la cazierul dumneavoastră ca element în cadrul cercetării penale.

Arestarea / Restricții asupra libertății / Reținerea în arest preventiv (2)

De ce se iau aceste măsuri?

În cazul în care infractorul a fost surprins în timpul săvârșirii faptei, arestarea este menită să ofere garanția că acesta va fi deferit justiției. În alte cazuri, arestarea, reținerea preventivă și impunerea de restricții asupra libertății de circulație sunt menite să asigure prezența inculpatului în fața organelor de cercetare și a autorităților judiciare.

Care sunt organele competente?

Arestarea este dispusă fie de către Camera de instrucție, fie de către judecătorul de instrucție. Reținerea în arest preventiv și impunerea de măsuri restrictive intră în competența acelorași autorități. În cazul în care infractorul este surprins în timpul săvârșirii infracțiunii, arestarea poate fi efectuată de către anchetatori sau de către agenții de poliție.

Trebuie să se respecte anumite termene?

După ce ați fost arestat, trebuie să fiți adus în fața procurorului în termen de 24 de ore. Dacă nu se respectă acest termen, nu există consecințe în ceea ce vă privește. Există de asemenea un termen pentru toate restricțiile în cadrul cărora vi se cere să vă prezentați periodic la poliție. În cazul în care nu respectați acest termen, restricția menționată anterior poate fi înlocuită cu reținerea preventivă.

Ce informații voi primi despre desfășurarea procedurilor?

Dacă sunteți surprins în timpul săvârșirii unei infracțiuni, agenții de poliție trebuie să vă comunice, în momentul arestării, motivul pentru care ați fost arestat. Dacă sunteți adus în fața judecătorului de instrucție, veți primi informații complete cu privire la învinuirile care vi se aduc. Același lucru se aplică în cazul în care se impun restricții asupra libertății dumneavoastră de circulație și în cazul reținerii în arest preventiv.

Înainte de a se lua decizii cu privire la aceste aspecte, judecătorul de instrucție trebuie să vă furnizeze toate documentele juridice relevante.

Mi se va pune la dispoziție un interpret dacă nu vorbesc limba în care se desfășoară procedurile?

Dacă nu vorbiți limba în care se desfășoară procedurile, trebuie să anunțați de îndată acest lucru și să solicitați un interpret. Interpretul va traduce tot ce spuneți, toate întrebările care vă sunt adresate și toate documentele care vi se prezintă.

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

Dacă ați fost arestat, puteți solicita ca avocatul dumneavoastră să fie notificat imediat sau să vi se permită să dați un telefon. În plus, aveți dreptul să refuzați să răspundeți la întrebări dacă avocatul dumneavoastră nu este prezent.

Dacă nu aveți un avocat, puteți contacta ambasada țării dumneavoastră sau baroul local. Dacă doriți să aveți la dispoziție un interpret pentru a putea comunica cu avocatul, dumneavoastră trebuie să faceți demersurile necesare și nu organele de cercetare. În cazul în care se impun restricții asupra libertății dumneavoastră de circulație sau sunteți reținut în arest preventiv, consultați-vă mai întâi avocatul. Acesta va face demersuri în numele dumneavoastră și va fi prezent pe parcursul cercetării penale.

Trebuie să fiu reprezentat de un avocat? Pot să-mi aleg avocatul?

Reprezentarea este obligatorie numai în cazul infracțiunilor grave. Aveți dreptul să vă alegeți avocatul. Totuși, în cazul infracțiunilor grave, dacă nu aveți avocat, vi se va atribui un avocat din oficiu pe parcursul cercetărilor, dacă solicitați acest lucru.

Mi se pot solicita informații, într-o formă sau alta? Am obligația să furnizez informațiile care mi se solicită?

Vi se vor adresa întrebări cu privire la învinuiri. Puteți refuza să răspundeți la orice întrebări care v-ar putea periclita situația.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Aveți dreptul să cereți anchetatorilor să vă permită să-i contactați.

Pot fi consultat de un doctor dacă am nevoie?

Da, dacă aveți probleme de sănătate.

Pot contacta ambasada țării mele dacă sunt cetățean străin?

Da, aveți acest drept.

Sunt cetățean străin. Trebuie să fiu prezent pe parcursul cercetărilor?

Nu aveți obligația de a fi prezent, cu excepția cazului în care trebuie să fiți supus unei percheziții corporale.

Pot participa la proceduri prin videoconferință?

Cercetarea unei infracțiuni prin intermediul videoconferinței nu a fost încă prevăzută în lege.

Pot fi trimis înapoi în țara mea de origine?

În acest stadiu al procedurilor, nu puteți fi expulzat.

În ce circumstanțe pot fi reținut în arest preventiv sau eliberat?

Sunteți reținut în arest preventiv dacă judecătorul de instrucție este de aceeași părere cu procurorul sau în cazul în care Camera de instrucție dispune acest lucru. Sunteți reținut în arest preventiv dacă există indicații clare că ați săvârșit infracțiuni grave și:

 • nu aveți o adresă cunoscută în Grecia;
 • ați făcut demersuri pentru a părăsi țara;
 • ați încercat să eludați procedurile judiciare în trecut;
 • ați fost condamnat pentru că ați evadat din închisoare, pentru că ați ajutat un deținut să evadeze sau pentru că ați încălcat restricțiile privind domiciliul, precum și dacă
 • există motive să se considere că aveți intenția să fugiți;
 • ați mai fost condamnat, ceea ce sporește probabilitatea unei recidive.

De asemenea, vi se pot impune măsuri restrictive sau puteți fi eliberat.

Care sunt drepturile și obligațiile mele?

Aveți dreptul să vi se acorde timpul necesar pentru a studia dosarul cauzei și să numiți cel mult doi avocați. Dacă sunteți reținut preventiv, puteți ataca în termen de 5 zile această decizie, pronunțată de către judecătorul de instrucție, la Camera de instrucție. Puteți de asemenea înainta o contestație chiar judecătorului de instrucție sau Camerei de instrucție, solicitând revocarea deciziei de a fi reținut în arest preventiv sau înlocuirea acesteia cu restricții asupra libertății de circulație.

Pot părăsi țara pe parcursul cercetărilor?

Puteți părăsi țara după încheierea perioadei de arest și cu condiția să nu vă aflați sub interdicția de a părăsi teritoriul Greciei.

Percheziții, amprente și ADN

Pentru informații referitoare la drepturile dumneavoastră, consultați secțiunea Percheziții, amprente și ADN (4).

Pot introduce o cale de atac?

Dacă în cadrul procedurii anterioare procesului s-au întreprins acțiuni lipsite de validitate, le puteți ataca la Camera de instrucție, solicitând revocarea acestora și repetarea procedurii preprocesuale.

Pot pleda vinovat pentru toate acuzațiile sau pentru unele dintre ele înainte de proces?

Aveți dreptul să vă recunoașteți vinovăția și acest lucru nu ar trebui să vă afecteze în niciun fel din punct de vedere juridic.

Pot fi modificate învinuirile înainte de proces?

Învinuirile nu pot fi modificate. Acestea pot doar să fie reformulate pentru a fi mai precise. Nu se pot adăuga alte învinuiri.

Pot fi învinuit de o infracțiune de care am fost deja acuzat într-un alt stat membru?

Puteți fi învinuit în cazul în care fapta a fost săvârșită într-un alt stat, iar victima este un cetățean grec. În cazul infracțiunilor grave, se aplică dreptul grec, indiferent de legile aflate în vigoare la locul faptei.

Voi fi informat cu privire la identitatea martorilor care au făcut declarații împotriva mea?

Desigur. Imediat după ce ați fost arestat și supus cercetării preliminare sau cercetării propriu-zise, trebuie să vi se furnizeze aceste informații înainte de a face propria declarație.

Voi fi informat cu privire la alte probe aduse împotriva mea?

Anchetatorul are obligația de a vă furniza copii după toate documentele incluse în dosarul instanței înainte să faceți propria declarație.

Mi se vor cere informații cu privire la cazierul meu?

Nu. Aceste informații vor fi obținute de la departamentul corespunzător.

Procedurile desfășurate în fața Camerei de instrucție (3)

Care este scopul acestei etape?

Camerele de instrucție sunt organele judiciare competente pentru procedura preprocesuală. Acestea supraveghează legitimitatea acțiunilor întreprinse de către anchetatori, hotărăsc dacă învinuitul ar trebui să fie reținut în arest preventiv sau dacă este necesară impunerea de restricții asupra libertății sale de circulație, iau decizii cu privire la alte aspecte delicate care influențează procedurile preprocesuale și decid dacă învinuitul trebuie adus în fața instanței sau trebuie să fie eliberat.

Care sunt organele competente în această etapă?

Camerele de instrucție sunt formate din 3 judecători și sunt următoarele: Camera de instrucție a Instanței pentru delicte, Camera de instrucție a Curții de apel și Camera de instrucție a Curții de casație.

Trebuie să se respecte anumite termene?

Da, există termene și dacă nu le respectați, nu veți putea să vă exercitați drepturile.

Ce informații voi primi cu privire la desfășurarea procedurilor?

Puteți obține informații privind derularea cauzei dumneavoastră de la secretariatul consiliilor, iar orice decizii vă vor fi comunicate, în conformitate cu prevederile legale.

Mi se va pune la dispoziție un interpret dacă nu vorbesc limba în care se desfășoară procedurile?

Dacă vă prezentați în fața consiliilor, aveți dreptul la un interpret.

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

Aveți dreptul să beneficiați de asistență juridică și să comunicați cu avocatul dumneavoastră în orice etapă a procedurilor. Dacă se ivesc probleme de traducere, dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră trebuie să le soluționați.

Trebuie să am un reprezentant legal? Pot să-mi aleg avocatul?

Nu este obligatoriu. Dacă doriți, puteți fie să vă reprezentați singur, fie să fiți reprezentat de către un avocat. Aveți dreptul să vă alegeți avocatul, cu excepția cazului în care acesta a fost numit din oficiu.

Mi se pot solicita informații, într-o formă sau alta? Am obligația să furnizez informațiile care mi se solicită?

Vi se pot adresa întrebări cu privire la infracțiunea de care sunteți învinuit. Aveți dreptul să păstrați tăcerea și să nu vă incriminați. Puteți refuza să răspundeți la orice întrebări care ar putea dăuna cauzei dumneavoastră.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Da. Dacă sunteți reținut preventiv, puteți fi vizitat în timpul programului de vizite.

Pot fi consultat de un doctor dacă am nevoie?

Da, dacă aveți probleme de sănătate.

Pot contacta ambasada țării mele de origine dacă sunt cetățean străin?

Aveți acest drept.

Sunt cetățean străin. Trebuie să fiu prezent pe parcursul cercetărilor?

Numai la cererea dumneavoastră și dacă instanța permite acest lucru.

Pot participa la proceduri prin videoconferință etc.?

Participarea la proceduri prin videoconferință nu a fost încă prevăzută prin lege.

Pot fi trimis înapoi în țara mea de origine?

În acest stadiu al procedurilor, nu puteți fi expulzat.

Voi fi reținut în arest preventiv sau voi fi eliberat? În ce circumstanțe?

Veți fi reținut în arest preventiv în cazul în care Camera de instrucție dispune acest lucru. De asemenea, este posibil să vi se impună restricții asupra libertății de circulație sau să fiți eliberat.

Pot părăsi țara pe parcursul cercetărilor?

Puteți părăsi țara după încheierea perioadei de arest și cu condiția să nu vă aflați sub interdicția de a părăsi teritoriul Greciei.

Mi se va cere să accept să mi se preleveze amprentele, mostre de material genetic (ADN) (de exemplu fire de păr, salivă) sau alte lichide corporale?

Camera de instrucție poate solicita acest lucru.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

Consiliul nu poate dispune efectuarea unei percheziții corporale, însă anchetatorii sau autoritățile care efectuează cercetările preliminare pot solicita acest lucru. În acest caz, puteți cere ca avocatul dumneavoastră să fie prezent pe parcursul percheziției.

Se poate dispune percheziționarea locuinței, a locului de muncă sau a autovehiculului meu?

Nu se pot efectua astfel de percheziții în etapa condusă de consilii.

Pot introduce o cale de atac?

Există căi de atac împotriva hotărârilor consiliilor.

Pot pleda vinovat pentru toate învinuirile sau pentru unele dintre ele?

Aveți dreptul să vă recunoașteți vinovăția și puteți face acest lucru prin intermediul unui memoriu adresat consiliilor. Această declarație nu poate fi retrasă și poate influența hotărârea instanței.

Pot fi modificate învinuirile înainte de proces?

Învinuirile nu pot fi modificate. Acestea pot fi doar formulate cu mai multă precizie de către consilii. Nu se pot adăuga noi învinuiri.

Pot fi învinuit de o infracțiune de care am fost deja acuzat într-un alt stat membru?

Puteți fi învinuit dacă victima infracțiunii este un cetățean grec. În cazul infracțiunilor grave, se aplică dreptul grec, indiferente de legile aflate în vigoare la locul faptei.

Voi fi informat cu privire la martorii care au făcut declarații împotriva mea?

Desigur, puteți primi informații atât în această etapă, cât și înainte. Aveți dreptul să obțineți informații cu privire la orice detaliu din dosarul instanței.

Mi se vor cere informații cu privire la cazierul meu?

Nu, aceste informații vor fi obținute de la departamentul relevant.

Percheziții, amprente și ADN (4)

Mi se va cere să accept să mi se preleveze amprentele, mostre de material genetic (ADN) (de exemplu fire de păr, salivă) sau alte lichide corporale?

Dacă sunteți arestat, vi se va solicita prelevarea amprentelor digitale și aveți obligația să vă supuneți. Este de asemenea obligatoriu să oferiți o mostră de ADN dacă există indicii clare că ați săvârșit o infracțiune gravă. Dacă rezultatul analizei ADN este pozitiv, aveți dreptul să solicitați repetarea analizei; în caz contrar, materialul genetic este distrus.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

Este posibil să fiți supus unei percheziții corporale dacă persoana care efectuează cercetările o consideră necesară. Percheziția nu trebuie să vă aducă atingere demnității și trebuie efectuată într-un loc privat. Dacă sunteți femeie, percheziția trebuie să fie efectuată de o femeie. Dacă vi se cere să predați un anumit obiect sau document și dumneavoastră încuviințați, nu trebuie să fiți supus percheziției corporale.

Se poate dispune percheziționarea locuinței, a locului de muncă sau a autovehiculului meu?

Locuința dumneavoastră poate fi supusă unei percheziții cu condiția ca aceasta să fie efectuată de către un reprezentant al instanței și un anchetator în cadrul cercetării propriu-zise sau al cercetării preliminare. Autovehiculele sunt percheziționate dacă există suspiciuni întemeiate că a fost săvârșită o infracțiune sau dacă este absolut necesar.

Ultima actualizare: 26/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site