Atbildētāji (kriminālprocesā)

Ja esat kādā veidā iesaistīts kriminālprocesā, ir ļoti svarīgi saņemt neatkarīgu juridisku konsultāciju. Faktu lapās ir aprakstīts, kad un kādos gadījumos jums ir tiesības uz advokāta palīdzību. Tajās ir arī sniegta informācija par to, ko advokāts var jūsu labā darīt. Šajās vispārējās faktu lapās ir aprakstīts, kā atrast advokātu un kā tiks apmaksāti advokāta pakalpojumi, ja jūs nevarat atļauties par tiem samaksāt.

Kā atrast advokātu

Ja jums nav sava advokāta, labākais veids, kā to atrast, ir apmeklējot Advokātu palātas oficiālo tīmekļa vietni. Ja esat aizturēts, jums būs jālūdz palīdzība, lai piekļūtu šai tīmekļa vietnei, jo piekļuve internetam varētu būt ierobežota.

Maksa par advokāta pakalpojumiem

Valsts apmaksāts advokāts ir neatkarīgs advokāts, kura pakalpojumus apmaksā valsts. Šā advokāta sniegtā juridiskā palīdzība ir pieejama 24 stundas diennaktī. Viņš jums izskaidros jūsu tiesības un nodrošinās, lai jūs neizdarāt vai nepasakāt kaut ko tādu, ko lietā varētu vērst pret jums.

Taču jums būs tiesības bez maksas izmantot valsts apmaksāta advokāta pakalpojumus vienīgi tad, ja jūs nevarat par tiem samaksāt. Netiek veikta īpaša līdzekļu pārbaude un galvenais kritērijs, lai noteiktu, vai jums ir tiesības uz juridisko palīdzību, ir tas, vai strādājat vai ne. Ja nestrādājat, valsts jums nodrošinās valsts apmaksāta advokāta pakalpojumus pirms jūsu nopratināšanas policijā un lietas izskatīšanas laikā tiesā.

Ja ierodaties tiesā bez advokāta, tiesa jums piedāvās izmantot advokāta pakalpojumus, ja vien jūs kategoriski no tiem neatteiksieties.

Ja varat atļauties algot savu advokātu, jums tas būs jādara, jo jums nebūs tiesību saņemt juridisko palīdzību. Pirms sava izvēlētā advokāta nolīgšanas ir ieteicams ar viņu vienoties par atlīdzības apjomu.

Lapa atjaunināta: 20/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu