Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Znalezienie adwokata

Gdy dowiesz się, że zostałeś objęty postępowaniem karnym, możesz poszukać, m.in. w Internecie, adwokata specjalizującego się w sprawach karnych. Każdy adwokat (Anwalt) zarejestrowany w Niemczech jest uprawniony do występowania w roli obrońcy. Jeśli sprawa jest pilna w związku z tym, że masz zostać zatrzymany lub twoje pomieszczenia mają zostać przeszukane, możesz znaleźć adwokata korzystając z całodobowej infolinii adwokackiej w sprawach karnych. Jeśli szukasz kogoś ze znajomością danego języka lub w konkretnym miejscu, możesz skorzystać z wyszukiwarki adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych prowadzonej przez sekcję karną Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (Deutscher Anwaltverein). Możesz również sprawdzić w regionalnej izbie adwokackiej (Rechtsanwaltskammer). Od 1 stycznia 2010 r. funkcjonują regionalne listy adwokatów gotowych do podjęcia się obrony z urzędu. Jak uzyskać dostęp do takiej listy i z niej skorzystać, dowiesz się w lokalnej izbie adwokackiej (również tutaj).

Jeśli zostałeś zatrzymany bądź przebywasz w areszcie, nie zdołasz dotrzeć do tych informacji. Jeśli zapytasz o adwokata, policja ma obowiązek dostarczyć ci listę adwokatów bądź książkę telefoniczną. Policja posiada również informacje o infoliniach. Jeśli policja nie pozwoli ci na kontakt z adwokatem, musisz poinformować o tym sędziego, gdy tylko przed nim staniesz. Sądy dysponują również listami adwokatów gotowych do podjęcia się obrony z urzędu.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Jeśli zostałeś uniewinniony, koszty adwokata pokrywa państwo. W przypadku umorzenia postępowania na etapie dochodzenia lub w przypadku skazania koszty adwokata ponosisz sam.

Nawet jeśli masz niskie dochody lub nie masz ich wcale, zasadniczo nie przysługuje ci prawo do pomocy finansowej ze strony państwa w postępowaniu karnym. Możesz wystąpić o pomoc na podstawową poradę prawną do sądu rejonowego (Amtsgericht) właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Szczególne zasady obowiązują w przypadku pokrywania kosztów obrońcy z urzędu. Koszty te pokrywa przede wszystkim państwo, lecz ustawowa stawka wynagrodzenia adwokata z urzędu jest niższa od honorarium, które adwokat mógłby uzyskać, gdyby nie został powołany jako obrońca z urzędu. Jeśli zostaniesz skazany, po zakończeniu postępowania musisz pokryć koszty obrońcy z urzędu. Musisz wówczas zwrócić koszty sądowe państwu, a ponadto opłacić wynagrodzenie adwokata, które mógłby uzyskać, gdyby nie został powołany na twojego obrońcę z urzędu, przy założeniu, że faktycznie jesteś w stanie je opłacić.

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony