Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Finlandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Imputati (proċeduri kriminali)

Finlandja

Huwa ferm importanti li tikseb parir legali indipendenti meta b’xi mod tkun involut fi proċedura kriminali. L-iskedi informattivi jgħidulek meta u f’liema ċirkustanzi inti jkollok id-dritt li tkun irrappreżentat minn avukat. Huma jgħidulek ukoll dak li se jagħmel għalik l-avukat. Din l-iskeda informattiva ġenerali tgħidlek kif issib avukat u kif se jitħallsu d-drittijiet tal-avukat jekk inti ma jkollokx il-possibbiltà li tħallas.

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Kif issib avukat

Jekk qed jiġi ssuspettat li inti wettaqt delitt, dejjem għandek id-dritt għal avukat. Il-pulizija jistgħu jistaqsuk jekk teħtieġx avukat, imma bil-liġi inti ma teħtieġx avukat sakemm ma tinqabadx, ma tiġix arrestat jew ma tinżammx taħt arrest. Ġeneralment, inti jkollok id-dritt li jkollok l-avukat li tkun trid int miegħek waqt l-interrogazzjoni. Il-pulizija jistgħu wkoll isibulek avukat jekk inti taħseb li teħtieġ wieħed imma ma tkunx taf fejn tista’ ssibu.

Ma hemm l-ebda monopolju fuq l-avukatura fil-Finlandja; għalhekk kull min għandu lawrja fil-liġi jista’ jagħmel xogħol ta' avukat (il-liġi f’dan ir-rigward bħalissa qed tiġi riveduta). Jekk inti trid avukat li huwa speċjalizzat fil-kawżi kriminali, tista’ tfittex fil-websajt tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati Finlandiża. Barra minn hekk, l-Uffiċċji tal-Għajnuna Legali jistgħu jgħinuk (l-informazzjoni biex tikkuntattja lill-Uffiċċji tal-Għajnuna Legali ssibha hawnhekk bil-Finlandiż u bl-Isvediż).

Kif jitħallas avukat

Ir-regola prinċipali hija li inti stess tħallas lill-avukat. Jekk l-introjtu tiegħek huwa baxx, inti tista’ tirċievi l-għajnuna legali. F’dak il-każ, id-drittijiet tal-avukat jitħallsu kompletament jew parzjalment mill-Istat. Jekk qed jiġi ssuspettat li inti wettaqt delitt li l-inqas sentenza għalih hija ta’ erba’ xhur priġunerija, se jinħatar avukat difensur għalik, fuq talba tiegħek. L-Istat iħallas id-drittijiet tal-avukat difensur; madankollu, inti jkollok tħallas id-drittijiet tal-avukat difensur lura lill-Istat jekk inti tiġi kkundannat għad-delitt, sakemm l-introjtu tiegħek ma jkunx tant baxx li inti tirċievi l-għajnuna legali. Is-somom li trid tħallas jiġu ddeterminati bl-istess mod kif isir għall-għajnuna legali.

L-avukat difensur jista’ jkun avukat pubbliku tal-għajnuna legali, konsulent legali jew kwalunkwe avukat ieħor. Ġeneralment, jekk inti titlob avukat speċifiku, dan jinħatar bħala l-avukat tiegħek.

Links relatati

Il-limiti tal-introjtu sabiex tirċievi l-għajnuna legali (bl-Ingliż)

Il-limiti tal-introjtu sabiex tirċievi l-għajnuna legali (bl-Isvediż)

L-aħħar aġġornament: 30/06/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna