Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

These information sheets explain what happens when someone is suspected or accused of an offence which is dealt with by means of a hearing before a court. For information on minor offences such as breaches of the Highway Code which are normally punishable by a fixed penalty such as a fine, see information sheet 5. If you are the victim of a crime, you will find full information about your rights here.

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Summary of criminal proceedings

Below is a summary of the normal stages in criminal proceedings

 • The proceedings start with an offence being reported, a complaint being filed by a victim or a report of a crime or offence being made by the police
 • a preliminary investigation is ordered by the State Public Prosecutor
 • the police question suspects and may hold them for up to a maximum of 24 hours
 • if the State Public Prosecutor appoints an investigating judge, he decides whether to charge you, i.e. whether to officially accuse you of having committed an offence and then question you
 • the judge may have you arrested by the police and imprisoned: you have the right to ask the district Judges’ Council Chamber for your provisional release
 • the investigating judge investigates the incriminating and exculpatory aspects of the case
 • once he has finished, the investigating judge hands the file to the Prosecutor who recommends that you are either discharged (case closed without further action) or sent for trial before a court. You have the right to appeal against being committed for trial
 • you appear at the court hearings charged with criminal offences
 • a judgement acquits you or finds you guilty
 • you have the right to appeal and to be re-tried by the Court of Appeal

You will find details of all these stages in the proceedings and about your rights in the information sheets. This information cannot take the place of consulting a lawyer and is only intended for guidance purposes.

The role of the European Commission

Please note that the European Commission does not play any part in criminal proceedings within Member States and is unable to help you if you wish to make a complaint. These information sheets tell you how you can complain and to whom.

Click on the links below to find the information you need.

1 – Consulting a lawyer

2 –  My rights during the enquiries

 • Questioning/preliminary investigation by the police
 • Arrest (including European arrest warrant)
 • Questioning by the investigating judge and being remanded in custody
 • Hearing by the Judges’ Council Chamber to decide whether to release you
 • Investigation of the case by the State Public Prosecutor / investigating judge and defence rights
 • Procedure for closing the investigations and committal for trial

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Breaches of the highway code and other minor offences

Last update: 05/04/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

1. Advokato konsultacijos

Gauti nepriklausomas advokato konsultacijas ypač svarbu, jei kaip nors dalyvaujate baudžiamajame procese. Duomenų suvestinėse rasite atsakymą, kada ir kokiomis sąlygomis turite teisę į advokato pagalbą. Taip pat sužinosite, kaip advokatas jums padės. Šioje bendrojoje duomenų suvestinėje sužinosite, kaip susirasti advokatą ir kas mokės advokato užmokestį, jei neturite galimybės jo sumokėti.

Kaip susirasti advokatą?

Turite absoliučią teisę prašyti advokato pagalbos nagrinėjant bet kokią bylą. Advokatą galite pasirinkti pats arba kreiptis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiuksemburgo advokatų tarybą, kad jums pateiktų advokatų sąrašą ir iš jo išsirinktumėte pageidaujamą advokatą.

Jeigu advokato neišsirinkote arba Advokatų tarybos pirmininkas mano, kad jūsų pasirinkimas netinkamas, advokatą skiria Advokatų tarybos pirmininkas. Advokatas privalo vykdyti jam pavestus įgaliojimus, nebent jis negali vykdyti savo pareigų arba kyla interesų konfliktas.

Jeigu esate sulaikytas, proceso pradžioje galite prašyti ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo leisti naudotis pasirinkto arba ex officio paskirto advokato paslaugomis.

Advokato užmokestis

Advokatų užmokesčiai nustatomi savo nuožiūra. Jeigu advokato užmokesčiui mokėti neturite pakankamų pajamų, galite prašyti, kad prie teismų veikianti Priėmimo ir teisinės informacijos teikimo tarnyba suteiktų teisinę pagalbą.

Priėmimo ir teisinės informacijos teikimo tarnyba veikia Liuksemburge, Dykirche ir Eše prie Alzeto:

 • Liuksemburge: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, tel. 22 18 46;
 • Dykirche: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, tel. 80 23 15;
 • Eše prie Alzeto: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, tel. 54 15 52.

Asmeniu, kurio pajamos nepakankamos, esate laikomas tuomet, kai jūsų pajamos neviršija įstatymu garantuojamų minimaliųjų pajamų.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija. Teisinė pagalbaNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/aide_juridique/index.html

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija. Teisminė pagalbaNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/assistance_judiciaire/index.html

Paskutinis naujinimas: 05/04/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

2. Mano teisės tyrimo bei ikiteisminio tyrimo metu ir iki bylos perdavimo teismui

Kokie yra nusikaltimų ikiteisminio tyrimo etapai?

Atliekant tyrimą ir nusikaltimų ikiteisminį tyrimą siekiama surinkti įrodymus, susijusius su padarytu nusikaltimu, ir nustatyti, ar įtariamasis arba įtariamieji padarė šį nusikaltimą.

Valstybės prokuroras pradeda preliminarų tyrimą, kuris pavedamas atlikti policijai, – ji apklausia galimus nusikaltimo vykdytojus, renka įrodymus ir protokole aprašo bylą.

Baigus tyrimą valstybės prokuroras priima sprendimą kaltinamojo bylą nutraukti arba ją perduoti teismui, kad ten kaltinamasis būtų teisiamas.

Jeigu padarytas sunkus nusikaltimas arba nagrinėjamos sudėtingos nesunkių nusikaltimų bylos, valstybės prokuroras skiria ikiteisminį tyrimą atliekantį teisėją, kuris renka ir tikrina kaltinamojo kaltės ir nekaltumo įrodymus bei nustato ir tikrina jo kaltę ar nekaltumą patvirtinančias aplinkybes. Teisėjas pateikia kaltinimus visiems kaltinamiesiems, kurie įtariami dalyvavę darant byloje minimą veiką, ir gali pats atlikti kratą, skirti areštą ar atlikti kitus veiksmus arba pavesti tai padaryti policijai. Jis gali priimti sprendimą įkalinti bet kurį kaltinamąjį.

Jeigu atliekamas ikiteisminis tyrimas (bent kriminalinėse bylose), teisėjas valstybės prokurorui teikia bylos ataskaitą. Valstybės prokuroras nurodo nutraukti kaltinamojo bylą arba perduoti ją teismui, kad ten jis būtų teisiamas. Apygardos teismo uždaroji kolegija priima sprendimą dėl valstybės prokuroro reikalavimų vykdymo ar nevykdymo.

Mano teisės tyrimo bei ikiteisminio tyrimo metu

Policijos apklausa ir (arba) preliminarus tyrimas (1)

Kas vyksta per preliminarų tyrimą?

Nukentėjusiajam pateikus skundą arba policijai įregistravus sunkų ar nesunkų nusikaltimą, valstybės prokuroras vadovauja preliminariam tyrimui ir bando nustatyti nusikaltimo vykdytoją. Jis gali pavesti ikiteisminį tyrimą atliekančiam teisėjui atlikti ikiteisminį tyrimą, kad būtų surinkti su bet kokiu nesunkiu nusikaltimu susijusios bylos įrodymai. Tiriant sunkius nusikaltimus privaloma kreiptis į ikiteisminį tyrimą atliekantį teisėją. Gali būti apklausiami bet kokie liudytojai. Taigi valstybės prokuroras, policija ar ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas gali jus kviesti atvykti, kad būtumėte apklaustas dėl galimo savo vaidmens byloje.

Ką reiškia būti kaltinamuoju?

Atliekant tyrimą ir ikiteisminį tyrimą savo teises įgyjate tuomet, kai ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas įvardija jus kaltinamuoju, taigi esate apkaltinamas padaręs nusikaltimą. Tačiau esate laikomas nekaltu, kol teismas pateikia jūsų kaltės įrodymus ir juos patvirtina.

Kokia informacija teikiama apie vykstantį procesą?

Turite teisę gauti informaciją apie kaltinimo pobūdį ir priežastį, t. y. apie veiką, kuria esate kaltinamas, ir teisinį pagrindą. Ši teisė gauti informaciją suteikiama tam, kad galėtumėte kuo geriau pasirengti gynybai. Informacija turi būti suprantama ir išsami, ją turi pateikti kriminalinės policijos pareigūnas arba ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas.

Ar man bus paskirtas vertėjas, jei nekalbu vartojama kalba?

Jeigu nekalbate viena iš teisminės valdžios institucijose (policijos pareigūno ar ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo) vartojamų kalbų, prašoma vertėjo pagalbos. Jis išvers visus klausimus ir jūsų atsakymus.

Areštas (taip pat pagal Europos arešto orderį) (2)

Kas vyksta užklupus darant sunkų ar nesunkų nusikaltimą?

Jeigu užklumpama darant sunkų ar nesunkų nusikaltimą, t. y. jeigu nusikaltimas ką tik padarytas, policija gali tuojau pat jus areštuoti, jei esate įtariamas padaręs šį nusikaltimą. Policija gali sulaikyti ne ilgesniam negu 24 valandų terminui. Gali būti konfiskuoti daiktai, kurie galėjo būti naudojami darant nusikaltimą. Gali būti paimti jūsų pirštų atspaudai ir padarytos nuotraukos. Taip pat gali būti paimtas DNR mėginys. Paskui jūs nuvedamas pas ikiteisminį tyrimą atliekantį teisėją.

Kada galiu kreiptis į advokatą ir kaip?

Jeigu, užkluptas darantis sunkų ar nesunkų nusikaltimą, esate sulaikomas kriminalinės policijos pareigūnų ar apklausiamas ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo, kriminalinės policijos pareigūnai ar ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas privalo pranešti apie teisę prašyti advokato pagalbos ir leisti su juo susisiekti, kad jis jums padėtų. Apie tai raštu jums suprantama kalba pranešama prieš atliekant apklausą ir jūs raštu patvirtinate, kad šią informaciją gavote.

Ar galiu susisiekti su savo šeimos nariu ar draugu?

Apie teisę pranešti apie save pasirinktam asmeniui policija turi informuoti raštu jums suprantama kalba ir jūs raštu patvirtinate, kad šią informaciją gavote; leidžiama naudotis telefonu. Šis asmuo gali būti šeimos narys ar draugas, nebent ryšių su juo neleidžiama palaikyti atsižvelgiant į tyrimo interesus.

Ar galiu susisiekti su gydytoju, jeigu reikia?

Apie teisę nedelsiant būti apžiūrėtam gydytojo raštu jums suprantama kalba pranešama vos tik sulaikius ir jūs raštu patvirtinate, kad šią informaciją gavote. Valstybės prokuroras taip pat visada gali skirti gydytoją savo iniciatyva arba jūsų šeimos nario prašymu, kad jis jus apžiūrėtų.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jeigu esu kitos šalies pilietis?

Galite susisiekti su pasirinktu asmeniu, taigi ir savo šalies ambasada, jei to norite.

Ar man gali būti atlikta kūno apžiūra?

Jeigu sulaikant kyla įtarimas, kad slepiate tiesai įrodyti reikalingus arba sau ar kitiems pavojingus daiktus, tos pačios lyties asmuo gali atlikti kūno apžiūrą.

Ar gali būti atlikta mano būsto, darbo patalpų, automobilio ir kitokia krata?

Vykdant preliminarų tyrimą galima atlikti tik jūsų būsto kratą, jeigu tam davėte aiškų ranka rašytą sutikimą. Jeigu esate užkluptas darantis sunkų ar nesunkų nusikaltimą, šis sutikimas nebūtinas ir kratą galima atlikti bet kada – dieną ar naktį. Automobilio kratą taip pat galima atlikti, jeigu yra įrodymų, leidžiančių įtarti, kad padarėte sunkų ar nesunkų nusikaltimą.

Vykdant ikiteisminį tyrimą būsto kratą galima atlikti tik 6.30–20 val. Galite prašyti, kad būtų pateiktos konfiskuotų dokumentų kopijos ir grąžinti konfiskuoti daiktai. Valstybė šiuos daiktus grąžina, jeigu jų nereikia tiesai išaiškinti arba šalių teisėms užtikrinti ir jeigu dėl jų grąžinimo nekyla pavojaus asmenims ar turtui. Grąžinti daiktus gali būti atsisakyta, jeigu konfiskavimas numatytas įstatyme.

Ar manęs bus prašoma pateikti pirštų atspaudus ir ar bus imami DNR mėginiai ar kiti kūno skysčiai?

Valstybės prokuroro ar ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo nurodymu, jums iš anksto davus rašytinį sutikimą, kriminalinės policijos pareigūnas jūsų ląstelių pavyzdžius gali paimti siekdamas atlikti lyginamąjį DNR tyrimą.

Galite būti priverstas leisti duoti pavyzdžius lyginamajam tyrimui, jeigu yra įtarimų, kad esate tiesiogiai susijęs su nagrinėjamos veikos padarymu ir jeigu už šią veiką baudžiama dvejų metų arba ilgesne laisvės atėmimo bausme.

Negalite būti verčiamas duoti kraujo.

Valstybės prokuroras gali nurodyti paimti pirštų atspaudus per preliminarų tyrimą ir tuomet, kai yra įtarimų, kad dalyvavote darant sunkų nusikaltimą, kurio vykdytojai užklupti jį darantys. Šiuos atspaudus vėliau gali naudoti policija, norėdama užkirsti kelią nusikalstamai veikai, ją atskleisti ir ištirti.

Jeigu pirštų atspaudai būtini jūsų tapatybei nustatyti, juos paimti gali būti paprašyta atliekant sunkaus ar nesunkaus nusikaltimo, kurio vykdytojai užklupti jį darantys, tyrimą, preliminarų tyrimą ar teismo pavedimą arba įgyvendinant tyrimo orderį, teisminės valdžios institucijos išduotą valstybės prokurorui ar ikiteisminį tyrimą atliekančiam teisėjui leidus. Šiuos atspaudus vėliau gali naudoti policija, norėdama užkirsti kelią nusikalstamai veikai, ją atskleisti ir ištirti, nebent jūs nesate susijęs su jokiu baudžiamosios veikos tyrimu arba jums netaikoma įgyvendinimo priemonė.

Kokiomis priemonėmis ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas gali pakviesti į apklausą?

Jeigu nesate sulaikytas, ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas gali laišku pakviesti atvykti į apklausą, t. y. atsiųsti šaukimą į teismą. Jis paprasčiausiai nurodo atvykti nustatytą dieną ir nustatytu laiku, o atvykus tuojau pat apklausia.

Tačiau ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas taip pat gali pavesti policijai jus atvesdinti išdavęs šaukimą į teismą, jeigu įtaria pavojų, kad galite pabėgti ir gali būti sunaikinti įrodymai, arba jeigu neatvykstate jo prašymu. Sunkaus nusikaltimo atveju pabėgimo pavojaus galimybė numatoma tuomet, kai už veiką baudžiama pagal baudžiamųjų sankcijų įstatymą.

Arešto orderis gali būti išduotas, jeigu kaltinamasis pabėgo arba gyvena užsienyje ir jeigu už veiką, kuria jis kaltinamas, gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė.

Esu kitos šalies pilietis; ar turiu dalyvauti atliekant ikiteisminį tyrimą ir ar galiu dalyvauti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones?

Apklausoje dalyvauti privalote. Dalyvavimas naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones nėra numatytas įstatymu.

Ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo vykdoma apklausa ir sulaikymas (3)

Koks yra ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo vykdomos apklausos tikslas?

Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas nustato jūsų tapatybę ir supažindina su proceso metu atliktais veiksmais. Paskui jis praneša apie jums pateiktus kaltinimus (tai reiškia, kad nuo šiol esate oficialiai kaltinamas padaręs tam tikrą nusikaltimą) ir apklausia dėl veikos, kuria esate kaltinamas.

Kokios yra mano teisės per ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo vykdomą apklausą?

Turite teisę gauti informaciją apie kiekvieną veiką, kuria esate kaltinamas, ir veiksmus, atliktus vykdant su sunkiu ar nesunkiu nusikaltimu, kurio vykdytojai užklupti jį darantys, susijusį procesą arba atliekant preliminarų tyrimą.

Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas privalo pranešti apie teisę prašyti pasirinkto advokato pagalbos. Jis tai turi pranešti raštu jums suprantama kalba prieš pradėdamas apklausą, ir jūs raštu patvirtinate, kad šią informaciją gavote. Jeigu advokato nepasirenkate, jūsų prašymu ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas advokatą turi skirti ex officio.

Apklausiamas galite būti tik dalyvaujant advokatui, nebent aiškiai atsisakote jo.

Dalyvaudamas apklausoje turite teisę tylėti. Apie šią teisę jums turi būti pranešta.

Visada turite teisę savo parodymus keisti; prisipažinimas prieš jus gali būti naudojamas tik tuomet, kai prisipažinote neverčiamas ir savo noru.

Turite teisę liudytojams pateikti klausimus.

Neturite teisės bendrauti su advokatu, kol nesibaigia pirmoji apklausa. Pagrįstu sprendimu teisėjas gali uždrausti bendrauti su artimaisiais (jiems rašyti) ne ilgiau negu dešimt dienų.

Ar man bus paskirtas vertėjas žodžiu, jei nekalbu vartojama kalba?

Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas į apklausą turi pakviesti vertėją žodžiu, kuris išvers visus klausimus bei atsakymus ir pakartotinai skaitomus jūsų parodymus.

Ar galiu būti išsiųstas į savo kilmės šalį?

Ne, jeigu kilmės šalies valdžios institucijos nereikalauja jūsų išduoti dėl to paties nusikaltimo ir jeigu Liuksemburgo valdžios institucijos sutinka, kad ikiteisminis tyrimas ar tyrimas vyktų kilmės šalyje, privalėsite likti Liuksemburge, jeigu reikia, kalėjime.

Ar prašoma pateikti informaciją apie mano teistumą?

Praktiškai teisminės valdžios institucijos praeities faktus tikrina atlikdamos parengtinį tyrimą, taigi jos taip pat patikrina informaciją apie jūsų teistumą.

Ar man bus pateikta informacija apie prieš mane liudijančius liudytojus ir nepalankius įrodymus?

Naudodamasis savo teise susipažinti su byla, paprastai tarpininkaujant advokatui, galite gauti informaciją apie prieš jus liudijusius liudytojus ir kitus nepalankius įrodymus. Su byla galite susipažinti po pirmosios apklausos. Taip pat bet kada galite prašyti, kad ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas leistų susipažinti su bylos dokumentais.

Ar aš būsiu paleistas, o gal sulaikytas?

Pateikęs kaltinimus ir apklausęs, ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas gali paleisti jus į laisvę. Jis taip pat gali skirti kardomąjį kalinimą ir išduoti sulaikymo orderį. Tuomet policija palydės jus į kalėjimą. Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas gali uždrausti palaikyti ryšius su išoriniu pasauliu, jeigu to reikia ikiteisminiam tyrimui. Jeigu šis draudimas panaikinamas, iš kalėjimo telefonu galite skambinti artimiesiems, laikydamasis griežtų kalėjimo taisyklių.

Bet kuriuo proceso metu turite teisę prašyti, kad jus paleistų už užstatą. Paleistas galite būti tuomet, jeigu sumokate užstatą ir nurodote adresą dokumentams įteikti Liuksemburge.

Ar vykstant ikiteisminiam tyrimui galiu išvykti iš šalies?

Apskritai vykstant ikiteisminiam tyrimui iš šalies galite išvykti, jeigu nesate įkalintas. Tačiau jeigu jums gresia laisvės atėmimo už nesunkų nusikaltimą bausmė arba didesnė bausmė (kurios didžiausia trukmė – dveji ar daugiau metų laisvės atėmimo, jeigu gyvenate Liuksemburge), ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas arba uždaroji kolegija gali skirti teisminę priežiūrą, kurią vykdant įpareigojama, pavyzdžiui, neišvykti iš ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo nustatytos teritorijos.

Už tą patį nusikaltimą jau buvau patrauktas atsakomybėn kitoje valstybėje narėje. Kokių veiksmų imamasi tokiu atveju?

Už tą patį nusikaltimą galite būti baudžiamas tik kartą, tačiau kol vienoje šalyje sprendimas neįsiteisėjo, gali būti vykdomas dvigubas persekiojimas. Jeigu šioje šalyje vykdomas ikiteisminis tyrimas, galite būti jai išduotas, kad ten būtumėte patrauktas atsakomybėn ir teisiamas, ir papildomai galite būti patrauktas atsakomybėn ir teisiamas Liuksemburge.

Uždarosios kolegijos posėdis, rengiamas siekiant priimti sprendimą dėl paleidimo (4)

Jeigu esu sulaikytas, kaip ir ko turiu prašyti paleisti už užstatą?

Prašyti paleisti į laisvę galima bet kokiu atveju, t. y. bet kuriuo ikiteisminio tyrimo metu ir neribojant prašymų skaičiaus. Teikiamas paprastas prašymas Apygardos teismo uždarajai kolegijai.

Tačiau jeigu yra skirtas kardomasis kalinimas ir esate kalėjime, taip pat galite prašyti paleisti už užstatą – darbuotojams į rankas galite įteikti paprastą rašytinį prašymą.

Kokia procedūra ir koks terminas yra taikomi?

Ne vėliau kaip per tris dienas nuo prašymo paleisti už užstatą pateikimo skubos tvarka priimamas sprendimas. Turite būti apklaustas kaip kaltinamasis ir, jeigu reikia, turi būti apklaustas jūsų advokatas. Apygardos teismo uždaroji kolegija sprendimą priima remdamasi ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo rašytine pagrįsta nuomone.

Ar galiu būti paleistas už užstatą sumokėjus tam tikrą pinigų sumą (užstatą)?

Iš tikrųjų užstato mokėjimo sąlygos nurodomos kodekse. Teismas gali paleisti už užstatą sumokėjus sumą, kurią jis nustato savo nuožiūra. Šia suma užtikrinama, kad jūs atvyktumėte pas ikiteisminį tyrimą atliekantį teisėją ir į teismą, būtų įvykdyta bausmė, sumokėtos baudos ir teismo išlaidos.

Ar man bus taikoma priežiūra, jeigu būsiu paleistas už užstatą?

Paleidus į laisvę gali būti skirta teisminė priežiūra. Valdžios institucijos gali reikalauti, kad laikytumėtės tam tikrų įpareigojimų, pavyzdžiui, nesimatyti su tam tikrais asmenimis arba neišvykti.

Ar teismo sprendimus galima apskųsti?

Jeigu esate paleidžiamas į laisvę, valstybės prokuroras per vieną dieną nuo tokio sprendimo priėmimo sprendimą gali apskųsti apeliacine tvarka. Šiuo atveju liksite sulaikytas, kol Apeliacinis teismas priims sprendimą.

Teismo sprendimą atmesti prašymą paleisti į laisvę apeliacine tvarka visada galite apskųsti Apeliaciniam teismui.

Valstybės prokuroro ir (arba) ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo vykdomas bylos ikiteisminis tyrimas ir teisė į gynybą (5)

Kokių veiksmų gali imtis ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas?

Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas, vykdydamas ikiteisminį tyrimą, gali naudotis įvairiomis priemonėmis, kad nustatytų padaryto nusikaltimo faktų tikrumą.

Pavyzdžiui, teisėjas gali organizuoti kratą, apklausti liudytojus, rengti akistatas, nurodyti atlikti ekspertizę, įsakyti klausytis telefoninių pokalbių arba nustatyti telefono buvimo vietą ir galbūt infiltruoti asmenis tarp nusikaltėlių.

Ar galiu apskųsti tam tikrą ikiteisminio tyrimo proceso veiksmą?

Prašymą paskelbti negaliojančiu tam tikrą ikiteisminio tyrimo proceso veiksmą turite teisę pateikti Apygardos teismo uždarajai kolegijai.

Šis prašymas turi būti pateiktas vykstant ikiteisminiam tyrimui per penkias dienas nuo tada, kai sužinoma apie veiksmą. Jeigu prašymas veiksmą paskelbti negaliojančiu nepateikiamas vykstant ikiteisminiam tyrimui, vykstant teismo posėdžiams tokio prašymo nebegalėsite pateikti.

Kokius kitus skundus galiu teikti?

Be šių prašymų paskelbti veiksmus negaliojančiais, taip pat turite teisę vykstant ikiteisminiam tyrimui prašyti, kad būtų nepažeidžiama įstatymu suteikiama galimybė ar teisė arba kad ši galimybė ar teisė būtų įgyvendinama. Jeigu sprendimas dėl jūsų prašymo nepriimtas arba atsisakyta jį priimti, tuo galėsite remtis vėliau, bylą nagrinėjant kitoje instancijoje, kaip gynybos argumentą nurodydamas, kad procesas yra neteisingas.

Kokius veiksmus galiu prašyti vykdyti ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo?

Per savo advokatą ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo galite prašyti imtis veiksmų, kuriais siekiama įrodyti jūsų nekaltumą. Pavyzdžiui, galite prašyti atlikti kratą, naują apklausą, apklausti tam tikrus jūsų nekaltumą patvirtinančius liudytojus, surengti akistatą ar atlikti ekspertizę.

Taip pat galite perduoti teisėjui bet kokius dokumentus, kuriais siekiama įrodyti jūsų nekaltumą, arba paprašyti nuimti teisėjo uždėtą dokumentų, daiktų ar banko sąskaitų areštą.

Ikiteisminio tyrimo pabaiga ir bylos perdavimas teismui (6)

Kas vyksta baigus ikiteisminį tyrimą?

Ikiteisminį tyrimą atliekantis teisėjas priima nutartį baigti bylą. Taigi jis mano, jog atliko visas būtinas prievoles, kad būtų atskleista tiesa ir nustatyti kaltinamieji siekiant juos teisti.

Kokios yra jūsų teisės priėmus nutartį baigti bylą?

Byla ir galima ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo nuomonė jums ir jūsų advokatui perduodamos likus ne mažiau kaip aštuonioms dienoms iki nustatytos bylos nagrinėjimo Apygardos teismo uždarojoje kolegijoje dienos. Turite teisę susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo informacija.

Prieš uždarajai kolegijai priimant sprendimą – ji priima nutartį nutraukti bylą (persekiojimas nutraukiamas nesant įrodymų) arba nutartį perduoti bylą teismui (siekiant teisti kaltinamuosius) – turite teisę pateikti pareiškimą (praktiškai jį pateikia advokatas).

Nurodytus ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo ir uždarosios kolegijos sprendimus galite apskųsti: galite teikti apeliaciją dėl ikiteisminį tyrimą atliekančio teisėjo nutarties ar Apygardos teismo uždarosios kolegijos sprendimo. Ši apeliacija teikiama Apeliacinio teismo uždarajai kolegijai.

Ar prieš pradedant teismo procesą galiu prisipažinti kaltu dėl visų arba kai kurių kaltinimų?

Šiuo metu prisipažinimo kaltu procedūra Liuksemburge nėra numatyta.

Ar leidžiama keisti kaltinimus iki teismo proceso pradžios?

Iki teismo proceso pradžios kaltinimus leidžiama keisti atsižvelgiant į faktines aplinkybes, nustatytas vykdant tyrimą ar ikiteisminį tyrimą.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamasis kodeksas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso kodeksas

Paskutinis naujinimas: 05/04/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

3. Mano teisės vykstant teismo procesui

Kokia jurisdikcija priskiriama konkrečiam teismui?

Nusikaltimai yra trijų rūšių ir kiekvienos rūšies nusikaltimus nagrinėja skirtingas teismas:

 • pažeidimus nagrinėja policijos teismas (vienas teisėjas);
 • nesunkius nusikaltimus nagrinėja Apygardos teismo nesunkių nusikaltimų bylų kolegija (pranc. chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement) (trys teisėjai, išskyrus su eismo taisyklėmis susijusius nusižengimus, kuriuos nagrinėja vienas teisėjas);
 • sunkius nusikaltimus nagrinėja Apygardos teismo baudžiamųjų bylų kolegija (pranc. chambre criminelle du tribunal d’arrondissement) (trys teisėjai).

Teismas gali nurodyti rengti uždarą posėdį, pavyzdžiui, jeigu nukentėjusysis yra vaikas.

Kiek galima keisti kaltinimus vykstant teismo procesui?

Iš esmės teisinis vertinimas nėra galutinis ir bylą nagrinėjantis teismas neprivalo palikti jo nepakeisto.

Kad kaltinimus būtų galima keisti, nusikalstama veika, dėl kurios asmuo patrauktas atsakomybėn, turi būti ta pati.

Kas būna, jei per teismo procesą prisipažįstu kaltu dėl kai kurių ar visų man pareikštų kaltinimų?

Prisipažinti kaltu negalima, bet galima prisipažinti padarius nusikaltimą. Vis dėlto teisėjas gali atmesti prisipažinimą, kurį laiko įtartinu. Tačiau prisipažinimas gali būti vertinamas kaip lengvinanti aplinkybė.

Kokios yra jūsų teisės vykstant teismo procesui?

Ar privalau dalyvauti teismo procese? Ar teismo procesas gali vykti man nedalyvaujant?

Teisme turite dalyvauti, nebent pateikiate pateisinamąjį dokumentą, pavyzdžiui, medicinos pažymą. Tuomet bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas. Galite įgalioti advokatą jums atstovauti, nebent teismas reikalauja, kad dalyvautumėte pats. Nagrinėjant sunkius nusikaltimus privalote dalyvauti asmeniškai.

Ar galiu dalyvauti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones, jei gyvenu kitoje valstybėje narėje? Ar privalau sutikti dalyvauti?

Galimybė kitoje valstybėje gyvenančiam asmeniui dalyvauti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones įstatymu nenumatyta.

Ar privalau dalyvauti visame teismo procese?

Taip, nes teisėjui bet kada gali prireikti jus apklausti.

Ar man bus užtikrintas vertimas žodžiu, jei nesuprasiu teisme vartojamos kalbos?

Teisė gauti nemokamą vertėjo žodžiu pagalbą, jeigu nesuprantate teismo posėdyje vartojamos kalbos arba ja nekalbate, yra pagrindinė teisė, užtikrinama Europos žmogaus teisių konvencija. Tačiau bylos dokumentai neverčiami.

Ar privalau turėti advokatą? Ar man bus skirtas advokatas? Ar galiu advokatą keisti?

Turite teisę gintis pats arba pasirinkti advokatą, o jeigu neturite lėšų advokato užmokesčiui sumokėti, turite teisę naudotis ex officio skirto advokato paslaugomis (teisminė pagalba). Advokatą visada galite keisti.

Ar galiu pasisakyti bylą nagrinėjant teisme? Ar privalau pasisakyti bylą nagrinėjant teisme? Ar turiu teisę, pavyzdžiui, tylėti, duoti parodymus prieš save?

Turite teisę pasisakyti dėl visų kaltinimų. Pateikus kaltinimus taip pat turite teisę tylėti.

Kas būna, jei bylą nagrinėjant teisme nesakau tiesos?

Jeigu bylą nagrinėjant teisme nesakote tiesos, gali būti skirta didesnė bausmė.

Ar galiu ginčyti sau nepalankius įrodymus? Kaip? Kodėl?

Sau nepalankius įrodymus galite ginčyti visomis priemonėmis, pavyzdžiui, kviesti liudytojus, teikti dokumentus ir argumentus arba kviesti ekspertus.

Kokius sau naudingus įrodymus galiu pateikti?

Teismas turi atsižvelgti į visus įrodymus.

Kokios sąlygos taikomos mano įrodymams?

Šiems įrodymams taikomos dvi sąlygos: jie turi būti teisėtai įtraukti į bylą ir šalių laisvai aptarti bylą nagrinėjant viešai.

Ar galiu naudotis privataus detektyvo paslaugomis sau naudingiems įrodymams rinkti? Ar tokie įrodymai priimtini?

Naudotis detektyvo paslaugomis įrodymams rinkti nedraudžiama, vis dėlto reikia, kad šio detektyvo veiksmai būtų visiškai teisėti.

Ar aš arba mano advokatas galime pateikti klausimų kitiems bylos liudytojams? Ar aš arba mano advokatas galime ginčyti jų teiginius?

Teisė apklausti liudytojus suteikiama įgyvendinant Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisę į gynybą. Norėdamas įrodyti nekaltumą advokatas liudytojus gali kviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokiomis kviečiami ir apklausiami prieš jus liudijantys liudytojai.

Ar atsižvelgiama į informaciją apie teistumą?

Vykstant teismo procesui teismui pateikiami visi ankstesni nuosprendžiai, įtraukti į informaciją apie jūsų teistumą.

Ar atsižvelgiama į ankstesnius nuosprendžius, priimtus kitoje valstybėje narėje?

Neatsižvelgiama, jeigu nusikaltimas padarytas pakartotinai. Atsižvelgiama, jeigu taikomos lygtinės bausmės skyrimo sąlygos.

Kuo gali baigtis bylos nagrinėjimas teisme?

Galite būti visiškai ar iš dalies išteisintas. Taip pat galite būti pripažintas kaltu. Bausmė priklauso nuo nusikaltimo, dėl kurio esate pripažintas kaltu.

Bausmės už sunkius nusikaltimus yra:

 • įkalinimas iki gyvos galvos arba terminuota 5–30 metų laisvės atėmimo bausmė;
 • ne mažesnė negu 251 EUR bauda;
 • specialus konfiskavimas;
 • mokslo laipsnių ir vardų atėmimas, atleidimas iš pareigų ir valstybės tarnybos;
 • draudimas naudotis tam tikromis pilietinėmis ir politinėmis teisėmis;
 • įmonės ir įstaigos uždarymas;
 • nuosprendžio arba jo ištraukos skelbimas nuteistojo lėšomis;
 • draudimas dirbti tam tikrą darbą.

Bausmės už nesunkius nusikaltimus yra:

 • laisvės atėmimas (nuo aštuonių dienų iki penkerių metų);
 • ne mažesnė negu 251 EUR bauda;
 • specialus konfiskavimas;
 • draudimas naudotis tam tikromis pilietinėmis ir politinėmis teisėmis;
 • įmonės ar įstaigos uždarymas;
 • nuosprendžio skelbimas;
 • draudimas dirbti tam tikrą darbą;
 • draudimas vairuoti tam tikras transporto priemones;
 • jeigu skiriama trumpesnė negu 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, teisėjas gali ją pakeisti viešaisiais darbais, kurių trukmė yra 40–240 valandų.

Policijos bausmės yra:

 • 25–250 EUR bauda, nebent įstatyme nustatyta kitaip;
 • specialus konfiskavimas;
 • draudimas vairuoti tam tikras transporto priemones.

Esate nuteisiamas laisvės atėmimo bausme; kokios yra galimybės vykdyti šią laisvės atėmimo bausmę?

Liuksemburge sprendimą dėl laisvės atėmimo bausmių vykdymo būdų priima valstybės generalinis prokuroras nedalyvaujant teisėjui.

Yra numatytos įvairios galimybės.

Bausmės įgyvendinimas dalimis

Bausmę įgyvendinant dalimis pavojaus nekeliantis sulaikytasis skirtą bausmę gali atlikti sutartais laikotarpiais.

Bausmės atlikimas atviroje kolonijoje

Taikant šį režimą sulaikytasis gali dirbti arba mokytis išorėje.

Lygtinis paleidimas

Taikant lygtinį paleidimą išeiti į laisvę galima atlikus pusę bausmės.

Leidimas praleisti laisvadienius ne įkalinimo įstaigoje

Suteikus leidimą praleisti laisvadienius ne įkalinimo įstaigoje, leidžiama iš jos išeiti dalį dienos arba dvidešimt keturias valandas, ir šis laikas įskaičiuojamas į bausmės atlikimo laiką.

Bausmės vykdymo atidėjimas

Siekiant lygtinio paleidimo arba galutinio paleidimo bausmės vykdymas gali būti atidėtas nuteistiesiems, kurių elgesys per anksčiau suteiktus laisvadienius įvertintas teigiamai.

Elektroninė apyrankė

Jos naudojimas dar nepatikslintas jokiu įstatymu.

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo bylą nagrinėjant teisme?

Nukentėjusysis gali būti apklaustas kaip liudytojas. Jis taip pat gali pareikšti civilinį ieškinį, t. y. prašyti atlyginti žalą. Jis gali išdėstyti savo poziciją dėl nusikaltimo ir jo padarinių. Nukentėjusysis sprendimus gali apskųsti apeliacine tvarka, bet tik dėl civilinės žalos atlyginimo.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų sistema

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamasis kodeksas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso kodeksas

Paskutinis naujinimas: 05/04/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

4. Mano teisės teismo procesui pasibaigus

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Turite teisę per keturiasdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo jį apskųsti pateikęs apeliaciją teismui. Ši apeliacija gali būti teikiama tik dėl bausmės dydžio arba civilinės teisės klausimų.

Jurisdikcija

 • Nusižengimus nagrinėja policijos teismas; šio teismo sprendimas skundžiamas nesunkių nusikaltimų bylų teismui.
 • Nesunkius nusikaltimus nagrinėja nesunkių nusikaltimų bylų teismas; šio teismo sprendimas skundžiamas Apeliaciniam teismui.
 • Sunkius nusikaltimus nagrinėja Apygardos teismo baudžiamųjų bylų kolegija; šio teismo sprendimas skundžiamas Apeliacinio teismo baudžiamųjų bylų kolegijai.

Kas būna apskundus?

Per dvidešimt keturias valandas nuo apeliacijos pateikimo apie ją pranešama teismo, kuriam pateikta apeliacija, valstybės prokurorui. Nustatoma teismo posėdžio, kuriame bus nagrinėjama apeliacija, data ir apie ją jums pranešama.

Kiek reikia laiko, kad skundas būtų išnagrinėtas?

Skundas išnagrinėjamas per keletą mėnesių.

Ar skunde galiu pateikti naujų įrodymų? Kokios taikomos taisyklės?

Skunde turite teisę pateikti naujų įrodymų. Taikomos įrodymų teisės taisyklės. Teismas priima visus pateiktus teisėtus įrodymus. Tačiau nepriimami argumentai dėl procesinių pagrindų, pavyzdžiui, dėl veiksmo paskelbimo negaliojančiu, kurie turėtų būti keliami bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

Kaip vyksta teismo posėdis, kuriame nagrinėjamas skundas, ir koks gali būti teismo sprendimas?

Teisėjai dar kartą nagrinėja faktines aplinkybes, bet iš esmės jie negali dar kartą apklausti liudytojų, nebent teismas nustato, kad tai padaryti būtina. Jei reikia, teismas taip pat gali apklausti naujus liudytojus.

Iš esmės Apeliacinio teismo teisėjas negali padidinti pirmąja instancija skirtos bausmės, jeigu kaltinamasis sprendimą apskundė vienas. Šiuo atveju teismas gali tik išlaikyti arba sumažinti kaltinamajam skirtą bausmę. Padidinti bausmę galima tik tuomet, kai apeliacine tvarka sprendimą taip pat apskundė valstybės prokuroras, – paprastai taip būna, jei kaltinamasis apeliaciją pateikia dėl baudžiamosios teisės klausimų.

Kas vyksta, jeigu skundas patenkinamas arba atmetamas?

Turite teisę pateikti kasaciją. Kasacinis teismas tik patikrina teisės nuostatas, bet nebenagrinėja faktinių aplinkybių.

Ar man bus atlyginta žala, jei pirmasis nuosprendis buvo neteisingas? Kokia žala atlyginama? Kaip?

Teisė į žalos atlyginimą suteikiama tik tuomet, kai neteisėtai buvote įkalintas. Ši teisė suteikiama visiems asmenims, kuriems ilgiau negu tris dienas taikytas kardomasis kalinimas, jeigu šis kalinimas skirtas ar pratęstas ne dėl jūsų kaltės.

Jeigu skundas patenkinamas, ar informacijoje apie mano teistumą bus įrašas apie nuosprendį?

Jeigu skundas patenkinamas ir esate išteisinamas, į informaciją apie jūsų teistumą įrašas apie nuosprendį neįtraukiamas.

Ar leidžiama skųsti toliau, jei pirmasis skundas atmetamas? Kam? Kokiomis aplinkybėmis?

Kiekvienas asmuo, įsiteisėjusiu sprendimu pripažintas padariusiu sunkų ar nesunkų nusikaltimą, dar gali prašyti peržiūrėti sprendimą šiomis aplinkybėmis:

 • jeigu priėmus nuosprendį dėl sunkaus ar nesunkaus nusikaltimo nauju teismo sprendimu kitas asmuo pripažįstamas kaltu dėl tos pačios veikos ir abu nuosprendžiai negali būti suderinami; šiuo atveju tai, kad jie prieštarauja vienas kitam, įrodo vieno iš asmenų nekaltumą;
 • jeigu apklausti liudytojai paskui buvo nuteisti dėl melagingų parodymų;
 • jeigu paskelbus nuosprendį paaiškėja faktinė aplinkybė ar atsiranda nežinomų dokumentų, iš kurių galima nustatyti, kad esate visiškai ar iš dalies nekaltas;
 • jeigu paskelbus nuosprendį dėl nužudymo pateikiami dokumentai, leidžiantys gana gerai įrodyti, kad tariamai nužudytas asmuo yra gyvas;
 • jeigu Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendime nurodoma, kad apkaltinamasis nuosprendis paskelbtas pažeidžiant Europos žmogaus teisių konvenciją.

Sprendimą dėl prašymų peržiūrėti sprendimus priima Aukštesnysis teisingumo teismas, veikiantis kaip kasacinis teismas.

Kada nuosprendis įsiteisėja?

Nuosprendis įsiteisėja išnaudojus visus skundų teikimo būdus, taip pat tuomet, kai baigėsi apeliacijai ar kasacijai teikti numatytas terminas.

Ar pasibaigus teismo procesui galiu būti išsiųstas iš šalies, jeigu esu kitos valstybės narės pilietis?

Pasibaigus teismo procesui kaip kitos valstybės narės pilietis iš šalies galite būti išsiųstas dėl esamų didelių viešosios tvarkos pažeidimų. Trečiosios šalies pilietis gali prašyti, kad iš kalėjimo būtų paleistas atlikęs pusę bausmės, jeigu raštu įsipareigoja nebegrįžti į šalį.

Imigracijos ministerijos sprendimą išsiųsti iš šalies galite apskųsti Administraciniam teismui.

Kaip tvarkoma informacija apie kaltinimus ir nuosprendį?

Informacija apie nuosprendį įtraukiama į informaciją apie teistumą – registrą, kuriame registruojami Liuksemburgo baudžiamųjų teismų paskelbti nuosprendžiai.

Kaip ir kur ši informacija saugoma?

Informacija apie teistumą kompiuteriniame registre saugoma Generalinėje prokuratūroje, prižiūrint valstybės generaliniam prokurorui. Registre nurodomas jūsų vardas ir pavardė, tėvo, motinos ir, jeigu reikia, sutuoktinio vardas ir pavardė, jūsų gimimo data bei vieta, gyvenamoji vieta ir profesija, arba į registrą yra įtraukiamas jūsų tapatybės nustatymo numeris.

Kiek laiko ji saugoma?

Liuksemburgo teismo paskelbti nuosprendžiai iš informacijos apie teistumą pašalinami, jeigu esate teisiškai reabilituojamas arba jus reabilituoja teismas.

Ar informacija gali būti saugoma be mano sutikimo?

Informaciją apie teistumą saugoti privaloma ir ji gali būti saugoma be jūsų sutikimo.

Ar galiu skųstis dėl to, kad ši informacija saugoma? Kaip? Kam?

Turite teisę apskųsti tam tikrų duomenų įtraukimą į informaciją apie teistumą; skundą galite teikti Apygardos teismo uždarajai kolegijai.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInformacija apie teistumą

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamasis kodeksas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso kodeksas

Paskutinis naujinimas: 05/04/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

5 - Nesunkūs pažeidimai

Su kelių eismu taisyklėmis susiję pažeidimai reglamentuojami Kelių eismo taisyklėmis, kuriose visų pirma nurodomi pažeidimai, susiję su alkoholio vartojimu, greičiu ir elgesiu įvykus eismo įvykiui.

Kokie yra su alkoholio vartojimu susiję pažeidimai?

Pažeidimai turi būti skirstomi pagal alkoholio koncentraciją. Bazinė koncentracija kraujyje, kurią nustačius už alkoholio vartojimą yra baudžiama, – 0,5 promilės. Nustačius šią koncentraciją nagrinėti atvejį yra kompetentingas policijos teismas (sunkus pažeidimas); kitus atvejus, kai alkoholio koncentracija kraujyje ne mažesnė negu 1,2 promilės, kompetentingas nagrinėti nesunkių nusikaltimų bylų teismas (nesunkūs nusikaltimai).

Įstatyme taip pat numatytas atvejis, kai pastebimi akivaizdūs girtumo požymiai. Iš tikrųjų, jeigu alkoholio koncentracija kraujyje mažesnė negu 0,5 promilės, bet pastebimi akivaizdūs girtumo požymiai, alkoholio koncentracija kraujyje laikoma ne mažesne negu 0,5 promilės. Taip pat, jeigu alkoholio koncentracija kraujyje yra 0,5–1,2 promilės, bet pastebimi akivaizdūs vairuotojo girtumo požymiai, alkoholio koncentracija kraujyje laikoma ne mažesne negu 1,2 promilės.

Kokios sankcijos gali būti taikomos?

Gali būti taikomos šios sankcijos: laisvės atėmimas, bauda, draudimas vairuoti (laikinas draudimas, galutinis draudimas, skubus teisės vairuoti atėmimas) arba transporto priemonės konfiskavimas. Sankcijos priklauso nuo pažeidimo sunkumo.

Kokie yra su greičiu susiję pažeidimai?

Su greičiu susiję pažeidimai yra trys.

Nedideli pažeidimai

Tai kiekvienas greičio viršijimas, nepriskiriamas kitai kategorijai. Sankcija už nedidelį pažeidimą yra mokestis pagal baudos lapelį, kurį sumokėjus byla nutraukiama.

Sunkūs pažeidimai

Skiriama bauda (25–500 EUR).

Nesunkūs nusikaltimai, susiję su dideliu greičiu (tik jeigu padarius pirmą sunkų pažeidimą jis padaromas pakartotinai)

Skiriama bauda (500–10 000 EUR) ir laisvės atėmimo bausmė (nuo aštuonių dienų iki trejų metų) arba viena iš šių bausmių.

Daugiau informacijos rasite pažiūrėję Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTransporto ministerijos skelbiamas greičio viršijimo ribas ir jų skirstymą į kategorijas pagal ribų dydį.

Kokie yra pažeidimai, susiję su elgesiu įvykus eismo įvykiui?

Pasitraukimas iš eismo įvykio vietos

Įvykus eismo įvykiui (nuostolių pobūdis ar dydis nesvarbus) turite likti eismo įvykio vietoje, kol nustatomos visos aplinkybės, kitaip esate laikomas pasitraukusiu iš eismo įvykio vietos.

Jeigu pasitraukiate iš eismo įvykio vietos, gali būti skirtas laisvės atėmimas, bauda ir nustatytas draudimas vairuoti.

Pagalbos nesuteikimas pavojų patiriantiems asmenims

Už pagalbos nesuteikimą pavojų patiriančiam asmeniui baudžiama tuomet, kai nesant didelio pavojaus jums pačiam arba kitiems asmenims savo noru nesuteikiate pagalbos didelį pavojų patiriančiam asmeniui, pamatęs šio asmens padėtį pats arba apie ją pranešus pagalbos prašantiems asmenims.

Jeigu nesuteikiate pagalbos pavojų patiriančiam asmeniui, gali būti skirtas laisvės atėmimas nuo aštuonių dienų iki penkerių metų ir 251–10 000 EUR bauda arba tik viena iš šių bausmių.

Netyčiniai sužalojimai ir netyčinis nužudymas

Byla nagrinėjama teisme kaip kita su eismu nesusijusi byla.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTransporto departamentas, greičio viršijimas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSu kelių eismu susijusios naujovėsNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.handwierk-online.lu/pls/CDM/GetRub?lng=FR&rub=3377&p=9&n=&f=140

Paskutinis naujinimas: 05/04/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.