Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Ar galiu apskųsti apylinkės teismo sprendimą?

Apylinkės teismo sprendimą gali apskųsti ir prokuroras, ir nuteistasis. Išimtys taikomos tais atvejais, jeigu kaip sankcija skirta tik bauda arba jeigu, prokuroro požiūriu, esate išteisintas dėl nesunkių nusikaltimų. Kad tokiais atvejais apeliacinis teismas nagrinėtų skundą, būtinas specialus leidimas.

Ką galiu prašyti pakeisti apylinkės teismo nuosprendyje?

Galite pateikti skundą ir prašyti jus išteisinti arba skirti švelnesnę bausmę. Neprivalote išsamiai paaiškinti, kodėl teikiate apeliacinį skundą, tačiau kartais jums gali būti naudinga tai padaryti.

Kas atsitiks su apylinkės teismo turimais įrodymais?

Teikdamas apeliacinį skundą, turite nurodyti, kuriuos įrodymus prašote apeliacinį teismą išnagrinėti. Taip pat turite teisę apeliaciniam teismui pateikti naujų įrodymų. Bus pakartotinai parodytas apylinkės teisme apklaustų asmenų garso ir vaizdo įrašas. Dėl šios priežasties jie paprastai nebus dar kartą apklausiami apeliaciniame teisme. Tai taikoma ir jūsų apklausai. Papildomi klausimai apeliaciniame teisme gali būti užduodami tik išimtinėmis aplinkybėmis.

Per kokį laikotarpį reikia paduoti apeliacinį skundą?

Apeliacinis skundas turi būti paduotas per tris savaites nuo apylinkės teismo nuosprendžio dienos. Jeigu skundą pateiksite per šį laikotarpį, prokuroras per savaitę turės nuspręsti, ar jis taip pat pageidauja pateikti skundą.

Kada bus nagrinėjamas apeliacinis skundas?

Jeigu tuo metu, kai pateikiate apeliacinį skundą, esate suimtas, apeliacinis teismas privalo pradėti skundo nagrinėjimą per aštuonias savaites nuo apylinkės teismo nuosprendžio dienos. Kitais atvejais galite tikėtis, kad apeliaciniam skundui išnagrinėti apeliaciniame teisme prireiks 3–12 mėnesių.

Kas vyks nagrinėjant apeliacinį skundą?

Pagrindiniame apeliacinio teismo posėdyje vadovaujamasi beveik tokiomis pačiomis procesinėmis taisyklėmis kaip ir apylinkės teisme. Didžiausias skirtumas yra tas, kad jūs ir kiti apklausti asmenys nebus pakartotinai apklausiami ir vietoj to bus peržiūrėtas ir išklausytas apklausos apylinkės teisme įrašas.

Ar apeliaciniame teisme man gali būti skirta griežtesnė bausmė?

Jeigu apeliacinį skundą pateiksite tik jūs, apeliacinis teismas negalės skirti griežtesnės bausmės, nei skyrė apylinkės teismas. Jeigu skundą pateiks ir prokuroras, apeliacinio teismo bausmė gali būti ir švelnesnė, ir griežtesnė.

Kas bus, jeigu apeliacinio teismo bylą pralaimėsiu?

Jeigu bylą apeliaciniame teisme pralaimėsite, galėsite pateikti apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui. Kad Aukščiausiasis Teismas imtųsi nagrinėti jūsų bylą, būtinas leidimas, o tai reiškia, kad yra būtini specialūs pagrindai jūsų bylai nagrinėti.

Jeigu būsiu išteisintas, ar turėsiu teisę į kompensaciją?

Jeigu būsite išteisintas ir nuosprendis nebus apskųstas, turite teisę į kompensaciją už laiką, kurį praleidote sulaikytas ir suimtas. Bus atlygintos jūsų prarastos pajamos ir faktinis laisvės praradimas. Jūsų prašymą išmokėti kompensaciją nagrinės Teisingumo kanclerio įstaiga. Jeigu jums nebuvo atimta laisvė, negausite jokios kompensacijos, išskyrus įrodymų pateikimo ir kitų išlaidų atlyginimą.

Ar nuosprendis bus užregistruotas?

Apkaltinamasis nuosprendis, be kita ko, bus užregistruotas duomenų apie teistumą registre. Kiek laiko įrašas bus saugomas, priklauso nuo paskirtos bausmės. Jeigu būsite išteisintas, įrašas bus ištrintas. Šiam įrašui negalite padaryti jokios įtakos. Su šiais duomenimis bus leista susipažinti jums ir tam tikroms Švedijos bei kitų valstybių narių teisingumo sistemos institucijoms.

Kada apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėja?

Apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėja, kai pasibaigia laikotarpis apeliaciniam skundui pateikti arba kai Aukščiausiasis Teismas išnagrinėja bylą, atmesdamas apeliacinį skundą arba panaikindamas nuosprendį. Taip pat yra tam tikrų galimybių patvirtinti nuosprendį, nepasibaigus laikotarpiui apeliaciniam skundui paduoti, ir pradėti vykdyti bausmę.

Jeigu buvau nuteistas, ar galiu būti vėl teisiamas?

Jeigu teismas jus nuteisė už baudžiamąjį nusikaltimą, negalite būti teisiamas dar kartą, išskyrus jeigu atsirado ypatingų aplinkybių. Tai atsitinka apytiksliai vieną kartą per metus. Paprastai tai taikoma ir nusikaltimams, už kuriuos buvote traukiamas baudžiamojon atsakomybėn kitoje valstybėje narėje.

Ar man gali būti leista atlikti bausmę savo valstybėje?

Jeigu pageidaujate, jums gali būti suteikta galimybė atlikti bausmę savo valstybėje. Turėtumėte kreiptis į Švedijos kalėjimų ir probacijos tarnybą. Kitu atveju bausmė bus atliekama Švedijoje.

Susijusios nuorodos

Teisingumo kanclerio įstaiga

Švedijos kalėjimų ir probacijos tarnyba

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma