Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Ar galiu apskųsti nuosprendį ir (ar) bausmę?

Apkaltinamąjį nuosprendį galite apskųsti pareikšdamas apeliacinį skundą. Teisė pareikšti apeliacinį skundą priklauso nuo bausmės rūšies ir sunkumo, taip pat nuo nuosprendį priėmusio teismo.

Pavyzdžiui:

  • jei bylą nagrinėjo vienas Baudžiamųjų nusižengimų teismo narys, turite teisę pareikšti apeliacinį skundą, jei bausmė – ne trumpesnis nei 60 dienų laisvės atėmimas arba didesnė nei 1 000 eurų piniginė bauda;
  • jei bylą nagrinėjo trys Baudžiamųjų nusižengimų teismo nariai ir šio teismo apeliacinius skundus nagrinėjantis teismas, turite teisę pareikšti apeliacinį skundą, jei esate nubaustas ne trumpesne nei keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme arba didesne nei 1 500 eurų pinigine bauda;
  • jei bylą nagrinėjo mišri Didžioji kolegija arba trys Baudžiamųjų nusižengimų teismo nariai, nagrinėjantys apeliacinius skundus dėl bausmių skyrimo už sunkius nusikaltimus, turite teisę pareikšti apeliacinį skundą, jei bausmė sunkių nusikaltimų atveju – ne trumpesnis nei dvejų metų laisvės atėmimas, o baudžiamųjų nusižengimų atveju – ne trumpesnis nei vienerių metų laisvės atėmimas.

Išteisinimą galite apskųsti tik tuo atveju, jei esate išteisintas remiantis nuoširdžia jūsų atgaila arba jūsų gerą vardą žeminančiais motyvais.

Kaip pateikti apeliacinį skundą?

Kad pareikštumėte apeliacinį skundą, turite parengti apeliacinį pareiškimą ir pateikti jį nuosprendį išdavusio teismo sekretoriate, nurodydamas apeliacinio skundo pagrindus, tikslų savo gyvenamąjį adresą ir savo advokato vardą bei pavardę.

Terminas apeliaciniam skundui pareikšti – 10 dienų nuo nuosprendžio priėmimo arba įteikimo dienos, jei byla buvo nagrinėjama jums nedalyvaujant. Jei gyvenate užsienyje ir nuosprendis priimtas jums nedalyvaujant arba jei nežinoma gyvenamoji jūsų vieta, šis terminas pratęsiamas iki 30 dienų nuo dokumentų įteikimo dienos.

Kokie yra apeliacinio skundo pagrindai?

Apeliacinis skundas gali būti grindžiamas bylos aplinkybėmis arba įstatymo aiškinimu.

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu skundą?

Bylą iš naujo nagrinės antrosios instancijos teismas.

Kas bus, jei paduodamas apeliacinį skundą būsiu laisvės atėmimo vietoje?

Apeliacinis skundas bus persiųstas prokuratūrai, bus nustatyta teisiamojo posėdžio data, ir gausite šaukimą atvykti į teismą. Galite prašyti, kad bausmės vykdymas taikant tam tikras teisines sąlygas būtų sustabdytas tol, kol bus išnagrinėtas apeliacinis skundas.

Kiek laiko truks apeliacinio skundo nagrinėjimas?

Paprastai trunka nuo vienerių iki trejų metų, atsižvelgiant į nusikaltimą, teismo vietą ir tai, ar kaltinamasis suimtas, ar ne.

Ar apeliaciniame skunde galima pateikti naujų įrodymų?

Taip, apeliaciniam teismui galite pateikti naujų įrodymų. Procesas yra toks pats, kaip ir pirminiame bylos nagrinėjime. Teisėjai, nagrinėję bylą pirmosios instancijos teisme, negali jos nagrinėti antrosios instancijos teisme. Bus nagrinėjami klausimai, ar apeliacinis skundas pareikštas tinkamai ir ar buvo laikomasi nustatytų terminų.

Kas vyks nagrinėjant apeliacinį skundą?

Jei nedalyvausite asmeniškai arba per savo teisinį atstovą, jūsų apeliacinis skundas bus atmestas ir paliktas galioti žemesnės instancijos teismo nuosprendis. Jei dalyvausite asmeniškai arba per savo teisinį atstovą, byla bus nagrinėjama iš naujo ir galėsite pateikti naujų įrodymų.

Koks gali būti teismo sprendimas?

Apeliacinis teismas negali paskirti griežtesnės bausmės, nei paskirta žemesnės instancijos teismo. Tačiau jis gali jus išteisinti arba skirti tokią pačią bausmę, kokia buvo paskirta žemesnės instancijos teismo.

Kas atsitiks, jei apeliacinis skundas bus patenkintas arba atmestas?

Jei apeliacinis skundas pripažįstamas pagrįstu, apeliacinis teismas gali jus išteisinti arba sumažinti bausmę. Priešingu atveju liks galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendis.

Ar turėsiu teisę dar kartą kreiptis į kitą arba aukštesnės instancijos teismą?

Ne. Antrosios instancijos teismo nuosprendis gali būti panaikintas tik tuo atveju, jei padaryta teisinių pažeidimų.

Jei ankstesnis sprendimas buvo neteisingas, ar gausiu kokią nors kompensaciją?

Nėra numatyta jokios kompensacijos dėl neteisingo pirmosios instancijos teismo sprendimo, išskyrus tuo atveju, kai buvote laikomas laisvės atėmimo įstaigoje ir vėliau buvote išteisintas apeliacine tvarka.

Jei apeliacinis skundas bus patenkintas, ar išliks įrašas apie teistumą?

Bus saugomas tik įrašas apie apeliacinio teismo nuosprendį. Ankstesnis nuosprendis bus išbrauktas.

Kada įsiteisėja apkaltinamasis nuosprendis?

Apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėja, jei antrosios instancijos teismo sprendimas neapskundžiamas kasacine tvarka arba jei apeliacinis skundas buvo pateiktas ir atmestas Kasacinio teismo (Areios Pagos).

Esu iš kitos valstybės narės. Ar galiu būti išsiųstas pasibaigus teismo procesui?

Į savo valstybę galite būti išsiųstas, jei teismas priima sprendimą dėl jūsų išsiuntimo iš šalies. Kad būtumėte išsiųstas iš šalies, turite būti nuteistas ne trumpesne nei trijų mėnesių laisvės atėmimo bausme arba kaip papildoma bausmė turi būti skirtas išsiuntimas iš šalies ar pritaikytos tam tikros saugumo priemonės. Nuteisus už sunkius nusikaltimus, susijusius su narkotikais, išsiuntimas iš šalies yra privalomas ir galioja visą gyvenimą.

Ar išsiunčiama iš karto?

Ne, pirmiausia turite atlikti bausmę. Išimtiniais atvejais, jei esate nuteistas ne trumpesne nei penkerių metų laisvės atėmimo bausme ir jus nuspręsta išsiųsti iš šalies, teismas gali nuspręsti bausmės vykdymą atidėti, kad būtų galima jus išsiųsti nedelsiant.

Išsiuntimas iš šalies turi būti skirtas teismo nuosprendžiu, jei bausmės vykdymas neatidedamas ir bausmė neatlikta.

Apeliacinį skundą galite pareikšti, jei sprendimą priėmė pirmosios instancijos teismas ir jūs nuteistas tam tikram laisvės atėmimo terminui, kurį galima apskųsti. Skundas turi būti pateiktas pirmosios instancijos teismo raštinei.

Ar galiu vėl būti teisiamas kitoje valstybėje narėje už tą patį nusikaltimą?

Tai priklauso nuo atitinkamoje valstybėje narėje galiojančių teisės aktų.

Ar informacija apie kaltinimus ir (ar) apkaltinamuosius nuosprendžius bus įtraukta į mano teistumo duomenis?

Apkaltinamasis nuosprendis bus įtrauktas į jūsų teistumo duomenis tik tuo atveju, jei jis galutinis. Ši informacija bus oficialiai užregistruota Teistumo duomenų biure.

Jūsų teistumo duomenys sunaikinami:

  • po jūsų mirties arba kai jums sukanka 80 metų;
  • jei esate nuteistas lygtinai, jie bus sunaikinti po penkerių metų nuo lygtinio atidėjimo termino pabaigos, jei per tą laiką bausmės vykdymo atidėjimas nebuvo nutrauktas arba panaikintas;
  • praėjus 10 metų nuo laisvės atėmimo bausmės atlikimo, jei buvote nuteistas už tyčinį nusikaltimą ne ilgesne nei vieno mėnesio laisvės atėmimo bausme arba už nusikaltimą dėl neatsargumo – ne ilgesne nei dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausme ir jei per tą laiką nebuvote nuteistas dėl kitų nusikaltimų.

Jūsų sutikimo šiai informacijai saugoti nereikia.

Iškilus ginčui, galite kreiptis į Baudžiamųjų nusižengimų teismo prokurorą dėl nutarties. Tokiu atveju šį sprendimą per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos galite apskųsti Baudžiamųjų nusižengimų parengtinio tyrimo skyriui.

Paskutinis naujinimas: 25/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma