Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Finland

Als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure, is het belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.

Inhoud aangereikt door
Finland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Een advocaat vinden

Als u verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf, hebt u altijd recht op een advocaat. De politie kan u vragen of u een advocaat wilt, maar wettelijk hebt u pas een advocaat nodig wanneer u bent aangehouden of in verzekering bent gesteld. Doorgaans hebt u er recht op dat de advocaat van uw keuze aanwezig is bij uw verhoor. Als de politie van mening is dat u een advocaat nodig hebt, maar u niet weet hoe u aan een advocaat kunt komen, kan ook de politie er een voor u vinden.

Er bestaat geen alleenrecht op het uitoefenen van het beroep van advocaat in Finland, waardoor iedereen die is afgestudeerd in de rechten als advocaat kan optreden (de wet hierover wordt momenteel herzien). Als u een in strafzaken gespecialiseerde advocaat wilt, kunt u bijvoorbeeld zoeken op de website van de Finse Orde van Advocaten. Daarnaast kunnen bureaus voor rechtshulp u helpen (de contactinformatie van rechtshulpbureaus is hier te vinden, in het Fins of het Zweeds).

De kosten van een advocaat betalen

De hoofdregel is dat u zelf de kosten van een advocaat betaalt. Als uw inkomen laag is, kunt u in aanmerking komen voor rechtsbijstand. In dat geval zal de staat de vergoeding voor de advocaat geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. Als u van een misdrijf wordt verdacht waarop minimaal vier maanden gevangenisstraf staat, zult u, als u daarom verzoekt, een advocaat krijgen toegewezen. In dat geval zal de staat de vergoeding van de advocaat betalen. U moet de vergoeding van de advocaat echter terugbetalen aan de staat als u voor het misdrijf wordt veroordeeld, tenzij uw inkomen zo laag is dat u rechtsbijstand hebt ontvangen. De berekening van het bedrag dat u moet betalen is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als de beantwoording van de vraag of u recht hebt op rechtsbijstand.

Uw advocaat kan een rechtsbijstandadvocaat of een andere advocaat of jurist zijn. Als u vraagt om een specifieke advocaat, zal deze over het algemeen worden aangewezen.

Links

Inkomensgrenzen voor het ontvangen van rechtsbijstand (in het Engels)

Inkomensgrenzen voor het ontvangen van rechtsbijstand (in het Zweeds)

Laatste update: 30/06/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website