Oskarżeni (postępowanie karne)

Irlandia

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, których w twoim imieniu podejmie się adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Autor treści:
Irlandia

Znalezienie adwokata

Jeśli przebywasz w areszcie i potrzebujesz adwokata, funkcjonariusze Garda przedstawią ci listę adwokatów, którzy są w stanie niezwłocznie udzielić porady prawnej. Na liście tej znajdują się osoby, o których wiadomo, że mogą być wzywane na posterunek Garda przez całą dobę.

Jeśli nie przebywasz w areszcie, ale potrzebujesz porady adwokata specjalizującego się w sprawach karnych, skontaktuj się z Irlandzkim Towarzystwem Prawniczym (Law Society of Ireland), skąd otrzymasz dane kontaktowe adwokatów zajmujących się obroną w sprawach karnych. Towarzystwo nie może jednak polecać żadnego z nich.

Lepszym sposobem na znalezienie adwokata specjalizującego się w tej dziedzinie jest zasięgnięcie informacji od osób, które znajdowały się w podobnym położeniu. Można również skorzystać z Internetu: wiele kancelarii prawnych prowadzi strony internetowe z informacjami o swoich dziedzinach specjalizacji.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

W Irlandii funkcjonuje system pomocy prawnej polegający na nieodpłatnym — z zastrzeżeniem określonych warunków — świadczeniu usług przez adwokata osobom podejrzanym lub oskarżonym o popełnienie przestępstwa.

Jeśli zostałeś zatrzymany na posterunku Garda w celu przesłuchania w związku z przestępstwem, a jesteś bezrobotny lub masz niskie dochody, prawdopodobnie będziesz kwalifikował się do nieodpłatnego skorzystania z usług adwokata w ramach systemu porad prawnych na posterunkach Garda (Garda Station Legal Advice Scheme). W tej sytuacji należy podpisać formularz przeznaczony dla adwokata, zawierający oświadczenie, że twoje zarobki wynoszą poniżej progu 20 316,00 EUR bądź otrzymujesz świadczenia z opieki społecznej. Poza tym nie ma żadnych formalności.

Jeśli postawiono ci zarzut popełnienia przestępstwa, masz prawo wystąpić o pomoc prawną do sędziego sądu, który rozpoznaje sprawę. Uzyskasz tzw. zaświadczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej (Certificate for Free Legal Aid). Adwokat pomoże ci złożyć wniosek do sądu. Osobom nieposiadającym adwokata sędzia najczęściej proponuje pomoc prawną oraz wyznacza adwokata. Jeśli ciąży na tobie zarzut popełnienia ciężkiego przestępstwa, a jesteś bezrobotny, prawdopodobnie otrzymasz nieodpłatną pomoc prawną. Jeśli posiadasz zatrudnienie, może być wymagane wypełnienie formularza zawierającego oświadczenie o dochodach i wydatkach.

Ciekawe strony

Pomoc prawna w sprawach karnychhttp://www.legalaid.ie/

Irlandzkie Towarzystwo Prawnicze http://www.lawsociety.ie/

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony