Defendants (criminal proceedings)

Cipru

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Conținut furnizat de
Cipru

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process

 • A person suspected of involvement in a crime may be questioned by the police. The police are responsible for the investigation of crime.
 • The suspect may be arrested on the strength of a judicial warrant except in the case of a flagrant offence.
 • Before police questioning the suspect must be informed of the right to communicate with a lawyer and must be cautioned.
 • At the conclusion of the investigation if incriminating evidence emerges against the suspect he/she is formally charged by the police. In serious criminal cases the decision to prosecute is taken by the Attorney-General.  This power of the police is always under the overall instructions of the Attorney–General who has the power under the Constitution to institute, conduct, take over and continue or discontinue any criminal proceedings.
 • A charge-sheet setting out the offence(s) is submitted by the police to a district judge for approval. If approved, the accused is summoned to appear before the court on a specified date.
 • Criminal cases depending on their gravity can be tried: (a) summarily by a single judge of the district court where the offence was committed, (b) on information by the Assize Court composed of three district court judges and presided over by a president of a district court.
 • In summary proceedings, on the date the accused is summoned to appear before the court he/she answers to the charge(s) by pleading guilty or not guilty. In cases which are tried by the Assize Court on the appointed date a preliminary inquiry is held before a district court judge. A preliminary inquiry may be dispensed with if the Attorney-General certifies that it is unnecessary. The practise nowadays is to dispense with the holding of a preliminary enquiry.
 • The victim of a crime has the right to hold a private prosecution.
 • The Attorney-General has overall responsibility for criminal prosecutions including the right to discontinue a prosecution.
 • There is no trial by jury in Cyprus.
 • If the court on enquiry determines that the accused is unfit to plead because of mental disturbance or incapacity the court may make an order for his/her treatment at a mental institution.
 • The accused may raise preliminary objections to the charges for: (a) lack of jurisdiction, substantial or territorial, (b) previous acquittal or conviction for the same act(s), (c) pardoning of the offence(s), (d) incompleteness or duplicity of charges.
 • More than one person may be charged in the same indictment for related criminal conduct. If this is considered unfair the court may order that the charges should be divided for the purposes of the trial.
 • The trial commences with the prosecution evidence.  At the close of the prosecution case the court determines whether the accused has a case to answer. If so the accused is called by the Court to make a defence and is informed of his/her right to remain silent or make a statement from the dock or give evidence under oath. The accused may at all times call evidence in his/her defence. No adverse inferences can be drawn from the exercise of the right to silence. Once the defence case is closed the parties make their final submissions and the court delivers its judgement.
 • All witnesses who give sworn evidence in court may be cross-examined.
 • The trial process must adhere to the norms of a fair trial. The presumption of innocence operates throughout the trial. The burden of proof is at all times on the prosecution. If at the end of the trial the court is not certain beyond reasonable doubt of the guilt of the accused he/she must be acquitted.
 • If the accused is convicted, the sentencing process follows.

Details about all these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Arrest and search

3 - My rights during the trial

 • Modes of punishment

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences

subpage:169:5

Related links

The Law Office of the Republic of Cyprus

The Supreme Court of Cyprus

The Cyprus Police

Last update: 18/07/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Obținerea de consultanță juridică

Obținerea de consultanță juridică independentă este foarte importantă atunci când sunteți implicat într-o anumită măsură într-un proces penal. Fișele informative vă indică în ce moment și în ce condiții aveți dreptul la reprezentare din partea unui avocat și, de asemenea, ce va face avocatul pentru dumneavoastră. Această fișă informativă generală va arată cum să găsiți un avocat și cum va fi acoperit onorariul acestuia în cazul în care nu vă permiteți să îl achitați.

Găsirea unui avocat

În cazul în care sunteți suspectat de implicare în săvârșirea unei infracțiuni, aveți dreptul să consultați un avocat. Dacă sunteți acuzat de săvârșirea unei infracțiuni, aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat într-o procedură judiciară. Aveți oricând dreptul să vă alegeți avocatul.

Comunicările între avocat și client sunt protejate de secretul profesional. Acestea au loc într-un cadru privat și nu pot fi divulgate decât cu acordul dumneavoastră.

Achitarea onorariului unui avocat

Dacă infracțiunea de care sunteți acuzat se pedepsește cu închisoare pe o perioadă mai mare de un an, aveți dreptul la asistență judiciară, disponibilă pe parcursul tuturor etapelor procesului penal.

Dacă solicitați asistență judiciară, instanța va decide dacă acordarea acesteia este justificată, în baza unui raport socioeconomic întocmit de serviciul de asistență socială la cererea instanței.

În cazul în care puteți beneficia de asistență judiciară, aveți dreptul să alegeți un avocat din lista întocmită de Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Barourilor din Cipru. Puteți găsi informații utile cu privire la lista de avocați la grefa instanței sesizate cu cauza dumneavoastră. Dacă nu optați pentru un avocat din listă, instanța poate desemna un avocat din oficiu pentru dumneavoastră.

Constituie infracțiune falsul în declarațiile privind situația dumneavoastră financiară în scopul obținerii de asistență judiciară. În cazul în care săvârșiți o astfel de infracțiune, veți fi obligat să restituiți statului contravaloarea asistenței judiciare primite, iar instanța poate pronunța o hotărâre în acest sens.

Dacă doriți să depuneți o plângere împotriva unui avocat pentru încălcarea normelor de conduită, aceasta poate fi adresată comisiei disciplinare din cadrul Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociației Barourilor din Cipru.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInformații privind asistența judiciară din partea Ministerului Justiției și Ordinii Publice

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Barourilor din Cipru

Ultima actualizare: 18/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 – Drepturile mele în timpul cercetării penale (înainte de sesizarea instanței)

Care este scopul cercetării penale?

Cercetarea penală are ca scop stabilirea faptelor și a circumstanțelor în care s-a săvârșit infracțiunea.

În general, Poliția este cea care desfășoară cercetarea penală. În situații excepționale, Consiliul de Miniștri sau Procurorul General poate autoriza experți pentru anchetarea cazului. În general, măsura începerii urmăririi penale este dispusă de poliție, sub conducerea și supravegherea Procurorului General. În cazul săvârșirii unor infracțiuni grave, măsura este dispusă de Procurorul General.

Cercetarea penală începe atunci când poliția este sesizată în privința săvârșirii unei (unor) infracțiuni penale.

Poliția va cerceta locul săvârșirii infracțiunii și va colecta informații și materiale relevante. De asemenea, aceasta va cerceta și va lua declarații de la orice persoană care deține informații despre infracțiune.

În cazul în care elementele de probă sugerează participarea dumneavoastră la săvârșirea unei infracțiuni, poliția vă poate supune unui interogatoriu înainte sau după arestare.

Când și cum mi se pot solicita informații de către Poliție?

În cazul în care poliția consideră că dețineți informații utile referitoare la o infracțiune, vă poate solicita să vă prezentați la secția de poliție pentru a da o declarație sau pentru a prezenta orice document relevant. Dacă refuzați să vă prezentați, vi se poate înmâna o citație. Neprezentarea fără a avea un motiv întemeiat constituie infracțiune penală.

Voi fi informat cu privire la drepturilor mele?

Dacă sunteți suspectat de participare la săvârșirea unei infracțiuni trebuie să fiți informat cu privire la drepturile dumneavoastră înainte de a fi interogat, cu următoarea formulare: „nu sunteți obligat să declarați nimic decât dacă doriți să o faceți, dar orice veți spune se va înregistra și poate fi folosit ca probă împotriva dumneavoastră”. Dacă sunteți minor, trebuie, de asemenea, să fiți informat cu privire la dreptul de a comunica cu părintele sau cu tutorele dumneavoastră.

Puteți fi arestat pe baza unui mandat judiciar de arestare și, în anumite condiții, în lipsa unui astfel de mandat . A se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Ce informații voi primi în cazul în care sunt arestat?

Trebuie să fiți informat cu privire la motivele arestării dumneavoastră, cu excepția cazului în care o reacție violentă din partea dumneavoastră face imposibil acest lucru.

Ce se întâmplă după o arestare?

Trebuie să fiți adus în fața unui judecător în termen de 24 de ore, cu excepția cazului în care sunteți eliberat mai devreme.

Ce se întâmplă dacă există un mandat european de arestare pe numele meu ?

Un mandat european de arestare trebuie să respecte procedura și să conțină informațiile solicitate prin lege. Acesta trebuie emis de o autoritate judiciară din statul solicitant. Pentru mai multe informații, a se vedea aici.

Voi fi arestat sau pus în libertate?

Dacă poliția consideră că este necesară arestarea dumneavoastră, aceasta trebuie să solicite judecătorului unei instanțe districtuale să dispună trimiterea dumneavoastră în arest pentru cel mult 8 zile. Această perioadă poate fi reînnoită cu condiția ca perioada totală de arest să nu depășească trei luni.

Instanța poate dispune arestarea dumneavoastră dacă există elemente de probă care sugerează faptul că ați fost implicat în săvârșirea infracțiunii (infracțiunilor) în cauză. Instanța va analiza, de asemenea, necesitatea arestării în vederea cercetării, pe care o va pune în balanță cu dreptul dumneavoastră la libertate.

Pot ataca o decizie de trimitere în arest pe numele meu?

Puteți ataca decizia. Apelul trebuie formulat în termen de 10 zile.

Ce se întâmplă dacă nu răspund la întrebările Poliției?

Nu se pot trage niciun fel de concluzii nefavorabile pe baza exercitării dreptului la tăcere.

Întrebările poliției nu trebuie să fie agresive sau repetitive.

Pot beneficia de un avocat în timpul interogatoriului?

Nu aveți dreptul la un avocat în cursul interogatoriului poliției. După arestare, vă este permis să comunicați imediat prin telefon și într-un cadrul privat cu un avocat ales de dumneavoastră.

Nu vorbesc limba. Pot beneficia de un interpret?

Legea prevede ca trebuie să beneficiați de serviciile unui interpret într-o limbă pe care o înțelegeți și o vorbiți perfect.

Pot informa o rudă sau un prieten de situația mea?

Aveți dreptul să comunicați cu o rudă sau cu o persoană la alegerea dumneavoastră. În cazul în care sunteți minor, aveți, de asemenea, dreptul să comunicați părintele sau tutorele dumneavoastră în prezența poliției. Părinții sau tutorele dumneavoastră vor fi înștiințați de poliție cu privire la faptul că vă aflați în detenție.

Contactul cu prietenii și rudele se poate amâna timp de 12 ore dacă există suspiciuni întemeiate că exercitarea acestui drept imediat după arestare:

 • va determina distrugerea probelor,
 • va împiedica arestarea unei (unor) alte persoane pentru aceeași infracțiune sau
 • va duce la scăparea altui (altor) suspect (suspecți) sau la săvârșirea unei alte infracțiuni.

Sunt dintr-un alt stat membru. Pot contacta ambasada statului meu ?

Dacă sunteți dintr-o altă țară, aveți dreptul să comunicați cu ambasada sau consulatul țării dumneavoastră. În cazul în care niciun reprezentant nu este disponibil, atunci aveți dreptul să contactați Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul Ombudsmanului sau Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrganizația Națională pentru Protecția Drepturilor Omului.

Pot fi consultat de un medic pe perioada detenției?

În cazul în care, în timpul arestului sau detenției, aveți nevoie de îngrijire medicală, poliția trebuie să asigure consultația de către medic și, dacă este necesar, să vă transporte la spital. Aveți dreptul să optați pentru un medic.

Trebuie să fiu prezent în Cipru în cursul cercetării penale?

Dacă aveți reședința în străinătate, legea nu vă obligă să fiți prezent pe parcursul anchetei poliției. Legea nu prevede încă posibilitatea de a participa la cercetarea penală prin legătură video.

Puteți părăsi țara, însă nu și atunci când pe numele dumneavoastră a fost emis un mandat de arestare.

Domiciliul sau sediul firmei poate fi percheziționat în timpul cercetării penale?

Domiciliul sau sediul firmei dumneavoastră poate fi percheziționat numai după obținerea unui mandat de percheziție, cu excepția cazului în care acceptați percheziția în scris.

Pot fi supus unei percheziții corporale?

De asemenea, puteți fi supus unei percheziții corporale efectuate de o persoană de același sex. A se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Poliția îmi poate preleva amprentele sau probe ADN etc.?

În cazul în care sunteți arestat, poliția are prin lege dreptul să efectueze măsurători, să vă facă fotografii, să vă preleveze amprentele digitale, palmare, să preleveze probe grafologice, de unghii, păr și salivă în cadrul anchetei.

Refuzul dumneavoastră constituie infracțiune penală care se pedepsește cu închisoare sau amendă. De asemenea, poliția poate recolta probe de sânge sau de urină dacă vă dați acceptul. În cazul contrar, se poate obține un mandat judecătoresc care să autorizeze poliția să recolteze astfel de probe sub supraveghere medicală.

Sunt obligat să iau parte la o procedură de identificare?

Dacă sunteți arestat, poliția vă poate solicita să luați parte la o procedură de identificare.

Pot depune plângere împotriva tratamentului la care am fost supus de poliție?

Plângerea împotriva poliției poate fi depusă la Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutoritatea independentă pentru anchetarea acuzațiilor și plângerilor împotriva politiei

Ce se întâmplă la finalizarea cercetării penale?

Poliția vă poate pune sub acuzare numai dacă există suficiente probe pentru începerea urmăririi penale împotriva dumneavoastră. Înainte de a fi pus sub acuzare, trebuie să fiți informat din nou cu privire la drepturile dumneavoastră. Puteți pleda vinovat sau nevinovat sau vă puteți rezerva dreptul să depuneți mărturie în instanță. Rechizitoriul va fi apoi prezentat instanței.

Acuzațiile care vi se aduc în rechizitoriu pot fi diferite de acuzațiile inițiale.

Pot fi acuzat de săvârșirea unei infracțiuni pentru care am fost deja acuzat într-un alt stat membru?

În cazul în care sunteți achitat sau condamnat pentru o infracțiune, nu mai puteți fi judecat pentru aceeași infracțiune. Nu puteți fi găsit vinovat de o faptă sau omisiune care nu constituia o infracțiune la data săvârșirii acesteia.

Nu există nicio normă care să împiedice începerea urmăririi penale împotriva dumneavoastră în fața unor instanțe din două state diferite, însă acest lucru este puțin probabil și puteți obiecta față de procedurile din oricare dintre instanțe.

Ce se întâmplă la prima înfățișare?

Odată citat să vă prezentați în fața instanței, aveți dreptul să primiți declarațiile martorilor, precum și documentele colectate în cursul cercetării penale, inclusiv acele documente care fac parte din acuzare.

Acuzarea poate cita martori suplimentari la proces, cu condiția ca apărarea să fie înștiințată în mod corespunzător.

Mi se vor solicita informații referitoare la cazierul judiciar?

În mod normal, evidența condamnărilor dumneavoastră anterioare nu va fi prezentată în proces.

Dacă sunteți condamnat pentru infracțiune, orice condamnări similare vor fi avute în vedere în stabilirea sentinței (Linkul se deschide într-o fereastră nouăA se vedea Fișa informativă 5).

Competența de a efectua arestări și percheziții

Competența Poliției de a efectua arestări

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConstituția Ciprului prevede că o persoană nu poate fi arestată legal decât în cazul în care pe numele acesteia s-a emis un mandat de arestare motivat corect. Toate dispozițiile Codului de procedură penală care autorizează arestarea în lipsa unui mandat judiciar de arestare trebuie interpretate sub rezerva acestei norme constituționale.

 

Poliția se poate adresa unui judecător al instanței districtuale pentru obținerea unui mandat de arestare. Poliția trebuie să prezinte un raport care să demonstreze că există probe care sugerează că dumneavoastră sunteți suspectat de implicare în săvârșirea unei infracțiuni și că arestarea dumneavoastră este necesară în vederea cercetării penale.

Mandatul de arestare nu este emis automat. Judecătorul are libertate de decizie și trebuie să pună în balanță dreptul unei persoane la libertate, pe de o parte, și siguranța publică, pe altă parte.

Mandatul de arestare își păstrează valabilitatea până la executarea sau anularea acestuia de un judecător.

Competența Poliției de a efectua percheziții

Mandatul de percheziție se obține în vederea percheziționării domiciliului sau sediului firmei dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă dați acordul scris expres pentru efectuarea percheziției. Un mandat de percheziție trebuie să fie motivat. Este emis de un judecător al instanței districtuale pe baza informațiilor furnizate de Poliție sub jurământ. Judecătorul trebuie să fie convins de faptul că există motive întemeiate pentru emiterea mandatului de percheziție.

Un agent de poliție are dreptul să va oprească și să vă percheziționeze vehiculul:-

 • dacă agentul consideră în mod legitim că pot fi descoperite substanțe narcotice,
 • pentru a verifica dacă există substanțe explozive sau arme ilegale în interiorul vehiculului.

Percheziția corporală trebuie efectuată de un membru al forței de poliție de același sex.

Un agent de poliție care suspectează în mod legitim că aveți în posesie substanțe narcotice are dreptul să vă oprească și să vă percheziționeze și, în cazul în care descoperă droguri, să vă aresteze.

Nu aveți niciun drept de apel împotriva emiterii unui mandat de arestare sau de percheziție.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul de contencios al Republicii Cipru

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurtea Supremă din Cipru

 

Ultima actualizare: 18/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 – Drepturile mele în timpul procesului

Unde se va judeca procesul?

Cauza va fi judecată de instanța districtuală pe raza căruia s-a săvârșit infracțiunea.

Procesul dumneavoastră se va judeca în mod public, cu excepția cazului în care instanța dispune judecarea cauzei în ședință secretă. Linkul se deschide într-o fereastră nouăConstituția stabilește motivele pentru judecarea procesului în ședință secretă.

În Cipru, procesele nu se judecă de către un juriu. Instanța, alcătuită din judecători profesioniști, este judecătorul de drept și de fapt.

Acuzațiile pot fi modificate în timpul procesului?

Actul de acuzare poate fi modificat în timpul procesului dacă instanța este de acord. Această situație se poate produce dacă informațiile conținute în actul de acuzare sunt incomplete sau pentru a stabili acuzațiile în funcție de probele existente.

În timpul procesului se pot aduce noi acuzații dacă acestea rezultă din probe și dacă instanța le admite. În acest caz, procesul se poate amâna pentru a vă permite să vă construiți apărarea.

Dacă la finalul procesului un capăt de acuzare este doar parțial probat, iar aceasta constituie o infracțiune independentă, puteți fi condamnat pentru respectiva infracțiune fără a fi modificat actul de acuzare. De asemenea, puteți fi condamnat pentru tentativă de săvârșire a unei infracțiuni de care sunteți învinuit, fără a fi modificat actul de acuzare. La finalul procesului, instanța poate dispune adăugarea unor capete de acuzare suplimentare care rezultă din probe și vă poate condamna fără a fi modificat rechizitoriul. Aceasta nu trebuie să conducă la o eroare judiciară.

Vă puteți schimba pledoaria în timpul procesului în ceea ce privește toate sau oricare dintre acuzații dacă instanța vă permite acest lucru. Dacă pledați vinovat la o parte dintre acuzații, instanța va audia cauza pentru celelalte acuzații. Dacă pledați vinovat la toate acuzațiile, instanța va trece direct la procesul de condamnare.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Aveți dreptul la un proces echitabil și public într-un interval rezonabil, judecat de o instanță independentă, imparțială și competentă înființată prin lege.

Hotărârea instanței trebuie să fie motivată și, în general, este pronunțată în mod public, cu excepția cazului în care publicitatea ar afecta interesele justiției.

Dacă sunteți acuzat de săvârșirea unei infracțiuni penale, aveți următoarele drepturi constituționale:

 • dreptul de a fi informat într-o limbă pe care o înțelegeți în cel mai scurt timp și pe larg cu privire la natura și temeiul acuzațiilor formulate împotriva dumneavoastră;
 • dreptul de a dispune de timpul și mijloacele adecvate în vederea construirii apărării dumneavoastră;
 • dreptul de a vă apăra personal sau printr-un avocat ales de dumneavoastră sau, în cazul în care nu vă permiteți consultanța juridică, dreptul de a primi asistență judiciară, dacă acest lucru este în interesul justiției;
 • dreptul de a interoga martorii acuzării și de a dispune aplicarea acelorași condiții în cazul martorilor dumneavoastră și ai martorilor acuzării.
 • dreptul de a beneficia de asistența gratuită a unui interpret dacă nu înțelegeți sau nu vorbiți limba utilizată în instanță.

Trebuie să fiu prezent la proces?

Dacă ați primit o citație prin care vi se solicită să vă înfățișați în fața instanței, sunteți obligat să vă prezentați. În caz de neprezentare, se va emite un mandat de arestare pe numele dumneavoastră.

Pe parcursul procesului voi sta în arest sau vor fi pus în libertate?

În general, pe durata procesului veți fi eliberat pe cauțiune, cu excepția cauzelor grave. Arestul poate fi dispus dacă există riscul major de a nu vă prezenta la proces în cazul în care sunteți pus în libertate. De asemenea, cererea de eliberare pe cauțiune poate fi respinsă dacă există riscul săvârșirii altor infracțiuni în cazul în care sunteți pus în libertate.

Dacă cererea de eliberare pe cauțiune este respinsă și cauza este judecată în fața unei instanțe districtuale, nu puteți fi reținut mai mult de opt zile până la următoarea înfățișare. Perioada de arest nu este limitată atunci când cauza este judecată de Instanța superioară.

Aveți dreptul să atacați hotărârea privind respingerea cauțiunii. Calea de atac trebuie introdusă în termen de 10 zile de la pronunțarea hotărârii.

Nu este stabilit niciun termen limită pentru perioada de arest până la proces, însă trebuie să fiți judecat într-un interval rezonabil.

Locuiesc într-un alt stat membru. Pot lua parte la proces prin legătură video?

Nu există nicio prevedere referitoare la participarea la un proces penal prin legătură video.

Voi fi reprezentat de un avocat în timpul procesului?

Nu este obligatoriu să fiți reprezentat în proces de un avocat. Aveți dreptul să vă apărați personal. În cazul în care sunteți reprezentat de un avocat, vă este permis să schimbați avocatul în orice etapă a procesului.

Dacă nu vă permiteți să apelați la serviciile unui avocat, puteți avea dreptul la asistență juridică gratuită dacă acest lucru este în interesul justiției.

Dacă sunteți reprezentat în proces de un avocat, acesta va asigura apărarea dumneavoastră. Dacă vă apărați personal aveți aceleași drepturi, inclusiv dreptul la tăcere și privilegiul împotriva auto-incriminării.

Care este rolul meu în proces?

După ce acuzarea și-a susținut cauza, aveți dreptul să declarați în instanță că nu niciunul din capetele de acuzare nu este întemeiat pentru oricare dintre următoarele motive:

 • nu au existat probe care să dovedească un element esențial al infracțiunii,
 • probele acuzării s-au dovedit a fi discutabile și insuficiente pentru stabilirea cu certitudine a vinovăției.

Dacă instanța vă acceptă argumentele, veți fi achitat fără a fi chemat să vă susțineți cauza.

Dacă instanța decide că trebuie să răspundeți acuzațiilor formulate împotriva dumneavoastră, aceasta trebuie să vă informeze cu privire la următoare drepturi:

 • dreptul de a depune mărturie sub jurământ. Dacă depuneți mărturie sub jurământ, acuzația vă va supune unui contra-interogatoriu.
 • dreptul de a da o declarație fără prestare de jurământ din boxa acuzaților. În acest caz, nu veți fi obligat să vă supuneți unui contra-interogatoriu;
 • dreptul la tăcere. Nu se pot trage niciun fel de concluzii nefavorabile pe baza exercitării dreptului la tăcere.

Pot cita martori în apărarea mea?

Indiferent dacă alegeți să depuneți sau nu mărturie, aveți dreptul să citați martori în apărarea dumneavoastră.

Dacă alegeți să depuneți mărturie sub jurământ și vi se adresează o întrebare incriminatorie, trebuie să fiți informat de instanță cu privire la dreptul dumneavoastră de a nu răspunde.

Ce se întâmplă dacă mint în instanță?

Dacă faceți declarații mincinoase în proces săvârșiți infracțiunea de sperjur, care se pedepsește cu închisoarea.

Care sunt drepturile mele în legătură cu acuzațiile formulate împotriva mea?

Aveți dreptul să contestați probele acuzării prin interogarea martorilor acuzării. De asemenea, puteți formula obiecții referitoare la probe.

Pot prezenta probe în sprijinul cauzei mele?

Puteți prezenta orice probe în sprijinul apărării dumneavoastră care să fie relevante pentru faptele judecate și admisibile de lege. În cazul în care invocați buna dumneavoastră reputație, puteți cita un martor care să o confirme în apărarea dumneavoastră.

Pot apela la serviciile unui detectiv particular pentru a colecta probe în numele meu?

Da. Probele colectate pot fi prezentate în instanță în aceleași condiții ca orice alte probe.

Informațiile privind cazierul meu judiciar vor fi luate în considerare?

Cazierul dumneavoastră judiciar nu poate fi făcut public în timpul procesului decât în cazul în care decideți să depuneți mărturie și invocați buna dumneavoastră reputație prin formularea unei acuzații împotriva reputației unui martor al acuzării în timpul interogatoriului.

Evidența infracțiunilor dumneavoastră anterioare poate fi prezentată instanței, cu condiția ca infracțiunea pentru care sunteți judecat este similară altor infracțiuni săvârșite de dumneavoastră.

Condamnările dumneavoastră anterioare într-un alt stat membru pot fi luate în considerare dacă acestea nu s-au prescris.

Ce se întâmplă la finalul procesului?

La finalul procesului, părțile prezintă concluziile finale, iar instanța își pronunță hotărârea.

Instanța vă poate condamna sau vă poate achita.

Dacă sunteți condamnat, aveți dreptul să vă adresați instanței înainte de pronunțarea sentinței, pentru a solicita reducerea sentinței dumneavoastră.

 

Pentru informații referitoare la sentințele posibile, a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici.

Care este rolul victimei pe parcursul procesului?

Victima nu joacă un rol anume în proces, însă poate fi citată să depună mărturie cu privire la circumstanțele săvârșirii infracțiunii și cu privire la vătămarea, daunele și pierderea suferită în urma acesteia.

În procesul de condamnare, acuzarea poate solicita victimei să descrie consecințele infracțiunii. În cazul în care acceptați să oferiți despăgubiri victimei sau aceasta este pregătită să ierte fapta, sentința dumneavoastră poate fi redusă.

Pedepse

În continuare sunt enumerate diversele sentințe care pot fi pronunțate de o instanță din Cipru.

 • Închisoare
 • , respectiv, încarcerarea într-o închisoare de stat pentru o perioadă specificată.
 • Închisoare temporară. Dacă sunteți condamnat pentru o infracțiune care se pedepsește cu închisoare până la cel mult trei ani, puteți fi condamnat la închisoare temporară până la cel mult 52 de săptămâni. Perioada de încarcerare săptămânală durează de vineri, ora 8.00 până luni, ora 17.00.
 • Închisoare cu suspendare. În cazul în care condamnarea dumneavoastră la închisoare este de cel mult doi ani, executarea acesteia poate fi suspendată pentru o perioadă de trei ani, în anumite condiții. În cazul încălcării acestora, condamnarea inițială la închisoare se aplică, iar acest lucru poate avea și alte consecințe.
 • Eliberare condiționată. Instanța poate emite un ordin de eliberare condiționată prin care vă impune să rămâneți sub supravegherea unui ofițer însărcinat cu ținerea dumneavoastră sub observație pentru o perioadă cuprinsă între un an și trei ani. Legea conține prevederi speciale pentru tratamentul infractorilor minori.
 • Infractorii tineri.Vârsta pentru răspundere penală este 14 ani. Condamnarea la închisoare a persoanelor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani este rară.
 • Hotărâre prin care se dispune mutarea unui minor din familia acestuia.
 • În cazul în care un părinte sau o persoană responsabilă pentru un minor este condamnat(ă) pentru anumite infracțiuni, instanța poate dispune mutarea copilului într-un loc sigur. Acesta devine apoi responsabilitatea directorului departamentului de asistență socială.
 • Obligația privind tratarea unui dependent de droguri. O persoană condamnată pentru o infracțiune în materie de droguri poate fi obligată să urmeze un tratament la un centru de dezintoxicare, în loc să i se aplice orice altă pedeapsă, cu condiția ca persoana respectivă să accepte.
 • Oferirea unei garanții pentru prezentarea în instanță. În acest caz, se impun condiții care vă obligă la respectarea legii o anumită perioadă. În cazul încălcării condiției, puteți fi condamnat atât pentru nerespectarea ordinului, cât și pentru infracțiunea inițială.
 • Instanța vă poate sili să respectați ordinea publică o anumită perioadă.
 • Interdicția de a asista la evenimente sportive. Dacă aveți o condamnare pentru un act (acte) de violență la o partidă de fotbal sau orice altă competiție de atletism, instanța vă poate interzice, pe lângă orice altă pedeapsă, să asistați la partide de fotbal sau competiții de atletism.
 • Ordin de confiscare a produsului infracțiunii.
 • Pierderea dreptului de a conduce autovehiculul. În cazul unei condamnări pentru o infracțiune rutieră, vă puteți pierde dreptul de a conduce pe drumurile publice. Aceasta se adaugă la orice altă pedeapsă pe care o poate impune instanța.
 • Pierderea dreptului de a deține sau utiliza o armă de tir sportiv. Aceasta este valabilă în cazul în care sunteți condamnat pentru folosirea ilegală a armei pentru urmărirea vânatului.
 • Ordin de confiscare. Puteți fi silit să renunțați la orice drepturi asupra unor obiecte pe care le dețineți sau pe care le-ați obținut ilegal.
 • Ordin de demolare.
 • Instanța poate dispune demolarea unei clădiri construite ilegal.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul guvernului care face referire la Constituție

 

Ultima actualizare: 18/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 – Drepturile mele după proces

Pot introduce o cale de atac?

Aveți dreptul necondiționat de a ataca la Curtea Supremă orice hotărâre de condamnare. Condamnarea pronunțată ca urmare a mărturisirii vinovăției de către dumneavoastră nu poate fi atacată decât atunci când faptele prezentate în actul de acuzare nu constituie, de fapt, o infracțiune.

Ce termene se aplică?

Calea dumneavoastră de atac împotriva hotărârii de condamnare trebuie introdusă în termen de 10 zile de la data pronunțării hotărârii. Acesta se depune la grefa instanței districtuale care a judecat cauza și la grefa Curții Supreme în cazul în care procesul a fost judecat de o instanță ierarhic superioară.

Care sunt temeiurile pentru a introduce o cale de atac?

Temeiurile pentru atacarea unei hotărâri de condamnare sunt următoarele:

 • încălcarea normelor unui proces echitabil;
 • condamnarea este nejustificată în raport cu probele prezentate;
 • decizia instanței este greșită motivată în drept;
 • producerea unei erori judiciare majore.

Temeiurile pentru atacarea unei sentințe sunt următoarele:

 • sentința este greșită în principiu – instanța a interpretat greșit  faptele sau legislația aplicabilă sau ambele;
 • sentința este în mod vădit excesivă sau eronată.

Temeiurile pentru atacarea unei hotărâri de condamnare și a unei sentințe trebuie explicate și justificate în întregime în cuprinsul căii de atac.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Dacă vă exercitați dreptul de a introduce o cale de atac, hotărârea de condamnare sau sentința dumneavoastră va rămâne valabilă până când instanța se pronunță asupra admisibilității căii de atac.

În mod normal, în cazul exercitării unei căi de atac, aceasta se soluționează în termen de 6 până la 12 luni.

De regulă, pe parcursul judecării unei căi de atac, nu se administrează probe. Pot fi administrate probe noi, numai dacă acestea au ieșit la iveală ulterior judecării procesului și aceasta nu din culpa dumneavoastră. Acestea trebuie să fie semnificative pentru proces și relevante pentru a vă dovedi nevinovăția.

Ce se întâmplă la judecarea căii de atac?

Părțile au dreptul să se adreseze instanței aducând argumente pentru și respectiv, împotriva căii de atac. Un rezumat al argumentelor se depune în scris înainte de ședința de judecată. Judecarea căii de atac nu reprezintă o rejudecare a cauzei inițiale. Obiectul acesteia este revizuirea corectitudinii deciziei primei instanțe.

Ce poate hotărî instanța?

Curtea Supremă poate:

 • să admită calea de atac și să caseze condamnarea dumneavoastră;
 • să admită parțial calea de atac și să confirme alte părți ale condamnării unde ați fost găsit vinovat de mai multe instanțe;
 • să respingă calea de atac;
 • să anuleze condamnarea dumneavoastră, să pronunțe o altă condamnare mai adecvată, pe baza probelor și să pună în aplicare noua sentință;
 • să admită calea de atac și să trimită cauza spre rejudecare aceleiași instanțe sau altei instanțe.

Ce se întâmplă dacă pierd/câștig în calea de atac?

În cazul în care câștigați în calea de atac introdusă împotriva condamnării, se dispune casarea acesteia și pedeapsa este anulată. În cazul în care pierdeți, calea de atac împotriva condamnării este respinsă. În cazul introducerii unei căi de atac împotriva sentinței, Curtea Supremă are puterea de a reduce, modifica sau schimba sentința. Dacă pierdeți în calea de atac împotriva condamnării și/sau sentinței, Curtea Supremă are puterea de a dispune ca pedeapsa cu închisoarea să fie ispășită de la data respingerii căii de atac.

Există vreo cale de atac la o instanță superioară/diferită?

Nu există o a treia instanță de judecată. Căile de atac de care dispuneți sunt epuizate atunci când se pronunță hotărârea în apel. În cazul în care oricare dintre drepturile dumneavoastră garantate prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăConvenția Europeană a Drepturilor Omului sunt încălcate, puteți face apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului atunci când nu mai există căi de atac la nivel local.

Dacă prima decizie este greșită, voi primi despăgubiri?

În cazul în care ați fost deja închis și câștigați în calea de atac împotriva condamnării, legea vă dă dreptul să pretindeți despăgubiri pentru pierderile suferite pe motiv de incapacitate de muncă.

În cazul în care câștig în calea de atac, se vor păstra evidențe ale condamnării inițiale?

În cazul casării condamnării în urma exercitării căii de atac, nu se vor păstra evidențe ale condamnării.

Sunt un cetățean al unui alt stat membru. Pot fi repatriat în urma procesului?

Dacă sunteți condamnat la închisoare în Cipru, puteți fi repatriat pentru ispășirea pedepsei, cu condiția ca aceasta să fie mai mare de șase luni; în mod excepțional, această limitare poate fi ridicată. Veți fi informat cu privire la acest drept atunci când începeți executarea pedepsei cu închisoarea.

Transferul în statul dumneavoastră membru nu se face automat. Trebuie să vă exprimați dorința de a ispăși pedeapsa în acest stat prin depunerea unei cereri fie în statul în care a fost pronunțată sentința (Cipru), fie în statul dumneavoastră membru.

În mod excepțional, dacă unul dintre state consideră necesar, din cauza vârstei sau a stării dumneavoastră de sănătate fizică sau mintală, transferul poate fi efectuat fără consimțământul dumneavoastră.

Condițiile de transfer sunt prevăzute de Linkul se deschide într-o fereastră nouăConvenția privind transferul persoanelor condamnate. Una dintre condiții este aceea ca fapta sau omisiunea pentru care ați fost condamnat să constituie o infracțiune în temeiul legislației statului care o aplică.

După transferul în statul dumneavoastră membru, toate chestiunile legate de condițiile de detenție sunt guvernate de legea acestui stat, și nu de cea a statului care a pronunțat sentința. Trebuie să aprobați acest transfer în cazul în care nu se aplică una dintre excepțiile susmenționate.

Nu aveți dreptul să atacați o decizie privind transferul dumneavoastră în țara de origine pentru ispășirea pedepsei.

Dacă sunt condamnat, pot fi rejudecat pentru aceeași infracțiune?

Nu puteți fi judecat de două ori pentru aceeași infracțiune, indiferent dacă aceasta a fost comisă în Cipru sau într-un alt stat membru. Principiul ne bis in idem este un drept fundamental garantat de Constituția Ciprului.

Informațiile privind acuzațiile vor fi adăugate la cazierul meu judiciar?

Poliția păstrează o evidență a condamnărilor anterioare. Orice nouă condamnare se adaugă la cazierul dumneavoastră judiciar. Registrul condamnărilor este ținut și utilizat, în principal, în sensul condamnării. Nu se păstrează evidențe ale acuzațiilor penale care nu au condus la o condamnare.

Perioada în care cazierul judiciar al condamnării dumneavoastră este păstrat în evidența condamnărilor anterioare depinde de natura sentinței și este cuprinsă între 5 și maxim 12 ani.

Cazierul dumneavoastră judiciar poate fi păstrat de poliție fără acordul dumneavoastră și nu puteți ridica obiecții în privința includerii condamnării (condamnărilor) dumneavoastră penale în arhivă.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConvenția privind transferul persoanelor condamnate

Ultima actualizare: 18/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 – Infracțiuni rutiere

Infracțiunile rutiere minore, precum și cele grave, sunt tratate la fel ca orice altă infracțiune. Amenzile constituie sancțiunea obișnuită. Cei care săvârșesc în mod frecvent astfel de infracțiuni își pot pierde dreptul de a conduce pe drumurile publice. Majoritatea infracțiunilor rutiere minore sunt sancționate pe cale administrativă.

Cine dispune sancționarea infracțiunilor rutiere?

O serie de infracțiuni minore în care sunt implicate autovehicule și infracțiunile asociate pot fi sancționate pe cale administrativă prin aplicarea unei amenzi prevăzute de lege.

În cazul depășirii vitezei legale sau al utilizării telefonului mobil în timp ce vă aflați la volan, precum și în cazul altor câteva infracțiuni minore, la permisul dumneavoastră de conducere se adaugă și puncte de penalizare. Atunci când numărul punctelor de penalizare depășește 12, cazul dumneavoastră trebuie înaintat instanței. În cazul în care contestați aplicarea amenzii și a punctelor de penalizare, vi se va întocmi dosar penal care va fi înaintat instanței.

Un agent de circulație sau o autoritate municipală sau locală de monitorizare a traficului vă poate informa cu privire la aplicarea amenzii. În cazul unei parcări neregulamentare, avizul trebuie să precizeze infracțiunea și să vă aducă la cunoștință faptul că, în cazul neplății amenzii în termen de 15 zile, aceasta se va majora cu 50%.

Dacă amenda nu este plătită în termen de 30 de zile, se poate începe urmărirea penală. Amenzile pot fi impuse pentru infracțiuni rutiere săvârșite de pietoni și bicicliști, precum și de automobiliști. Nivelul amenzii este stabilit prin lege.

Amenda administrativă nu poate fi atacată odată ce ați acceptat-o. Dacă, pe de altă parte, negați săvârșirea infracțiunii, autoritățile se pot adresa instanței pentru a dovedi infracțiunea. Hotărârea instanței poate fi atacată, la fel ca orice altă hotărâre pronunțată pentru o infracțiune.

Amenda aplicată pe cale administrativă poate fi colectată în același mod ca și o amendă impusă de o instanță judecătorească. Aceasta nu este menționată în cazierul judiciar.

Ce se întâmplă atunci când dosarul este trimis în instanță?

Instanța districtuală pe raza căreia s-a săvârșit infracțiunea rutieră este competentă să judece cauza.

Procedura utilizată pentru judecarea infracțiunilor rutiere minore este identică celei utilizate pentru orice altă infracțiune.

Pedepsele care pot fi pronunțate de instanță sunt:

 • amenda,
 • închisoarea,
 • pierderea dreptului de a conduce un autovehicul.

Cetățenii altor state membre sunt pasibili să fie trimiși în judecată pentru infracțiuni rutiere minore la fel ca orice alt resortisant.

O condamnare, precum sancționarea pentru o infracțiune rutieră minoră poate fi atacată în același mod și pentru aceleași motive ca în orice alt caz.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCondusul autovehiculelor în Cipru – Legislația rutieră din Cipru – Infracțiuni, amenzi și puncte

Ultima actualizare: 18/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.