Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Ja jūs tur aizdomās vai apsūdz par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ir būtiski saņemt neatkarīgu juridisko konsultāciju. Šajā faktu lapā ir sniegta informācija par to, kā atrast advokātu un kurš par to maksās.

Policijas iecirknī

Ja jūs nopratina policijas iecirknī, jums ir tiesības pieprasīt bez maksas juridisku konsultāciju pat tad, ja neesat aizturēts. Jūs vara prasīt, lai policija sazinās ar konkrētu jūsu izvēlētu biroju, kas sniedz juridisko palīdzību, vai prasīt, lai policija sazinās ar dežūrējošo advokātu, kas ir pieejams 24 stundas diennaktī un ir no policijas neatkarīgs juridiskais padomnieks.  Dažu noziedzīgu nodarījumu gadījumā neatkarīgs padomnieks padomu sniegs par tālruni. Smagāku nodarījumu gadījumā juridiskais padomnieks var ierasties policijas iecirknī kopā ar jums.

Ja jūs vēlaties izmantot cita advokāta pakalpojumus, varat to meklēt caur Advokātu apvienību, Advokātu padomi, Pilsoņu konsultāciju biroju vai Civiltiesisko konsultāciju dienestu. Ja jūs izvēlaties neizmantot dežūrējošā advokāta pakalpojumus, jums var nākties segt kādu daļu izmaksu.

Ja jūs lūdzat juridisko konsultāciju, policija nedrīkst jūs nopratināt, pirms ar jums nav runājis advokāts. Ja sākotnēji jūs no advokāta pakalpojumiem atsakāties, bet vēlāk pārdomājat, jūs jebkurā laikā varat lūgt piešķirt jums advokātu bez maksas.

Ja jūs neatrodaties policijas apcietinājumā

Ja policija nav jūs aizturējusi, bet tiekat apsūdzēts noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, jums pēc iespējas ātrāk ir jāsazinās ar advokātu.  Ja jums nav sava advokāta, varat to meklēt caur Advokātu apvienību, Advokātu padomi, Pilsoņu konsultāciju biroju vai Civiltiesisko konsultāciju dienestu. Atkarībā no jūsu materiālā stāvokļa jūs varat būt tiesīgs saņemt bezmaksas juridisko konsultāciju. Advokāts jums varēs paskaidrot, vai esat tiesīgs šādu bezmaksas konsultāciju saņemt, bet jums būs jāiesniedz informācija par jūsu finansiālo stāvokli (piemēram, paziņojumu par algu).

Bezmaksas pakalpojumus sniedz tikai tie advokāti, kas iekļauti Juridiskās palīdzības aģentūras shēmā vai Valsts aizstāvju dienestā pilsētās, kur tāds ir. Lai uzzinātu, kuri advokāti ir iekļauti shēmās, sazinieties ar Civiltiesisko konsultāciju dienestu.

Tiesā

Ja jūsu lieta ir nosūtīta uz tiesu, jums ir tiesības uz juridisko pārstāvību. Juridiskā palīdzība krimināllietās ir dienests, kas garantē juridiskās konsultācijas un pārstāvību tiesas procesā. Vai tā ir bez maksas – tas ir atkarīgs gan no lietas smaguma, gan jūsu finansiālajiem apstākļiem.  Ja jums nav sava advokāta, tiklīdz ierodaties tiesā, pieprasiet tikšanos ar dežūrējošo advokātu.

Miertiesā, ja nodarījums ir smags, juridiskā konsultācija un pārstāvība ir bez maksas; pārējos gadījumos jums var būt jāsedz zināma izmaksu daļa atkarībā no lietas būtības, jūsu vecuma un ienākumiem. Jūs saņemat bezmaksas juridisko pārstāvību, ja esat jaunāks par 18 gadiem vai saņemat kādus valsts pabalstus. Dežūrējošais advokāts tiesā vai tiesas darbinieks var jums to paskaidrot.

Ja jūsu lietu izskata Kroņa tiesā, jums ir tiesības uz juridisko konsultāciju un pārstāvību. Ja jūsu mājsaimniecības gada ienākumi ir vienādi ar £37 500 vai lielāki par šo summu, jums nebūs tiesības uz juridisko palīdzību.  Atkarībā no jūsu finansiāla stāvokļa jums var būt jāsedz gan uz ienākumiem, gan kapitālu balstīta juridiskās pārstāvniecības izmaksu daļa.

Ja Kroņa tiesa atzīst jūs par nevainīgu, jums var atlīdzināt jūsu izmaksas. Ja tiesa atzīst jūs par vainīgu, jums var prasīt atlīdzināt izmaksas.

Saites

Juridiskās palīdzības aģentūra

Advokātu apvienības ieteikumi

Pilsoņu konsultāciju biroja rokasgrāmatas (Apvienotā Karaliste)

Juridiskā palīdzība krimināllietās

Advokātu ģenerālpadome

Lapa atjaunināta: 01/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu