Dit land zit in een overgangsproces om de EU te verlaten.
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Deze informatiebladen zijn alleen van toepassing op Engeland en Wales.  Als u informatie wenst over uw rechten in andere delen van het Verenigd Koninkrijk, kunt u de afzonderlijke informatiebladen voor Schotland en Noord-Ierland bekijken. Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen. Zie informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een boete afgehandeld worden. Als u slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.

Samenvatting van de strafprocedure

Normaliter bevat de strafprocedure de volgende fasen:

 • de politie onderzoekt of er een misdrijf is gepleegd en door wie en verzamelt bewijs;
 • als zij de identiteit van een verdachte heeft vastgesteld, kan de politie, als zij dat nodig acht, de betreffende persoon aanhouden en verhoren;
 • als de politie denkt dat de verdachte een misdrijf heeft gepleegd, overlegt zij met de Crown Prosecution Service (CPS) (het Engelse Openbaar Ministerie) of de betreffende persoon in staat van beschuldiging moet worden gesteld, d.w.z. of er een tenlastelegging moet worden geformuleerd waarover in de rechtszaal een uitspraak wordt gedaan;
 • de CPS stelt een passende tenlastelegging op en betekent aan de verdachte een formeel stuk met de beschuldiging;
 • vóór het proces wordt door de rechtbank nagegaan of de verdachte schuldig of onschuldig zal pleiten en of de zaak kan worden berecht;
 • de openbare aanklager presenteert het bewijs voor de rechtbank. De verdachte mag ook bewijs aandragen ter verdediging. De beslissing over ernstige misdrijven wordt door een jury genomen en over minder ernstige zaken door magistrates;
 • nadat al het bewijs naar voren is gebracht, doet de magistrate of de jury uitspraak;
 • als de verdachte schuldig wordt verklaard, bepaalt de rechter de hoogte van de straf;
 • tegen de beslissing kan hoger beroep worden aangetekend.

De informatiebladen bevatten informatie over deze fasen van de procedure en over uw rechten. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies en is alleen bedoeld als richtsnoer.

De rol van de Europese Commissie

NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen. In deze informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.

1 – Juridisch advies inwinnen

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

 • Onderzoek en aanhouding
 • Verhoor en tenlastelegging
 • Voor de rechter verschijnen vóór het proces
 • Voorbereiding van de zaak vóór het proces

3 - Mijn rechten tijdens het proces

4 - Mijn rechten na het proces

 • Meer informatie over hoger beroep

5 - Verkeersovertredingen

Links

Crown Prosecution Service

Liberty Guide to Human Rights

Laatste update: 01/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.