Inculpați (proceduri penale)

Această fișă informativă descrie drepturile dumneavoastră în instanță.

Drepturi fundamentale

În timpul procedurilor penale, aveți dreptul:

 • să vă așteptați ca organele responsabile de procedurile penale să lucreze cât mai repede posibil și să respecte pe deplin drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale;
 • să solicitați ca organele responsabile de procedurile penale să procedeze astfel încât să nu existe îndoieli cu privire la faptele esențiale pentru luarea unei decizii corespunzătoare. De asemenea, acestea trebuie să evalueze cu atenție probele prezentate în favoarea și împotriva dumneavoastră;
 • să fiți informat(ă) de către organele responsabile de procedurile penale cu privire la drepturile dumneavoastră și să vi se ofere oportunitatea să vă exercitați drepturile respective;
 • să exprimați o opinie cu privire la toate acuzațiile care vi s-au adus și la probele care le susțin;
 • să refuzați să depuneți mărturie;
 • să examinați dosarele, să obțineți extrase, să luați notițe și să faceți copii pe cheltuiala dumneavoastră;
 • să participați la discutarea cauzei în cadrul procesului și în cadrul ședințelor publice desfășurate pe parcursul judecării căii de atac;
 • să dați o declarație finală în cadrul procesului și al ședinței publice pe parcursul judecării căii de atac, precum și să prezentați o petiție finală;
 • să prezentați circumstanțe și probe în apărarea dumneavoastră;
 • să depuneți cereri (privind examinarea probelor și metodele de luare a deciziilor) și solicitări;
 • să solicitați măsuri corective (de obicei, acestea constau într-o plângere, un apel, un protest și o petiție extraordinară de refacere a procedurilor); să inițiați o plângere împotriva unei încălcări a drepturilor; să înaintați căi de atac;
 • să vă alegeți un avocat al apărării (dacă nu vă alegeți unul pe cont propriu, un membru al familiei sau o altă persoană poate face acest lucru pentru dumneavoastră) și să solicitați asistența acestuia inclusiv pe parcursul acțiunilor pe care le desfășoară doar organul responsabil de procedurile penale;
 • să vă consultați în particular cu avocatul care vă apără dacă vă aflați în arest preventiv sau executați o pedeapsă cu închisoarea;
 • să solicitați să fiți interogat(ă) în prezența avocatului dumneavoastră și ca acesta să participe și în cadrul altor etape ale procedurii preliminare;
 • să utilizați limba maternă sau o altă limbă străină pe care o cunoașteți în dialogul cu organele responsabile de procedurile penale dacă declarați că nu vorbiți limba cehă.

Procesul în instanță

Audierea preliminară referitoare la acuzație

În cazul în care ați fost pus sub acuzare, acuzația va fi examinată de către președintele instanței de judecată, care va hotărî dacă este necesară o audiere preliminară sau dacă se poate dispune începerea procesului penal.

Rezultatul audierii preliminare referitoare la acuzație poate fi o decizie a instanței privind:

 • înaintarea cauzei pentru o decizie privind competența;
 • înaintarea cauzei unei alte autorități (în cazul în care nu este vorba de o infracțiune, ci de o contravenție etc.);
 • încetarea urmăririi penale;
 • suspendarea urmăririi penale;
 • retrimiterea cauzei la procuror pentru cercetări suplimentare;
 • suspendarea condiționată a urmăririi penale sau aprobarea unei înțelegeri.

Unde va avea loc procesul?

În funcție de gravitatea infracțiunii, procesul în primă instanță va avea loc înaintea instanței districtuale sau regionale cu competență teritorială asupra locului unde s-a săvârșit infracțiunea, unde se află domiciliul persoanei acuzate sau unde a fost descoperită infracțiunea.

Procesul este public?

Da, procesul este public. Cu toate acestea, publicul poate fi exclus în anumite cazuri.

Cine ia hotărârea finală?

Un complet de judecători sau un singur judecător va lua hotărârea finală.

Pot să contest hotărârea judecătorului?

Da, a se vedea Fișa informativă 2.

Poate fi modificată o acuzație în timpul procesului?

Procesul se desfășoară doar pentru a se lua o hotărâre cu privire la fapta descrisă în actul de punere sub acuzare. Cu toate acestea, dacă reiese că ați comis și alte fapte, pe parcursul audierii preliminare referitoare la acuzație sau la sfârșitul procesului se poate hotărî retrimiterea dosarului la procuror pentru cercetări suplimentare.

Punerea sub acuzare revizuită va conține noile acuzații. Instanța poate hotărî că fapta pentru care sunteți judecat(ă) ar trebui tratată cu mai multă moderație sau severitate decât a făcut-o procurorul.

Ce se întâmplă dacă pledez vinovat pentru toate capetele de acuzare sau doar o parte din acestea pe parcursul procesului?

Dacă pledați vinovat, instanța va examina și va evalua în continuare probele persoanelor care depun mărturie în favoarea dumneavoastră.

Care sunt drepturile mele pe parcursul procesului?

Consultați secțiunea Drepturi fundamentale de la începutul acestei fișe informative. Există drepturi specifice suplimentare care se aplică situațiilor procedurale specifice.

Trebuie să fiu prezent(ă) la proces? Procesul poate avea loc în absența mea?

Procesul poate avea loc în absența dumneavoastră, însă nu în cazul în care:

 • vă aflați în arest preventiv;
 • executați o pedeapsă cu închisoarea;
 • cauza implică o infracțiune pentru care puteți fi condamnat(ă) la închisoare pentru o perioadă mai mare de 5 ani. Cu toate acestea, chiar și în acest caz, nu trebuie să fiți prezent(ă) la proces dacă solicitați instanței ca procesul să se desfășoare în absența dumneavoastră.

În cazurile în care apărarea este obligatorie (a se vedea Fișa informativă 1), procesul nu poate avea loc în absența unui avocat al apărării.

Dacă locuiesc într-un alt stat membru, pot participa la proces prin intermediul videoconferinței?

Nu este posibil să participați la proces prin intermediul videoconferinței.

Va trebui să fiu prezent(ă) pe tot parcursul procesului?

Va trebui să fiți prezent(ă) pe tot parcursul procesului. Nu trebuie să fiți prezent(ă) pentru procedurile care au loc în afara procesului. Cu toate acestea, dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră aveți dreptul să participați la aceste proceduri dacă doriți acest lucru.

Voi fi asistat(ă) de un interpret dacă nu înțeleg ce se întâmplă?

Da, consultați secțiunea Drepturi fundamentale de la începutul acestei fișe informative.

Trebuie să fiu reprezentat(ă) de un avocat?  Mi se va pune la dispoziție un avocat? Îmi pot schimba avocatul?

Codul de procedură penală specifică cazurile în care este obligatorie apărarea. A se vedea Fișa informativă 1.

Pot sau sunt obligat să fac declarații pe parcursul procesului?

Pe parcursul procesului aveți dreptul la apărare, și anume să vă apărați pe cont propriu sau prin intermediul unui avocat al apărării. Pe parcursul întregului proces, instanța vă va permite dumneavoastră sau avocatului dumneavoastră să vă exprimați opinia cu privire la toate etapele procedurale care au loc. Puteți să nu vă exercitați dreptul de a vă apăra pe cont propriu și, de asemenea, puteți refuza să depuneți mărturie.

Care sunt consecințele depunerii de mărturii mincinoase pe parcursul procesului?

În calitate de acuzat, nu sunteți obligat(ă) să spuneți adevărul în instanță. Cu toate acestea, dacă depuneți în mod intenționat mărturie mincinoasă cu scopul de a determina urmărirea penală a unei alte persoane, puteți fi acuzat(ă) ulterior de calomnie.

Care sunt drepturile mele în legătură cu probele prezentate împotriva mea?

Aveți dreptul să vă exprimați opinia cu privire la probele prezentate și să propuneți probe suplimentare sau probe în favoarea dumneavoastră.

În declarația finală veți avea ocazia să vă exprimați opinia cu privire la probele prezentate după examinarea fiecărei probe în parte.

Ce tip de probe pot aduce în numele meu? În ce condiții?

Pe lângă mărturia dumneavoastră, puteți propune probe care vă pot respinge sau reduce vinovăția, inclusiv, de exemplu, audierea martorilor, contestarea probelor, identificarea martorilor, reconstruirea scenei infracțiunii, audierea experților, probe cu înscrisuri, cercetări și așa mai departe.

Aveți dreptul să propuneți instanței ca aceste probe să fie examinate. Instanța va hotărî dacă probele vor fi sau nu admise. După ce președintele instanței de judecată declară că probele sunt complete, nu pot fi prezentate probe suplimentare în cadrul procesului.

Pot apela la serviciile unui detectiv particular pentru a obține probe?

Este posibil să apelați la serviciile unui detectiv particular. Cu toate acestea, detectivul respectiv trebuie să acționeze în conformitate cu legislația în vigoare pentru ca probele să poată fi utilizate în timpul procesului. Detectivul particular nu poate influența martorii.

Pot ruga martorii să vorbească în numele meu?

Puteți propune ca o anumită persoană să fie audiată dacă considerați că probele acesteia vă sunt favorabile, însă nu puteți influența martorii.

Vor fi luate în considerare informațiile referitoare la cazierul meu judiciar?

Cazierul dumneavoastră judiciar poate fi luat în considerare în vederea pronunțării sentinței, cu excepția cazului în care condamnarea a expirat.

Ce se va întâmpla la sfârșitul procesului?

Procesul se poate încheia în următoarele moduri:

 • cauza poate fi retrimisă procurorului pentru cercetări suplimentare;
 • dacă fapta nu constituie o infracțiune, ci o contravenție, cauza poate fi transferată. Urmărirea penală poate înceta;
 • urmărirea penală poate înceta condiționat sau se poate ajunge la o înțelegere;
 • instanța poate hotărâri cu privire la condamnarea sau achitarea unei persoane.

Pedepse, drepturile părții vătămate

Ce pedeapsă pot primi?

În temeiul Codului penal, dacă săvârșiți o infracțiune, puteți fi condamnat(ă) după cum urmează:

 • la închisoare; cu excepția cazului în care legea stipulează altfel, condamnarea la închisoare poate fi necondiționată, condiționată sau condiționată cu supraveghere. De asemenea, este posibilă o pedeapsă excepțională. Aceasta înseamnă fie condamnarea la închisoare pentru o perioadă cuprinsă între douăzeci și treizeci de ani, fie închisoarea pe viață;
 • arest la domiciliu;
 • serviciu în folosul comunității;
 • confiscarea bunurilor imobile;
 • sancțiuni financiare;
 • confiscarea unui obiect sau a unui bun;
 • interzicerea anumitor activități;
 • interdicție de ședere;
 • interdicție privind participarea la evenimente sportive, culturale și alte evenimente sociale;
 • pierderea titlurilor onorifice sau a distincțiilor;
 • pierderea rangului militar;
 • repatriere.

Care este rolul victimei (parte vătămată) pe parcursul procesului?

Victima, și anume persoana care a suferit un prejudiciu, care reclamă producerea unui prejudiciu asupra bunurilor, vătămări corporale sau alte daune cauzate de o infracțiune, are dreptul:

 • să fie reprezentată de o persoană împuternicită; dacă victima dovedește că nu dispune de fondurile necesare, i se poate furniza asistență juridică gratuită de către un avocat;
 • să depună cereri pentru prezentarea unor probe suplimentare;
 • să examineze dosarele;
 • să participe la proces și la ședința publică pe parcursul judecării căii de atac;
 • să exprime o opinie cu privire la cauză înainte de încheierea procesului;
 • dacă victima are dreptul, prin lege, la despăgubiri, iar verdictul este unul de vinovăție, victima poate solicita instanței despăgubiri din partea acuzatului. Cererea în acest sens poate fi depusă cel mai târziu înainte de începerea prezentării probelor în cadrul procesului;
 • dacă victima se află într-o stare potențială de pericol cauzat de acuzat sau dacă persoana condamnată este eliberată, victima are dreptul să solicite să-i fie furnizate informații în timp util cu privire la eliberarea acuzatului, dacă acesta a evadat sau alte circumstanțe similare.

Linkuri relevante

Ministerul Justiției

Legea penală pentru publicul larg

Asistență pentru victimele infracțiunilor

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site