Verdachten (in strafzaken)

Kan ik hoger beroep instellen?

U kunt hoger beroep instellen tegen de uitspraak in het proces en u kunt ook hoger beroep instellen tegen de straf. Dit doet u door een verzoek tot beroep in te dienen bij de Court of Criminal Appeal. U moet dit doen binnen acht werkdagen in het geval van een uitspraak van de Court of Magistrates. In het geval van een schuldigverklaring door de jury en een daaropvolgende straf van de Criminal Court moet u het verzoek indienen binnen vijftien dagen na de datum van de uitspraak.

In beide gevallen kunt u hoger beroep instellen tegen de inhoudelijke behandeling van uw zaak en/of de straf.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u door de Court of Magistrates wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf wordt de uitvoering van het vonnis opgeschort tot de einduitkomst van het hoger beroep.

Als u echter door de Criminal Court na schuldigverklaring wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf, wordt de uitvoering van het vonnis niet opgeschort. U wordt direct naar de gevangenis gestuurd. In dit laatste geval kunt u om vrijlating op borgtocht verzoeken in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep, maar een dergelijk verzoek wordt in de regel afgewezen.

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wanneer uw hoger beroep wordt behandeld maar de wachttijd bedraagt gewoonlijk enkele maanden.

In de regel kunt u tijdens het hoger beroep geen nieuw bewijs indienen maar er zijn enkele uitzonderingen, zoals wanneer het bewijs u niet bekend was of het bewijs niet-toelaatbaar was ten tijde van het proces.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

In het geval van een hoger beroep tegen een uitspraak van de Court of Magistrates, als de getuigenverklaringen niet zijn vastgelegd, worden de getuigen verhoord en daarna doen uw advocaat en de aanklager mondeling hun pleidooi voor en tegen het hoger beroep.

Als de getuigenverklaringen al zijn vastgelegd worden de mondelinge pleidooien gedaan. In het geval van een hoger beroep tegen een uitspraak van de Criminal Court doen uw advocaten mondeling hun pleidooi om uw hoger beroep te onderbouwen en antwoordt de aanklager vervolgens hierop.

Aan het eind van het proces wordt u vrijgesproken van of veroordeeld voor de tegen u ingediende aanklacht. U kunt ook deels worden vrijgesproken/veroordeeld.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Als uw hoger beroep slaagt, wordt de uitspraak gewijzigd of teruggedraaid afhankelijk van wat in uw verzoek tot beroep staat.

Als uw hoger beroep niet slaagt, wordt de uitspraak van de rechtbank bevestigd. In dit laatste geval wordt u onmiddellijk in hechtenis genomen als de uitspraak waarin u tot gevangenisstraf bent veroordeeld is gedaan door de Court of Magistrates.

U hebt niet het recht beroep in te stellen bij een ander gerecht na een uitspraak van een Court of Criminal Appeal. Als de eerste uitspraak onjuist was, hebt u niet automatisch recht op compensatie.

Als uw beroep slaagt en de uitspraak wordt teruggedraaid, wordt uw veroordeling verwijderd uit uw strafblad.

Een veroordeling wordt definitief na een uitspraak van de Court of Magistrates of de Criminal Court waartegen binnen de tijdslimiet geen beroep wordt ingesteld of na een uitspraak van de Court of Criminal Appeal.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u uit een andere lidstaat komt, zal de rechter niet bevelen dat u wordt teruggestuurd naar uw land. U kunt de overheid echter verzoeken om uw gevangenisstraf in uw eigen lidstaat te mogen uitzitten.

U kunt dit verzoek ook richten aan uw eigen overheid, of aan beide. De beslissing hierover wordt door beide overheden gezamenlijk genomen.

De overbrenging vindt niet automatisch plaats en het proces moet door uw verzoek en/of dat van uw overheid in werking worden gezet.

De beslissing om u terug te sturen naar uw land wordt niet genomen door de rechterlijke macht maar door uw overheid en de overheid van de lidstaat waar u schuldig bent bevonden aan een strafbaar feit. Daarom kunt u tegen deze beslissing geen beroep instellen.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

Als u voor iets wordt veroordeeld, komt dit op uw verklaring omtrent het gedrag te staan. In sommige gevallen geldt echter een uitzondering, bijvoorbeeld als u ten tijde van het misdrijf jonger dan achttien jaar was. De veroordeling komt dan niet op uw verklaring omtrent het gedrag.

Deze informatie wordt bewaard door de hoofdcommissaris op het hoofdbureau van de politie.

Uw strafblad wordt zonder tijdsbeperking bewaard door de hoofdcommissaris. Veroordelingen komen echter niet in uw verklaring omtrent het gedrag na het verstrijken van een bepaalde tijd, variërend van zes maanden tot tien jaar afhankelijk van de lengte van uw straf. Bepaalde veroordelingen, zoals drugsgerelateerde, komen altijd op uw verklaring omtrent het gedrag, ongeacht het verstrijken van de tijd.

De hoofdcommissaris heeft uw toestemming niet nodig om uw strafblad te bewaren. U kunt geen bezwaar maken tegen het bewaren van deze informatie, aangezien dat wettelijk is toegestaan.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website