Defendants (criminal proceedings)

Īrija

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Saturu nodrošina
Īrija

Summary of the criminal process

 • An Garda Siochána have a number of powers to stop and search a person, and powers also to arrest a person they believe to have committed, or to be in the process of committing an arrestable offence.
 • Once in Garda custody a member of An Garda Siochána will explain your rights, and these include the right to speak with a solicitor and a doctor, to have an interpreter present if you require one. There are special provisions for children in custody which provide that an appropriate adult should be present at interviews.
 • At this stage you may be asked to give consent for samples to be taken for DNA testing, give fingerprints, have a photograph taken, and/or participate in an identification parade.
 • During the course of the investigation, a member of An Garda Siochána may charge you with an offence. This may done by way of a Charge Sheet or you may be served a Summons to attend Court on a given date. The Gardai will send a file with details of the investigation to the Director of Public Prosecutions who will decide whether to prosecute the case on behalf of the State.
 • You may be released immediately on ‘Station Bail’ requiring you to appear in Court or you may need to apply to the District Court for bail at a later stage.
 • Minor offences, known as ‘summary offences’ are prosecuted at the District Court. More serious offences or ‘indictable offences’ are tried before a Judge and Jury.
 • Throughout the criminal justice process you are always presumed to be innocent until proven guilty.
 • You are entitled to legal advice. If you cannot afford to pay for representation, you may apply for legal aid.
 • If you are convicted you have been found guilty of the offence beyond a reasonable doubt. If convicted in the District Court you have a right to appeal the conviction or sentence. If you are acquitted that is the end of the case, and no further steps can be taken against you.
 • If you are convicted by a Jury of an indictable offence, then there is no automatic right to appeal and you should consult with your legal team on how to proceed.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Arrest
 • Questioning and the police investigation
 • Searches
 • First court hearing
 • Preparation for trial, or entering a plea of guilty pre-trial

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences

Last update: 13/02/2012

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1. Juridiskas konsultācijas saņemšana

Neatkarīgas juridiskas konsultācijas saņemšana ir ļoti svarīga, ja kādā veidā esat iesaistīts kriminālprocesā. Faktu lapās norādīts, kad un kādos apstākļos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvniecību. Tajās arī sniegta informācija par to, ko advokāts darīs jūsu labā. Šajā vispārīgajā faktu lapā norādīts, kā atrast advokātu un kā tiks segtas izmaksas par advokātu, ja nevarat atļauties samaksāt.

Advokāta atrašana

Ja esat apcietināts un jums nepieciešams advokāts, Gardaí iecirknī būs pieejams saraksts ar to juriskonsultu vārdiem, kuri būs gatavi nākt jūs apmeklēt, lai sniegtu konsultāciju. Sarakstā ir iekļautas tikai tās personas, kuras var ierasties Gardaí iecirkņos 24 stundas dienā.

Ja jūs neesat apcietinājumā, taču jums ir nepieciešama krimināllietu advokāta konsultācija, sazinieties ar Saite atveras jaunā logāĪrijas Juristu biedrību, kurā jums nosauks to juriskonsultu vārdus, kuri strādā aizsardzībā krimināllietās. Biedrībai nav atļauts ieteikt juridiskās firmas.

Vislabākais veids, kā atrast šajā jomā specializējušos advokātu, ir mutisks ieteikums no personas, kura iepriekš ir bijusi līdzīgā situācijā. Kā arī jūs varat mēģināt meklēt internetā, jo daudzām juridiskajām firmām mūsdienās ir tīmekļa vietnes, kurās norādītas specializācijas jomas.

Samaksa par advokātu

Īrijā ir juridiskās palīdzības sistēma, kas atsevišķos gadījumos ļauj nodrošināt bezmaksas advokāta pakalpojumus aizdomās turētai vai noziedzīgā noziegumā apsūdzētai personai.

Ja esat aizturēts Gardaí iecirknī, lai iztaujātu par noziedzīgu nodarījumu, un nestrādājat vai saņemat nelielu algu, iespējams, jūs varēsiet saņemt bezmaksas juriskonsulta pakalpojumus atbilstīgi Saite atveras jaunā logāGardaí iecirkņa juridiskās konsultācijas programmai. Jums jāparaksta veidlapa juriskonsultam, iekļaujot paziņojumu, ka pelnāt mazāk nekā pieļaujamā robeža – € 20 316,00 vai saņemat sociālās labklājības pabalstus. Citi dokumenti nav jānoformē.

Ja jūs apsūdz noziedzīgā nodarījumā, jums ir tiesības pieteikties juridiskajai palīdzībai tās tiesas tiesnesim, kurā notiek process. Iesniegumu sauc par Saite atveras jaunā logābezmaksas juridiskās palīdzības apliecību. Jūsu juriskonsults palīdzēs jums iesniegt iesniegumu tiesā. Ja jums nav juriskonsulta, tiesnesis parasti piedāvās juridisko palīdzību un izvēlēsies jums juriskonsultu. Ja jūs apsūdz smagā noziedzīgā nodarījumā un jūs nestrādājat, iespējams, jums piešķirs juridisko palīdzību. Ja jūs nestrādājat, jums var piedāvāt aizpildīt veidlapu, kurā paziņojat par saviem ienākumiem un izdevumiem.

Saites

Saite atveras jaunā logāJuridiskā palīdzība krimināllietāsSaite atveras jaunā logāhttp://www.legalaid.ie/

Saite atveras jaunā logāĪrijas Juristu biedrība Saite atveras jaunā logāhttp://www.lawsociety.ie/

Lapa atjaunināta: 26/01/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

2. Manas tiesības noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas laikā

Kāds ir kriminālizmeklēšanas nolūks?

Kriminālizmeklēšanas nolūks ir reaģēt uz sūdzību par noziedzīgu darbību, ko iesniedzis sabiedrības loceklis, vai, ja Gardaí ir aizdomas, ka noticis krimināllikuma pārkāpums, lai atklātu likumpārkāpēju(-s). Parasti par atgadījumu ziņo sabiedrības loceklis un Gardaí uz to reaģē, uzsākot izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai tiešām ir noticis krimināllikuma pārkāpums, un, ja tā ir, sāktu izmeklēt lietu sīkāk.

Kas veic izmeklēšanu?

Gandrīz pilnīgi visos gadījumos tiesības izmeklēt noziedzīgu nodarījumu ir Īrijas policijai, ko sauc Saite atveras jaunā logāAn Garda Síochána. Gardaí var saņemt juridiskus norādījumus par izmeklēšanas labāko virzību no virsprokurora biroja juriskonsultiem (ģenerālprokurora darbinieki), kuri ir juridiski padomnieki un vairumu apsūdzību veic Īrijas valsts vārdā.

Kādi ir kriminālizmeklēšanas posmi?

Kriminālizmeklēšanas pirmais posms ir sabiedrības locekļa sūdzības iesniegšana vai iespējama noziedzīga nodarījuma atklāšana, ko veic Garda (Īrijas policijas virsnieks). Gardaí noskaidros, vai ziņotais atgadījumu ir noziedzīgs nodarījums, un, ja tā ir, nodarījumu sāks izmeklēt. 

Šajā posmā Gardaí izlemj, vai iespējamo noziedzīgo nodarījumu var uzskatīt par smagu. Termins „smags” attiecas uz jebkuru nodarījumu, par ko teorētiski var piespriest vismaz piecu gadu brīvības atņemšanu. Ja noziedzīgo nodarījumu pieskaita šai kategorijai, to var izmeklēt Gardaí, izmantojot savas pilnvaras jūs aizturēt  Gardaí iecirknī, aizturēšanas laikā veicot iztaujāšanu. Tiesības aizturēšanas, apcietināšanas un iztaujāšanas laikā būs izskaidrotas turpmāk šajā faktu lapā.

Ja noziedzīgais nodarījums nav smaga rakstura, Gardaí būs lielāks pilnvaru ierobežojums. Parasti tai būs pilnvaras izmeklēt inkriminējamo noziedzīgo nodarījumu, bet nebūs pilnvaras aizturēt jūs izjautāšanas nolūkā. Policijai būs pilnvaras jūs aizturēt tikai, lai izvirzītu apsūdzību par iespējamo nodarījumu. Ja saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, kas nav smags, netiekat aizturēts, parasti saņemat pavēsti par ierašanos tiesā, lai sāktu tiesas procesu.

Izmeklēšanas trešais posms ir informācijas iegūšana, kas vēlāk tiesas procesā var kļūt par pierādījumu. Informācijas iegūšanas process var notikt dažādos veidos, un Gardaí tiesības iegūt šo informāciju ir atkarīgas no iespējamā noziedzīgā nodarījuma rakstura. Policijas tiesības aizturēt un izjautāt sniedz arī ierobežotas pilnvaras no jums iegūt kriminālistikas pierādījumus un cita veida iespējamos pierādījumus, par ko būs stāstīts šajā faktu lapā.

Gardaí pārstāvji par apsūdzības izvirzīšanu un apsūdzības būtību pieņems lēmumu paši vai pamatojoties uz Saite atveras jaunā logāĢP norādījumiem. Lēmumu par lietas ierosināšanu gan par smagiem, gan mazāk smagiem noziedzīgiem nodarījumiem bieži vien pieņem Gardaí. Ja noziedzīgais nodarījums ir neparasts vai acīmredzami smags, vai arī tāds, kura lietas ierosināšanai būs nepieciešama ĢP palīdzība, Gardaí parasti lūgs ĢP sniegt norādījumus.

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Noklikšķiniet uz šīm saitēm, lai iegūtu vairāk informācijas par savām tiesībām dažādu izmeklēšanas posmu laikā.

Manas tiesības aizturēšanas laikā (1)

Ja nodarījums ir „smags”, Gardaí ir pilnvaras Saite atveras jaunā logājūs aizturēt, lai iztaujātu. Tas nozīmē, ka jūs nodos Gardaí apcietinājumā un jums tur būs jāpaliek līdz likumīgā apcietinājuma beigām.

Vai Gardaí vajadzīgs orderis, lai mani aizturētu?

Nē. Gardaí nav obligāti vajadzīgs orderis aizturēšanai, ja pastāv aizdomas, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, kuru tā izmeklē.

Kur var notikt aizturēšana?

Gardaí var aizturēt mājās vai sabiedriskā vietā. Lai varētu jūs aizturēt , tai nepieciešamas tikai pamatotas aizdomas, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu.

Vai es varu uzzināt savas aizturēšanas iemeslu?

Jā. Gardaí ir jāpasaka aizturēšanas iemesls.

Vai Gardaí var izmantot spēku, mani aizturot?

Jā. Policija var izmantot saprātīgu spēku, lai jūs aizturētu .

Pēc aizturēšanas

Jūs aizvedīs uz Gardaí iecirkni iztaujāšanai vai apsūdzības izvirzīšanai. Jūsu tiesības policijas iecirknī ir juridiski aizsargātas, un Gardaí iecirkņa atbildīgais virsnieks uzņemas atbildību par jūsu tiesību ievērošanu. Jūsu aizturēšanas laika ilgums Gardaí iecirknī ir atkarīgs no tiesību aktos noteiktajām pilnvarām, uz kuru pamata Gardaí ir jūs aizturējusi. Lūdzu, skatiet Saite atveras jaunā logāĪrijas Pilsoņu brīvību padomes (ICCL) tīmekļa vietni, lai iegūtu papildu informāciju par savām tiesībām.

Iztaujāšana un policijas izmeklēšana (2)

Vai es saņemšu paziņojumu par savām tiesībām?

Jā. Ja esat aizturēts, pamatojoties uz kādu no tiesību aktos noteiktajām pilnvarām, jūs saņemsiet paziņojumu par savām tiesībām aizturēšanas laikā. Paziņojums būs rakstisks un, ja nesaprotat angļu valodu, tam ir jābūt pārtulkotam jūsu dzimtajā valodā.

Vai es varu ziņot savai vēstniecībai?

Jā. Ja neesat Īrijas pilsonis, jūs par aizturēšanu varat paziņot savas valsts vēstniecībai vai konsulātam.

Es esmu no citas valsts. Vai man izmeklēšanas laikā jāatrodas Īrijā?

Tas nav obligāti. Ja pēc aizturēšanas beigām pret jums neizvirza apsūdzību, jūs varat pamest valsti un ceļot. Ja Īrijas valsts vēlas izvirzīt apsūdzību vēlāk, jūs varat brīvprātīgi atgriezties šajā nolūkā vai arī varat saņemt uzaicinājumu par izdošanu savā mītnes zemē. Ja pēc aizturēšanas beigām pret jums izvirza apsūdzību, jums jāstājas kompetentas tiesas priekšā. Tiesnesis pēc tam lems, vai jūs var atbrīvot pret galvojumu.

Vai man ļaus runāt ar juriskonsultu?

Jā. Jums būs tiesības privāti runāt ar juriskonsultu. Ja nepazīstat nevienu juriskonsultu, atbildīgais virsnieks palīdzēs jums to atrast, izmantojot Gardaí iecirknī esošo sarakstu. (Skatiet arī Saite atveras jaunā logā2. faktu lapu.)

Kad es varēšu runāt ar juriskonsultu?

Ja vēlaties runāt ar juriskonsultu, jūs nedrīkst iztaujāt, kamēr nav ieradies juriskonsults. Kad viņš ierodas, jums nekavējoties jāļauj ar viņu satikties.

Vai iztaujāšanas laikā klāt var būt juriskonsults?

Nē. Tomēr jums ir tiesības saņemt papildu juridisku konsultāciju iztaujāšanas laikā, ja rodas kāds jautājums, par ko neesat pārliecināts.

Ja es nevaru atļauties juriskonsultu?

Ja jūsu finanšu līdzekļi ir ierobežoti, jums var būt tiesības uz juriskonsulta konsultācijām, ko apmaksā saskaņā ar Īrijas Bezmaksas juridiskās palīdzības sistēmu (skatiet Saite atveras jaunā logā1. faktu lapu). Tomēr vienmēr ir ieteicams saņemt juridisku konsultāciju, bet finanšu līdzekļu jautājumu var pārrunāt ar savu juriskonsultu vēlākā procesa posmā.

Cik ilgi un kā mani izjautās manas aizturēšanas laikā?

Jūs vienā reizē var izjautāt līdz četrām stundām. Jūsu izjautāšanu jāveic pieklājīgi. Tā ir jāieraksta video, ja tas ir praktiski iespējams. Jums ir tiesības uz ieraksta kopiju tikai tad, ja pret jums ierosina lietu un tiesa dod rīkojumu to izsniegt jūsu juridiskajam padomniekam. Izjautāšanas laikā klāt drīkst būt tikai divi Gardaí virsnieki.

Vai man ir jāatbild uz jautājumiem?

Nē. Jūs varat Saite atveras jaunā logāklusēt izjautāšanas laikā, taču ņemiet vērā, ka tad, ja klusējat, atsevišķos gadījumos to var izmantot kā pierādījumu pret jums vēlāk tiesas procesā. Ja jūs atsakāties atbildēt uz atsevišķiem jautājumiem, šo atteikšanos var izmantot kopā ar citiem pierādījumiem, lai jūs atzītu par vainīgu.

Ja man lūdz informāciju, vai man tā ir jāsniedz?

Jums ir jāsniedz savi personas dati, lai Gardaí varētu jūs identificēt. Pirms nolemjat sniegt papildu informāciju, jums ir jāsaņem juridiska konsultācija. Ja esat aizturēts iztaujāšanas nolūkā, jūs tur aizdomās par smagu noziedzīgu nodarījumu un jebkura sniegtā informācija var kļūt par pierādījumu pret jums turpmākajā tiesas procesā.

Kas notiek, ja es pasaku kaut ko sev nelabvēlīgu?

Jums ir tiesības neliecināt pret sevi. Ja jūsu atbildes ir jums nelabvēlīgas, juridiskais padomnieks norādīs uz sekām, kas parasti ir tādas, ka jūsu teikto var izmantot kā pierādījumu pret jums.

Vai man ir jāļauj noņemt sev pirkstu nospiedumus un sevi nofotografēt?

Jā. Ja jūs aiztur saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām pilnvarām, jūs var piespiest noņemt pirkstu nospiedumus un nofotografēt. Neļaut noņemt pirkstu nospiedumus un nofotografēt ir noziedzīgs nodarījums.

Vai Gardaí saglabā manus pirkstu nospiedumus mūžīgi?

Jā. Tomēr jūs vai jūsu juridiskais padomnieks var nosūtīt Gardaí pieprasījumu ar lūgumu iznīcināt materiālus, ja neierosinās lietu vai tiesas procesā esat attaisnots.

Vai man ir jānodod DNS vai citi intīmāki ķermeņa paraugi?

Ja esat aizturēts saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām pilnvarām, Gardaí nepieciešama vecākā virsnieka atļauja tādu intīmu paraugu ņemšanai kā DNS, siekalas, nagi, zemnagu materiāls vai mutes dobuma šķidrums. Bez atļaujas nedrīkst ņemt pēdu nospiedumus, paraugu no dzimumorgānu zonas vai ķermeņa atverēm, ja vien jūs tam nepiekrītat.

Vai var pārmeklēt manu māju, uzņēmuma telpas, automobili vai citus īpašumus?

Jā. Saite atveras jaunā logāĪrijas konstitūcijā un Saite atveras jaunā logāEiropas Cilvēktiesību konvencijā noteikta jūsu fiziskās neaizskaramības un intimitātes ievērošana, taču šīs tiesības ir ierobežotas. Gardaí var pārmeklēt jūsu māju ar jūsu piekrišanu vai bez piekrišanas, ja ir kratīšanas orderis vai ja ierodas jūsu īpašumā, lai jūs atrastu un aizturētu. Papildinformāciju par pārmeklēšanām skatiet sadaļā Pārmeklēšana (3).

Vai es varu iesniegt apelācijas sūdzību par manu tiesību pārkāpumiem?

Par tiesību pārkāpumiem jums jāpastāsta saviem juridiskajiem padomniekiem, un tie jums ieteiks, kā un kad risināt šādus pārkāpumus. 

Kurš ir atbildīgais virsnieks?

Atbildīgais virsnieks ir Gardaí virsnieks, kurš uzņemas atbildību par jūsu labklājību un tiesību aizsardzību. Šādam virsniekam ir jābūt katrā Gardaí iecirknī. Ja jums rodas problēmas aizturēšanas laikā, jums jālūdz atļauja runāt ar atbildīgo virsnieku.

Vai es varu runāt ar ģimenes locekli?

Jums ir tiesības informēt radinieku par faktu, ka esat aizturēts, taču tas nenozīmē, ka varat ar viņu runāt.

Kas notiek, ja es nejūtos labi, un kādas ir manas tiesības attiecībā un atpūtu un uzkodām?

Jums ir tiesības uz medicīnisku apskati, ja tāda ir nepieciešama, un jums ir tiesības uz pietiekamu atpūtu un uzkodām aizturēšanas laikā.

Vai par manu aizturēšanas laiku izveidos protokolu?

Par laiku, kamēr atrodaties Gardaí aizturēšanā, tiks izveidots protokols, kura kopiju varēsiet iegūt jūs vai jūsu juridiskais padomnieks.

Ja es nerunāju vai nesaprotu angliski?

Jums ir tiesības uz tulka pakalpojumiem, saņemot tulkojumus jūsu interesēs. Jums un jūsu juridiskajam padomniekam jāpieprasa, lai tulks, kurš tulko privātas apspriedes starp jums un jūsu juriskonsultu, nav tas pats, kas tulko jūsu jautājumu un atbilžu sesiju ar Gardaí. Tulkam jābūt pieejamam vienmēr, kad juriskonsults vai Gardaí vēlas ar jums runāt.

Cik ilgi mani var aizturēt?

Tas ir atkarīgs no pilnvarām, kas nosaka jūsu aizturēšanu. Garākais Īrijas tiesību aktos noteiktais periods ir septiņas dienas.

Pārmeklēšana (3)

Vai es varu uzzināt, kāpēc pārmeklē manu īpašumu?

Jūs varat jautāt un jums ir jāsaņem atbilde, kāpēc notiek pārmeklēšana un saskaņā ar kādām pilnvarām. Ja pārmeklē jūsu īpašumu, jums vēlākā laika posmā ir tiesības saņemt kratīšanas ordera kopiju.

Kā Gardaí veic pārmeklēšanu?

Policijai jāveic pārmeklēšana, ievērojot jūsu tiesības izvairīties no pazemojuma.

Vai Gardaí var paņemt sev līdzi priekšmetus?

Jā. Policija var izņemt priekšmetus, par kuriem pamatoti uzskata, ka tos var izmantot kā pierādījumus. Tā var arī paņemt priekšmetus, kas var nebūt norādīti orderī, taču var būt pierādījumi citam noziedzīgam nodarījumam.

Vai es varu atrasties savā īpašumā, kamēr Gardaí veic pārmeklēšanu?

Jā. Jūs nedrīkstat veikt darbības, kas traucētu likumīgai pārmeklēšanai, taču jūs varat vērot pārmeklēšanu.

Vai var pārmeklēt mani?

Jā. Ja Gardaí ir pamatotas aizdomas, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, tai ir pilnvaras pārmeklēt jūs bez jūsu piekrišanas.

Vai mani vispirms ir jāaiztur?

Nē. Jūs var pārmeklēt pirms aizturēšanas.

Vai es varu uzzināt pārmeklēšanas iemeslu?

Jā. Gardaí jāpasaka pārmeklēšanas iemesls un jāatklāj, pamatojoties uz kādām pilnvarām, veic pārmeklēšanu.

Vai var pārmeklēt mani bez apģērba?

Jā. Jūs var pārmeklēt bez apģērba tikai tad, ja tas ir nepieciešams. Pārmeklēšanu bez apģērba jāveic slēgtā vietā Gardaí iecirknī tādā veidā, lai jums neizraisītu pazemojumu. Ja iespējams, pārmeklēšanu jāveic ārstam.

Vai mani pārmeklēs tā paša dzimuma persona?

Ja pārmeklēšana nav tikai drēbju pārmeklēšana, tad jūs ir jāpārmeklē tā paša dzimuma personai.

Pirmā izskatīšana tiesā (4)

Vai mani var paturēt apcietinājumā vai atbrīvot?

Jūs var paturēt apcietinājumā, ja uz tiesu esat atvests no Gardaí aizturēšanas, un tiesa ir atteikusi jūsu atbrīvošanu pret galvojumu.

Vai es varu iesniegt pieprasījumu atbrīvošanai pret galvojumu?

Vairumā gadījumu jūs varat Saite atveras jaunā logāiesniegt pieprasījumu atbrīvošanai pret galvojumu, pirmajā reizē stājoties Saite atveras jaunā logāapgabala tiesas (zemākās instances tiesas) priekšā. Atsevišķos gadījumos (piemēram, ja esat apsūdzēts a par slepkavību) pieteikums jāiesniedz Augstajai tiesai, tādēļ pirms pieteikuma iesniegšanas jāpavada noteikts laiks apcietinājumā.

Jums ir tiesības uz juridisku pārstāvniecību, un atkarībā no jūsu ienākumu līmeņa pārstāvniecību apmaksās saskaņā ar bezmaksas juridiskās palīdzības sistēmu.

Vai man pateiks iemeslu, kāpēc Gardaí iebilst pret manu atbrīvošanu pret galvojumu?

Jā. Jums iepriekš ir jāuzzina iemesli, kādēļ Gardaí iebilst pret atbrīvošanu pret galvojumu. Jums ir tiesības lūgt atbrīvošanu pret galvojumu, taču atbrīvošana nav garantēta. Atbrīvošanu pret galvojumu var atteikt, ja tiesnesis uzskata, ka, atbrīvojot pret galvojumu, jūs varat neierasties tiesā, ietekmēt lieciniekus vai izdarīt citus smagus noziedzīgus nodarījumus, atrodoties brīvībā.

Vai es varu tikt atbrīvots pret galvojumu ar nosacījumiem?

Jā. Jūs var atbrīvot pret galvojumu ar nosacījumiem, piemēram, ja atdodat pasi, dzīvojat Īrijā, kamēr gaidāt tiesas sākšanos, un, ja regulāri ierodaties Gardaí iecirknī, nodrošinot šo nosacījumu izpildi. Tiesa var arī pieprasīt atdot naudu vai likt iesaldēt ģimenes locekļa vai drauga kontu Īrijas bankā, lai garantētu, ka jūs ievērojat atbrīvošanas pret galvojumu noteikumus.

Sagatavošanās tiesas procesam vai vainas atzīšana pirmstiesas izskatīšanā (5)

Vai pirms tiesas procesa es varu atzīt sevi par vainīgu visās vai dažās apsūdzībās?

Jā. Pret jums uzsāks tiesas procesu tikai tad, ja neatzīsiet sevi par vainīgu. Ja atzīstat savu vainu, pret jums neuzsāks tiesas procesu, bet būs jāierodas tikai uz sprieduma noklausīšanos.

Kā tas notiks?

Ja nevēlaties uzsākt tiesas procesu, jūs atzīstat savu vainu vienā vai vairākās pret jums izvirzītās apsūdzībās. Atzīšanās mazākā nodarījumā Īrijā nav paredzēta tiesību aktos, taču praksē ĢP var pieņemt atzīšanos dažās apsūdzībās un atcelt citas. Ja atzīstat savu vainu, jūs tiesās vēlāk un pirms sprieduma noklausīšanās jūs var ievietot apcietinājumā vai arī to var nedarīt.

Kā notiek sprieduma noklausīšanās?

Ja vien jums nav piespriests likumā noteiktais obligātais sods, piemēram, mūža ieslodzījums slepkavības gadījumā, jums ir tiesības uz sprieduma noklausīšanos un jūsu juridiskais padomnieks var vērsties pie tiesas, lai informētu par jūsu lomu noziegumā, kā arī jūsu personīgajiem apstākļiem. 

Vai pirms tiesas procesa var mainīt apsūdzības?

Jā. ĢP līdz tiesas procesa sākuma dienai, to ieskaitot, var pievienot jaunas apsūdzības. Līdz tiesas procesa sākuma dienai var arī apsūdzības atcelt. ĢP līdz tiesas procesa sākumam, kā arī tā laikā var iesniegt papildu pierādījumus. ĢP jārīkojas atbilstīgi taisnīgām procedūrām, kā arī nedrīkst tikt neizpausti pierādījumi vai atklāti materiāli, kas attiecas uz jums vai jūsu juridiskajiem padomniekiem.

Vai mani var apsūdzēt par noziedzīgu nodarījumu, par kuru jau esmu bijis apsūdzēts citā dalībvalstī?

Ja jūs esat bijis apsūdzēts un tiesāts par noziedzīgu nodarījumu vienā dalībvalstī, jūs nevar apsūdzēt par to pašu nodarījumu citā dalībvalstī. Tomēr, ja jūs esat bijis apsūdzēts kādā dalībvalstī, bet apsūdzības tika atsauktas, jūs var apsūdzēt par to pašu nodarījumu Īrijā.

Vai es saņemšu informāciju par pierādījumiem pret mani?

Jā. Jums jāsaņem dokumenti (saukti par „book of evidence” – pierādījumu apkopojumu) ar visiem pierādījumiem pret jums. Jums arī ir jāzina par materiāliem, kuri izveidoti jums inkriminējamā nozieguma izmeklēšanas rezultātā un kurus prokurors nebija paredzējis izmantot.

Vai es saņemšu informāciju par liecībām pret mani?

Jā. Jūs varat saņemt ierobežotu informāciju par liecībām pret jums. Jums ir tiesības zināt, vai liecinieki ir krimināli sodīti. Jums ir tiesības iegūt no lieciniekiem informāciju ar jūsu advokāta palīdzību konfrontējošās nopratināšanas laikā vai jūsu juridiskajiem padomniekiem veicot privātu izmeklēšanu.

Jums nav tiesību iegūt pilnīgu sarakstu ar liecinieku personas datiem. Jums nav tiesību ietekmēt lieciniekus tādā veidā, ko var uzskatīt par iebiedēšanu, vai mainīt tiesvedības gaitu, un šādas rīcības rezultātā var atcelt atbrīvošanu pret galvojumu vai izvirzīt papildu un turpmākas atsevišķas apsūdzības.

Vai es saņemšu „Saite atveras jaunā logāpierādījumu apkopojumu”?

Ja jūs tiesās par apsūdzībām smagā noziegumā, jums šie dokumenti ir jāsaņem 42 dienu laikā no apsūdzības izvirzīšanas dienas. Tiesa var pagarināt laika periodu, kurā valstij jāatdod šie dokumenti jums.

Ko es saņemšu?

Jūs saņemsiet dokumentu apkopojumu, kurā ietverts pamatojums valsts apsūdzībai pret jums. Šis apkopojums nav pilnīgs valsts apsūdzības lietas izklāstījums, un līdz tiesas procesa sākumam, kā arī tā laikā drīkst pievienot papildu pierādījumus. Pierādījumus, ko valsts izmantos apsūdzības uzturēšanai, vairumā gadījumu liecinieku sniegs mutiski tiesā zem zvēresta.

Kā es saņemšu pierādījumu apkopojumu?

Pierādījumu apkopojumu jums tiesā iedos Gardaí pārstāvis. Papildu pierādījumus parasti nodod jūsu juridiskajam padomniekam birojā vai tiesā.

Vai tiks pieprasīta informācija par manu sodāmību?

Jā. Gardaí ir tiesības iegūt informāciju par jūsu iepriekšējo raksturojumu, lai varētu veikt savu izmeklēšanu un lai varētu pieņemt lēmumu par jūsu piemērotību atbrīvošanai pret galvojumu, ja tiek izvirzīta apsūdzība. Policijai arī ir ļauts atsaukties uz jūsu sodāmības reģistru, ja tiekat notiesāts, lai tiesnesis/-ši varētu noteikt piemērotu spriedumu. Iespējams atsaukties uz sodāmībām citās valstīs.

Vai pastāv ierobežojumi par atsaukšanos uz manu iepriekšējo raksturojumu?

Jā. Tiesas procesa laikā nedrīkst atsaukties uz iepriekšējo raksturojumu, ja jūsu juridiskie padomnieki nav iepazīstinājuši ar jūsu raksturojumu konfrontējošās nopratināšanas vai dokumentu iesniegšanas laikā. 

Saites

Saite atveras jaunā logāPapildinformācija par pārmeklēšanas pilnvarām, aizturēšanu un apsūdzības izvirzīšanu

Saite atveras jaunā logāPapildinformācija par Gardaí lomuSaite atveras jaunā logāhttp://www.garda.ie/

Saite atveras jaunā logāVirsprokurora birojs un Ģenerālprokuratūra Saite atveras jaunā logāhttp://www.dppireland.ie/

Saite atveras jaunā logāPapildinformācija par tiesību aktiem Saite atveras jaunā logāhttp://www.irishstatutebook.ie/

Saite atveras jaunā logā1984. gada Kriminālprocesa likuma (izturēšanās pret personām, kas atrodas apcietinājumā Gardaí iecirknī) 1987. gada noteikumi

Saite atveras jaunā logāĪrijas Pilsoņu brīvību padome Saite atveras jaunā logāhttp://www.iccl.ie/

Lapa atjaunināta: 26/01/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

3. Manas tiesības tiesas procesa laikā

Kas notiek pirms manas lietas nonākšanas tiesā?

Pirms lieta nonākšanas tiesā tiesnesis izlemj, vai jūs var atbrīvot pret galvojumu. Jums parasti ir tiesības tikt atbrīvotam pret galvojumu. Jūs var neatbrīvot pret galvojumu, ja pastāv aizdomas, ka neieradīsities tiesā, kā arī tad, ja esat mēģinājis/-usi vai mēģināsiet iebiedēt lieciniekus vai pastāv aizdomas, ka jūs varētu paveikt vēl vienu smagu noziegumu.

Ja tiesas procesā vēlaties paļauties uz alibi (t. i., uz kādu personu, kura apgalvo, ka bijāt kopā laikā, kad notika noziegums) tiesnesis jums lūgs pateikt Saite atveras jaunā logāprokuroram šīs personas vārdu.

Jums pirms tiesas ir tiesības uzzināt informāciju par lietu, kas ierosināta pret jums. Ja jūs to lūdzat, jums ir jāsaņem pārskats par pierādījumiem pret jums.

Kur notiks tiesas process?

Jums paziņos tās tiesas nosaukumu un adresi, kurā notiks tiesas process. Saite atveras jaunā logāĪrijas tiesu dienests ir atbildīgs par visām tiesām un var jums palīdzēt atrast vajadzīgo tiesu.

Nelielas apsūdzības izskata apgabala tiesās, kurās tiesneši pieņem lēmumu vieni paši. Nopietnākas apsūdzības izskata iecirkņa tiesās vai Centrālajā krimināltiesā, kurās spriedumu izsaka zvērinātie.

Tiesas ir pieejamas sabiedrībai. Tomēr, ja apsūdzētais ir bērns vai ja tiesā seksuālu noziegumu, lietu izskata aiz slēgtām durvīm.

Vai tiesas procesa laikā var mainīt apsūdzību?

Vairumā gadījumu tiesas procesa laikā apsūdzību mainīt nevar. Var mainīt atsevišķas apsūdzības, ja to pieļauj likums. Piemēram, apsūdzību par bīstamu auto vadīšanu var mainīt uz mazāk nopietnu apsūdzību par neuzmanīgu braukšanu, ja tiesnesis izlemj, ka jūs braucāt neuzmanīgi, bet ne bīstami.

Ja tiesas procesa laikā atzīstat savu vainu visās apsūdzībās, tiesnesis lems par soda mēru. Pieņemot lēmumu, tiesnesis apsvērs nozieguma smagumu un jūsu personīgo situāciju. Par savas vainas atzīšanu sodu vajadzētu samazināt.

Jūs arī varat atzīt savu vainu dažās apsūdzībās, bet ne visās. Tiesnesis vai zvērinātie pieņems lēmumu par apsūdzībām, kuras neatzīstat. Pēc tam jums piespriedīs sodu par apsūdzībām, kurās pats atzināt savu vainu un par apsūdzībām, kurās jūsu vainu pierādīja.

Kādas ir manas tiesības tiesas procesa laikā?

Vairumā gadījumu jums ir jāpiedalās tiesas sēdēs. Ja neieradīsieties tiesā, tiesnesis var izdot rīkojumu arestēt jūs un nogādāt tiesā apcietinātu. Dažos gadījumos tiesas sēde var notikt bez jums un jūs var notiesāt jūsu prombūtnē.

Ja nevarat ierasties tiesā negadījuma vai slimības dēļ, jums tas jāpasaka savam juriskonsultam un jāiesniedz medicīniska izziņa, kurā norādīts prombūtnes iemesls.

Jums ir tiesības uz tulka pakalpojumiem, ja nesaprotat valodu. Ja esat kurls, jums ir tiesības uz tulkojumu zīmju valodā.

Jums ir tiesības sevi tiesā aizstāvēt, ja vēlaties. Ja nevarat atļauties juriskonsultu, to var iecelt atbilstīgi Saite atveras jaunā logāJuridiskās palīdzības programmai krimināllietās atkarībā no apsūdzības smaguma. Jums ir tiesības izvēlēties savu juriskonsultu. Ja nevienu nezināt, tiesnesis var izvēlēties jūsu vietā. Ja neesat apmierināts ar savu juriskonsultu, jūs to varat nomainīt.

Jūs varat lūgt vārdu tiesas sēdē, taču tas nav obligāti. Melot, sniedzot liecību zem zvēresta, ir noziedzīgs nodarījums.

Kādas ir manas tiesības attiecībā uz pierādījumiem pret mani?

Jūs varat apstrīdēt pret jums iesniegtos pierādījumus, ja tie ir iegūti nelikumīgā ceļā. Piemēram, ja policija pārmeklēja jūsu māju bez kratīšanas ordera, tur iegūtos pierādījumus parasti tiesā neatzīst.

Jūs arī varat apstrīdēt pierādījumus, uzdodot lieciniekiem jautājumus, lai demonstrētu, ka viņi melo vai kļūdās. Jūs arī varat lūgt lieciniekiem sniegt pierādījumus, kas ir par labu jums vai demonstrē, ka apsūdzības liecinieki melo vai kļūdās.

Jūs varat nolīgt privātdetektīvu, lai iegūtu jums labvēlīgus pierādījumus. Pierādījumus atzīst tiesā, ja tie ir iegūti likumīgā ceļā.

Vai tiks ņemta vērā informācija par mani sodāmības reģistrā?

Iepriekšējo sodāmību pierādījumus Saite atveras jaunā logāparasti var neņemt vērā tiesas procesa laikā.

Tomēr, kad tiesnesis lemj par jūsu soda mēru, viņš/-a var ņemt vērā jūsu iepriekšējās sodāmības. Tas var ietvert arī iepriekšējās sodāmības citās valstīs.

Kas notiek tiesas procesa beigās?

Ja jūs atzīst par nevainīgu, tiesa ir beigusies un jūs esat brīvs.

Ja pierādīja jūsu vainu vai jūs atzīstat savu vainu, tiesnesis lems par jums piemērojamo soda mēru. Jums var piespriest naudas sodu vai Saite atveras jaunā logābrīvības atņemšanu. Tiesnesis var atlikt sprieduma izpildi, ja jūs neizdarāt atkal citus noziedzīgus nodarījumus.

Tiesnesis pirms sprieduma pasludināšanas var lūgt Saite atveras jaunā logāProbācijas dienestam uzrakstīt par jums ziņojumu. Tas tiesnesim ziņos, vai jūs esat piemērots uzraudzībā risināt tās problēmas, kas ir cēlonis jūsu kriminālajām darbībām.

Ja tiesnesis to lūgs, Probācijas dienests sniegs atbildi, vai esat spējīgs veikt sabiedrisko darbu. Šādā gadījumā tiesnesis cietumsoda vietā var jums piespriest veikt 240 stundu neapmaksātu darbu.

Kāda ir cietušā loma tiesas procesa laikā?

Cietušais tiesā ir apsūdzības liecinieks. Cietušais sniegs liecību par to, ko ir redzējis saistībā ar apsūdzību.

Ja jūs tiekat notiesāts vai atzīstat savu vainu, tiesnesis ņems vērā noziedzīgā nodarījuma ietekmi uz cietušo.

Saites

Saite atveras jaunā logāĪrijas tiesību aktu datu bāze

Saite atveras jaunā logāĪrijas un Lielbritānijas judikatūras datu bāze

Lapa atjaunināta: 26/01/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

4. Manas tiesības pēc tiesas procesa

Vai es varu iesniegt apelāciju?

Jūs varat iesniegt apelāciju par piespriesto sodu vai pašu spriedumu. Saite atveras jaunā logāJūsu apelācijas veids būs atkarīgs no tā, kāda tiesa izskatīja jūsu lietu. Apgabala tiesas lēmuma apelāciju var iesniegt iecirkņa tiesā. Iecirkņa tiesas vai Saite atveras jaunā logāCentrālās krimināltiesas lēmuma apelāciju izskata Saite atveras jaunā logāKrimināllietu apelācijas tiesā.

Ja vēlaties iesniegt apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, jums 14 dienu laikā prokuroram jāiesniedz dokuments, ko sauc pat „paziņojumu par apelāciju”. Tāpat jums 14 dienu laikā attiecīgā rajona tiesas ierēdnim jāiesniedz paziņojums par apelāciju un paziņojums par izsniegšanu. Ja vēlaties iesniegt apelāciju pret iecirkņa tiesas vai Centrālās krimināltiesas lēmumu, jums trīs dienu laikā pēc notiesāšanas procesa tiesnesim, kurš izskatījis lietu, jāiesniedz pieprasījums apelācijas atļaujai. Pēc tam „paziņojums par apelāciju” jānodod Krimināllietu apelācijas tiesas reģistratoram septiņu dienu laikā, ja atļauja ir atteikta, un 14 dienu laikā, ja atļauja ir piešķirta. Parasti šo procedūru veic jūsu advokāts.

Ja iesniedzat apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, jums ir tiesības pieprasīt lietas pilnīgu atkārtotu izskatīšanu. Tāpat jums ir tiesības iesniegt apelāciju pret spriedumu. Ja iesniedzat apelāciju pret iecirkņa tiesas vai Centrālās krimināltiesas lēmumu, jūs varat iesniegt apelāciju, pamatojoties uz tiesību normu nepareizu piemērošanu vai uzskatu, ka tiesas prāva bija neapmierinoša. Jūs varat apstrīdēt arī jums noteikto spriedumu.

Kas notiek, ja es iesniedzu apelāciju?

Ja iesniedzat apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, soda izpildi atliks, kamēr tiks izskatīta apelācija. Tādēļ jums būs jāuzņemas saistības, ko sauc par garantiju (recognisance) un kas var noteikt konkrētas naudas summas samaksu. Ja iesniedzot apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, jūs atrodaties cietumā, jums ir tiesības tikt atbrīvotam pēc paziņojuma par apelāciju iesniegšanas un garantijas saistību uzņemšanās. Ja atrodaties cietumā un vēlaties iesniegt apelāciju, cietuma amatpersonas sagādās nepieciešamās veidlapas.

Ja iesniedzat apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, var paiet vairāki mēneši līdz apelācijas izskatīšanai. Ja iesniedzat apelāciju pret iecirkņa tiesas vai Centrālās krimināltiesas lēmumu, var paiet ievērojami ilgāks laiks līdz apelācijas izskatīšanai.

Ja iesniedzat apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, jums ir tiesības sniegt jaunu liecību un izteikt atšķirīgus juridiskus argumentus apelācijas laikā. Ja iesniedzat apelāciju pret iecirkņa tiesas vai Centrālās krimināltiesas lēmumu, parasti jums nav atļauts sniegt jaunu liecību un to var darīt tikai izņēmuma gadījumos.

Kā notiek apelācijas izskatīšana?

Ja iesniedzat apelāciju pret apgabala tiesas lēmumu, jums ir tiesības pieprasīt lietas pilnīgu atkārtotu izskatīšanu. Ja iesniedzat apelāciju pret iecirkņa tiesas vai Centrālās krimināltiesas lēmumu, jūs vai jūsu advokāts var tiesai izskaidrot, kādēļ domājat, ka spriedums ir jāatceļ vai ka spriedums principā ir nepareizs.

Kas notiek, ja apelācija ir veiksmīga/neveiksmīga?

Ja apelācija ir veiksmīga, lieta ir izbeigta un jums vairs nav nekādu pienākumu attiecībā uz lietu. Ja apelācija ir neveiksmīga, apelācijas tiesa apstiprinās spriedumu. Ja apelācijas tiesa uzskata, ka spriedums principā ir nepareizs, tā var pastiprināt vai mīkstināt sākotnējo spriedumu.

Ja jūsu apelācija ir izskatīta, vairs nav tiesību iesniegt vēl vienu apelāciju. Tomēr Krimināllietu apelācijas tiesa var jums atļaut iesniegt apelāciju Augstākajā tiesā, ja tiesību normas nosaka ārkārtējas sabiedrības intereses.

Nepastāv vispārīgi noteikumi kompensācijas noteikšanai, ja jūsu apelācija ir veiksmīga. Ja spriedumu pārsūdzējāt Krimināllietu apelācijas tiesā, varat saņemt kompensāciju, ja esat saskāries/-usies ar tiesu sistēmas kļūmi. Tas notiek, ja Krimināllietu apelācijas tiesa atceļ spriedumu un apliecina, ka no jauna atklātie fakti pierāda, ka notikusi tiesu sistēmas kļūme. Šādi gadījumi ir ļoti reti. Ja Krimināllietu apelācijas tiesa apliecina tiesu sistēmas kļūmi, jūs varat iesniegt Saite atveras jaunā logātieslietu ministram kompensācijas prasību.

Sodāmības reģistrā iekļauj spriedumu, ja tiesnesis jūs ir atzinis par vainīgu noziedzīgā nodarījumā.

Spriedums ir galīgs, ja jūs atzina par vainīgu vai pats/-i atzināt savu vainu. Tomēr jums vēl ir tiesības iesniegt apelāciju. Ja jūsu apelācija ir veiksmīga, no sodāmības reģistra jādzēš jūsu spriedums.

Es esmu no citas dalībvalsts. Vai pēc tiesas mani var aizsūtīt atpakaļ?

Ja esat notiesāts/-a par noziedzīgu nodarījumu, jūs nevar aizsūtīt atpakaļ uz jūsu valsti. Tomēr tiesa var ieteikt tieslietu ministram likt jūs deportēt. Tā var arī atlikt sprieduma izpildi vai daļu no sprieduma izpildes ar nosacījumu, ka jūs pametīsiet valsti. Tas nenozīmē, ka jūs deportē, taču, ja nepametīsiet valsti, jūs ievietos ieslodzījumā. Ja atrodaties cietumā, jūs varat iesniegt tieslietu ministram pieprasījumu izvest jūs no Īrijas, lai atlikušo sodu izciestu citā dalībvalstī.

Ja esmu notiesāts, vai mani var tiesāt vēlreiz par to pašu noziegumu?

Ja esat notiesāts/-a, jūs nevar tiesāt vēlreiz par to pašu noziegumu. Ja esat notiesāts/-a citā dalībvalstī, jūs Īrijā nevar tiesāt vēlreiz par to pašu noziegumu.

Informācija par apsūdzību/sodāmību

Jūsu sodāmības reģistrā iekļauj visas jūsu sodāmības. Ja esat pieaugušais, Gardaí (valsts policija) šo informāciju saglabā pastāvīgā reģistrā. Gardaí var saglabāt arī citu informāciju par jums. Jums ir tiesības lūgt labot vai izdzēst nepareizu personas informāciju par sevi. Šo informāciju jūs varat pieprasīt Saite atveras jaunā logāGardaí centrālajā pārbaudes nodaļā. Ja Gardaí neļauj jums piekļūt šai informācijai vai nelabo nepareizu informāciju, jums ir tiesības vērsties pie Saite atveras jaunā logādatu aizsardzības komisāra.

Saites

Saite atveras jaunā logāĪrijas tiesas

Saite atveras jaunā logāPilsoņu informācijas padome

Saite atveras jaunā logāDatu aizsardzības komisārs

Lapa atjaunināta: 26/01/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

5. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi un citi maznozīmīgi pārkāpumi

Kā risina maznozīmīgus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus?

Par maznozīmīgiem pārkāpumiem, piemēram, ātruma pārsniegšanu, braukšanu, runājot pa mobilo tālruni (radiotelefonu), vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu izraksta „fiksēta soda protokolu”, kurā norādīts fiksēts laika posms soda naudas samaksāšanai pa pastu. Tikai tad, ja nesamaksājat naudas sodu, lietu iesniedz tiesā. Dažreiz protokolu par pārkāpumu jums iedos notikuma vietā, bet dažreiz to nosūtīs uz jūsu adresi. 

Tomēr dažu pārkāpumu gadījumā, ja piemēro fiksētu sodu, vadītāja apliecībai piešķir „soda punktus”. Ja trīs gadu laikā saņemsiet divpadsmit soda punktus, jums Īrijā aizliegs vadīt transportlīdzekli. Ja samaksāsiet fiksēto naudas sodu, jūs saņemsiet mazāk punktus nekā tad, ja lietu iesniegs tiesā un jūs notiesās. Eiropas Savienība šobrīd strādā pie projekta, lai saskaņotu visu dalībvalstu vadītāju apliecību reģistrus.

               

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus gandrīz vienmēr soda kārtības policijas virsnieki (Gardaí). Ņemiet vērā, ka Īrijā saskaņā ar likumu vadītājiem ir pienākums ņemt līdzi vadītāja apliecību un to uzrādīt pēc policijas (Gardaí) pieprasījuma.

Ja jūs dzīvojat Īrijā, bet esat citas dalībvalsts pilsonis, procesa laikā pret jums attieksies tāpat, kā attiecas pret Īrijas pilsoni.

Ja jūsu lieta nonāk tiesā, to apgabala tiesā (zemākā līmeņa tiesa) izskata tiesnesis bez zvērinātajiem. Ja neesat apmierināts ar rezultātu, jūs varat apstrīdēt lēmumu par notiesāšanu vai par soda naudu augstāka līmeņa tiesā (skatiet Saite atveras jaunā logā4. faktu lapu).

Vai šie pārkāpumi ir redzami manā sodāmības reģistrā?

Visi notiesāšanas gadījumi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem tiek saglabāti Gardaí datorreģistrā. Sods ļoti nenozīmīgā lietā, piemēram, par ātruma pārsniegšanu, parasti nav uzskatāmas par kriminālu sodāmību. Tomēr, ja jūs apsūdz par smagāku nodarījumu, piemēram, par bīstamu auto vadīšanu, transportlīdzekļa vadīšanu reibumā vai braukšanu bez apdrošināšanas, sodāmību iekļaus jūsu sodāmības reģistrā. Šādu nodarījumu sodīs saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Saite atveras jaunā logā4. faktu lapā. Ja jūs apsūdz šādā nodarījumā, jums nekavējoties jāsaņem juridiska konsultācija.

Kā risina citus nelielus pārkāpumus

Visizplatītākie nelielie pārkāpumi ir ātruma pārsniegšana un braukšana, runājot pa mobilo tālruni. Dažādu citu pārkāpumu gadījumos, piemēram, braukšanai pa autobusa joslu, var izrakstīt „Saite atveras jaunā logāfiksēta soda protokolu”, nepiešķirot soda punktus. Auto vadīšanu, neņemot vērā citus satiksmes dalībniekus, tostarp neuzmanīgu braukšanu, soda ar naudas sodu un soda punktiem.

Tikai tad, ja nesamaksājat fiksēto naudas sodu, lietu iesniedz tiesā. Kā minēts iepriekš, to izskatīs apgabala tiesā. Jūs vienmēr varat apstrīdēt apgabala tiesas rīkojumu, kā minēts iepriekš.

Lapa atjaunināta: 26/01/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.