Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kā izskata transportlīdzekļa novietošanas u. c. pārkāpumus?

Ja jūs novietojat savu transportlīdzekli vietā, kur to nevajadzētu novietot, jūs par to varat saņemt soda kvīti. Dažādās vietās dažādas organizācijas īsteno transportlīdzekļu novietošanas noteikumus un izdod soda kvītis. Šīs organizācijas ir vietējās domes, policija, privāti uzņēmumi vai Londonas transporta dienests. Pamatā transportlīdzekļu novietošanas noteikumus īsteno domes algoti stāvvietu apkalpotāji, kuri civiltiesību sistēmas ietvaros izsniedz Paziņojumus par naudas sodu. Satiksmes uzraugus nodarbina policija un tāpēc tie darbojas vietās, kur transportlīdzekļu novietošanas noteikumu izpilde joprojām ir krimināltiesību joma. Viņi izdod Fiksētā soda paziņojumus krimināltiesību sistēmas ietvaros.

Paziņojumus par naudas sodu parasti atstāj uz transportlīdzekļa vējstikla vai izsniedz tai personai, kura ir atbildīga par šo transportlīdzekli. Šos paziņojumus var nosūtīt arī pa pastu. Parasti jums ir 28 dienas, lai samaksātu vai apstrīdētu šo sodu, bet, ja jūs samaksājat laicīgi, soda naudas apmēru var samazināt. Neformālu pārsūdzību var noformēt rakstiski – ja vēlaties sodu pārsūdzēt, soda kvīti šajā stadijā neapmaksājiet, jo, tiklīdz esat samaksājis, ir gandrīz neiespējami panākt naudas atmaksu.

Riteņu bloķēšanas iekārtu uzlikšana

Anglijas un Velsas domes atsevišķos gadījumos var transportlīdzekli aizvilkt vai uzlikt tam riteņu bloķēšanas iekārtu.  Šādu iekārtu jūsu transportlīdzeklim var uzlikt tikai 30 minūtes pēc tam, kad ir izsniegts Paziņojums par naudas sodu. Ja jūs uzskatāt, ka riteņu bloķēšanas iekārta jūsu transportlīdzeklim uzlikta netaisni, jūs varat pārsūdzēt. Lai jūsu automašīnu atbrīvotu, jums ir jāsamaksā, bet pārsūdzēt varat vēlāk. Ja jūs uzrakstāt sūdzību, bet dome 56 dienās pēc sūdzības saņemšanas jums neatbild, tai ir jāanulē Paziņojuma par naudas sodu soda kvīts un jāatmaksā jums samaksātā transportlīdzekļa atbrīvošanas maksa.

Padomi par to, ko darīt, ja transportlīdzeklim ir uzliktas riteņu bloķēšanas iekārtas uz privātas zemes, ir pieejami šeit

Vai es varu pārsūdzēt?

Ja dome noraida jūsu neformālo sūdzību par soda kvīti, jūs varat iesniegt formālu pārsūdzību. Domē jums izstāstīs, kā to darīt. Ja dome noraida jūsu pārsūdzību, jūs saņemsiet Brīdinājumu īpašniekam, ar kuru jums uzdos samaksāt sākotnējo sodu. Tajā būs arī izklāstīts, kā iesniegt turpmāku pārsūdzību neatkarīgiem lēmējiem. Pastāv dažādi transportlīdzekļu novietošanas noteikumu pārkāpumu izskatīšanas dienesti: PATAS apkalpo Londonu, bet Satiksmes soda tribunāls apkalpo pārējo Anglijas un Velsas teritoriju.

No Brīdinājuma īpašniekam saņemšanas jums ir 28 dienas, lai samaksātu soda kvīts maksu vai iesniegtu formālu pārsūdzību pret šo soda kvīti. Ja jūs nedarāt ne vienu, ne otru, domei ir tiesības par 50 % paaugstināt soda naudu. Ja jūs vēl aizvien nemaksājat, dome var uzsākt formālāku procesu, lai šo naudu piedzītu.

Fiksētā soda paziņojuma soda kvītis izsniedz policijas virsnieki vai policijas satiksmes uzraugi kriminālās tiesvedības sistēmas ietvaros. Vienīgā oficiālā pārsūdzības iespēja attiecībā uz Fiksētā soda paziņojuma soda kvīti ir vērsties tiesā un apstrīdēt savu vainu. Tomēr dažas policijas daļas atļauj iesniegt neformālu sūdzību par soda kvīti, ja jūs rakstiski varat paskaidrot, kādēļ uzskatāt, ka jums sods nav jāmaksā. Ja tajā teritorijā, kur jūs atrodaties, tas ir iespējams, Fiksētā soda paziņojuma kvītī šī informācija būs iekļauta.

Kā risina ātruma noteikumu u. c. pārkāpumus?

Ja jūs pārsniedzat atļauto ātrumu, bet jūs aptur policija vai to fiksē videonovērošanas kamera, policija var:

  • izsniegt jums rakstisku brīdinājumu;
  • piedāvāt jums iziet pareizas braukšanas ātruma kursus (par kuriem jums būs jāmaksā);
  • izdot Noteikta soda brīdinājumu ar naudas sodu 60 sterliņu mārciņu apmērā un trīs soda punktiem (tas ir visiespējamākais variants);
  • ierosināt pret jums lietu par ātruma pārsniegšanu; tādā gadījumā jums būs jādodas uz tiesu, kur jums var piespriest naudas sodu līdz 1000 sterliņu mārciņām (2500 sterliņu mārciņām, ja pārkāpāt ātrumu uz ātrgaitas šosejas), no trīs līdz sešiem soda punktiem jūsu autovadītāja apliecībā un, iespējams, atņemt autovadītāja tiesības.

Kas notiek, ja policija liek man apstāties?

Policijai ir tiesības apturēt jebkuru autovadītāju, bet atteikšanās apstāties pati par sevi ir likumpārkāpums. Ja policija jūs aptur, jums var lūgt uzrādīt autovadītāja apliecību, apdrošināšanu un jūsu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību. Ja jums šie dokumenti nav līdzi, jums 7 dienu laikā tie ir jāuzrāda policijas iecirknī.

Ja jūs aptur un jūs esat pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, policija jums var izsniegt Noteikta soda brīdinājumu vai Brīdinājumu par transportlīdzekļa defekta izlabošanu.

Ja jūs esat izdarījis nelielu satiksmes noteikumu pārkāpumu, piemēram, braucot bez drošības jostas vai braucot ar sadauzītu priekšējo lukturi, policija var jums izsniegt Noteikta soda brīdinājumu. Policija nav tiesīga likt jums maksāt sodu uz vietas. Jums ir 28 dienas laika, lai samaksātu noteikto sodu vai pieprasītu lietas izskatīšanu, bet pretējā gadījumā sodu palielinās par 50 %. Ja jūs 28 dienu laikā nesamaksājat noteikto sodu par likumpārkāpumu, ko fiksējusi automātiskā kamera, par jums ziņos, lai ierosinātu pret jums lietu.

Brīdinājumu par transportlīdzekļa defekta izlabošanu var izsniegt, ja jūsu transportlīdzeklis ir bojāts, piemēram, nedarbojas viens no pagrieziena rādītājiem.

Ja policijai ir aizdomas, ka jūs varētu būt dzēris, policija drīkst lūgt jums veikt izelpas testu. Ja izelpas tests uzrāda alkohola klātbūtni jūsu organismā, policijas jūs aizvedīs uz policijas iecirkni, kur jums izvirzīs apsūdzību, bet pierādījumus (izelpas testu) paturēs. Jūs nedrīkstat braukt ar savu automašīnu līdz brīdim, kad esat pietiekami atskurbis, lai to pārvietotu, bet to drīkst pārvietot cits autovadītājs ar jūsu piekrišanu. Ja atļauto promiļu daudzums ir pārsniegts tikai nedaudz, jūs varat nodot asinsanalīžu testu. Atteikšanās veikt izelpas testu ir likumpārkāpums. Braukšana dzērumā ir likumpārkāpums, par kuru obligāti tiek atņemtas autovadītāja tiesības.

  • Ja jūsu autovadītāja apliecībā 3 gados ir iegūti 12 soda punkti, parasti jums tiek atņemtas autovadītāja tiesības uz vismaz 6 mēnešiem.
  • Policija ir tiesīga konfiscēt jūsu transportlīdzekli, ja to izmanto antisociālā veidā (radot trauksmi, nomokot apkārtējos, radot ciešanas).
  • Policija var konfiscēt transportlīdzekli, ja autovadītāji nespēj uzrādīt attiecīgo vadītāja apliecību vai apdrošināšanu.
  • Par smagiem ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumiem (piem., ja bīstamas braukšanas rezultāta ir iestājusies personas nāve) var piespriest cietumsodu.

Vai šie likumpārkāpumi parādīsies manā sodāmībā?

Ierakstus par sodāmību uztur Sodāmības birojs. Jebkura notiesāšana tiesā beidzas ar sodāmību. Ja jūs tiesā nenotiesā, sodāmības jums nav: tātad Noteikta soda brīdinājums tiek reģistrēts jūsu sodāmībā tikai, ja jūs tiesā notiesā.

Saites

Soda kvītis un jūsu tiesības

Plašāka informācija par transportlīdzekļu novietošanu

Policijas tiesības ceļu satiksmes noteikumu jomā

Sodi par ātruma pārsniegšanu un jūsu tiesības

Lapa atjaunināta: 01/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu