Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Ar galiu pateikti skundą?

Galite apskųsti nuosprendį arba bausmę. Apeliacinio skundo pateikimo tvarka priklauso nuo to, kuris teismas nagrinėjo jūsų bylą. Skundus dėl apylinkės teismo sprendimo nagrinėja apygardos teismas. Skundus dėl apygardos teismo arba Centrinio baudžiamųjų bylų teismo sprendimo nagrinėja Baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas.

Jei norite apskųsti apygardos teismo sprendimą, per 14 dienų turite pateikti prokurorui pranešimą apie apeliacinį skundą (notice of appeal). Pranešimą apie apelciacinį skundą ir jo pateikimą patvirtinančią pažymą apylinkės teismo raštinės tarnautojui turite pateikti per 14 dienų. Jei norite apskųsti apygardos teismo arba Centrinio baudžiamųjų bylų teismo sprendimą, dėl leidimo pateikti apeliacinį skundą turite kreiptis į teisiamojo posėdžio teisėją per tris dienas nuo nuteisimo. Jei leidimas nesuteikiamas, pranešimą apie apeliacinį skundą turite pateikti Baudžiamųjų bylų apeliacinio teismo kancleriui per septynias dienas, o jei leidimas suteiktas – per 14 dienų. Paprastai visa tai už jus padarys jūsų advokatas.

Jei skundžiate apylinkės teismo sprendimą, turite teisę, kad visa jūsų byla būtų nagrinėjama iš naujo. Be to, turite teisę apskųsti bausmę. Jei skundžiate apygardos teismo arba Centrinio baudžiamųjų bylų teismo sprendimą, apeliacinį skundą galite pateikti dėl netinkamo teisės taikymo arba jei buvo pažeistos teismo proceso taisyklės. Taip pat galite pateikti skundą dėl bausmės.

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu skundą?

Jei apskųsite apygardos teismo sprendimą, nuosprendis neįsigalios tol, kol nebus išnagrinėtas jūsų apeliacinis skundas. Jūsų bus reikalaujama pateikti garantiją, vadinamą užstatu užtikrinamu raštišku pasižadėjimu, pagal kurį jums gali teikti sumokėti tam tikrą pinigų sumą. Jei tuo metu, kai skundžiate apylinkės teismo sprendimą, esate laisvės atėmimo įstaigoje, turite teisę būti paleistas, kai pateikiate pranešimą apie apeliacinį skundą ir sudarote užstatu užtikrintą raštišką pasižadėjimą. Jei esate laisvės atėmimo įstaigoje ir norite pateikti apeliacinį skundą, atitinkamas formas jums pateiks laisvės atėmimo įstaigos administracija.

Apskundus apylinkės teismo sprendimą, skundas gali būti nagrinėjamas tik po kelių mėnesių. Nuo apeliacinio skundo dėl apygardos teismo arba Centrinio baudžiamųjų bylų teismo sprendimo pateikimo iki jo nagrinėjimo gali praeiti dar daugiau laiko.

Jei skundžiate apylinkės teismo sprendimą, turite teisę skunde pateikti naujus įrodymus ir teisinius argumentus. Apeliaciniame skunde dėl apygardos teismo arba Centrinio baudžiamųjų bylų teismo sprendimo naujų įrodymų paprastai neleidžiamai pateikti ir tai galima padaryti tik išimtinėmis aplinkybėmis.

Kas vyks nagrinėjant apeliacinį skundą?

Jei skundžiate apylinkės teismo sprendimą, turite teisę į tai, kad visa byla būtų nagrinėjama iš naujo. Pateikus apeliacinį skundą dėl apygardos teismo arba Centrinio baudžiamųjų bylų teismo sprendimo, jūs arba jūsų advokatas turite teisę teisme pasisakyti, kodėl, jūsų nuomone, nuosprendis turėtų būti panaikintas arba kodėl, jūsų manymu, bausmė yra iš esmės neteisinga.

Kas atsitiks, jei apeliacinis skundas bus patenkintas arba atmestas?

Jei apeliacinis skundas patenkinamas, byla užbaigiama ir jūs toje byloje nebeturite jokių įsipareigojimų. Jei skundas atmetamas, apeliacinis teismas patvirtins jums skirtą nuosprendį. Jei, apeliacinio teismo nuomone, bausmė yra iš esmės neteisinga, pirminė bausmė gali būti padidinta arba sumažinta.

Apeliacinį skundą išnagrinėjus, nebeturėsite teisės pateikti apeliacinio skundo. Vis dėlto Baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas jums gali suteikti teisę skųstis Aukščiausiajam Teismui dėl išskirtinės visuotinės svarbos teisinio klausimo.

Nėra bendros nuostatos, pagal kurią, patenkinus apeliacinį skundą, jums būtų skiriama kompensacija. Nuosprendį apskundus Baudžiamųjų bylų apeliaciniam teismui, kompensacija gali būti skirta, jei bus įrodyta, kad nukentėjote dėl teismo klaidos. Tokiu atveju Baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas panaikina nuosprendį ir patvirtina, kad naujai nustatytas faktas rodo, jog buvo padaryta teismo klaida. Taip atsitinka labai retai. Jei Baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas patvirtina, kad padaryta teismo klaida, dėl kompensacijos galite kreiptis į teisingumo ministrą.

Jei teisėjas pripažįsta jus kaltu padarius nusikaltimą, nuosprendis fiksuojamas jūsų teistumo duomenyse.

Nuosprendis įsiteisėja, kai esate pripažįstamas kaltu arba prisipažįstate kaltas, tačiau vis tiek turite teisę pateikti apeliacinį skundą. Jei apeliacinis skundas patenkinamas, nuosprendis į jūsų teistumo duomenis neįrašomas.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar pasibaigus teismo procesui galiu būti išsiųstas iš šalies?

Jei esate nuteistas už baudžiamąjį nusikaltimą, teismas negali jūsų išsiųsti į jūsų valstybę. Tačiau teismas gali pasiūlyti teisingumo ministrui jus deportuoti. Be to, jūsų bausmės arba jos dalies vykdymas gali būti laikinai atidėtas su sąlyga, kad išvyksite iš šalies. Tai nereikš, kad esate deportuojamas, tačiau jei neišvyksite, nebūsite įkalintas. Jei esate laisvės atėmimo įstaigoje, galite kreiptis į teisingumo ministrą, kad iš Airijos būtumėte perduotas atlikti likusią bausmės dalį kitoje valstybėje narėje.

Jei esu nuteistas, ar galiu vėl būti teisiamas už tą patį nusikaltimą?

Jei jūs nuteistas, negalite vėl būti teisiamas už tą patį nusikaltimą. Jei esate nuteistas kitoje valstybėje narėje, už tą patį nusikaltimą negalite dar kartą būti teisiamas Airijoje.

Informacija apie kaltinimus ir teistumą

Jūsų teistumo duomenyse bus įrašyta informacija apie jūsų teistumą. Jei esate pilnametis, ši informacija bus nuolat saugoma An Garda Síochána (nacionalinėse policijos pajėgose). Policija gali turėti ir kitokios informacijos apie jus. Turite teisę, kad netiksli informacija apie jus būtų ištaisyta arba ištrinta. Šios informacijos galite pareikalauti iš Centrinio policijos asmenų patikrinimo skyriaus. Jei policija nesuteiks teisės jums susipažinti su šia informacija arba neištaisys neteisingos informacijos, galėsite kreiptis į Duomenų apsaugos komisarą.

Susijusios nuorodos

Airijos teismai

Piliečių informavimo tarnyba

Duomenų apsaugos komisaras

Paskutinis naujinimas: 25/06/2012

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma