Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej szwedzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Jaka, co do zasady, grozi kara za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji?

W przypadku oskarżenia o popełnienie wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji typową karą jest kara grzywny. Jeżeli policja zatrzyma cię w miejscu popełnienia wykroczenia i przyznasz się do jego popełnienia, możesz zostać ukarany mandatem karnym.

Co się stanie, jeżeli nie przyznam się do popełnienia wykroczenia?

Jeżeli nie przyznasz się do popełnienia wykroczenia, policja przeprowadzi dochodzenie w sprawie karnej, po którym sprawa zostanie przekazana prokuratorowi w celu postanowienia o ewentualnym wniesieniu oskarżenia. W przypadku wszczęcia postępowania karnego zostanie przeprowadzona rozprawa przed sądem rejonowym. W tego rodzaju sprawach nie przysługuje ci co do zasady prawo do obrońcy z urzędu. Masz jednak prawo wynająć adwokata na koszt własny oraz – w przypadku gdy nie posługujesz się językiem szwedzkim – skorzystać z pomocy tłumacza.

Co się dzieje w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji?

Jeżeli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, na przykład prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (stężenie alkoholu we krwi przekraczające 100 miligramów na mililitr), typową karą jest pozbawienie wolności w wysokości co najmniej jednego miesiąca. Jeżeli prokurator stwierdzi, że jest w stanie udowodnić twoją winę, sprawa zostanie skierowana do sądu. Będzie ci wówczas przysługiwać prawo do obrońcy z urzędu.

Ciekawe strony

Policja w Szwecji

Ostatnia aktualizacja: 09/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony