NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini finlandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Inculpați (proceduri penale)

Pot introduce o cale de atac?

Aveți dreptul să  atacați o hotărâre pronunțată de o instanță teritorială la Curtea de apel. În general, dacă doriți să atacați deciziile instanței teritoriale din cadrul ședinței de judecată (de exemplu, respingerea mărturiei unui martor), puteți face acest lucru numai atunci când atacați hotărârea judecătorească.

Dacă doriți să atacați la Curtea de apel o hotărâre pronunțată de instanța districtuală, puteți face acest lucru în termen de 30 de zile. În termen de 7 zile, trebuie să informați instanța teritorială că nu sunteți mulțumit de hotărârea acesteia și că aveți intenția să o atacați. Calea de atac trebuie introdusă în scris, trebuie adresată Curții de apel și depusă la instanța teritorială care a pronunțat hotărârea.

Puteți ataca hotărârea deoarece considerați că instanța nu a analizat probele în mod corect și/sau deoarece considerați că instanța nu a interpretat legea în mod corect. Cealaltă parte, mai precis procurorul și, dacă este cazul, partea vătămată, au același drept ca și dumneavoastră de a introduce o cale de atac.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Dacă introduceți o cale de atac, pedeapsa dumneavoastră nu va fi pusă în aplicare, cu excepția cazului în care instanța impune acest lucru. Dacă instanța dispune să fiți arestat preventiv sau să rămâneți în arest, puteți introduce o cale de atac extraordinară împotriva acestei decizii. Curtea de apel va analiza calea de atac privind arestarea preventivă în regim de urgență, separat de cauza principală.

Dacă vă aflați în penitenciar atunci când introduceți calea de atac și dacă solicitați să fiți eliberat, Curtea de apel poate dispune eliberarea dumneavoastră în așteptarea hotărârii sale cu privire la cauza principală.

Termenul de soluționare de către Curtea de apel a căii de atac introduse de dumneavoastră variază. Dacă vă aflați în arest preventiv, în general calea de atac va fi soluționată mai repede. Dacă nu sunteți de acord cu modul în care au fost analizate probele, Curtea de apel trebuie, de regulă, să organizeze o ședință de judecată în cadrul cărora se vor prezenta din nou probele. De obicei, acest lucru încetinește procesul. În orice caz, soluționarea cauzelor de către Curtea de apel durează câteva luni.

Dacă cealaltă parte nu a comunicat că este nemulțumită de hotărârea instanței teritoriale și dumneavoastră decideți să introduceți o cale de atac, aceasta nu are obligația să anunțe că este nemulțumită, însă poate introduce totuși o cale de atac în contradictoriu în termen de paisprezece zile de la data la care a expirat termenul inițial de depunere a unei căi de atac. În cadrul căii sale de atac, acuzarea poate să solicite, de exemplu, mărirea pedepsei sau a despăgubirilor. Dacă vă retrageți calea de atac, calea de atac introdusă în contradictoriu se anulează.

Puteți prezenta probe sau martori noi în sprijinul căii de atac. Prezentarea de probe noi pe parcursul unui proces penal este permisă, inclusiv în timpul ședinței de judecată la Curtea de apel.

Ce se întâmplă pe parcursul procesului de soluționare a căii de atac?

După introducerea căii de atac, cealaltă parte – mai precis procurorul și partea vătămată – este informată în acest sens și trebuie să dea un răspuns până la o dată stabilită. Dacă cealaltă parte a introdus o cale de atac, aceasta vă va fi notificată.

După etapa de introducere a căilor de atac în scris, Curtea de apel decide dacă va organiza o ședință de judecată. Aceasta are obligația să organizeze o ședință de judecată dacă una dintre părți solicită acest lucru și dacă hotărârea sa privește corectitudinea cu care instanța teritorială a evaluat credibilitatea mărturiilor.

Instanța poate de asemenea să respingă calea de atac dacă ședința de judecată nu este necesară și cei trei membri ai Curții de apel au convingerea că hotărârea instanței teritoriale este corectă. În acest caz, calea de atac pe care ați introdus-o nu va mai fi judecată și hotărârea instanței teritoriale rămâne definitivă.

Ce se întâmplă dacă am/nu am câștig de cauză?

Curtea de apel analizează corectitudinea hotărârii pronunțate de instanța teritorială cu privire la aspectele indicate. În cazul în care considerați că hotărârea instanței teritoriale este pe deplin eronată, calea de atac pe care ați introdus-o poate fi soluționată prin respingerea de către Curtea de apel a tuturor acuzațiilor și a tuturor cererilor de despăgubiri. Curtea de apel poate de asemenea să accepte calea de atac numai parțial. De exemplu, aceasta poate considera că sunteți vinovat, însă vă poate reduce pedeapsa.

În cazul în care calea de atac este respinsă, trebuie în general să plătiții costurile aferente prezentării probelor care au fost suportate de stat, precum și cheltuielile de judecată ale părților vătămate. Dacă calea de atac este acceptată parțial, este posibil să nu trebuiască să suportați aceste costuri. Dacă aveți câștig de cauză, puteți de asemenea să primiți despăgubiri pentru propriile dumneavoastră cheltuieli de judecată, cu excepția cazului în care acestea sunt suportate de către stat.

Dacă, în urma soluționării căii de atac, acuzațiile împotriva dumneavoastră sunt respinse, iar hotărârea Curții de apel rămâne definitivă, informațiile aferente înscrise în cazierul dumneavoastră vor fi șterse.

Toate părțile implicate într-un proces au dreptul să atace hotărârea Curții de apel printr-o cerere de admitere a căii de atac la Curtea Supremă. Aceasta este aprobată foarte rar în cauzele penale. În practică, pentru ca această cale de atac să fie admisă, cauza dumneavoastră trebuie să aibă valoare de precedent. Aceasta înseamnă că are o importanță generală. Introducerea unei căi de atac la Curtea Supremă este foarte rar admisă doar pe motiv că o Curte de apel ar fi analizat probele în mod incorect.

În cazul în care cererea de admitere a căii de atac este aprobată, Curtea Supremă va analiza din nou cauza dumneavoastră fie integral, fie în măsura solicitată în cererea de admitere a căii de atac (cum ar fi stabilirea pedepsei). De regulă, procedurile la Curtea Supremă se desfășoară în scris. Hotărârea este definitivă atunci când Curtea Supremă respinge calea de atac sau atunci când aceasta admite calea de atac și pronunță o hotărâre. Dacă niciuna dintre părți nu introduce o cale de atac împotriva hotărârii instanței teritoriale sau a Curții de apel, hotărârea judecătorească devine definitivă cel mai târziu la expirarea termenului de depunere a unei căi de atac. Hotărârea este pusă în aplicare din momentul în care devine definitivă.

Sunt cetățean străin. Pot fi repatriat după proces?

Dacă sunteți condamnat, vi se poate refuza șederea în Finlanda sau puteți fi trimis într-un alt stat membru. Acest lucru este posibil numai în cazul în care autoritățile consideră că reprezentați o amenințare pentru ordinea și siguranța publică. În practică, nu veți fi repatriat decât dacă ați fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni grave. Simplul fapt că sunteți vinovat de săvârșirea unei infracțiuni nu constituie un motiv pentru a fi repatriat.

Serviciul de imigrare din Finlanda hotărăște dacă veți fi repatriat. În același timp, acesta vă poate interzice să intrați pe teritoriul țării pentru o perioadă de până la 15 ani. Puteți ataca această decizie la Instanța administrativă.

Acuzațiile nu sunt înscrise în cazier. Dacă ați fost condamnat, următoarele pedepse vor fi consemnate în cazierul dumneavoastră:

  • pedeapsa cu închisoarea necondiționată sau suspendată,
  • pedeapsa cu închisoarea suspendată, însoțită de o amendă, muncă în folosul comunității sau supraveghere
  • muncă în folosul comunității în loc de pedeapsa  necondiționată cu închisoarea,
  • o pedeapsă pentru delincvenții juvenili sau o amendă în locul unei astfel de pedepse,
  • demiterea din funcția de funcționar public sau
  • scutirea de pedeapsă din cauza imposibilității de a răspunde penal pentru fapta săvârșită.

 

Cazierele sunt administrate de Registratura Judiciară. Informațiile nu sunt publice, însă autoritățile le pot consulta în conformitate cu condițiile prevăzute prin lege. În plus, informațiile pot fi trimise de asemenea în afara zonei UE/SEE în baza Convenției privind asistența judiciară reciprocă în materie penală.

Datele înscrise în cazier sunt șterse la o anumită perioadă după data inițială a hotărârii care a devenit definitivă. Datele care nu se referă la o pedeapsă necondiționată cu închisoarea sunt șterse după cinci ani. Datele referitoare la o pedeapsă cu închisoarea de până la doi ani și muncă în folosul comunității sunt șterse după zece ani. Datele referitoare la pedeapsa necondiționată cu închisoarea de doi până la zece ani sunt șterse după douăzeci de ani. Datele referitoare la pedeapsa cu închisoarea pentru o perioadă mai mare de cinci ani sunt șterse când persoana a decedat sau a împlinit 90 de ani.

Nu puteți ridica obiecții față de înscrierea informațiilor în cazier. Totuși, cu anumite restricții, aveți dreptul să verificați ce informații au fost înscrise în cazierul dumneavoastră.

Linkuri relevante

Legea privind procedura penală, și în limba suedeză (traducere neoficială)

Codul penal și în limba suedeză (traducere neoficială)

Cazierul și în limba suedeză (traducere neoficială)

Agenția privind sancțiunile penale și în limba suedeză

Analiza cauzelor în cadrul Curții de apel și în limba suedeză

Ultima actualizare: 15/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site