Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime.

Summary of the criminal process

The following is a summary of the stages in the normal criminal process against adults.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is only intended to be for guidance.

The process starts when the police or the Public Prosecutor comes to know about a fact that might be considered an offence or a crime.

Once the investigation has ended, the Public Prosecutor starts prosecution in order to set off the criminal process unless he thinks the case can be dismissed.

For those crimes which have to be dealt by the Collegiate Court, the Court of “Assise” [similar to Crown Courts in UK; Federal Judicial District in USA], and in some cases by the Single Judge Court, the Public Prosecutor submits a request for trial to the Judge for the preliminary hearing.

Once the preliminary hearing is over the judge can either commit the defendant for trial or abandon prosecution.

For those crimes which fall under the competence of the Single Judge Court or the Justice of the Peace, the Public Prosecutor will serve a summons for trial or a direct summons for trial.

Then there are some special processes: the summary trial, the sanction requested by the parties (plea bargaining), the immediate or summary judgment, the procedure by criminal decree of conviction.

A criminal proceeding usually takes place in three stages: the first instance (Court of “Assise”, Collegiate Court, Single Judge Court, and Justice of the Peace), Appeal, and Court of Cassation [Highest Court].

At first instance all evidence - witnesses and documents - is obtained, and it ends with either conviction or acquittal.

You can appeal against the first instance sentence.

The Court of Appeals takes its decision by either confirming the first instance sentence, or by reversing it partially or totally, or it may quash it by sending it back to the first judge.

You challenge the decision of the Court of Appeals by petitioning the Court of Cassation [the Highest Court].

The Court of Cassation pronounces the judgment by which it states that either the petition is not admissible or rejects it, or even quashes the sentence without sending it back, or finally, it may quash the sentence and send it to the trial judge.

Once all the stages of judgment are over, the sentence is final. If there is a conviction with a sentence, the sentence becomes enforceable at this point.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in the Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these Factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Looking for evidence
 • Questioning
 • Arrest, detention, preventive custody and European Arrest Warrant
 • End of the preliminary investigation and pre-trial hearing.

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences and other minor offences

Related links

Ministry of Justice

General law issues

Penal law issues

Italian Chambers of Criminal Lawyers

Human Rights

Last update: 24/02/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Kif tikseb parir legali

Huwa ferm importanti li tikseb parir legali indipendenti meta b’xi mod tkun involut fi proċedura kriminali. L-iskedi informattivi jgħidulek f’liema ċirkustanzi inti jkollok id-dritt li tkun irrappreżentat minn avukat. Huma jgħidulek ukoll dak li avukat jista’ jagħmel għalik. Din l-iskeda informattiva ġenerali tgħidlek kif issib avukat u kif se jitħallsu d-drittijiet tal-avukat jekk inti ma tkunx tiflaħ tħallas għalihom.

Kif issib avukat

Jekk inti ġejt arrestat jew qed tinżamm taħt arrest jew qed tinżamm taħt arrest preventiv, inti tista’ taħtar immedjatament avukat privat u tiltaqa’ miegħu eżatt wara l-arrest, iż-żamma taħt arrest jew iż-żamma taħt arrest preventiv.

Jekk inti ġejt meħlus mill-arrest fuq garanzija personali, inti tista’ taħtar avukat privat u titkellem miegħu meta trid.

Tista’ ssib avukat fil-links li ġejjin:

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Nazzjonali tal-Avukati

Id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDritt Kriminali Multilingwi

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati tal-Kawżi Kriminali Taljana

Jekk ma taħtarx avukat, l-Awtorità Ġudizzjarja taħtar wieħed għalik hi minn reġistru speċjali.

Kif jitħallas l-avukat

Ġeneralment, inti mistenni tħallas għall-avukat li jkun qiegħed jassistek, irrispettivament minn jekk tkunx għażiltu inti jew jekk ikunx inħatar għalik mill-Qorti.

Nista’ nikseb is-servizzi ta’ avukat mingħajr ħlas?

Inti tista’ tagħmel applikazzjoni għall-għajnuna legali sabiex l-assistenza legali li tingħatalek titħallas mill-gvern jekk l-introjtu taxxabbli tiegħek ma jaqbiżx EUR 10 628.16. Jekk inti tgħix mal-konjuġi tiegħek jew ma’ qraba oħrajn, l-introjtu taxxabbli jiġi kkalkulat billi jingħaddu flimkien l-introjti kollha ta’ kull wieħed mill-membri tal-familja. F’każ bħal dan, il-limitu tal-introjtu jiżdied b’EUR 1 032.91 aktar u jiġi kkalkulat għal kull wieħed mill-membri tal-familja li qed jgħixu mal-parti interessata.

Hemm ċirkustanzi fejn l-għajnuna legali hija eskluża?

L-għajnuna legali hija eskluża:

 • fi proċeduri kriminali relatati ma’ evażjoni tat-taxxa;
 • jekk l-applikant ikun assistit minn iktar minn avukat wieħed;
 • għal dawk li jkollhom kundanna finali għal delitti relatati ma’ assoċjazzjoni tal-mafja u mal-kutrabandu tat-tabakk u t-traffikar tad-drogi.

X’nista’ nagħmel biex nikseb l-Għajnuna Legali?

Inti trid tippreżenta applikazzjoni fl-uffiċċju tal-maġistrat fejn tkun pendenti l-kawża.

Inti trid timla u tiffirma l-applikazzjoni u trid tipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

 • it-talba biex tingħata l-għajnuna legali;
 • l-isem, il-kunjom, il-post, id-data tat-twelid u l-kodiċi fiskali, flimkien ma' dawk tal-membri kollha tal-familja tiegħek;
 • iċ-ċertifikazzjoni tal-introjtu tiegħek għas-sena ta’ qabel l-applikazzjoni tiegħek (dikjarazzjonijiet bil-miktub);
 • l-impenn tiegħek li tikkomunika kwalunkwe bidla rilevanti fl-introjtu tiegħek sabiex tingħata l-benefiċċji.

Inti tista’ jew tissottometti l-applikazzjoni tiegħek personalment, fejn tehmeż fotokopja ta’ karta tal-identità valida, jew tista’ tissottomettiha permezz tal-avukat tiegħek li jrid jillegalizza l-firma tiegħek. Tista’ anki tibgħataha permezz ta’ ittra rreġistrata b’konferma tar-riċevuta, fejn tehmeż fotokopja tal-karta tal-identità tiegħek.

Jekk qed tinżamm taħt arrest inti tista’ tissottommetti l-applikazzjoni tiegħek mill-ħabs.

Jekk qed tinżamm taħt arrest domiċiljari jew taħt arrest preventiv, inti tista’ tissottometti l-applikazzjoni tiegħek lil xi uffiċjal tal-pulizija kriminali.

Jekk inti barrani/ċittadin ta’ pajjiż minn barra l-UE, inti trid tehmeż ċertifikazzjoni mal-applikazzjoni tiegħek mingħand l-awtorità konsulari kompetenti dwar l-introjtu tiegħek barra mill-pajjiż u trid tiddikjara li dak li ddikjarajt fl-applikazzjoni tiegħek huwa veru.

Jekk dan mhuwiex possibbli, ċertifikazzjoni bħal din tista’ tiġi sostitwita b’awtoċertifikazzjoni. Jekk inti barrani u qiegħed tinżamm taħt arrest fil-ħabs għal raġunijiet ta’ sigurtà, jew jekk inti arrestat jew taħt arrest domiċiljari, iċ-ċertifikazzjoni mill-Konsulat tiegħek tista’ tiġi sottomessa fi żmien għoxrin jum mis-sottomissjoni tal-applikazzjoni tiegħek mill-avukat tiegħek jew minn persuna li tiġi minnek jew inkella tista’ tiġi sostitwita wkoll b’dikjarazzjoni bil-miktub.

X’jiġri jekk ningħata l-għajnuna legali?

Jekk l-imħallef jilqa’ t-talba tiegħek, inti tista’ tagħżel avukat privat minn fost l-avukati elenkati f’reġistri speċjali li jinżammu mill-Assoċjazzjonijiet tal-Avukati. Inti tista’ tikkonsulta dawn ir-reġistri fl-uffiċċju ta’ kull Assoċjazzjoni tal-Avukati.

L-ispejjeż relatati mal-għajnuna legali u l-ispejjeż kollha relatati mal-proċeduri, inklużi s-servizzi ta’ interpretu għandhom jitħallsu mill-gvern.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAvukati Voluntiera

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Intern

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati tal-Kawżi Kriminali Taljana

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Avukati ta’ Triveneto

L-aħħar aġġornament: 24/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

2 - Id-drittijiet tiegħi waqt l-investigazzjoni ta’ delitt u qabel ma l-każ jitressaq quddiem il-qorti

X’inhi investigazzjoni?

Investigazzjoni hija sensiela ta’ attivitajiet imwettqa mill-Prosekutur Pubbliku u mill-Pulizija Kriminali eżatt wara avviż ta’ reat. L-avviż ta’ reat jinkiseb direttament mill-Prosekutur Pubbliku jew mill-Pulizija Kriminali, jew inkella permezz ta’ azzjoni li tiġi ppreżentata mir-rikorrent jew minn individwi oħrajn.

X’inhu l-iskop ta’ investigazzjoni kriminali?

L-iskopijiet tal-inkjesta preliminari huma: li jiġi aċċertat jekk effettivament twettaqx delitt/reat jew le, li tinstab il-persuna responsabbli u li jinġabru l-provi ħalli jitkomplew l-investigazzjoni u l-proċeduri.

Min iwettaq l-investigazzjonijiet?

Il-Prosekutur Pubbliku, il-Pulizija Kriminali u l-avukat tal-imputat iwettqu l-investigazzjoni. Imbagħad hemm l-Imħallef għall-Inkjesti Preliminari li jiggarantixxi li r-regolamenti proċedurali u d-drittijiet tal-partijiet jiġu rrispettati.

X’inhuma l-fażijiet prinċipali ta’ inkjesta preliminari?

It-tiftix għall-provi

Il-Prosekutur Pubbliku u l-Pulizija Kriminali jistgħu jagħmlu arranġamenti u jwettqu perkwiżizzjonijiet, kontrolli, sekwestri ta’ oġġetti u ta’ dokumenti, eżami ta’ xhieda, interċettazzjonijiet telefoniċi, sorveljanza elettronika u spezzjonijiet fil-proprjetà. L-iskop ta’ dawn il-fażijiet huwa li jsir tiftix għall-provi u li dawn jinġabru. L-avukat tal-imputat jista’ jwettaq perkwiżizzjonijiet sabiex ifittex provi li jeżoneraw lill-klijent tiegħu.

L-interrogazzjoni

Persuna suspettata tista’ tissejjaħ mill-pulizija kriminali jew mill-Prosekutur Pubbliku sabiex tiġi interrogata. L-iskop ta’ interrogazzjoni huwa li jiġi skopert jekk l-individwu jkunx involut f’delitt/reat.

L-arrest, iż-żamma taħt arrest, iż-żamma taħt arrest preventiv fil-ħabs u l-Mandat ta’ Arrest Ewropew

Il-pulizija jistgħu jarrestaw individwu jekk huwa jinqabad fil-fatt hekk kif ikun qed iwettaq id-delitt/ir-reat, jew jarrestawh wara li jkun twettaq id-delitt, jekk ikun hemm riskju li jista’ jaħrab. L-iskopijiet tal-arrest huma li jkun evitat li jitwettqu iktar delitti, li l-individwu jinżamm taħt arrest preventiv u li jkun żgurat li l-persuna suspettata ma taħrabx.

L-Imħallef għall-Inkjesti Preliminari jista’ jiddeċiedi li l-persuna suspettata għandha tinżamm taħt arrest preventiv fil-ħabs. Ir-raġuni għal dan huwa biex ikun evitat li jitwettqu iktar delitti, sabiex ikunu jistgħu jinkisbu l-provi meħtieġa u sabiex ikun evitat li l-persuna suspettata taħrab.

Fl-aħħar nett, il-pulizija jistgħu jarrestaw individwu sabiex jinfurzaw Mandat ta' Arrest Ewropew. L-iskop ta’ Mandat bħal dan huwa li l-individwu jinżamm taħt arrest preventiv min-naħa tal-Istat li jagħmel it-talba.

L-għeluq tal-inkjesta preliminari u tas-smigħ preliminari.

Malli tiġi fi tmiemha l-inkjesta preliminari, il-Prosekutur Pubbliku jagħti bidu għall-prosekuzzjoni sakemm ma jkunx talab li l-każ jiġi miċħud.

Għall-iktar delitti serji, qabel ma jibda l-proċess quddiem il-qorti kriminali jsir smigħ preliminari quddiem l-Imħallef. Il-funzjoni ta’ dan is-smigħ huwa li jagħmilha ta’ filtru sabiex ikunu vvalutati r-raġunijiet għall-akkuża u sabiex ikunu evitati proċessi inutli quddiem il-qorti kriminali. L-imputat jista’ jagħżel li jiġi ġġudikat bi proċedura alternattiva, fejn jevita l-proċess quddiem il-qorti kriminali u, fil-każ ta’ kundanna, jibbenefika minn tnaqqis fis-sentenza tiegħu ta’ ħabs.

Id-drittijiet tiegħi waqt l-investigazzjoni

Ikklikkja fuq il-links li ġejjin sabiex issir taf x’inhuma d-drittijiet tiegħek waqt kull fażi tal-investigazzjoni.

It-tiftix għall-provi (1)

Il-pulizija jistgħu jwettqu spezzjonijiet u perkwiżizzjonijiet fid-dar tiegħi, fil-karozza tiegħi jew fil-bini fejn huwa stabbilit in-negozju tiegħi?

Iva. Il-pulizija jistgħu jwettqu spezzjonijiet u perkwiżizzjonijiet lokalizzati jew fuq l-inizjattiva tagħhom jew fuq it-talba tal-Prosekutur Pubbliku sabiex ifittxu u jikkonsenjaw il-provi tad-delitt/tar-reat imwettaq.

Jistgħu jagħmlu perkwiżizzjoni fuq il-persuna tiegħi?

Iva. Irid ikun hemm mandat mill-Prosekutur Pubbliku għal perkwiżizzjoni fuq il-persuna. Madankollu, il-pulizija jistgħu jwaqqfu lill-individwu u jagħmlu perkwiżizzjoni minn fuq ħwejġu, fuq l-inizjattiva tagħhom stess.

Il-pulizija jistgħu jieħdu dokumenti u oġġetti li jkolli miżmuma għandi jew li jkunu jinsabu fid-dar tiegħi, fil-karozza tiegħi jew fil-bini fejn huwa stabbilit in-negozju tiegħi?

Iva. Il-pulizija jistgħu jissekwestraw dokumenti u oġġetti li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala provi materjali u li jkunu meħtieġa sabiex jiġi pprovat fatt, kemm fuq l-inizjattiva tagħhom stess kif ukoll b’mandat mingħand il-Prosekutur Pubbliku.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi f’każ ta’ spezzjoni, ta’ perkwiżizzjoni u ta’ sekwestru?

Jekk inti ġejt soġġett għal perkwiżizzjoni fuq il-persuna tiegħek jew għal perkwiżizzjoni minn fuq ħwejġek inti tista’ tiġi assistit minn persuna affidabbli, dejjem jekk din tkun immedjatament disponibbli. Il-perkwiżizzjoni fuq il-persuna trid titwettaq b'tali mod li tiġi rispettata d-dinjità tiegħek.

Fil-każ ta’ spezzjoni jew ta’ sekwestru b’mandat, il-pulizija trid tikkonsenjalek kopja ta’ tali mandat. Jekk inti ma tkunx preżenti dak il-ħin, il-pulizija trid tikkonsenjah lil kull min ikun preżenti fuq il-post f’dak il-ħin. Inti għandek id-dritt li tkun assistit minn avukat imma l-pulizija mhumiex obbligati jikkuntattjaw lill-avukat minn qabel.

Għandi d-dritt għal petizzjoni kontra s-sekwestru?

Iva, inti tista’ tippreżenta talba għal reviżjoni fi żmien għaxart ijiem mill-ordni ta’ sekwestru/konfiska. Id-deċiżjoni għandha tittieħed mill-qorti kompetenti.

Nista' nintalab nagħti l-marki tas-swaba’ tiegħi jew kampjuni tad-DNA tiegħi (xagħar, bżieq jew fluwidi tal-ġisem)?

Iva. Jekk qed jiġi suspettat li inti wettaqt delitt, il-pulizija jistgħu jitolbuk kampjuni tad-DNA u l-marki tas-swaba’ tiegħek sabiex jidentifikawk. Jekk inti ma tagħtix il-kunsens tiegħek, il-pulizija xorta jistgħu jipproċedu, sempliċement billi jitolbu awtorizzazzjoni verbali mingħand il-Prosekutur Pubbliku sabiex jieħdulek l-marki tas-swaba’ jew il-kampjuni.

Inti tista’ tintalab li tagħti l-marki tas-swaba’ tiegħek u l-kampjuni tad-DNA bħala provi, imma dan jiġri biss jekk ikun qed jiġi ssuspettat li inti wettaqt delitti serji u għaldaqstant tkun meħtieġa ordni mingħand l-Imħallef jew, f’każijiet urġenti, mandat mingħand il-Prosekutur Pubbliku u mbagħad ratifika mingħand l-imħallef.

Nista’ nitlob li jsiru investigazzjonijiet għad-difiża tiegħi?

L-avukat tiegħek għandu d-dritt li jwettaq investigazzjonijiet f’ismek għad-difiża tiegħek anki billi juża investigatur privat.

Huwa jista’ anki jieħu nota ta’ kwalunkwe dikjarazzjoni tax-xhieda, jispezzjona siti, jawtorizza esperti u jitlob dokumenti mingħand is-Servizz Pubbliku.

L-avukat tiegħek jista’ jippreżenta dikjarazzjonijiet mingħand ix-xhieda u dokumenti lill-Imħallef għall-Inkjesti Preliminari, lill-Prosekutur Pubbliku u lit-“Tribunale del Riesame” [qorti speċjali li l-kompitu tagħha huwa li tirrevedi, fuq it-talba tal-imputat, l-ordnijiet li jimponu miżuri ta’ impożizzjoni bħal: arrest domiċiljari jew deportazzjoni].

Dawn jiġu kkunsidrati meta l-qorti tieħu d-deċiżjoni tagħha.

L-interrogazzjoni (2)

Għaliex nista’ niġi interrogat?

Jekk qed jiġi ssuspettat li inti involut f’delitt inti tista’ tissejjaħ biex tiġi interrogat ħalli jiġu vverifikati l-allegazzjonijiet/akkużi.

Inti tista’ anki titlob li tiġi interrogat sabiex tiċċara l-pożizzjoni tiegħek.

Jekk inti qed tinżamm taħt arrest jew taħt arrest preventiv, ikklikkja hawnhekk.

Nista' ningħata xi informazzjoni dwar il-kapi tal-akkuża qabel l-interrogazzjoni?

Iva. Deskrizzjonijiet tal-fatti dwar l-akkuża fil-konfront tiegħek ikunu inklużi fiċ-ċitazzjoni għall-interrogazzjoni. Qabel ma tibda l-interrogazzjoni, inti ssir taf biex ġejt akkużat u x’inhuma l-provi kontra tiegħek.

Bilfors irrid inwieġeb il-mistoqsijiet?

Le. Qabel ma tibda l-interrogazzjoni, il-pulizija u l-Prosekutur Pubbliku jridu jwissuk li initi ma intix obbligat twieġeb il-mistoqsijiet. Madankollu, inti trid twieġeb il-mistoqsijiet relatati mad-dettalji personali u mal-kundanni preċedenti tiegħek.

X’jiġri jekk ma nifhimx il-lingwa tal-post?

Inti għandek id-dritt li tkun assistit minn interpretu mingħajr ħlas. L-interpretu jittraduċi l-mistoqsijiet li jsirulek u t-tweġibiet tiegħek.

Jista’ jkolli avukat?

Meta inti tissejjaħ għall-interrogazzjoni, tingħata informazzjoni dwar id-dritt tiegħek li tkun assistit minn avukat. Jekk inti ma jkollokx avukat, il-qorti se taħtar wieħed għalik hi. Għal informazzjoni dwar kif tikseb is-sevizzi ta’ avukat, ara l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIskeda Informattiva 1.

Waqt il-perjodu kollu li inti tkun qed tiġi interrogat, inti trid tkun assistit minn avukat, irrispettivament minn jekk dan ikunx l-avukat personali tiegħek jew jekk ikunx maħtur mill-qorti.

Immedjatament wara li jkun twettaq id-delitt, il-pulizija jistgħu jagħmlulek xi mistoqsijiet anki jekk l-avukat tiegħek ma jkunx preżenti, imma inti ma intix obbligat twieġeb il-mistoqsijiet tagħhom. Jekk inti twieġeb, id-dikjarazzjonijiet tiegħek jistgħu jintużaw bħala provi sabiex jitkomplew l-investigazzjonijiet.

L-arrest, iż-żamma taħt arrest, iż-żamma taħt arrest preventiv fil-ħabs u l-Mandat ta’ Arrest Ewropew (3)

Għaliex nista’ niġi arrestat?

Il-pulizija jistgħu jarrestawk jekk inti tinqabad fil-fatt meta tkun qed twettaq delitt, jiġifieri hekk kif tabilħaqq tkun qed twettaq delitt jew, jekk ikunu ġrew warajk, immedjatament wara.

Il-pulizija jistgħu jżommuk taħt arrest anki jekk tinqabad fil-fatt meta kont qed twettaq delitt, meta jkun qed jiġi suspettat li inti wettaqt delitt u jekk ikun hemm riskju reali li inti tista’ tipprova taħrab.

Imħallef għall-Inkjesti Preliminari jista’ jordna li inti għandek tinżamm taħt arrest preventiv fil-ħabs jekk ikun hemm provi serji li inti tista’ tkun ħati ta’ delitt u jkun hemm riskju li b’xi mod inti tista’ tinterferixxi jew tostakola l-andament tal-ġustizzja jew li inti tista’ twettaq delitti oħrajn jew li tipprova taħrab.

Inkun nista’ nitkellem ma’ avukat?

Iva. Eżatt wara l-arrest, iż-żamma taħt arrest jew wara li tkun ġiet innotifikata ordni ta’ żamma taħt arrest preventiv fil-ħabs, il-pulizija jridu jinfurmawk li inti tista’ taħtar avukat. Il-pulizija jridu jikkuntattjaw lill-avukat tiegħek immedjatament jew, jekk inti ma jkollokx wiehed, lill-avukat li jkun inħatar mill-qorti. Għal informazzjoni dwar kif tikseb is-servizzi ta’ avukat, ara l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIskeda Informattiva 1.

Inti għandek id-dritt li titkellem immedjatament mal-avukat tiegħek.

Jekk ikun hemm raġunijiet eċċezzjonali sabiex inti tinżamm taħt arrest preventiv, l-awtoritajiet ġudizzjarji jistgħu jipposponu d-diskussjonijiet mal-avukat tiegħek għal perjodu li ma jeċċedix it-48 siegħa fil-każ ta’ arrest jew ta’ żamma taħt arrest u ta’ ħamest (5) ijiem fil-każ ta’ żamma taħt arrest preventiv.

Nista’ nikkuntattja lil xi membru tal-familja?

Iva. Il-pulizija jikkuntattjaw lill-qraba tiegħek jekk inti tawtorizzahom jagħmlu dan.

Jiena nista' niġi interrogat? Għandi nipprovdi informazzjoni?

Jekk inti tiġi arrestat jew tinżamm taħt arrest, il-pulizija jistgħu jinterrogawk fil-preżenza tal-avukat tiegħek imma inti ma intix obbligat twieġeb il-mistoqsijiet tagħhom.

Huma se jgħidulek x’inhuma l-akkużi u l-provi kontra tiegħek.

Fis-smigħ taż-żamma taħt arrest, inti tista’ tiġi interrogat mill-Imħallef imma ma intix obbligat li twieġeb. Inti tista’ wkoll titlob li tiġi interrogat.

Fil-każ ta’ żamma taħt arrest preventiv fil-ħabs, l-Imħallef irid jinterrogak fi żmien ħamest (5) ijiem mill-bidu ta’ żamma taħt arrest preventiv bħal dan (dik li tissejjaħ interrogazzjoni waqt żamma taħt arrest preventiv). Il-preżenza tal-avukat tiegħek u ta’ interpretu hija obbligatorja u inti ma intix obbligat li twieġeb.

Għal iktar informazzjoni ara L-interrogazzjoni (2).

X’jiġri jekk ma nifhimx il-lingwa?

Inti għandek id-dritt li tkun assistit minn interpretu mingħajr ħlas. L-interpretu jittraduċi l-mistoqsijiet li jsirulek u t-tweġibiet tiegħek.

Kemm nista’ ndum miżmum mill-pulizija?

Wara l-arrest jew iż-żamma taħt arrest tiegħek, inti tista’ tinżamm fil-kwartieri ġenerali tal-pulizija għal mhux iktar minn 24 siegħa. F’dan il-perjodu ta’ żmien, il-pulizija jridu jqiegħduk il-ħabs. Fi żmien 48 siegħa mill-arrest isir smigħ quddiem Imħallef biex ikun ikkonfermat l-arrest jew iż-żamma taħt arrest tiegħek. Malli jintemm is-smigħ, l-Imħallef jista’ jew jordna li inti tiġi lliberat immedjatament jew jiddeċiedi fuq miżura ta’ żamma taħt arrest preventiv.

Nista’ nappella kontra ordni li ġġiegħlni ninżamm taħt arrest preventiv?

Iva. Fi żmien għaxart (10) ijiem mill-eżekuzzjoni tal-ordni, inti tista’ titlob lill-Qorti Kulleġġjali kompetenti sabiex tirrevedi l-ordni. Isiru arranġamenti għal smigħ li bi dritt, inti għandek tattendi għalih u fejn tista’ titlob li tinstema’. Inti tista’ tressaq appell quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni kontra d-deċiżjoni tal-Qorti fi żmien għaxart (10) ijiem minn meta tittieħed id-deċiżjoni.

X’jiġri jekk niġi arrestat taħt Mandat ta’ Arrest Ewropew?

Jekk Stat Membru jkun ordna Mandat ta' Arrest Ewropew inti tista’ tiġi arrestat fi Stat Membru ieħor u tiġi kkonsenjat lill-Istat Membru li jkun għamel it-talba wara smigħ quddiem il-Qorti tal-Appell.

Inti tista’ tiġi arrestat mill-pulizija fuq l-inizjattiva tagħhom stess jew wara ordni għal żamma taħt arrest preventiv maħruġ mill-Qorti tal-Appell.

Inti għandek id-dritt li taħtar avukat. Jekk ma jkollokx avukat, il-qorti se taħtar wieħed għalik hi. L-avukat u l-Ambaxxata tiegħek iridu jiġu kkuntattjati immedjatament.

Fi żmien 48 siegħa minn meta tiġi arrestat mill-pulizija jew fi żmien ħamest (5) ijiem mill-eżekuzzjoni tal-ordni ta’ żamma taħt arrest preventiv, jisimgħek Imħallef fil-preżenza tal-avukat tiegħek u ta’ interpretu.

Fi żmien 20 jum mill-arrest tiegħek isir smigħ quddiem il-Qorti tal-Appell. Waqt dak is-smigħ, tittieħed deċiżjoni dwar jekk inti għandekx tiġi kkonsenjat jew le. Inti tista’ tressaq appell kontra tali deċiżjoni quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni.

It-tmiem tal-inkjesta preliminari u s-smigħ preliminari (4)

X’jiġri malli tintemm l-inkjesta preliminari?

Sakemm il-Prosekutur Pubbliku ma jitlobx li l-każ jiġi miċħud, huwa jinnotifikak li l-inkjesta preliminari tkun ġiet fi tmiemha. Inti ma tiġix innotifikat jekk id-delitt jaqa’ taħt il-ġurisdizzjoni ta’ Ġudikant Lajk (Giudice di pace).

Inti tista’ tikkonsulta r-rekords tal-inkjesta preliminari u ssir taf bit-traskrizzjonijiet tal-provi kontra tiegħek. Inti tista’ tippreżenta sommarji tal-fatti u provi għad-difiża tiegħek, u tista’ titlob li terġa’ tiġi interrogat.

Wara n-notifika li l-inkjesta preliminari tkun ġiet fi tmiemha, il-Prosekutur Pubbliku jagħti bidu għall-prosekuzzjoni, sakemm ma jitlobx li l-każ jiġi miċħud. Għal reati minuri, il-Prosekutur Pubbliku se jħarrkek direttament għall-proċess quddiem il-qorti kriminali. F’każijiet oħrajn, huwa jagħmel talba għal proċess quddiem il-qorti kriminali lill-Imħallef għall-Inkjesti Preliminari.

X’inhu smigħ preliminari?

L-iskop tas-smigħ preliminari huwa li jiġu vverifikati l-kapi tal-akkuża kontra tiegħek.

Dan isir fil-privat mal-Prosekutur Pubbliku u l-avukat tiegħek, u jekk tkun trid, tista’ tipparteċipa u tinstema’. L-Imħallef jista’ jisma’ lix-xhieda u jikseb dokumenti. Fi tmiem is-smigħ, l-Imħallef jista’ jew jiċħad il-każ jew jibagħtu għal proċess quddiem il-Qorti jew quddiem il-Qorti tal-“Assise”.

Għandi dritt li jkolli avukat?

Iva, huwa obbligatorju li tkun assistit minn avukat.

Għal iktar informazzjoni, ara l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIskeda Informattiva 1.

X’jiġri jekk ma nifhimx il-lingwa?

It-talba biex inti tintbagħat għal proċess quddiem il-qorti kriminali u l-kapi tal-akkuża jridu jiġu tradotti fil-lingwa tiegħek. Jekk inti tkun preżenti waqt is-smigħ, inti tiġi pprovdut b’interpretu.

Bilfors irrid inkun preżenti?

Le, tista’ tagħżel li ma tkunx preżenti.

Nista’ nevita l-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Iva. Inti tista’ titlob lill-imħallef waqt is-smigħ preliminari sabiex tiġi ġġudikat permezz ta’ proċess sommarju quddiem il-qorti kriminali. Is-seduti ta' smigħ isiru fil-privat u d-deċiżjoni titteħed fuq il-bażi ta’ provi bil-miktub. Jekk inti tiġi kkundannat, il-piena titnaqqas b’terz.

Inti tista’ wkoll tevita proċess quddiem il-qorti kriminali billi taqbel ma’ piena mnaqqsa mal-Prosekutur Pubbliku (proċedura bil-patteġġament).

L-aħħar aġġornament: 24/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

3 - Id-drittijiet tiegħi waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali

Fejn isir il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Il-proċess isir quddiem l-imħallef li jkollu l-kompetenza għal dik il-ġurisdizzjoni u għal dak is-suġġett.

Għal reati minuri, l-imħallef kompetenti jkun il-Ġudikant Lajk (Giudice di pace) u l-qorti kompetenti tkun il-Qorti b’Imħallef Uniku. Għal delitti iktar serji, tieħu ħsieb il-kwistjoni l-Qorti Kulleġġjali. Għal dawk id-delitti kkunsidrati bħala theddida soċjali serja (omiċidju u terroriżmu), il-qorti kompetenti hija l-Qorti tal-“Assise”.

Il-proċess quddiem il-qorti kriminali jrid isir fil-pubbliku. Jekk dan ma jsirx, jitqies li huwa invalidu.

L-imħallef jista’ jiddeċiedi li, għal kawżi partikolari, il-proċess quddiem il-qorti kriminali jew partijiet minnu għandhom isiru fil-privat. Inti tista’ titlob li xhud jinstema’ fil-privat jekk is-smigħ pubbliku jista' jippreġudika l-privatezza tiegħek fir-rigward ta’ fatti li mhumiex relatati mal-proċeduri.

Id-deċiżjoni ġudizzjarja tittieħed mill-istess imħallef li jippresjedi l-proċess quddiem il-qorti kriminali. Għall-proċessi quddiem il-Qorti tal-“Assise” id-deċiżjoni ġudizzjarja tittieħed flimkien ma’ ġurija.

Il-kapi tal-akkuża jistgħu jinbidlu waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Il-kapi tal-akkuża kontra tiegħek jistgħu jinbidlu waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali.

Il-Prosekutur Pubbliku jista’ jiskopri kapi tal-akkuża ġodda kontrik jekk jirriżulta li d-delitt kien differenti minn dak deskritt fl-att ta’ akkuża jew jekk fl-istess ħin jirriżulta li kien hemm delitt/reat ieħor jew ċirkustanzi aggravanti.

Inti tista’ titlob biex tingħata perjodu ta’ żmien biex tipprepara d-difiża tiegħek.

X’jiġri jekk nistqarr li jiena ħati?

L-istqarrija ta’ ħtija mhijiex mistennija fis-sistema legali Taljana.

Jekk ma tridx tgħaddi minn proċess quddiem il-qorti kriminali u trid piena mnaqqsa, inti trid titlob lill-Prosekutur Pubbliku għal patteġġament fuq il-piena (proċedura bil-patteġġjament). Inti trid tagħmel it-talba tiegħek waqt is-smigħ preliminari jew, jekk ma jkunx hemm smigħ preliminari, fil-bidu nett tal-proċess quddiem il-qorti kriminali.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Ma hemmx għalfejn li inti tkun preżenti fil-qorti.

Il-preżenza tiegħek tista’ tkun mitluba għal xi atti partikolari, pereżempju biex tkun identifikat minn xhud.

F’każ bħal dan, jekk inti ma tidhirx spontanjament fil-qorti, l-imħallef jista’ jordni li inti tattendi bilfors għall-proċess quddiem il-qorti kriminali.

Jekk inti tixtieq tkun preżenti imma għandek impediment serju (mard), l-avukat tiegħek jista’ jitlob li s-seduta ta' smigħ tkun posposta.

Inti tista’ tipparteċipa wkoll f’uħud mis-seduti. Jekk inti ma tattendix imqar darba waħda, il-qorti tagħti sentenza b’kontumaċja.

Jekk inti ma tifhimx il-lingwa bilfors irid ikollok interpretu.

Li tkun assistit minn avukat huwa obbligatorju u huwa jrid ikun preżenti waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali.

Inti għandek id-dritt għal avukat personali. Jekk ma jkollokx il-mezzi biex tħallsu, inti tista’ tapplika għall-għajnuna legali (difiża mħallsa mill-gvern).

Jekk inti ma taħtarx avukat personali, il-qorti taħtar wieħed għalik hi.

Għal iktar informazzjoni, ara l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIskeda Informattiva 1. Inti tista’ tirrevoka lill-avukat tiegħek fi kwalunkwe ħin. Biex tibdel l-avukat maħtur għalik mill-qorti, jeħtieġ li inti tikseb ordni mingħand l-imħallef fejn tagħti r-raġunijiet tiegħek għal din l-għażla.

Inti għandek id-dritt li tibqa’ sieket matul il-proċess kollu quddiem il-qorti kriminali.

Jekk il-Prosekutur Pubbliku jew kwalunkwe waħda mill-partijiet jitolbu biex inti tiġi interrogat, inti tista’ taċċetta jew tirrifjuta.

Inti titħalla tagħmel dikjarazzjonijiet fi kwalunkwe ħin waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali.

Inti għandek id-dritt li tiġi interrogat.

Jekk ma tgħidx il-verità ma intix se tiġi ssanzjonat; madankollu, l-imħallef jista’ jikkunsidra dan il-fatt bi żvantaġġ għalik.

Jekk tagħti t-tort lil persuni oħrajn jew takkużahom, inti trid tkun ċert li d-dikjarazzjonijiet tiegħek ikunu veri. Jekk tigdeb tista’ tiġi akkużat b’malafama.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi fir-rigward tal-provi kontrija?

Fil-bidu nett tal-proċess quddiem il-qorti kriminali, il-Prosekutur Pubbliku, l-avukat tiegħek u kwalunkwe parti oħra jitolbu lill-imħallef biex jiġu ammessi l-provi.

L-avukat tiegħek jista’ jirrifjuta l-provi mitluba mill-partijiet l-oħra.

L-avukat tiegħek jista’ jitlob biex jinstemgħu xhieda u esperti partikolari u jista’ jitlob biex jinkisbu xi dokumenti. Dawn ikunu l-provi li l-avukat tiegħek seta’ kiseb permezz ta’ investigazzjonijiet li wettaq għad-difiża tiegħek. Għal iktar informazzjoni, ara l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIskeda Informattiva 2. Ix-xhieda u l-esperti jinstemgħu waqt il-kontroeżami tal-partijiet.

L-avukat tiegħek jista’ jinterroga kemm lix-xhieda tal-prosekuzzjoni kif ukoll lix-xhieda tiegħek.

L-avukat tiegħek jista’ jirribatti kwalunkwe dikjarazzjoni li tkun saret preċedentement mix-xhieda. Id-differenzi bejn id-dikjarazzjonijiet li jkunu saru preċedentement u dawk li jsiru fil-qorti jiġu kkunsidrati mill-imħallef sabiex jistabbilixxi jekk ix-xhud huwiex affidabbli jew le.

Tista' tiġi kkunsidrata l-informazzjoni dwar il-kondotta tiegħi?

L-Imħallef jista’ jikkunsidra kwalunkwe kundanna preċedenti li seta’ kellek.

Inti tista’ tiġi akkużat li inti reċidiv. F’dan il-każ, jekk tiġi kkundannat, il-piena tkun iktar ħarxa.

Jistgħu jiġu kkunsidrati kundanni preċedenti fi Stati Membri oħrajn jekk dawn jiġu rikonoxxuti mill-Gvern Taljan.

X’jiġri fi tmiem il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Malli jintemm il-proċess quddiem il-qorti kriminali, il-Prosekutur Pubbliku, l-avukat tiegħek u kwalunkwe parti oħra jagħmlu d-dikjarazzjonijiet finali tagħhom u jressqu t-talbiet tagħhom.

L-imħallef jippreżenta l-verdett tiegħu u jaqra immedjatament il-kapi tal-akkuża.

Is-sentenza tista’ tkun jew liberazzjoni mill-akkużi jew kundanna.

Fil-każ ta’ kundanna, il-piena tista’ tkun jew multa jew sentenza ta’ ħabs jew it-tnejn li huma.

L-imħallef jista’ jagħti sentenza sospiża.

Sentenza ta’ priġunerija bla ebda sentenza sospiża tista’ tiġi infurzata biss meta s-sentenza tkun finali.

Jekk l-imħallef jaħseb li dan ikun meħtieġ, huwa jista’ jaqbel ma’ żamma taħt arrest preventiv fil-ħabs jew ma' arrest domiċiljarju jew jitlob biex issir waħda minn dawn il-miżuri. Għal iktar informazzjoni, ara l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIskeda Informattiva 2.

Fi proċessi quddiem Ġudikant Lajk (Giudice di pace), il-pieni possibbli huma: multi, għeluq fid-dar u servizz fil-komunità.

Sentenza sospiża mhijiex applikabbli.

Il-Ġudikant Lajk (Giudice di pace) jista’ jissostitwixxi l-piena b'deportazzjoni.

X’inhu r-rwol tal-vittma waqt il-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Il-vittma ta’ reat/delitt tista’ tipparteċipa fi proċeduri kriminali bl-assistenza ta’ avukat.

L-avukat jieħu sehem fil-proċess quddiem il-qorti kriminali, jista’ jagħmel talba għal provi u jinterroga lix-xhieda u lill-esperti.

Jekk inti tiġi kkundannat, is-sentenza li jagħtik l-imħallef tista’ tobbligak tħallas għad-danni lill-parti leża.

L-Imħallef jista’ jiddeċiedi li l-ħlas tad-danni lill-parti leża jrid isir immedjatament.

Links relatati

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKwistjonijiet ta' liġi ġenerali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKwistjonijiet tal-liġi kriminali

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Avukati tal-Kawżi Kriminali Taljana

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Drittijiet tal-Bniedem

L-aħħar aġġornament: 24/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

4 - Id-drittijiet tiegħi wara l-proċess quddiem il-qorti kriminali

Nista’ nappella?

Inti u l-avukat tiegħek tistgħu tappellaw kontra sentenza għal kwalunkwe piena li mhijiex multa.

L-appell irid jitressaq quddiem l-imħallef li kkundannak f’perjodu ta’ żmien varjabbli: minn 15 sa 45 jum mill-verdett jew minn meta tiġi rreġistrata s-sentenza.

Fl-appell tiegħek, inti trid tispeċifika r-raġunijiet għall-appell tiegħek u l-elementi tas-sentenza li inti qed tappella kontra tagħhom.

Il-proċess tal-appell isir quddiem il-Qorti tal-Appell jew il-“Corte d’Assise d’Appello”

X’jiġri jekk inressaq appell?

Jekk inti tappella kontra s-sentenza, il-piena ma tiġix eżegwita qabel ma d-deċiżjoni tkun finali.

Il-fatt li inti tkun appellajt ma jfissirx li inti se tiġi lliberat mill-ħabs, jekk inti tkun il-ħabs meta tappella. Il-Qorti tal-Appell tisma’ l-appell tiegħek f’qasir żmien jekk inti tkun qed tinżamm taħt arrest preventiv. Fi kwalunkwe każ ieħor, dan jiddependi fuq l-ammont ta’ xogħol li jkollha l-Qorti.

Il-Qorti tal-Appell tiddeċiedi dwar il-provi eżistenti.

Il-Qorti tista’ tiddeċiedi li jsir proċess ġdid quddiem il-qorti kriminali imma dan jiġri biss f’każijiet eċċezzjonali. Hija tista’ tiddeċiedi li tagħmel użu mill-provi eżistenti biss jekk tikkunsidra li dan huwa vitali għad-deċiżjoni. Inti tista’ titlob biex waqt l-appell jiġu kkunsidrati provi mhux mistennija jew li ġew skoperti reċentement u li saru magħrufa wara li ngħatat is-sentenza tal-ewwel istanza.

Jekk inti ma attendejtx għall-fażi tal-ewwel istanza tal-proċess quddiem il-qorti kriminali u tista’ tipprova li kien impossibbli għalik li tagħmel dan jew li inti ma kontx taf li kien qed isir il-proċess quddiem il-qorti kriminali, il-Qorti tista’ tiddeċiedi li terġa’ tibda l-proċess quddiem il-qorti kriminali.

X’jiġri waqt is-smigħ tal-appell?

L-avukat tiegħek irid ikun preżenti waqt il-proċess tal-appell. Inti tista’ tipparteċipa imma dan mhuwiex obbligatorju.

Inti għandek id-dritt li jkollok interpretu.

Jekk il-Qorti tiddeċiedi li terġa’ tibda l-proċess quddiem il-qorti kriminali, hija terġa’ tikkunsidra l-provi kollha.

Malli d-dikjarazzjonijiet finali tal-partijiet ikunu lesti, il-Qorti tippreżenta l-verdett tagħha.

X’jiġri jekk l-appell jirnexxi/ma jirnexxix?

Jekk il-Qorti tilqa' l-appell, hija tista’ kemm tannulla kif ukoll timmodifika s-sentenza, kompletament jew parzjalment.

Jekk il-Qorti ma tilqax l-appell, hija tikkonferma s-sentenza tal-qorti li semgħet il-kawża l-ewwel.

Jekk inti tiġi lliberat mill-akkużi fil-fażi tal-appell, ġeneralment ma jkunx ipprovdut li inti tirċievi kumpens.

Nista’ nappella kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Appell?

Inti tista’ tressaq appell kontra d-deċiżjoni dwar l-appell quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni.

L-appell jista’ jitressaq minnek jew mill-avukat tiegħek sakemm dan tal-aħħar ikun irreġistrat fl-“Albo dei patrocinanti in Cassazione” [Reġistru speċjali tal-avukati fil-Qorti tal-Kassazzjoni].

L-appell irid jiġi ppreżentat quddiem il-Qorti tal-Appell f’perjodu ta’ żmien varjabbli: minn 15-il jum sa 45 jum.

Il-kawżi għall-appell huma stretti u jittrattaw biss żbalji legali.

Is-seduti ta' smigħ jistgħu jkunu privati jew pubbliċi.

Il-Qorti tal-Kassazzjoni tiddeċiedi fuq il-bażi tar-rekords tal-qorti.

Il-Qorti tal-Kassazzjoni tista’ ma tilqax l-appell jew tiċħdu, jew inkella tista' tannulla s-sentenza appellata filwaqt li jsir jew ma jsirx proċess quddiem il-qorti kriminali. Jekk għandu jsir proċess mill-ġdid quddiem il-qorti kriminali, il-kawża tiġi rrinvijata quddiem l-imħallef oriġinali.

X’jiġri wara li s-sentenza ssir finali?

Is-sentenza ssir finali, sakemm inti ma tressaqx appell quddiem il-Qorti tal-Appell jew il-Qorti tal-Kassazzjoni, fit-termini pprovduti mil-liġi jew wara li tittieħed id-deċiżjoni li permezz tagħha l-Qorti tal-Kassazzjoni tiċħad l-appell.

Meta s-sentenza ssir finali din tkun tista’ tiġi infurzata.

Hija tiġi rreġistrata fl-Uffiċċju tal-Kondotti.

Jekk il-piena tinvolvi l-ħlas ta’ multa, inti jkollok tħallas l-ammont mitlub mill-Uffiċċju.

Jekk inti ngħatajt sentenza ta’ ħabs mhux sospiża, il-Prosekutur Pubbliku jippreżenta ordni infurzabbli.

Jekk inti trid tiskonta tliet snin jew inqas fil-ħabs, il-Prosekutur Pubbliku jista’ jissospendi s-sentenza u jinnotifikak bid-deċiżjoni tiegħu.

Inti tista’ tressaq applikazzjoni fi żmien 30 jum lit-“Tribunale di Sorveglianza” [xorta ta’ Bord tal-Libertà Kundizzjonata] biex tingħata miżura oħra flok priġunerija. Jekk ikun hemm prekundizzjonijiet eżistenti, inti tista’ titlob li jew li tkun issorveljat minn ħaddiem fil-qasam soċjali jew li titqiegħed taħt arrest domiċiljarju jew li titqiegħed taħt is-superviżjoni ta’ ċentru ta’ riabilitazzjoni u ta’ prevenzjoni.

Jekk inti ma tressaqx it-talba tiegħek jew jekk l-applikazzjoni tiegħek tiġi miċħuda, inti trid tibda tiskonta s-sentenza.

Jiena minn Stat Membru ieħor. Nista’ nintbagħat lura wara l-proċess quddiem il-qorti kriminali?

L-imħallef jista’ japplika l-miżura tas-sigurtà tad-deportazzjoni jekk inti ngħatajt sentenza ta’ iktar minn sentejn priġunerija.

L-imħallef jista’ jissostitwixxi s-sentenza ta’ ħabs b’deportazzjoni li ġġorr magħha projbizzjoni ta’ dħul mill-ġdid, jekk inti tkun ġejt ikkundannat jew ngħatajt sentenza ta’ sentejn ħabs permezz ta’ proċedura bil-patteġġament u ma ġiex ipprovdut li s-sentenza tiġi sospiża. Id-deportazzjoni tkun immedjata anki jekk is-sentenza ma tkunx finali. L-awtorità kompetenti hija l-“Questore” [il-kap provinċjali tal-pulizija tal-Istat].

Inti tista’ tiġi ddeportat anki jekk diġà tinstab il-ħabs u trid tiskonta sentenza ta’ inqas minn sentejn. L-ordni tiġi ppreżentata mill-Maġistrat tat-“Tribunale di Sorveglianza”. Inti tista’ tressaq appell kontra din id-deċiżjoni quddiem it-“Tribunale di Sorveglianza”.

 

L-informazzjoni dwar il-kapi tal-akkuża u/jew il-kundanna tista' titniżżel fil-kondotta tiegħi?

Is-sentenzi finali jiġu rreġistrati fil-kondotta.

Ir-rekords jitneħħew mill-kondotta malli taqbeż it-80 sena jew wara li tmut.
Jitneħħew ukoll jekk il-kawża tiġi riveduta.

Is-sentenzi imposti minn Ġudikant Lajk (Giudice di Pace) jitneħħew ħames snin wara d-data ta’ meta tkun inħarġet is-sanzjoni, f'każ li tkun ġiet imposta multa, jew wara għaxar snin għal piena differenti, u jekk ma jkun twettaq l-ebda delitt/reat ieħor fil-perjodu ta’ żmien stabbilit.

Inti tista’ titlob lill-Qorti kompetenti sabiex ir-rekords u ċ-ċertifikati miżmuma mill-Uffiċċju tal-Kondotti jiġu kkoreġuti. Jekk inti ma twelidtx fl-Italja, il-qorti kompetenti hija l-Qorti f’Ruma.

Jekk niġi kkundannat, nista’ nerġa’ ġġudikat għall-istess delitt?

Jekk inti ġejt ikkundannat minn Imħallef Taljan, il-kundanna tkun finali u ma tkunx tista' terġa’ tittella’ l-qorti għall-istess delitt fl-Italja (ne bis in idem).

Jekk inti ġejt ikkundannat minn Imħallef barrani għal delitt/reat li twettaq fl-Italja, mela inti tkun tista’ terġa’ titressaq il-qorti fl-Italja.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKwistjonijiet ta' liġi ġenerali

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Intern

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKwistjonijiet ġenerali għal dawk li mhumiex ċittadini Taljani

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKwistjonijiet tal-liġi kriminali

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPulizija tal-Istat

L-aħħar aġġornament: 24/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

5 - Ir-reati tat-traffiku fit-triq u reati minuri oħrajn

Kif jiġu ttrattati r-reati minuri tat-traffiku fit-triq?

Hemm żewġ kategoriji ta’ ksur tal-liġi pprovduti mill-Kodiċi tal-Awtostrada/mir-Regoli tat-Triq: ir-reati u l-ksur amministrattiv.

Għal reati bħal sewqan taħt l-effett tal-alkoħol, il-valutazzjoni u l-impożizzjoni tal-piena jsegwu l-istess regoli bħal f’każ kriminali.

Għal reati minuri (bħal sewqan li jaqbeż il-limitu tal-veloċità jew reati ta’ parkeġġ), hemm proċedura amministrattiva li se tiġi spjegata f’din l-iskeda informattiva.

Min jieħu ħsieb reati bħal dawn?

Il-Pattulja tat-Triq, il-Pulizija tal-Istat, il-“Carabinieri”, il-“Guardia di Finanza” [il-Pulizija Fiskali] u l-“Polizia Municipale” [il-Pulizija Muniċipali] jieħdu ħsieb ir-reati tat-traffiku fit-triq. F’ċerti każijiet, l-“ausiliari del traffico” [voluntiera tat-traffiku fit-triq] jistgħu wkoll jimponulek multa.

X’inhi l-proċedura?

Jekk dan ikun possibbli, l-Att ta’ Akkuża jiġi ppreparat immedjatament u kkonsenjat lilek personalment.

Jekk dan ma jkunx possibbli, ir-rapport jintbagħtlek fi żmien 150 jum mill-identifikazzjoni ta’ min ikun wettaq ir-reat jew tal-individwu li jkun responsabbli mill-ħlas tal-multa (ġeneralment is-sid tal-vettura).

X’inhuma l-pieni?

Ġeneralment, ikun mistenni li inti tħallas multa.

Jista’ jkun hemm anki sanzjonijiet amministrattivi oħrajn; pereżempju, inti tista’ tiġi skwalifikat mis-sewqan jew tista’ tiġi pprojbit milli ssuq għal ċertu perjodu ta’ żmien.

Jiena ġej minn Stat Membru ieħor. Hemm xi regoli partikolari?

Jekk inti qed issuq karozza bi pjanċi barranin, inti tista’ tħallas multa mnaqqsa immedjatament (sanzjoni minima) jekk dan ikun permess. F’każijiet bħal dawn, inti ma tistax tappella.

Possibbiltà oħra hija li inti tista’ tħallas “cauzione” [depożitu] daqs l-ammont tas-sanzjoni minima jekk il-vettura tkun irreġistrata f’wieħed mill-Istati Membri tal-UE, jew daqs nofs l-ammont tas-sanzjoni massima fi kwalunkwe każ ieħor. Inti tista’ tappella anki jekk tkun ħallast il-“cauzione”.

Jekk inti ma tħallasx il-“cauzione” il-vettura tiegħek tiġi provviżorjament issekwestrata. Jekk jiġri dan, jeħtieġ li inti tħallas għall-konfiska tal-vettura u ma titħalliex tużaha sakemm ma tkunx ħallast waħda mis-somom ta’ flus imsemmija iktar ’il fuq.

Jekk il-vettura ma tiġix issekwestrata, in-notifika tar-rapport lil persuni li ma jgħixux fl-Italja ssir fi żmien 360 jum minn meta jkun inkiteb ir-rapport.

X’inhu “verbale” [rapport tal-pulizija tat-traffiku]?

“Verbale” huwa rapport pubbliku fejn jiġu rrapportati l-fatti u fejn jiġu stabbiliti l-pieni.

Din hija prova pożittiva tal-fatti rrapportati mill-uffiċjal tal-pulizija.

Inti tista’ tirrifjuta li tiffirmah jew li tiġbru. Ir-rifjut tiegħek irid jiġi rraportat imma dan ma jibdilx il-validità tar-rapport.

Nista’ nappella?

Il-persuna li isimha jidher fuq ir-rapport tista’ tappella, irrispettivament minn jekk tkunx il-persuna li wettqet ir-reat jew is-sid tal-vettura.

Inti tista’ tressaq appell quddiem il-Prefett jew quddiem Ġudikant Lajk (Giudice di Pace).

L-appell lill-Prefett irid jiġi ppreżentat personalment jew permezz ta’ ittra ċċertifikata b’konferma tar-riċevuta fi żmien 60 jum lill-uffiċċju tal-Prefett fil-post fejn twettaq ir-reat jew lill-awtorità tal-valutazzjoni.

L-appell lill-Ġudikant Lajk (Giudice di Pace) irid jiġi ppreżentat personalment jew permezz ta’ ittra rreġistrata b’konferma tar-riċevuta, fi żmien 60 jum min-notifika tal-att lill-uffiċċju tal-Ġudikant Lajk fil-post fejn twettaq ir-reat. Fil-qorti, trid tkun preżenti jew personalment jew permezz tal-avukat tiegħek, inkella l-proċeduri jkunu nulli u bla effett.

Dawn ir-reati jistgħu jitniżżlu fil-kondotta tiegħi?

Peress li dawn huma reati amministrattivi ma jitniżżlux fil-kondotta tiegħek.

L-aħħar aġġornament: 24/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.