Inculpați (proceduri penale)

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Pot introduce o cale de atac?

Aveți dreptul necondiționat de a ataca la Curtea Supremă orice hotărâre de condamnare. Condamnarea pronunțată ca urmare a mărturisirii vinovăției de către dumneavoastră nu poate fi atacată decât atunci când faptele prezentate în actul de acuzare nu constituie, de fapt, o infracțiune.

Ce termene se aplică?

Calea dumneavoastră de atac împotriva hotărârii de condamnare trebuie introdusă în termen de 10 zile de la data pronunțării hotărârii. Acesta se depune la grefa instanței districtuale care a judecat cauza și la grefa Curții Supreme în cazul în care procesul a fost judecat de o instanță ierarhic superioară.

Care sunt temeiurile pentru a introduce o cale de atac?

Temeiurile pentru atacarea unei hotărâri de condamnare sunt următoarele:

 • încălcarea normelor unui proces echitabil;
 • condamnarea este nejustificată în raport cu probele prezentate;
 • decizia instanței este greșită motivată în drept;
 • producerea unei erori judiciare majore.

Temeiurile pentru atacarea unei sentințe sunt următoarele:

 • sentința este greșită în principiu – instanța a interpretat greșit  faptele sau legislația aplicabilă sau ambele;
 • sentința este în mod vădit excesivă sau eronată.

Temeiurile pentru atacarea unei hotărâri de condamnare și a unei sentințe trebuie explicate și justificate în întregime în cuprinsul căii de atac.

Ce se întâmplă dacă introduc o cale de atac?

Dacă vă exercitați dreptul de a introduce o cale de atac, hotărârea de condamnare sau sentința dumneavoastră va rămâne valabilă până când instanța se pronunță asupra admisibilității căii de atac.

În mod normal, în cazul exercitării unei căi de atac, aceasta se soluționează în termen de 6 până la 12 luni.

De regulă, pe parcursul judecării unei căi de atac, nu se administrează probe. Pot fi administrate probe noi, numai dacă acestea au ieșit la iveală ulterior judecării procesului și aceasta nu din culpa dumneavoastră. Acestea trebuie să fie semnificative pentru proces și relevante pentru a vă dovedi nevinovăția.

Ce se întâmplă la judecarea căii de atac?

Părțile au dreptul să se adreseze instanței aducând argumente pentru și respectiv, împotriva căii de atac. Un rezumat al argumentelor se depune în scris înainte de ședința de judecată. Judecarea căii de atac nu reprezintă o rejudecare a cauzei inițiale. Obiectul acesteia este revizuirea corectitudinii deciziei primei instanțe.

Ce poate hotărî instanța?

Curtea Supremă poate:

 • să admită calea de atac și să caseze condamnarea dumneavoastră;
 • să admită parțial calea de atac și să confirme alte părți ale condamnării unde ați fost găsit vinovat de mai multe instanțe;
 • să respingă calea de atac;
 • să anuleze condamnarea dumneavoastră, să pronunțe o altă condamnare mai adecvată, pe baza probelor și să pună în aplicare noua sentință;
 • să admită calea de atac și să trimită cauza spre rejudecare aceleiași instanțe sau altei instanțe.

Ce se întâmplă dacă pierd/câștig în calea de atac?

În cazul în care câștigați în calea de atac introdusă împotriva condamnării, se dispune casarea acesteia și pedeapsa este anulată. În cazul în care pierdeți, calea de atac împotriva condamnării este respinsă. În cazul introducerii unei căi de atac împotriva sentinței, Curtea Supremă are puterea de a reduce, modifica sau schimba sentința. Dacă pierdeți în calea de atac împotriva condamnării și/sau sentinței, Curtea Supremă are puterea de a dispune ca pedeapsa cu închisoarea să fie ispășită de la data respingerii căii de atac.

Există vreo cale de atac la o instanță superioară/diferită?

Nu există o a treia instanță de judecată. Căile de atac de care dispuneți sunt epuizate atunci când se pronunță hotărârea în apel. În cazul în care oricare dintre drepturile dumneavoastră garantate prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului sunt încălcate, puteți face apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului atunci când nu mai există căi de atac la nivel local.

Dacă prima decizie este greșită, voi primi despăgubiri?

În cazul în care ați fost deja închis și câștigați în calea de atac împotriva condamnării, legea vă dă dreptul să pretindeți despăgubiri pentru pierderile suferite pe motiv de incapacitate de muncă.

În cazul în care câștig în calea de atac, se vor păstra evidențe ale condamnării inițiale?

În cazul casării condamnării în urma exercitării căii de atac, nu se vor păstra evidențe ale condamnării.

Sunt un cetățean al unui alt stat membru. Pot fi repatriat în urma procesului?

Dacă sunteți condamnat la închisoare în Cipru, puteți fi repatriat pentru ispășirea pedepsei, cu condiția ca aceasta să fie mai mare de șase luni; în mod excepțional, această limitare poate fi ridicată. Veți fi informat cu privire la acest drept atunci când începeți executarea pedepsei cu închisoarea.

Transferul în statul dumneavoastră membru nu se face automat. Trebuie să vă exprimați dorința de a ispăși pedeapsa în acest stat prin depunerea unei cereri fie în statul în care a fost pronunțată sentința (Cipru), fie în statul dumneavoastră membru.

În mod excepțional, dacă unul dintre state consideră necesar, din cauza vârstei sau a stării dumneavoastră de sănătate fizică sau mintală, transferul poate fi efectuat fără consimțământul dumneavoastră.

Condițiile de transfer sunt prevăzute de Convenția privind transferul persoanelor condamnate. Una dintre condiții este aceea ca fapta sau omisiunea pentru care ați fost condamnat să constituie o infracțiune în temeiul legislației statului care o aplică.

După transferul în statul dumneavoastră membru, toate chestiunile legate de condițiile de detenție sunt guvernate de legea acestui stat, și nu de cea a statului care a pronunțat sentința. Trebuie să aprobați acest transfer în cazul în care nu se aplică una dintre excepțiile susmenționate.

Nu aveți dreptul să atacați o decizie privind transferul dumneavoastră în țara de origine pentru ispășirea pedepsei.

Dacă sunt condamnat, pot fi rejudecat pentru aceeași infracțiune?

Nu puteți fi judecat de două ori pentru aceeași infracțiune, indiferent dacă aceasta a fost comisă în Cipru sau într-un alt stat membru. Principiul ne bis in idem este un drept fundamental garantat de Constituția Ciprului.

Informațiile privind acuzațiile vor fi adăugate la cazierul meu judiciar?

Poliția păstrează o evidență a condamnărilor anterioare. Orice nouă condamnare se adaugă la cazierul dumneavoastră judiciar. Registrul condamnărilor este ținut și utilizat, în principal, în sensul condamnării. Nu se păstrează evidențe ale acuzațiilor penale care nu au condus la o condamnare.

Perioada în care cazierul judiciar al condamnării dumneavoastră este păstrat în evidența condamnărilor anterioare depinde de natura sentinței și este cuprinsă între 5 și maxim 12 ani.

Cazierul dumneavoastră judiciar poate fi păstrat de poliție fără acordul dumneavoastră și nu puteți ridica obiecții în privința includerii condamnării (condamnărilor) dumneavoastră penale în arhivă.

Linkuri relevante

Convenția privind transferul persoanelor condamnate

Ultima actualizare: 18/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site