Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Finlandia

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz w nich również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Z niniejszego arkusza informacyjnego dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Autor treści:
Finlandia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Znalezienie adwokata

Jeżeli jesteś podejrzewany o popełnienie przestępstwa, przysługuje ci zawsze prawo do korzystania z pomocy adwokata. Policja może się dopytywać, czy potrzebujesz jego pomocy, ale jest to obligatoryjne wyłącznie w razie ujęcia, zatrzymania lub tymczasowego aresztowania. Co do zasady przysługuje ci prawo do tego, aby adwokat z wyboru był obecny podczas twojego przesłuchania. W razie gdy nie potrafisz znaleźć samodzielnie adwokata, a uważasz, że potrzebujesz jego pomocy, również policja może go dla ciebie wyszukać.

W Finlandii adwokaci nie mają monopolu na reprezentowanie stron przed sądem, tak więc czynności adwokackie może wykonywać każda osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze (obecnie trwają prace nad zmianą ustawy regulującej te kwestie). Jeżeli chcesz skorzystać z usług adwokata specjalizującego się w sprawach karnych, możesz skorzystać ze strony internetowej Fińskiej Izby Adwokackiej. Ponadto pomocy w tym zakresie udzielają biura pomocy prawnej (dane kontaktowe biur pomocy prawnej w języku fińskim i szwedzkim znajdziesz tutaj).

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Co do zasady koszty z tytułu udziału adwokata ponosisz osobiście. Osoby o niskich dochodach mogą uzyskać pomoc prawną. Wówczas całość lub część kosztów z tytułu udziału adwokata ponosi państwo. Jeżeli jesteś podejrzewany o przestępstwo, dla którego dolna granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności wynosi co najmniej cztery miesiące, na twój wniosek zostanie wyznaczony obrońca z urzędu. Koszty z tytułu obrońcy z urzędu ponosi państwo. Będziesz jednak zobowiązany zwrócić państwu te koszty, jeżeli zostaniesz skazany za przestępstwo, o które jesteś oskarżony, chyba że twoje dochody uprawniają cię do uzyskania pomocy prawnej. Wysokość kwoty do zwrotu oblicza się w taki sam sposób, jak wysokość pomocy prawnej.

Obrońcą z urzędu może zostać doradca publicznych organów pomocy prawnej, adwokat lub przedstawiciel innego zawodu prawniczego. Zazwyczaj, jeżeli wystąpisz o przydzielenie konkretnego prawnika, osoba ta zostanie wyznaczona jako twój obrońca.

Ciekawe strony

Progi dochodów uprawniające do pomocy prawnej (w języku angielskim)

Progi dochodów uprawniające do pomocy prawnej (w języku szwedzkim)

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony