Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kā notiek nenozīmīgu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izskatīšana?

Ja vietējā policija konstatē Ceļu kodeksa pārkāpumus, tā var nosūtīt fiksētā transportlīdzekļa īpašniekam veidlapu, lai noskaidrotu personu, kas vadīja transportlīdzekli pārkāpuma izdarīšanas brīdī. Pēc tam karaļa prokurors var piedāvāt jums darījumu, kas paredz kriminālprocesa izbeigšanu, iemaksājot noteiktu summu ar bankas starpniecību pievienotās vērtības nodokļa, reģistrācijas un nekustamo īpašumu administrācijai.

Samaksājot šo summu, jums nebūs jāierodas policijas tiesā un varēsiet izvairīties no pienākuma maksāt lielāku kompensāciju un segt papildu tiesas izdevumus.

Tomēr, piekrītot darījumam, jūs atzīstat pārkāpumu un savu atbildību iespējamo cietušo priekšā, ja jūsu pārkāpuma rezultātā ir nodarīts kaitējums citam lietotājam.

Kā notiek šādu pārkāpumu izskatīšana?

Policijas tiesas kompetentā valsts prokuratūras dienesta pienākums ir piedāvāt minētos darījumus. Nodokļu iestādes naudas sodu nodaļa nodrošina veikto maksājumu uzskaiti un informē par tiem valsts prokuratūru.

Procedūra?

Darījuma piedāvājumu paziņo likumpārkāpējam ierakstītā vēstulē vai policijas darbinieka izsniegtā brīdinājumā. Maksājuma veikšanas termiņš ir no 15 dienām līdz 3 mēnešiem, izņēmuma gadījumos 6 mēneši.

Piemērojamais sods?

Ja netiks samaksāts sods vai tiks noraidīts piedāvātais darījums, valsts prokuratūras dienests izsauks likumpārkāpēju policijas tiesas priekšā, lai tā varētu pieņemt attiecīgu lēmumu par sodu (naudas sods, ieslodzījums, autovadītāja apliecības atņemšana) saskaņā ar tiesību aktiem.

Vai par šādiem pārkāpumiem tiek sodīti arī citu dalībvalstu pilsoņi?

Jā.

Kā?

Policists, kurš konstatē pārkāpumu, piedāvā darījumu.

Atteikuma gadījumā viņš var nekavējoties pieprasīt tiesību aktos noteiktās minimālās summas samaksu, piedraudot ar tūlītēju konkrētā transportlīdzekļa konfiskāciju.

Ja darījums netiek pieņemts, noteikto summu var atmaksāt vai atskaitīt pēc policijas tiesas sprieduma pasludināšanas.

Kā notiek citu nenozīmīgu pārkāpumu izskatīšana?

Sabiedrisko normu neievērošanu (maksas stāvvietas, valsts īpašums) uzrauga pašvaldības administrācija. Maksājuma neveikšanas gadījumā jums būs jāstājas vietējā miertiesneša priekšā.

Administratīvo naudas sodu sociālās, finanšu, futbola sacensību, dzelzceļa un citu sabiedrisko transportlīdzekļu satiksmes drošības u.c. lietās ir pilnvarotas pārvaldīt specializētas administrācijas. Dažādu lietu tiesvedību uztic civillietu tiesnesim.

Vai šos pārkāpumus iekļaus manā sodāmības reģistrā?

Ar dalību satiksmē saistītus sodus fiksē sodāmības reģistrā. Sodāmības reģistrā nenorāda administratīvos sodus un sodus, kas saistīti ar tiesību aktiem par futbolu.

Lapa atjaunināta: 04/06/2012

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu