Imputati (proċeduri kriminali)

Huwa importanti ħafna li tikseb parir legali indipendenti meta b’xi mod jew ieħor tkun involut fil-proċess kriminali. Dawn l-iskedi informattivi jinfurmawk dwar meta u f'liema ċirkostanzi inti intitolat li tkun rappreżentat minn avukat. Jinfurmawk ukoll dwar x’jista' jagħmel għalik l-avukat. Din l-iskeda informattiva ġenerali tinfurmak dwar kif għandek issib avukat u kif tista’ tħallas l-ispejjeż tal-avukat jekk ma tkunx tiflaħ tħallashom.

Kif issib avukat

Jekk qiegħed miżmum taħt arrest u teħtieġ avukat, il-Gardaí jkollhom lista ta’ avukati li jkunu lesti li jiltaqgħu miegħek b’urġenza biex jagħtuk parir. Il-lista tagħhom tkun tikkonsisti f’persuni magħrufa li jistgħu jmorru fl-Istazzjonijiet tal-Garda 24 siegħa fuq 24 siegħa.

Jekk m’intix taħt arrest imma teħtieġ parir minn avukat li jipprattika fil-qasam kriminali, tista’ tikkuntattja lil-Law Society of Ireland. li tipprovdik b’ismijiet ta’ avukati li jieħdu kawżi kriminali. Ma jistgħux jirrakkomandaw xi uffiċċju legali partikolari.

Mod aħjar ta’ kif issib avukat huwa bil-fomm, fil-każ li taf persuni li fil-passat kienu f’sitwazzjoni simili għal tiegħek. Alternattivament tista’ tfittex fuq l-internet, peress li issa ħafna uffiċċji legali għandhom il-websajt tagħhom li telenka l-qasam ta' xogħol li jispeċjalizzaw fih.

Kif tħallas għal avukat

Fl-Irlanda hemm sistema ta' għajnuna legali li f'ċerti ċirkostanzi tista' tipprovdi s-servizzi ta' avukat bla ħlas lil persuna li tkun suspettata jew mixlija b'reat.

Jekk qiegħed tinżamm f'Garda Station biex tiġi interrogat dwar reat, u tkun ma taħdimx jew taqla' paga baxxa probabbilment tkun intitolat għas-servizzi ta' avukat bla ħlas, skont l-Iskema ta' Pariri Legali tal-Garda Station. Jeħtieġ li tiffirma formola għall-avukat tiegħek li tinkludi dikjarazzjoni li l-paga tiegħek hija inqas mil-limitu permess ta' EUR 20,316.00 jew li qed tirċievi ħlasijiet tal-għajnuna soċjali. M'hemmx iktar karti u formoli x'jimtlew.

Jekk ġejt mixli b'reat inti intitolat li tapplika għall-għajnuna legali quddiem l-imħallef fil-qorti li tinġieb quddiemha. Dan jissejjaħ Ċertifikat għal Għajnuna Legali bla Ħlas. L-avukat tiegħek jgħinek biex tippreżenta l-applikazzjoni fil-qorti. Jekk m'għandekx avukat, spiss l-imħallef joffrilek l-għajnuna legali u jagħżillek avukat. Jekk int mixli b'reat serju u tkun ma taħdimx, huwa probabbli li tingħata l-għajnuna legali. Jekk għandek impjieg, jista' jkun meħtieġ li timla formola fejn tiddikjara d-dħul u l-ħruġ tiegħek.

Links relatati

Għajnuna Legali fil-Qasam Kriminalihttp://www.legalaid.ie/

Law Society tal-Irlanda http://www.lawsociety.ie/

L-aħħar aġġornament: 03/07/2012

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna