Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Imputati (proċeduri kriminali)

Huwa importanti ħafna li tikseb parir legali indipendenti meta tkun involut b'xi mod fi proċess kriminali. L-iskedi informattivi jgħidulek meta u f'liema ċirkostanzi għandek id-dritt li tkun rappreżentat minn avukat. Jgħidulek ukoll x'jista' jagħmel għalik avukat. Din l-iskeda informattiva ġenerali tgħidlek kif issib avukat u kif jitħallsu l-ispejjeż tal-avukat jekk inti ma tkunx tiflaħ tħallas.

Kif issib avukat

Jekk teħtieġ avukat ikkuntattja lill-Kunsill Latvjan tal-Avukati. Huma għandhom lista ta' avukati li jipprattikaw il-liġi fil-Latvja.

Kemm jekk inti miżmum f'kustodja kif ukoll jekk le, tista' tinforma lill-awtorità inkarigata mill-proċeduri (l-investigatur/il-prosekutur/il-qorti) li tixtieq tikseb parir legali. Inti tirċievi informazzjoni dwar l-avukati tal-għajnuna legali jew avukat tal-għajnuna legali jiġi infurmat li inti teħtieġ parir legali, u dan jingħatalek. 

L-aħjar għażla għalik jew għall-qraba tiegħek hija li jintlaħaq ftehim ma' avukat li jittratta l-każ tiegħek għal kemm żmien ikun hemm bżonn. 

Kif tħallas lill-avukat

L-avukati jeħtieġ li jitħallsu u l-klijent u l-avukat jiftiehmu bil-miktub dwar il-ħlas. Jekk ma jsir l-ebda ftehim ma' avukat, l-Istat jipprovdilek il-parir legali meħtieġ, li jitħallas mill-baġit tal-Istat.

Links relatati

Il-liġi dwar il-proċeduri kriminali

Il-liġi dwar l-Assoċjazzjoni tal-Avukati

Il-liġi dwar l-għajnuna legali pprovduta mill-Istat

Ir-Regolament dwar l-għajnuna legali pprovduta mill-Istat

L-Assoċjazzjoni tal-Avukati tal-Latvja

L-awtorità għall-għajnuna legali

L-aħħar aġġornament: 15/06/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna