Verdachten (in strafzaken)

Als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure, is het belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.

Een advocaat vinden

Indien u zelf geen advocaat heeft, raadpleeg dan de officiële website van de Chamber of Advocates (orde van advocaten). Als u bent aangehouden moet u om assistentie vragen om toegang te krijgen tot deze website omdat internet niet gemakkelijk toegankelijk is.

De kosten van een advocaat betalen

De advocaat van piket is een onafhankelijke advocaat die door de staat wordt betaald. Hij is 24 uur per dag beschikbaar om u te adviseren. Hij zal u op uw rechten wijzen en er zorg voor dragen dat u niets doet of zegt wat schadelijk kan zijn voor uw zaak.

U hebt echter alleen recht op een gratis advocaat als u zich er zelf geen kunt veroorloven. Er wordt geen onderzoek naar uw financiële middelen uitgevoerd en het voornaamste criterium om te bepalen of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand is of u een baan heeft of niet. Als u geen baan heeft, zorgt de staat voor uw advocaat, zowel vóór uw ondervraging door de politie als tijdens de hoorzittingen.

Als u voor de rechter verschijnt zonder advocaat raadt de rechter u aan dat u er een in de arm neemt, tenzij u volhoudt dat u er geen nodig heeft.

Als u zich een eigen advocaat kunt veroorloven, zult u er een in de arm moeten nemen omdat u geen recht heeft op rechtsbijstand. Het is raadzaam om de vergoeding met uw advocaat overeen te komen voordat u hem in de arm neemt.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website