Atbildētāji (kriminālprocesā)

Somija

Ja esat iesaistīts kriminālprocesā, neatkarīgas juridiskās palīdzības saņemšana ir ļoti svarīga. Šajās faktu lapās atradīsiet informāciju par to, kad un kādos gadījumos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tur arī norādīts, ko advokāts darīs jūsu labā. Šajā vispārīgajā faktu lapā paskaidrots, kā atrast advokātu un kā tiks segtas izmaksas, ja nespēsiet samaksāt par advokāta pakalpojumiem.

Saturu nodrošina
Somija

Kur meklēt juristu?

Ja tiekat turēts aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, jums vienmēr ir tiesības uz jurista palīdzību. Policija jums var jautāt, vai vēlaties pieaicināt juristu, taču saskaņā ar likumu jums nav vajadzīgs jurists, kamēr neesat aizturēts, arestēts vai apcietināts. Parasti Jums ir tiesības pieaicināt Jūsu izvēlētu juristu uz nopratināšanu. Policija var Jums sameklēt juristu, ja uzskatāt, ka tas ir nepieciešams, bet nezināt, kur viņu meklēt.

Somijā nav advokatūras monopola, ikviens, kam ir universitātes grāds tiesību zinātnē, var darboties kā jurists (likums, kas to nosaka, šobrīd tiek pārskatīts). Juristu, kurš specializējies krimināltiesībās, Jūs varat atrast Somijas Advokātu asociācijas tīmekļa vietnē. Turklāt Jums var palīdzēt Juridiskās palīdzības biroji (Juridiskās palīdzības biroju kontaktinformācija ir atrodama šeit).

Samaksa par jurista pakalpojumiem

Parasti par jurista pakalpojumiem Jūs maksājat pats. Ja Jūsu ienākumi ir mazi, Jūs varat saņemt juridisko palīdzību. Šādā gadījumā jurista pakalpojumus pilnībā vai daļēji apmaksās valsts. Ja tiekat turēts aizdomās par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par kuru mazākais soda apmērs ir brīvības atņemšana uz četriem mēnešiem, pēc Jūsu pieprasījuma Jums tiks iecelts tiesību aizsardzības padomnieks. Tiesību aizsardzības padomnieka izmaksas segs valsts. Taču, ja Jūs notiesās, Jums valstij būs jāatmaksā tiesību aizsardzības padomnieka izmaksas, izņemot, ja Jūsu ienākumi ir tik mazi, ka Jums ir tiesības uz juridisko palīdzību. Summas, kas Jums jāsamaksā, tiek noteiktas tāpat kā juridiskās palīdzības gadījumā.

Tiesību aizsardzības padomnieks var būt valsts juridiskās palīdzības jurists, advokāts vai cits jurists. Parasti, ja Jūs pieprasāt konkrētu juristu, viņu arī iecels par Jūsu padomnieku.

Saistītās saites:

Somijas Advokātu asociācija

Valsts juridiskās palīdzības biroju kontaktinformācija

Ienākumu griesti juridiskās palīdzības saņemšanai

Lapa atjaunināta: 15/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu