Inculpați (proceduri penale)

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

Pot face apel?

După ce v-a declarat vinovat sau nevinovat, instanța va emite un verdict pe care îl veți afla la sfârșitul procesului. Codul de Procedură Penală stabilește situațiile în care instanța poate respinge un caz fără a emite un verdict. Instanța pronunță apoi hotărârea. Puteți ataca atât verdictul, cât și hotărârea.

Apelul trebuie formulat în scris și semnat de dumneavoastră. Este depus la instanța de apel prin intermediul instanței de prim grad de jurisdicție. Dacă instanța de prim grad de jurisdicție este o instanță districtuală, instanța de apel va fi un tribunal regional. Sentințele și hotărârile unui tribunal regional sunt atacate prin recurs o instanța de apel. Detalii suplimentare privind instanțele sunt disponibile pe site-ul web al Consiliului Judiciar Suprem. Apelurile împotriva sentințelor se depun în termen de 15 zile de la data pronunțării, iar cele împotriva hotărârilor în termen de 7 zile de la data aducerii la cunoștință.

Prin apel puteți contesta concluziile instanței referitoare la faptele pe care le-a considerat probate, aplicarea legilor relevante și caracterul inechitabil al pedepsei. Indiferent de numărul și tipul contestațiilor formulate, instanța de apel va decide dacă întreaga sentință este sau nu echitabilă.

Ce se întâmplă dacă formulez un apel?

După primirea apelului dumneavoastră, instanța de prim grad de jurisdicție va trimite exemplare ale acestuia procurorului și celorlalte părți la proces. Această instanță va trimite apelul formulat instanței de apel, împreună cu motivarea sentinței. Dacă instanța a dispus arestarea preventivă ca măsură de prevenire a sustragerii de la urmărirea penală, apelul nu va conduce la eliberarea dumneavoastră automată. Cu toate acestea, puteți solicita instanței de apel să modifice această măsură într-una mai permisivă. Instanța de apel se va pronunța în privința apelului dumneavoastră în cadrul unei audieri separate.

Nu există un termen în care instanța de apel să stabilească data unei ședințe de judecată. Acesta depinde de intervalul în care poate fi elaborată motivarea sentinței și de volumul de lucru al instanței de apel.

Puteți prezenta probe noi în fața instanței de apel, aceasta având competența de a constata fapte noi. Normele de probă valabile pentru procesul în primă instanță se aplică și în acest caz.

Ce se întâmplă la soluționarea apelului?

Aveți dreptul, dar nu și obligația, de a participa la audiere. Dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți face o declarație verbală privind motivele de nemulțumire cuprinse în apel. Celelalte părți de față își pot prezenta poziția față de apel.

Instanța de apel poate decide:

  • casarea sentinței și trimiterea cauzei spre reexaminare procurorului sau instanței de prim grad de jurisdicție.
  • casarea sentinței instanței de prim grad de jurisdicție și pronunțarea unei noi sentințe.
  • schimbarea sentinței cu o sentință mai ușoară.
  • casarea sentinței și încetarea procedurilor penale.
  • suspendarea procedurilor penale în situațiile prevăzute de Codul de Procedură Penală
  • confirmarea sentinței pronunțate de instanța de prim grad de jurisdicție.

Ce se întâmplă dacă apelul este câștigat/pierdut?

Dacă sentința sau hotărârea unei instanțe de apel vă nemulțumește, o puteți ataca la Curtea Supremă de Casație. În cazul în care instanța de apel este un tribunal regional, puteți ataca sentința sau hotărârea la Curtea Supremă de Casație numai atunci când respectivul tribunal regional a pronunțat o nouă sentință.

Curtea Supremă de Casație nu constată fapte noi și, prin urmare, nu admite probe noi. Această instanță se poate pronunța doar în privința corectitudinii în aplicarea legii și impunerea pedepsei. Curtea Supremă de Casație va examina numai plângerile formulate în apelul care i-a fost adresat.

Aveți dreptul la despăgubiri doar atunci când sentința este anulată și o instanță de apel vă declară nevinovat. Pentru detalii suplimentare, consultați legea specială privind despăgubirile aici. Dacă, în ciuda apelului, condamnarea rămâne valabilă, chiar și cu o sentință redusă, aceasta va apărea în cazierul dumneavoastră judiciar. Verdictul de achitare nu este înregistrat în cazier.

Odată epuizate toate căile posibile de atac la instanța de apel și la Curtea Supremă de Casație, nu mai puteți formula o altă cale de atac. Sentința va deveni definitivă – dacă nu este atacată sau se formulează apel după expirarea termenului legal ori după pronunțarea hotărârii Curții Supreme de Casație.

Sunt dintr-un alt stat membru. Pot fi repatriat în urma procesului?

Puteți fi repatriat. În unele cazuri, aceasta se poate întâmpla chiar și fără acordul dumneavoastră. Transferul dumneavoastră nu va avea loc în mod automat după intrarea în vigoare a sentinței, desfășurându-se mai întâi procedura detaliată în Codul de Procedură Penală. Veți avea nevoie de consiliere juridică.

Dacă sunt condamnat, pot fi rejudecat pentru aceeași infracțiune?

Legea nu permite să fiți judecat pentru o infracțiune pentru care ați fost deja condamnat. Această interdicție se aplică și în cazul în care sunteți condamnat într-un alt stat membru.

Informații privind acuzațiile/condamnarea

Informațiile privind acuzațiile împotriva dumneavoastră se păstrează în evidențele poliției. Dacă sunteți achitat, puteți solicita poliției să șteargă aceste informații.

Informațiile privind condamnarea vor fi adăugate la cazierul dumneavoastră judiciar. Acesta va fi păstrat la respectiva instanță districtuală. Dacă v-ați născut în afara Bulgariei, cazierul dumneavoastră judiciar va fi păstrat la Ministerul Justiției.

Cazierele judiciare sunt păstrate până când împliniți vârsta de 100 de ani, apoi sunt copiate pe microfilm și distruse. Nu trebuie să vă dați acordul pentru stocarea cazierului dumneavoastră judiciar. Nu aveți dreptul să vă opuneți stocării acestor informații.

Linkuri relevante

Codul de Procedură Penală

Legea privind responsabilitatea statului și a autorităților locale pentru daune (aduse cetățenilor)

Ordonanța nr. 8 din 26 februarie 2008 privind funcțiile și organizarea activității oficiilor de cazier judiciar

Ultima actualizare: 13/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site