Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kā izskata mazāk smagus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus?

Austrijā tiesas nenodarbojas ar nelieliem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Tas ir administratīvo iestāžu uzdevums. Tiesas nodarbojas tikai ar tādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kuru rezultātā ir noticis satiksmes negadījums ar fizisku traumu personai (miesas bojājumu nodarīšana aiz neuzmanības).

Par satiksmes noteikumu pārkāpumiem soda ar noteikta soda rīkojumiem, anonīmiem soda rīkojumiem vai soda rīkojumiem.

Ar noteikta soda rīkojumu uzliek naudas sodu līdz EUR 36 par likumpārkāpumu (piem., automašīnas novietošanas noteikumu pārkāpumi). Ja naudas sodu nesamaksāsiet, par jums ziņos administratīvajai iestādei. Turpmākā procesa laikā jums var uzlikt augstāku naudas sodu.

Anonīmu soda rīkojumu neizdod pret kādu konkrētu personu, bet izsniedz personai (piem., automašīnas īpašnieks), kura pēc administratīvās iestādes ieskatiem zina vai var viegli atpazīt pārkāpēju.

Naudas sodu līdz EUR 220 var uzlikt ar disciplinārsoda rīkojumu (piem., nelieli ātruma pārsniegšanas pārkāpumi, ja atļautais ātrums pārsniegts par 10 līdz 20 km/stundā). Ja naudas sodu nesamaksāsiet četrās nedēļās, anonīmais soda rīkojums vairs nav spēkā, bet pret transportlīdzekļa vadītāju tiek ierosināts pienācīgs administratīvais soda process.

Ja pilnvarota amatpersona ziņo par likumpārkāpumu (piem., smagāks likumpārkāpums nekā neliels ātruma pārsniegšanas pārkāpums) un/vai šo likumpārkāpumu ir fiksējusi automātiskās uzraudzības sistēma (piem., ceļa posma kontrole), iestāde var novērtēt soda apmēru līdz EUR 365, izdodot soda rīkojumu. Pret šo soda rīkojumu jūs varat iesniegt rakstisku vai mutvārdu protestu divu nedēļu laikā.

Protests jums ir jāiesniedz iestādei, kura izdevusi soda rīkojumu.

2005. gada 1. jūlijā spēkā stājās satiksmes pārkāpumu reģistrēšanas sistēma (pasākumi pret augsta riska autovadītājiem). Tajā uzskaitīti 13 augsta riska reģistrēto likumpārkāpumu veidi.

Austrijā ārvalstu autovadītājiem, kuriem ir konstatēts jau trešais reģistrētais likumpārkāpums, uzliek braukšanas aizliegumu.

Kopš 2008. gada 1. marta spēkā ir Likums par administratīvo sodu izpildi visā ES, līdz ar to sodus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem var izpildīt visā ES.

Kā rīkojas citu mazāk smagu likumpārkāpumu gadījumā?

Likumpārkāpumiem parasti piemēro sodus saskaņā ar Administratīvo sodu likumu. Iespējamie soda veidi ir šādi: naudas sods (visbiežākais soda veids) un brīvības atņemšana (noteiktos apstākļos). Kompetentā iestāde ir tā, kurai ir vietēja un materiāla atbildība (iestādes saskaņā ar Administratīvo likumu).

Lai iegūtu vispārēju informāciju par iespējamo tiesisko aizsardzību pret administratīvas iestādes lēmumu, noklikšķiniet šeit.

Vai šie likumpārkāpumi būs reģistrēti manā sodāmībā?

Austrijā sodus, kuri uzlikti saskaņā ar Administratīvo likumu krimināllietu reģistrā, nereģistrē.

Lapa atjaunināta: 22/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu