Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Hoe worden parkeerovertredingen e.d. behandeld?

Als u op de openbare weg parkeert waar dat verboden is, kunt u een parkeerbon krijgen. Er zijn verschillende organisaties die de parkeerregels handhaven en parkeerbonnen uitdelen, zoals de gemeente, de politie, particuliere bedrijven of Transport for London. Parkeerwachters in dienst van de gemeente. Zij delen Penalty Charge Notices (PCN’s) uit, die onder het burgerlijk recht vallen. Parkeercontroleurs zijn in dienst van de politie en zijn daarom bevoegd voor de handhaving van parkeerregels in gevallen waarin overtredingen niet zijn gedecriminaliseerd. Zij reiken bij overtredingen Fixed Penalty Notices (FPN’s) uit, die onder het strafrecht vallen.

PCN's worden over het algemeen achter de ruitenwisser gestoken of overhandigd aan diegene die verantwoordelijk blijkt te zijn voor het voertuig. Ze kunnen ook per post worden opgestuurd. Over het algemeen hebt u vier weken de tijd om te betalen of de PCN te betwisten. De boete kan lager zijn als u snel betaalt. U kunt op informele wijze bezwaar aantekenen door een brief te schrijven: als u de boete wilt aanvechten, kunt u de parkeerbon beter niet betalen, omdat het bijna onmogelijk is het geld terug te krijgen als u eenmaal hebt betaald.

Wielklemmen

Gemeenten in Engeland en Wales mogen een voertuig onder bepaalde omstandigheden wegslepen of er een wielklem aan bevestigen. Een wielklem mag pas een half uur na de uitreiking van een PCN geplaatst worden. Als u vindt dat de wielklem onterecht is, kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet dan eerst betalen om de wielklem te laten verwijderen en daarna pas bezwaar maken. Als u een bezwaarschrift indient, maar van de gemeente binnen acht weken na ontvangst geen reactie krijgt, moet de gemeente de PCN-parkeerbon intrekken en u het geld voor de wielklem terugbetalen.

U kunt hier lezen wat u moet doen als de politie op privéterrein een wielklem aan uw voertuig bevestigt.

Kan ik beroep aantekenen?

Als de gemeente uw bezwaarschrift afwijst, kunt u beroep aantekenen. De gemeente zal u vertellen hoe u te werk moet gaan. Als zij het beroep ook afwijst, ontvangt u een Notice to Owner (NTO) waarop staat dat u het oorspronkelijke bedrag moet betalen. Er staat ook op hoe u verder beroep kunt aantekenen bij onafhankelijke geschillenbeslechters. Er zijn verschillende geschillenbeslechtingsdiensten: Londen valt onder PATAS, het Traffic Penalty Tribunal bedient de rest van Engeland en Wales.

Voor de betaling van de parkeerbon of de indiening van een formeel beroepschrift tegen de parkeerbon hebt u na ontvangst van de NTO vier weken de tijd. Als u geen van beide doet, heeft de overheid het recht de boete met 50 procent te verhogen. Als u dan nog niet betaalt, kan de overheid een civielrechtelijke procedure tegen u aanspannen om het geld alsnog te krijgen.

FPN’s worden uitgereikt door politieagenten of parkeercontroleurs in dienst van de politie en vallen binnen het strafrechtsysteem. De enige officiële manier om u te verweren tegen een FPN-parkeerbon is een rechtszaak aan te spannen en aan te geven dat u onschuldig bent. Bij sommige politiekorpsen is het echter mogelijk informeel bezwaar in te dienen tegen een parkeerbon door een brief te schrijven waarin u uitlegt waarom u vindt dat u de boete niet hoeft te betalen. Als dat in uw regio mogelijk is, staat informatie daarover op uw FPN-bon.

Hoe worden snelheidsovertredingen e.d. behandeld?

Als u de maximumsnelheid overschrijdt en u wordt door de politie of door middel van een flitspaal betrapt, kan de politie:

  • u een mondelinge waarschuwing geven;
  • u een snelheidsbewustwordingscursus aanbieden (waarvoor u moet betalen);
  • u een Fixed Penalty Notice (FPN) geven met een boete van £ 60 en drie strafpunten. Dat is de meest waarschijnlijke optie;
  • u vervolgen voor overtreding van de maximumsnelheid. Dat betekent dat u voor de rechter moet verschijnen en een boete kunt krijgen van maximaal £ 1.000 (£ 2.500 als u te snel hebt gereden op de autosnelweg), drie tot zes strafpunten op uw rijbewijs en mogelijk ontzegging van de rijbevoegdheid.

Wat gebeurt er als u tot stoppen wordt gedwongen?

De politie mag elke automobilist tot stoppen dwingen. Niet stoppen is strafbaar. Als de politie u tot stoppen dwingt, kan zij u vragen uw rijbewijs, verzekeringspapieren en kentekenbewijs te laten zien. Als u die papieren niet bij u hebt, hebt u zeven dagen de tijd ze op een politiebureau te tonen.

Als u tot stoppen wordt gedwongen nadat u een verkeersovertreding hebt begaan, kan de politie een Fixed Penalty Notice (FPN) aan u uitreiken, of een vehicle defect rectification notice (kennisgeving van een te verhelpen mankement aan het voertuig).

Als u een verkeersovertreding hebt begaan, bijv. de gordel niet hebt omgehad of gereden hebt met een kapotte koplamp, kan de politie u een FPN uitreiken. De politie heeft niet de bevoegdheid u ter plaatse de boete te laten betalen. U hebt 28 dagen de tijd om te betalen of de zaak te laten voorkomen, anders wordt de boete met 50 procent verhoogd. U wordt strafrechtelijk vervolgd als u niet binnen 28 dagen de boete voor een door een automatische camera geregistreerde overtreding betaalt.

Een vehicle defect rectification notice kan worden uitgereikt als uw voertuig een mankement vertoont, bijvoorbeeld als een van de richtingaanwijzers het niet doet.

De politie mag bij u een ademanalysetest (blaastest) afnemen als ze vermoedt dat u alcohol gedronken hebt. Als de blaastest positief is, neemt de politie u mee naar het politiebureau, waar u een misdrijf ten laste wordt gelegd en het bewijs (de blaastest) bewaard wordt. U moet uw auto achterlaten tot u nuchter genoeg bent om hem te verplaatsen of een andere chauffeur mag hem met uw toestemming verplaatsen. Als u maar net te veel gedronken hebt, mag u een bloedproef ondergaan. Weigeren de blaastest te doen, is strafbaar. Herhaaldelijk rijden onder invloed resulteert in ontzegging van de rijbevoegdheid.

  • Als u binnen drie jaar twaalf punten op uw rijbewijs krijgt, bent u uw rijbewijs over het algemeen ten minste een half jaar kwijt.
  • De politie heeft de bevoegdheid een voertuig in beslag te nemen als het op een asociale manier wordt gebruikt, bijvoorbeeld door onrust te veroorzaken, mensen te pesten of hen in gevaar te brengen.
  • De politie mag een voertuig in beslag nemen als de chauffeur geen rijbewijs of verzekeringspapieren heeft.
  • Ernstige verkeersmisdrijven - bijv. iemand doodrijden - kunnen met gevangenisstraf worden bestraft.

Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?

Strafbladen worden bijgehouden door het Criminal Records Bureau (CRB). Elke schuldigverklaring in de rechtbank komt op het strafblad te staan. Als u in de rechtbank niet veroordeeld wordt, krijgt u geen vermelding op uw strafblad; FPN’s komen dus alleen op uw strafblad te staan als u door de rechtbank veroordeeld bent.

Links

Parkeerbonnen en uw rechten

Nadere informatie over parkeren

Bevoegdheden van de verkeerspolitie

Snelheidsboetes en uw rechten

Laatste update: 01/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website