Inculpați (proceduri penale)

Cipru

Obținerea de consultanță juridică independentă este foarte importantă atunci când sunteți implicat într-o anumită măsură într-un proces penal. Fișele informative vă indică în ce moment și în ce condiții aveți dreptul la reprezentare din partea unui avocat și, de asemenea, ce va face avocatul pentru dumneavoastră. Această fișă informativă generală va arată cum să găsiți un avocat și cum va fi acoperit onorariul acestuia în cazul în care nu vă permiteți să îl achitați.

Conținut furnizat de
Cipru

Găsirea unui avocat

În cazul în care sunteți suspectat de implicare în săvârșirea unei infracțiuni, aveți dreptul să consultați un avocat. Dacă sunteți acuzat de săvârșirea unei infracțiuni, aveți dreptul să fiți reprezentat de un avocat într-o procedură judiciară. Aveți oricând dreptul să vă alegeți avocatul.

Comunicările între avocat și client sunt protejate de secretul profesional. Acestea au loc într-un cadru privat și nu pot fi divulgate decât cu acordul dumneavoastră.

Achitarea onorariului unui avocat

Dacă infracțiunea de care sunteți acuzat se pedepsește cu închisoare pe o perioadă mai mare de un an, aveți dreptul la asistență judiciară, disponibilă pe parcursul tuturor etapelor procesului penal.

Dacă solicitați asistență judiciară, instanța va decide dacă acordarea acesteia este justificată, în baza unui raport socioeconomic întocmit de serviciul de asistență socială la cererea instanței.

În cazul în care puteți beneficia de asistență judiciară, aveți dreptul să alegeți un avocat din lista întocmită de Asociația Barourilor din Cipru. Puteți găsi informații utile cu privire la lista de avocați la grefa instanței sesizate cu cauza dumneavoastră. Dacă nu optați pentru un avocat din listă, instanța poate desemna un avocat din oficiu pentru dumneavoastră.

Constituie infracțiune falsul în declarațiile privind situația dumneavoastră financiară în scopul obținerii de asistență judiciară. În cazul în care săvârșiți o astfel de infracțiune, veți fi obligat să restituiți statului contravaloarea asistenței judiciare primite, iar instanța poate pronunța o hotărâre în acest sens.

Dacă doriți să depuneți o plângere împotriva unui avocat pentru încălcarea normelor de conduită, aceasta poate fi adresată comisiei disciplinare din cadrul Asociației Barourilor din Cipru.

Linkuri relevante

Informații privind asistența judiciară din partea Ministerului Justiției și Ordinii Publice

Asociația Barourilor din Cipru

Ultima actualizare: 18/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site