Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Niemcy

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Autor treści:
Niemcy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Znalezienie adwokata

Gdy dowiesz się, że zostałeś objęty postępowaniem karnym, możesz poszukać, m.in. w Internecie, adwokata specjalizującego się w sprawach karnych. Każdy adwokat (Anwalt) zarejestrowany w Niemczech jest uprawniony do występowania w roli obrońcy. Jeśli sprawa jest pilna w związku z tym, że masz zostać zatrzymany lub twoje pomieszczenia mają zostać przeszukane, możesz znaleźć adwokata korzystając z całodobowej infolinii adwokackiej w sprawach karnych. Jeśli szukasz kogoś ze znajomością danego języka lub w konkretnym miejscu, możesz skorzystać z wyszukiwarki adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych prowadzonej przez sekcję karną Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (Deutscher Anwaltverein). Możesz również sprawdzić w regionalnej izbie adwokackiej (Rechtsanwaltskammer). Od 1 stycznia 2010 r. funkcjonują regionalne listy adwokatów gotowych do podjęcia się obrony z urzędu. Jak uzyskać dostęp do takiej listy i z niej skorzystać, dowiesz się w lokalnej izbie adwokackiej (również tutaj).

Jeśli zostałeś zatrzymany bądź przebywasz w areszcie, nie zdołasz dotrzeć do tych informacji. Jeśli zapytasz o adwokata, policja ma obowiązek dostarczyć ci listę adwokatów bądź książkę telefoniczną. Policja posiada również informacje o infoliniach. Jeśli policja nie pozwoli ci na kontakt z adwokatem, musisz poinformować o tym sędziego, gdy tylko przed nim staniesz. Sądy dysponują również listami adwokatów gotowych do podjęcia się obrony z urzędu.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Jeśli zostałeś uniewinniony, koszty adwokata pokrywa państwo. W przypadku umorzenia postępowania na etapie dochodzenia lub w przypadku skazania koszty adwokata ponosisz sam.

Nawet jeśli masz niskie dochody lub nie masz ich wcale, zasadniczo nie przysługuje ci prawo do pomocy finansowej ze strony państwa w postępowaniu karnym. Możesz wystąpić o pomoc na podstawową poradę prawną do sądu rejonowego (Amtsgericht) właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Szczególne zasady obowiązują w przypadku pokrywania kosztów obrońcy z urzędu. Koszty te pokrywa przede wszystkim państwo, lecz ustawowa stawka wynagrodzenia adwokata z urzędu jest niższa od honorarium, które adwokat mógłby uzyskać, gdyby nie został powołany jako obrońca z urzędu. Jeśli zostaniesz skazany, po zakończeniu postępowania musisz pokryć koszty obrońcy z urzędu. Musisz wówczas zwrócić koszty sądowe państwu, a ponadto opłacić wynagrodzenie adwokata, które mógłby uzyskać, gdyby nie został powołany na twojego obrońcę z urzędu, przy założeniu, że faktycznie jesteś w stanie je opłacić.

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony