Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Italija

Gauti nepriklausomą teisinę pagalbą ypač svarbu, jei kokiu nors būdu dalyvaujate baudžiamajame procese. Faktų suvestinėse rasite atsakymą, kada ir kokiomis sąlygomis turite teisę būti atstovaujamas advokato. Taip pat sužinosite, kuo advokatas gali jums padėti. Šioje bendrojoje faktų suvestinėje sužinosite, kaip surasti advokatą ir kas padengs advokato išlaidas, jei pats neturėsite pakankamai lėšų jam sumokėti.

Turinį pateikė
Italija

Kaip susirasti advokatą

Jei esate sulaikytas, suimtas arba uždarytas į areštinę, galite nedelsdamas nurodyti privatų gynėją ir su juo susitikti iš karto po sulaikymo, suėmimo arba uždarymo į areštinę.

Jei esate paleistas už užstatą, galite nurodyti privatų advokatą ir su juo kalbėtis bet kuriuo metu.

Advokatą galite rasti pagal šias nuorodas:

Nacionalinė advokatūra

Baudžiamoji teisė įvairiomis kalbomis

Italijos baudžiamųjų bylų advokatų rūmai

Jei patys gynėjo nepasirinksite, pagal specialųjį registrą jį jums paskirs teismo institucija.

Užmokestis advokatui

Nesvarbu, ar advokatą pasirinkote pats, ar jį jums paskyrė teismas, turėsite sumokėti jam už pagalbą.

Ar galiu gauti advokato paslaugas nemokamai?

Jei jūsų apmokestinamosios pajamos neviršija 10 628,16 euro, galite kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos, kurios išlaidas padengs valstybė. Jei gyvenate kartu su sutuoktiniu arba kitais šeimos nariais, apmokestinamosios pajamos bus apskaičiuojamos sudedant visų šeimos narių pajamas. Tokiu atveju pajamų riba padidinama dar 1 032,91 euro ir apskaičiuojama kiekvienam kartu su suinteresuotąja šalimi gyvenančiam šeimos nariui.

Ar yra aplinkybių, kurioms esant nemokama teisinė pagalba negalima?

Nemokamos teisinės pagalbos gauti negalima:

  • baudžiamosiose bylose, susijusiose su vengimu mokėti mokesčius;
  • jei pareiškėjui padeda daugiau nei vienas advokatas;
  • asmenims, dėl kurių galutinis nuosprendis priimtas už nusikaltimus, susijusius su mafijos struktūromis, tabako kontrabanda ir neteisėta prekyba narkotikais.

Ką turėčiau daryti, kad gaučiau nemokamą teisinę pagalbą?

Turite kreiptis į teismo, kuriame nagrinėjama byla, raštinę.

Turite užpildyti ir pasirašyti prašymą bei pateikti šią informaciją:

  • prašymą suteikti nemokamą teisinę pagalbą;
  • nurodyti savo ir visų jūsų šeimos narių vardus, pavardes, gimimo vietas, datas ir mokesčių mokėtojų kodus;
  • pajamų už praėjusius metus iki prašymo pateikimo patvirtinimą (raštiškas pažymas);
  • įsipareigojimą informuoti apie visus svarbius pajamų pasikeitimus dėl suteiktų socialinių lengvatų.

Prašymą galite pateikti asmeniškai, pridėdamas galiojančios tapatybės kortelės kopiją, arba per savo advokatą, kuris turės legalizuoti jūsų parašą. Prašymą ir prie jo pridėtą savo tapatybės kortelės kopiją galite nusiųsti ir registruotu laišku su patvirtinimu apie gavimą.

Jei esate suimtas, prašymą galite pateikti iš laisvės atėmimo vietos.

Jei jums skirtas namų areštas arba esate uždarytas į areštinę, prašymą galite pateikti kriminalinės policijos pareigūnui.

Jei esate užsienietis, atvykęs ne iš Europos Sąjungos, prie savo prašymo turite pridėti kompetentingos konsulinės įstaigos patvirtinimą apie jūsų pajamas ir prašymo teisingumą.

Jei tokio patvirtinimo gauti neįmanoma, jį galima pakeisti jūsų paties patvirtinimu. Jei jūs užsienietis ir esate suimtas, laikomas laisvės atėmimo vietoje saugumo sumetimais arba jums skirtas areštas ar namų areštas, per dvidešimt dienų nuo prašymo pateikimo dienos jūsų advokatas ar giminaitis gali pateikti konsulato patvirtinimą arba jį taip pat galima pakeisti jūsų raštišku pareiškimu.

Kas bus, jei man suteiks nemokamą teisinę pagalbą?

Jei teisėjas patenkins jūsų prašymą, privatų advokatą galėsite pasirinkti pagal specialiuosius advokatūros registrus. Galite peržiūrėti šiuos registrus kiekvieno regiono advokatūros biure.

Išlaidas, susijusias su teisine pagalba ir procesu, įskaitant vertėjo žodžiu paslaugas, padengs valstybė.

Susijusios nuorodos

Savanoriai solisitoriai

Vidaus reikalų ministerija

Italijos baudžiamųjų bylų advokatų rūmai

Triveneto advokatūra

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma