Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Het is belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.

Een advocaat vinden

Neem contact op met de Letse orde van advocaten als u een advocaat nodig hebt. Zij hebben een lijst met rechtskundig adviseurs die in Letland het beroep van advocaat uitoefenen.

U kunt de instantie die met de rechtsvervolging is belast (onderzoeker/aanklager/rechtbank), meedelen dat u juridisch advies wilt inwinnen. Het maakt daarbij niet uit of u in verzekering bent gesteld of niet. U ontvangt dan informatie over piketadvocaten of een piketadvocaat wordt op de hoogte gebracht van het feit dat u juridisch advies nodig hebt. Hij/zij zal u dit advies verstrekken. 

Het beste is dat u of uw familieleden afspraken maken met een advocaat die uw zaak zolang als nodig zal behandelen. 

De kosten van een advocaat betalen

Advocaten moeten betaald worden en de cliënt en de advocaat komen schriftelijk het honorarium overeen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt met een advocaat, zal de staat u het benodigde juridische advies verschaffen. De kosten daarvoor worden betaald uit de overheidsbegroting.

Links

Wet inzake de strafprocedure

Wet inzake de orde van advocaten

Wet inzake van staatswege toegekende rechtsbijstand

Verordening inzake van staatswege toegekende rechtsbijstand

Orde van advocaten van Letland

Instantie voor rechtsbijstand

Laatste update: 15/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website