Verdachten (in strafzaken)

Lichte verkeersovertredingen, bekend als infringements of scheduled offences, worden administratief afgehandeld door een Commissioner for Justice.

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Verkeersovertredingen zoals te hard rijden en fout parkeren worden op dezelfde manier behandeld als lichte overtredingen door de Court of Magistrates worden afgehandeld.

Deze overtredingen worden door een Commissioner of Justice behandeld.

U wordt opgeroepen om voor een Commissioner te verschijnen. De dagvaarding bevat een korte beschrijving van de tenlastelegging evenals een waarschuwing dat, als u niet verschijnt, u geacht wordt schuld te hebben bekend. De dagvaarding geeft ook aan welke boete u mogelijk krijgt als blijkt dat u de overtreding hebt begaan.

U kunt tot drie dagen vóór de hoorzitting de procedure beëindigen door de boete te voldoen. In dat geval hoeft u niet voor de Commissioner te verschijnen. Als u besluit de tenlastelegging te betwisten is er sprake van een contentieuze procedure. De aanklager doet zijn verhaal en daarna doet u het uwe. Daarna besluit de Commissioner of u schuldig bent aan de in de dagvaarding vermelde overtreding.

Als de Commissioner besluit dat u de overtreding hebt begaan, verklaart hij u schuldig aan een overtreding en gelast hij u een boete te betalen van niet meer dan duizendvierenzestig euro en negenenzestig cent (1.164,69 EUR). De minimumboete bedraagt drieëntwintig euro en negenentwintig cent (23,29 EUR). Als de wet het toestaat kan de Commissioner ook bevel geven tot beslaglegging op objecten die bij de overtreding zijn gebruikt en/of uw rijbewijs tijdelijk of permanent intrekken.

Onderdanen van andere lidstaten kunnen worden vervolgd voor scheduled offences. Als u wordt gedagvaard en niet verschijnt, wordt u geacht schuld te hebben bekend. U kunt ook schriftelijk een naaste verwant of advocaat machtigen namens u te verschijnen.

Als u zich door het besluit van de Commissioner benadeeld voelt, kunt u binnen dertig dagen na het besluit bij de Court of Magistrates beroep in te stellen om het besluit te laten herroepen of wijzigen.

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Deze overtredingen komen niet op uw verklaring omtrent het gedrag of strafblad te staan.

Laatste update: 20/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website