Syytetyt (rikosoikeudelliset menettelyt)

Finlandja

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja

Miten vähäisiä liikennerikkomuksia käsitellään?

Vähäisistä liikennerikkomuksista määrätään yleensä kiinteämääräinen rikesakko. Se voidaan määrätä rikkomuksista, joista ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Kiinteämääräinen rikesakko voi olla 10–115 euroa. Sen voi määrätä poliisi, rajavalvoja tai tullivirkamies.

Jos henkilö ei hyväksy hänelle määrättyä kiinteämääräistä sakkoa, hänellä on oikeus viedä asia käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden kirjaamolle on tiedotettava, missä rikkomus tapahtui. Se on tehtävä viikon kuluessa kiinteämääräistä rikesakkoa koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Kiinteämääräistä rikesakkoa koskevasta käräjäoikeuden päätöksestä ei voi valittaa.

Jos kyseessä olevasta liikennerikkomuksesta ei voida määrätä kiinteämääräistä sakkoa, poliisi voi tehdä rangaistusvaatimuksen ja lähettää sen syyttäjälle vahvistusta varten. Tässä tapauksessa sakko ei ole kiinteämääräinen. Sakko määrätään päiväsakkoina. Henkilöllä on oikeus vastustaa rangaistusvaatimusta ilmoittamalla asiasta syyttäjälle.

Jos henkilö vastustaa rangaistusvaatimusta ja syyttäjä päättää nostaa syytteen, käräjäoikeus käsittelee asiaa tavallisena rikosasiana. Tällöin henkilöllä on oikeus valittaa asiasta samaan tapaan kuin tavallisessa rikosasiassa (ks. tietosivu 4).

Liikennerikkomuksista annettu kiinteämääräinen rikesakko ja rangaistusmääräys voidaan panna täytäntöön myös muissa jäsenvaltioissa.

Jos henkilö rikkoo ajoneuvon pysäyttämistä tai pysäköintiä koskevia sääntöjä, hänen on maksettava pysäköintivirhemaksu.  Sen voi määrätä poliisi tai kunnallinen pysäköintivalvoja. Pysäköintivirhemaksu on 10–50 euroa alueen mukaan. Esimerkiksi Helsingissä pysäköintivirhemaksu on 50 euroa ydinkeskustassa ja 40 euroa muilla alueilla.

Henkilöllä on oikeus esittää vastalause pysäköintivirhemaksusta. Tässä tapauksessa henkilön on esitettävä vastalauseensa pysäköinninvalvontatoimistoon kahden viikon kuluessa maksukehotuksen päivämäärästä. Jos pysäköinninvalvontatoimisto hyväksyy vastalauseen, se peruuttaa maksukehotuksen. Jos vastalausetta ei hyväksytä, henkilöllä on oikeus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Se on tehtävä 30 päivän kuluessa kielteisen päätöksen tiedoksisaannista. Hallinto-oikeuden päätös on lopullinen.

Pysäköintivirhemaksua ei panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, sillä sen katsotaan olevan hallinnollinen seuraamus.

Merkitäänkö tällaiset rikkomukset rikosrekisteriin?

Sakkoja ei merkitä rikosrekisteriin. Kiinteämääräisestä rikesakosta tai rangaistusmääräyksestä ei siten jää tietoa rikosrekisteriin. Pysäköintivirhemaksu ei ole sakko vaan hallinnollinen seuraamus, joten sitäkään ei merkitä rikosrekisteriin.

Linkkejä

Automaattinen liikennevalvonta

Päivitetty viimeksi: 12/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna