Inculpați (proceduri penale)

Care este scopul cercetării penale?

Cercetarea penală are ca scop stabilirea faptelor și a circumstanțelor în care s-a săvârșit infracțiunea.

În general, Poliția este cea care desfășoară cercetarea penală. În situații excepționale, Consiliul de Miniștri sau Procurorul General poate autoriza experți pentru anchetarea cazului. În general, măsura începerii urmăririi penale este dispusă de poliție, sub conducerea și supravegherea Procurorului General. În cazul săvârșirii unor infracțiuni grave, măsura este dispusă de Procurorul General.

Cercetarea penală începe atunci când poliția este sesizată în privința săvârșirii unei (unor) infracțiuni penale.

Poliția va cerceta locul săvârșirii infracțiunii și va colecta informații și materiale relevante. De asemenea, aceasta va cerceta și va lua declarații de la orice persoană care deține informații despre infracțiune.

În cazul în care elementele de probă sugerează participarea dumneavoastră la săvârșirea unei infracțiuni, poliția vă poate supune unui interogatoriu înainte sau după arestare.

Când și cum mi se pot solicita informații de către Poliție?

În cazul în care poliția consideră că dețineți informații utile referitoare la o infracțiune, vă poate solicita să vă prezentați la secția de poliție pentru a da o declarație sau pentru a prezenta orice document relevant. Dacă refuzați să vă prezentați, vi se poate înmâna o citație. Neprezentarea fără a avea un motiv întemeiat constituie infracțiune penală.

Voi fi informat cu privire la drepturilor mele?

Dacă sunteți suspectat de participare la săvârșirea unei infracțiuni trebuie să fiți informat cu privire la drepturile dumneavoastră înainte de a fi interogat, cu următoarea formulare: „nu sunteți obligat să declarați nimic decât dacă doriți să o faceți, dar orice veți spune se va înregistra și poate fi folosit ca probă împotriva dumneavoastră”. Dacă sunteți minor, trebuie, de asemenea, să fiți informat cu privire la dreptul de a comunica cu părintele sau cu tutorele dumneavoastră.

Puteți fi arestat pe baza unui mandat judiciar de arestare și, în anumite condiții, în lipsa unui astfel de mandat . A se vedea aici.

Ce informații voi primi în cazul în care sunt arestat?

Trebuie să fiți informat cu privire la motivele arestării dumneavoastră, cu excepția cazului în care o reacție violentă din partea dumneavoastră face imposibil acest lucru.

Ce se întâmplă după o arestare?

Trebuie să fiți adus în fața unui judecător în termen de 24 de ore, cu excepția cazului în care sunteți eliberat mai devreme.

Ce se întâmplă dacă există un mandat european de arestare pe numele meu ?

Un mandat european de arestare trebuie să respecte procedura și să conțină informațiile solicitate prin lege. Acesta trebuie emis de o autoritate judiciară din statul solicitant. Pentru mai multe informații, a se vedea aici.

Voi fi arestat sau pus în libertate?

Dacă poliția consideră că este necesară arestarea dumneavoastră, aceasta trebuie să solicite judecătorului unei instanțe districtuale să dispună trimiterea dumneavoastră în arest pentru cel mult 8 zile. Această perioadă poate fi reînnoită cu condiția ca perioada totală de arest să nu depășească trei luni.

Instanța poate dispune arestarea dumneavoastră dacă există elemente de probă care sugerează faptul că ați fost implicat în săvârșirea infracțiunii (infracțiunilor) în cauză. Instanța va analiza, de asemenea, necesitatea arestării în vederea cercetării, pe care o va pune în balanță cu dreptul dumneavoastră la libertate.

Pot ataca o decizie de trimitere în arest pe numele meu?

Puteți ataca decizia. Apelul trebuie formulat în termen de 10 zile.

Ce se întâmplă dacă nu răspund la întrebările Poliției?

Nu se pot trage niciun fel de concluzii nefavorabile pe baza exercitării dreptului la tăcere.

Întrebările poliției nu trebuie să fie agresive sau repetitive.

Pot beneficia de un avocat în timpul interogatoriului?

Nu aveți dreptul la un avocat în cursul interogatoriului poliției. După arestare, vă este permis să comunicați imediat prin telefon și într-un cadrul privat cu un avocat ales de dumneavoastră.

Nu vorbesc limba. Pot beneficia de un interpret?

Legea prevede ca trebuie să beneficiați de serviciile unui interpret într-o limbă pe care o înțelegeți și o vorbiți perfect.

Pot informa o rudă sau un prieten de situația mea?

Aveți dreptul să comunicați cu o rudă sau cu o persoană la alegerea dumneavoastră. În cazul în care sunteți minor, aveți, de asemenea, dreptul să comunicați părintele sau tutorele dumneavoastră în prezența poliției. Părinții sau tutorele dumneavoastră vor fi înștiințați de poliție cu privire la faptul că vă aflați în detenție.

Contactul cu prietenii și rudele se poate amâna timp de 12 ore dacă există suspiciuni întemeiate că exercitarea acestui drept imediat după arestare:

  • va determina distrugerea probelor,
  • va împiedica arestarea unei (unor) alte persoane pentru aceeași infracțiune sau
  • va duce la scăparea altui (altor) suspect (suspecți) sau la săvârșirea unei alte infracțiuni.

Sunt dintr-un alt stat membru. Pot contacta ambasada statului meu ?

Dacă sunteți dintr-o altă țară, aveți dreptul să comunicați cu ambasada sau consulatul țării dumneavoastră. În cazul în care niciun reprezentant nu este disponibil, atunci aveți dreptul să contactați Biroul Ombudsmanului sau Organizația Națională pentru Protecția Drepturilor Omului.

Pot fi consultat de un medic pe perioada detenției?

În cazul în care, în timpul arestului sau detenției, aveți nevoie de îngrijire medicală, poliția trebuie să asigure consultația de către medic și, dacă este necesar, să vă transporte la spital. Aveți dreptul să optați pentru un medic.

Trebuie să fiu prezent în Cipru în cursul cercetării penale?

Dacă aveți reședința în străinătate, legea nu vă obligă să fiți prezent pe parcursul anchetei poliției. Legea nu prevede încă posibilitatea de a participa la cercetarea penală prin legătură video.

Puteți părăsi țara, însă nu și atunci când pe numele dumneavoastră a fost emis un mandat de arestare.

Domiciliul sau sediul firmei poate fi percheziționat în timpul cercetării penale?

Domiciliul sau sediul firmei dumneavoastră poate fi percheziționat numai după obținerea unui mandat de percheziție, cu excepția cazului în care acceptați percheziția în scris.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

De asemenea, puteți fi supus unei percheziții corporale efectuate de o persoană de același sex. A se vedea aici.

Poliția îmi poate preleva amprentele sau probe ADN etc.?

În cazul în care sunteți arestat, poliția are prin lege dreptul să efectueze măsurători, să vă facă fotografii, să vă preleveze amprentele digitale, palmare, să preleveze probe grafologice, de unghii, păr și salivă în cadrul anchetei.

Refuzul dumneavoastră constituie infracțiune penală care se pedepsește cu închisoare sau amendă. De asemenea, poliția poate recolta probe de sânge sau de urină dacă vă dați acceptul. În cazul contrar, se poate obține un mandat judecătoresc care să autorizeze poliția să recolteze astfel de probe sub supraveghere medicală.

Sunt obligat să iau parte la o procedură de identificare?

Dacă sunteți arestat, poliția vă poate solicita să luați parte la o procedură de identificare.

Pot depune plângere împotriva tratamentului la care am fost supus de poliție?

Plângerea împotriva poliției poate fi depusă la Autoritatea independentă pentru anchetarea acuzațiilor și plângerilor împotriva politiei

Ce se întâmplă la finalizarea cercetării penale?

Poliția vă poate pune sub acuzare numai dacă există suficiente probe pentru începerea urmăririi penale împotriva dumneavoastră. Înainte de a fi pus sub acuzare, trebuie să fiți informat din nou cu privire la drepturile dumneavoastră. Puteți pleda vinovat sau nevinovat sau vă puteți rezerva dreptul să depuneți mărturie în instanță. Rechizitoriul va fi apoi prezentat instanței.

Acuzațiile care vi se aduc în rechizitoriu pot fi diferite de acuzațiile inițiale.

Pot fi acuzat de săvârșirea unei infracțiuni pentru care am fost deja acuzat într-un alt stat membru?

În cazul în care sunteți achitat sau condamnat pentru o infracțiune, nu mai puteți fi judecat pentru aceeași infracțiune. Nu puteți fi găsit vinovat de o faptă sau omisiune care nu constituia o infracțiune la data săvârșirii acesteia.

Nu există nicio normă care să împiedice începerea urmăririi penale împotriva dumneavoastră în fața unor instanțe din două state diferite, însă acest lucru este puțin probabil și puteți obiecta față de procedurile din oricare dintre instanțe.

Ce se întâmplă la prima înfățișare?

Odată citat să vă prezentați în fața instanței, aveți dreptul să primiți declarațiile martorilor, precum și documentele colectate în cursul cercetării penale, inclusiv acele documente care fac parte din acuzare.

Acuzarea poate cita martori suplimentari la proces, cu condiția ca apărarea să fie înștiințată în mod corespunzător.

Mi se vor solicita informații referitoare la cazierul judiciar?

În mod normal, evidența condamnărilor dumneavoastră anterioare nu va fi prezentată în proces.

Dacă sunteți condamnat pentru infracțiune, orice condamnări similare vor fi avute în vedere în stabilirea sentinței (A se vedea Fișa informativă 5).

Competența de a efectua arestări și percheziții

Competența Poliției de a efectua arestări

Constituția Ciprului prevede că o persoană nu poate fi arestată legal decât în cazul în care pe numele acesteia s-a emis un mandat de arestare motivat corect. Toate dispozițiile Codului de procedură penală care autorizează arestarea în lipsa unui mandat judiciar de arestare trebuie interpretate sub rezerva acestei norme constituționale.

 

Poliția se poate adresa unui judecător al instanței districtuale pentru obținerea unui mandat de arestare. Poliția trebuie să prezinte un raport care să demonstreze că există probe care sugerează că dumneavoastră sunteți suspectat de implicare în săvârșirea unei infracțiuni și că arestarea dumneavoastră este necesară în vederea cercetării penale.

Mandatul de arestare nu este emis automat. Judecătorul are libertate de decizie și trebuie să pună în balanță dreptul unei persoane la libertate, pe de o parte, și siguranța publică, pe altă parte.

Mandatul de arestare își păstrează valabilitatea până la executarea sau anularea acestuia de un judecător.

Competența Poliției de a efectua percheziții

Mandatul de percheziție se obține în vederea percheziționării domiciliului sau sediului firmei dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă dați acordul scris expres pentru efectuarea percheziției. Un mandat de percheziție trebuie să fie motivat. Este emis de un judecător al instanței districtuale pe baza informațiilor furnizate de Poliție sub jurământ. Judecătorul trebuie să fie convins de faptul că există motive întemeiate pentru emiterea mandatului de percheziție.

Un agent de poliție are dreptul să va oprească și să vă percheziționeze vehiculul:-

  • dacă agentul consideră în mod legitim că pot fi descoperite substanțe narcotice,
  • pentru a verifica dacă există substanțe explozive sau arme ilegale în interiorul vehiculului.

Percheziția corporală trebuie efectuată de un membru al forței de poliție de același sex.

Un agent de poliție care suspectează în mod legitim că aveți în posesie substanțe narcotice are dreptul să vă oprească și să vă percheziționeze și, în cazul în care descoperă droguri, să vă aresteze.

Nu aveți niciun drept de apel împotriva emiterii unui mandat de arestare sau de percheziție.

Linkuri relevante

Biroul de contencios al Republicii Cipru

Curtea Supremă din Cipru

 

Ultima actualizare: 16/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site