Verdachten (in strafzaken)

Nederland

Het is heel belangrijk dat u onafhankelijk juridisch advies inwint wanneer u op de een of andere manier betrokken raakt bij een strafrechtproces. In de informatiebladen staat wanneer en onder welke omstandigheden u recht hebt op bijstand van een advocaat. Er staat ook in wat een advocaat voor u doet. In dit algemene informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en wie de kosten van de advocaat voor zijn rekening neemt als u ze zelf niet kunt betalen.

Inhoud aangereikt door
Nederland

Hoe vindt u een advocaat en hoe is de betaling geregeld?

In veel gevallen is rechtsbijstand door een advocaat gratis, maar soms moet u een eigen bijdrage betalen. U bent een eigen bijdrage verschuldigd als u niet in voorlopige hechtenis (in bewaring) wordt gesteld.

Als u bent uitgenodigd voor een verhoor als verdachte kunt u via de site van de Orde van Advocaten of het Juridisch Loket contact opnemen met een gespecialiseerde advocaat. De kosten daarvoor komen in principe voor uw eigen rekening.

Als u bent aangehouden op verdenking van een misdrijf, dan hebt u voorafgaand aan uw verhoor recht op kosteloze rechtsbijstand door een advocaat. De politie moet dit aan u meedelen. De politie kan een advocaat naar uw keuze oproepen of u krijgt een onafhankelijke advocaat toegewezen.

Als u geen gebruik hebt gemaakt van uw recht op rechtsbijstand vóór uw eerste verhoor, wijst men u een advocaat toe nadat u in verzekering bent gesteld. Ook hier kunt u een voorkeursadvocaat opgeven, die u voor de duur van de inverzekeringstelling gratis zal bijstaan.

Als u in vrijheid bent gesteld

Als u na of bij uw invrijheidstelling een dagvaarding ontvangt, is het raadzaam contact op te nemen met de advocaat die u op het politiebureau heeft bezocht. Als u bij de politie niet bent bezocht door een advocaat of u niet tevreden bent over deze advocaat, kunt u via de Nederlandse Orde van Advocaten een andere advocaat vinden. U kunt ook contact opnemen met het Juridisch Loket.

Als u een laag inkomen hebt, kan de advocaat de overheid verzoeken om zijn/haar werkzaamheden te betalen. U moet wel een eigen bijdrage betalen. Voor nadere informatie over rechtsbijstand kunt u terecht bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als u geen dagvaarding hebt ontvangen, hebt u niet zonder meer recht op kosteloze rechtsbijstand. U kunt dit met uw advocaat bespreken.

Als u in bewaring bent gesteld (voorlopige hechtenis)

Als u in bewaring bent gesteld, hebt u recht op gratis rechtsbijstand. De advocaat die u tijdens de inverzekeringstelling heeft bijgestaan, wordt aan u toegewezen. Deze advocaat zal u gedurende de gehele procedure gratis bijstaan, ongeacht uw inkomen.

Als u tijdens uw detentie een dagvaarding voor een andere zaak ontvangt, hebt u recht op een gratis advocaat.

U mag te allen tijde van advocaat wisselen.

Laatste update: 05/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website