Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kā izskata un kādus sodus piemēro par maznozīmīgiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem?

Ja jūs aptur Ceļu policija, kuras uzdevums ir nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, jūs varat atzīt vai noliegt savu vainu. Policijai jums jāizvirza apsūdzība par pārkāpumu, kuru, pēc tās domām, esat izdarījis. Jums ir aizdomās turētā vai apsūdzētā tiesības, un jums nav jāliecina policijai.

Parasti par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem piemēro naudas sodu. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus izskata tādā pašā viedā kā citus pārkāpumus, par kuriem piemēro naudas sodu. Policija nosūtīs jums naudas soda rēķinu. Ja apmaksāsiet rēķinu, tas nozīmēs, ka jūs atzīstat savu vainu. Ja neapmaksāsiet rēķinu, lietu nodos izskatīšanai tiesā. Jūs izsauks ierasties tiesas sēdē, kur var uzrādīt pierādījumus par pārkāpumu.

Ģenerālprokuratūra ir izdevusi Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem piemērojamo sodu sarakstu, kurā varat pārbaudīt, vai jums uzliktais sods atbilst sodam, kādu parasti piemēro tādam ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumam, kādu esat izdarījis.

Ceļu satiksmes likums ļauj policijai atsavināt jūsu transportlīdzekli, ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Dānijas un jūsu transportlīdzeklis ir reģistrēts valstī, kas nav Dānija. Transportlīdzekli var uz laiku atsavināt un novietot īpašā stāvvietā, kamēr nav samaksāts naudas sods vai nodrošināta tā samaksas garantija. Ja jūs neatzīstat, ka esat izdarījis ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, dažos gadījumos jums būs jānodrošina naudas soda samaksas garantija un jāiesniedz pieprasījums lietu izskatīt tiesā. Policija bieži izmanto tiesības atsavināt transportlīdzekļus.

Īpaši noteikumi attiecas uz transportlīdzekļiem un autovadītājiem no citām Skandināvijas valstīm.

Kā izskata un kādus sodus piemēro par transportlīdzekļu novietošanas noteikumu pārkāpumiem?

Transportlīdzekļu novietošanas ierobežojumu noteikumu izpildi parasti nodrošina vietējās pašvaldības vai privāta uzņēmuma algoti satiksmes inspektori, nevis policija. Ja jūs novietojat transportlīdzekli neatļautā vietā, jūs saņemsiet naudas sodu par transportlīdzekļa novietošanas noteikumu pārkāpumu un paziņojums par to tiks novietots uz jūsu automašīnas.

Ja satiekat satiksmes inspektoru, pirms viņš vai viņa reģistrē transportlīdzekļu novietošanas noteikumu pārkāpumu, jūs varat izteikt iebildumus tieši satiksmes inspektoram. Satiksmes inspektors var izlemt nereģistrēt pārkāpumu vai atzīmēt jūsu iebildumus. Ja saņemat paziņojumu par naudas sodu, tajā jābūt norādījumiem, kā jūs varat iesniegt sūdzību par naudas sodu. Attiecībā uz šiem pārkāpumiem nav centrālas institūcijas sūdzībām.

Naudas sodu par transportlīdzekļu novietošanas noteikumu pārkāpumiem iekasē tāpat kā par citām civilprasībām. Līdz ar to, ja nesamaksāsiet naudas sodu, prasība tiks nosūtīta uz jūsu mītnes valsts parādu piedziņas aģentūru.

 

Vai šie pārkāpumi tiek reģistrēti manā sodāmības reģistrā?

Parasti sodāmības reģistrā netiek reģistrēti naudas sodi. Tomēr, ja naudas sodi piemēroti par noziedzīgiem nodarījumiem, tie tiks iekļauti jūsu sodāmības reģistrā.

Naudas sods par transportlīdzekļa novietošanas noteikumu pārkāpumu netiek uzskatīts par kriminālsodu, tādēļ netiek reģistrēts jūsu sodāmības reģistrā.

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu