Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas somu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Somija

Ja esat iesaistīts kriminālprocesā, neatkarīgas juridiskās palīdzības saņemšana ir ļoti svarīga. Šajās faktu lapās atradīsiet informāciju par to, kad un kādos gadījumos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tur arī norādīts, ko advokāts darīs jūsu labā. Šajā vispārīgajā faktu lapā paskaidrots, kā atrast advokātu un kā tiks segtas izmaksas, ja nespēsiet samaksāt par advokāta pakalpojumiem.

Saturu nodrošina
Somija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā atrast advokātu

Ja jūs tur aizdomās par noziedzīgu nodarījumu, jums ir tiesības izmantot advokāta pakalpojumus. Policija var pajautāt, vai jums vajag advokātu, bet saskaņā ar likumu jums advokāts ir vajadzīgs tikai tad, ja esat aizturēts, arestēts vai apcietināts. Nopratināšanā parasti var piedalīties jūsu izvēlēts advokāts. Advokātu jums var sameklēt arī policija, ja uzskatāt, ka jums vajag advokāta palīdzību, bet nezināt, kur to meklēt.

Somijā nepastāv advokātu monopols, tāpēc advokāta pakalpojumus var sniegt ikviena juridisku izglītību ieguvusi persona (pašlaik šie noteikumi tiek pārskatīti). Ja vēlaties atrast advokātu, kas ir specializējies krimināllietās, varat izmantot Somijas Advokātu asociācijas tīmekļa vietnē piedāvātās meklēšanas iespējas. Jums var palīdzēt arī juridiskās palīdzības biroji (šo biroju kontaktinformāciju somu un zviedru valodā atradīsiet šeit).

Maksa par advokāta pakalpojumiem

Par advokāta pakalpojumiem jums būs jāmaksā pašam. Personas ar zemiem ienākumiem var saņemt juridisko palīdzību. Tādā gadījumā maksu par advokāta pakalpojumiem pilnīgi vai daļēji sedz valsts. Ja jūs turēs aizdomās par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par kuru soda ar brīvības atņemšanu uz vismaz četriem mēnešiem, jums pēc jūsu lūguma piešķirs aizstāvības advokātu. Par aizstāvības advokāta pakalpojumiem samaksās valsts. Tomēr notiesāšanas gadījumā jums būs valstij jāatmaksā aizstāvības advokāta atlīdzībai iztērētā summa, ja jūsu ienākumi nebūs tik zemi, ka jums pienāksies juridiskā palīdzība. Par aizstāvības advokāta pakalpojumiem maksājamās summas aprēķina tāpat kā maksu par juridisko palīdzību.

Tiesā jūs var aizstāvēt valsts juridiskās palīdzības biroja advokāts, kā arī jebkurš cits advokāts vai jurists. Ja apsūdzētais lūdz, lai viņam norīko konkrētu advokātu, tiesa šo lūgumu parasti izpilda.

Saites

Ienākumu līmeņi juridiskās palīdzības saņemšanai (angļu valodā)

Ienākumu līmeņi juridiskās palīdzības saņemšanai (zviedru valodā)

Lapa atjaunināta: 30/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu