Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Kokia ikiteisminio tyrimo paskirtis?

Per ikiteisminį tyrimą siekiama surinkti ir išsaugoti įrodymus bei nusikaltimo vietoje paliktus pėdsakus.

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

Parengtinis tyrimas / parengtinis baudžiamasis tyrimas / baudžiamasis tyrimas

Per parengtinį tyrimą prokuroras nustato, ar kaltinimas pagrįstas ir kokia tikimybė, kad padarytas nusikaltimas.

Parengtinis baudžiamasis tyrimas iš esmės vykdomas tais atvejais, kai įtariamasis užklumpamas darąs nusikaltimą arba jei uždelsus kiltų tiesioginė grėsmė.

Baudžiamasis tyrimas vykdomas tik sunkesnių nusikaltimų atvejais.

Sulaikymas, apribojimai, suėmimas

Jei įtariamasis užklumpamas darąs nusikalstamą veiką arba po nusikaltimo padarymo yra sulaikomas iki 24 valandų, sulaikyti galima ir be arešto orderio.

Jei įtariamasis neužkluptas darant nusikalstamą veiką, arešto orderis yra būtinas.

Sulaikytasis per 24 valandas pristatomas prokurorui.

Apribojimai (pvz.: užstatas, įpareigojimas kaltinamajam reguliariai registruotis policijoje, draudimas išvykti iš šalies) skiriami siekiant užkardyti naujus nusikaltimus ir užtikrinti, kad kaltinamasis atvyks į apklausą policijoje ir į teismą.

Suėmimas: jei pirmiau nurodyti apribojimai yra nepakankami, už sunkesnius nusikaltimus įtariamieji gali būti suimami. Toks kardomasis kalinimas gali trukti iki 18 mėnesių už sunkius nusikaltimus, iki 12 mėnesių už apysunkius nusikaltimus ir iki 6 mėnesių už pakartotinį nužudymą dėl neatsargumo. Per šį terminą asmuo yra laikomas laisvės atėmimo vietoje.

Procesas parengtinio tyrimo skyriuose

Į šiuos skyrius galite kreiptis dėl to, kad jūsų apribojimai arba kardomasis kalinimas būtų panaikinti, taip pat galite pateikti skundą dėl per ikiteisminį tyrimą padarytų pažeidimų.

Kas yra atsakingas už kiekvieno iš šių etapų vykdymą?

Parengtinį tyrimą vykdo prokuratūros tyrimo pareigūnai.

Parengtinį baudžiamąjį tyrimą atlieka pirmiau nurodyti pareigūnai ir ikiteisminio tyrimo teisėjas, o baudžiamąjį tyrimą arba apklausą vykdo tik ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Suėmimą skiria parengtinio tyrimo skyrius arba ikiteisminio tyrimo teisėjas. Tais atvejais, kai įtariamasis užklumpamas darant nusikaltimą, atitinkami tyrėjai ir policijos pareigūnai privalo, o piliečiai turi teisę nusikaltėlį sulaikyti. Asmens laisvės apribojimą ir suėmimą skiria ikiteisminio tyrimo teisėjas, gavęs prokuroro ir parengtinio tyrimo skyriaus sutikimą.

Klausimus parengtinio tyrimo skyriuose nagrinėja trijų narių teismo kolegijos, dalyvaujant prokurorui.

Mano teisės nusikaltimo tyrimo metu

Išsamesnės informacijos apie savo teises vykstant tyrimui rasite spustelėję šias toliau pateiktas nuorodas:

1. Parengtinis tyrimas, parengtinis baudžiamasis tyrimas, baudžiamasis tyrimas

Kokia šių procedūrų paskirtis?

Parengtiniu tyrimu prokuroras nustato, ar kaltinimas pagrįstas ir ar reikia pradėti baudžiamąjį procesą.

Parengtinis baudžiamasis tyrimas atliekamas tais atvejais, kai įtariamasis užklumpamas darant nusikaltimą arba jei uždelsus kiltų tiesioginė grėsmė (pvz., būtų prarasti pėdsakai arba pirštų antspaudai ir t. t.).

Baudžiamasis tyrimas vykdomas tik sunkių nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų atvejais. Parengtinis baudžiamasis tyrimas ir baudžiamasis tyrimas vykdomas siekiant išaiškinti, surinkti ir išsaugoti įrodymus bei nusikaltimo pėdsakus.

Kas už šį etapą atsako?

Parengtinį tyrimą vykdo tyrėjai ir prokuroras.

Parengtinį baudžiamąjį tyrimą atlieka pirmiau nurodyti pareigūnai ir ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Baudžiamąjį tyrimą vykdo tik ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Parengtinę apklausą ir tyrimą prižiūri baudžiamųjų nusižengimų bylų teismo prokuroras, o baudžiamąjį tyrimą – Apeliacinio teismo prokuroras.

Ar taikomi kokie nors terminai?

Parengtinis tyrimas trunka 4–8 mėnesius. Baudžiamasis tyrimas vyksta ne ilgiau kaip 18 mėnesių. Jei vykdomas papildomas tyrimas, jis trunka 3–5 mėnesius.

Dideliuose miestuose šie terminai gali būti pratęsiami. Sankcijų už šių terminų nesilaikymą nėra.

Terminas, per kurį reikia pateikti paaiškinimus ir padaryti pareiškimą per parengtinį tyrimą, yra ne trumpesnis kaip 48 valandos, be to, šis terminas gali būti pratęstas.

Už pirmųjų dviejų procedūrų terminų pažeidimą sankcijų nėra. Tačiau jei nustatytas terminas pažeidžiamas baudžiamajame tyrime, ikiteisminio tyrimo teisėjas turi teisę priimti nutartį atvesdinti kaltinamąjį į teismą ir (ar) išduoti arešto orderį.

Ar būsiu informuojamas apie tai, kas vyksta?

Kai gaunate šaukimą dalyvauti pirmiau apibūdintose procedūrose, turite teisę prašyti:

 • tyrimą vykdančio pareigūno visų atitinkamų teisinių dokumentų, įskaitant ir kaltinamojo akto, kopijų pateikimo jūsų sąskaita;
 • bent 48 valandų termino;
 • kad jums paskirtų advokatą.

Ar bus skirtas vertėjas, jei nemoku kalbos?

Taip. Vertėjas jūsų parodymus išvers ikiteisminio tyrimo pareigūnams, taip pat jų klausimus jums.

Kokiame etape galėsiu pasikalbėti su advokatu?

Advokatui pranešti arba jam paskambinti galite iš karto, kai tik būsite iškviestas atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną. Kol advokatas neatvyko, turite teisę atsisakyti duoti parodymus.

Institucijos privalo užtikrinti vertėjo dalyvavimą tik per jūsų apklausą. Jei vertėjas būtinas kitu metu, dėl to turite susitarti su savo advokatu.

Ar privaloma būti atstovaujamam advokato? Ar galiu pasirinkti savo advokatą?

Advokatas privalomas tik sunkių nusikaltimų atvejais. Advokatą pasirenkate patys. Tačiau jei advokato neturite, o nusikaltimas yra sunkus, vykstant tyrimui advokatą jums paskirs ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Ar bus reikalaujama, kad pateikčiau informaciją? Ar turėčiau ją teikti?

Jums gali būti užduoti klausimai dėl kaltinimų. Turite teisę neatsakyti į visus klausimus arba į dalį jų bei teisę neduoti parodymų prieš save. Galite atsisakyti atsakyti į bet kuriuos klausimus, kurie gali būti nenaudingi jūsų bylai.

Ar galiu susisiekti su šeimos nariu arba draugu?

Su šeimos nariais arba draugais turite teisę bendrauti telefonu. Šeimos nariams, o išimtiniais atvejais ir draugams, leidžiama jus aplankyti.

Ar galiu kreiptis į gydytoją, jei tai būtina?

Jei turite sveikatos problemų, galite prašyti, kad jums būtų suteiktos gydytojo paslaugos.

Ar galiu susisiekti su savo kilmės valstybės ambasada?

Taip, jūs turite šią teisę.

Esu iš kitos valstybės. Ar privalau dalyvauti ikiteisminiame tyrime?

Ne, neprivalote.

Ar galiu dalyvauti nusikaltimo tyrime naudodamasis vaizdo ryšio priemonėmis?

Graikijos įstatymuose nenumatyta galimybė dalyvauti nusikaltimo tyrime naudojantis vaizdo ryšio priemonėmis.

Ar galiu būti išsiųstas į savo kilmės valstybę?

Šiame etape deportuotas būti negalite.

Kokiomis aplinkybėmis galiu būti laikomas areštinėje arba paleistas?

Areštinėje būsite laikomas, jei yra aiškių požymių, kad padarėte sunkų nusikaltimą ir:

 • Graikijoje nėra žinomas jūsų adresas;
 • bandėte išvykti iš šalies;
 • praeityje slėpėtės nuo teisingumo;
 • buvote teistas už pabėgimą iš laisvės atėmimo įstaigos, pagalbą pabėgti laisvės atėmimo vietoje esančiam asmeniui arba gyvenamosios vietos apribojimų pažeidimą; taip pat jei:
 • yra pagrindo manyti, kad ketinate bėgti;
 • jau buvote teistas ir yra tikimybė, jog darysite naujus nusikaltimus.

Be to, jums gali būti skirti apribojimai arba jūs galite būti paleistas.

Kokios yra mano teisės ir pareigos?

Turite teisę gauti laiko susipažinti su bylos medžiaga ir teisę, kad jums būtų paskirti du advokatai. Ikiteisminiame tyrime turite dalyvauti asmeniškai, nes vien jūsų advokato dalyvavimo nepakanka.

Ikiteisminio tyrimo teisėjui nusprendus jus laikinai laikyti suimtą areštinėje, šį sprendimą per 5 dienas galite apskųsti parengtinio tyrimo skyriui. Taip pat galite prašyti ikiteisminio tyrimo teisėjo arba parengtinio tyrimo skyriaus, kad sprendimas skirti jums suėmimą būtų panaikintas arba pakeistas kitais apribojimais.

Ar galiu išvykti iš šalies, vykstant ikiteisminiam tyrimui?

Taip. Galite, jei nėra nustatyta sąlygų, draudžiančių tai daryti.

Kratos, pirštų antspaudai ir DNR

Daugiau informacijos apie savo teises rasite 4 skyriuje „Kratos, pirštų atspaudai ir DNR“.

Ar galiu pateikti skundą?

Jei ikiteisminiame tyrime buvo atliktas neteisėtas veiksmas, galite pareikšti skundą parengtinio tyrimo skyriui, prašydamas jį panaikinti ir ikiteisminio tyrimo procesą atlikti iš naujo.

Ar galiu prisipažinti kaltas dėl visų arba kai kurių kaltinimų prieš teisiamąjį posėdį?

Kaltę galite pripažinti bet kuriame etape iki teisminio bylos nagrinėjimo pradžios. Prisipažinimą kaltu taip pat galite atšaukti. Bet kuriuo atveju teismas jūsų prisipažinimą vertins savo nuožiūra.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti prieš teisminį bylos nagrinėjimą?

Kaltinimai negali būti keičiami. Jie gali būti tik tiksliau suformuluoti. Byla negali būti papildyta naujais kaltinimais.

Ar man gali pateikti kaltinimus dėl nusikaltimo, kuriuo jau buvau kaltintas kitoje valstybėje narėje?

Kaltinimai jums gali būti pateikti, jei nusikaltimas buvo padarytas prieš Graikijos pilietį ir jei nusikaltimas pagal Graikijos teisę klasifikuojamas kaip sunkus nusikaltimas arba baudžiamasis nusižengimas. Graikijos įstatymai taikomi visiems asmenims, padariusiems sunkų nusikaltimą, nepaisant nusikaltimo padarymo vietoje galiojančių įstatymų.

Ar būsiu informuotas apie prieš mane liudijančius liudytojus?

Turite teisę į tokią informaciją, nes jums gali būti pateikti visi bylos medžiagoje esantys dokumentai, įskaitant liudytojų parodymus. Ši informacija jums gali būti pateikta prieš jums pateikiant gynybos argumentus, taip pat ir vėliau.

Ar gausiu informaciją apie kitus įrodymus prieš mane?

Tyrėjas privalo jums pateikti bylos medžiagos kopiją ir supažindinti jus su visais atitinkamais dokumentais, prieš jums pateikiant savo argumentus.

Ar bus reikalaujama, kad pateikčiau informaciją apie mano teistumą?

Ikiteisminio tyrimo teisėjas gaus jūsų teistumo duomenis baudžiamojo tyrimo etape.

2. Sulaikymas / laisvės apribojimas / suėmimas

Kodėl taikomos šios priemonės?

Jei asmuo yra užkluptas darant nusikaltimą, jo sulaikymu siekiama užtikrinti, kad jis būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Kitais atvejais sulaikymu, suėmimu ir judėjimo laisvės apribojimu siekiama užtikrinti, kad kaltinamasis būtų pristatytas į ikiteisminio tyrimo arba teismo institucijas.

Kas yra atsakingas?

Sulaikymą skiria parengtinio tyrimo skyrius arba ikiteisminio tyrimo teisėjas. Jie taip pat skiria suėmimą ir apribojimus. Jei nusikaltėlis yra užkluptas darant nusikaltimą, sulaikymą vykdo tyrėjai arba policijos pareigūnai.

Ar taikomi kokie nors terminai?

Sulaikytasis per 24 valandas turi būti pristatytas prokurorui. Jei terminas būtų pažeistas, jums tai neturėtų jokių padarinių. Reikalavimui reguliariai registruotis policijoje taip pat yra nustatytas terminas. Jei šio termino nesilaikysite, įpareigojimas registruotis gali būti pakeistas suėmimu.

Ar būsiu informuojamas apie tai, kas vyksta?

Jei jus užklupo darant nusikaltimą, tai, jus sulaikius, policijos pareigūnai turi informuoti, kodėl esate sulaikytas. Jus pristačius ikiteisminio tyrimo teisėjui, jums bus išsamiai išaiškinti jums gresiantys kaltinimai. Tai taikoma ir tuo atveju, jei jums skiriami laisvę ribojantys įpareigojimai arba suėmimas.

Visus atitinkamus teisinius dokumentus iš ikiteisminio tyrimo teisėjo turite gauti prieš priimant bet kokį sprendimą šiais klausimais.

Ar bus skirtas vertėjas, jei nemoku kalbos?

Jei nemokate kalbos, iš karto turite apie tai pranešti ir paprašyti vertėjo paslaugų. Vertėjas išvers viską, ką pasakysite, visus jums užduodamus klausimus ir jums pateikiamus susipažinti dokumentus.

Kokiame etape galėsiu pasikalbėti su advokatu?

Jei esate sulaikytas, galite reikalauti, kad apie tai nedelsiant būtų pranešta advokatui arba kad jums būtų leista paskambinti telefonu. Be to, jei advokatas neatvyko, turite teisę neatsakinėti į klausimus.

Jei advokato neturite, galite kreiptis į savo ambasadą arba vietos advokatų asociaciją. Vertėjo dalyvavimas, kad galėtumėte bendrauti su savo advokatu, – tai tik jūsų pačių, o ne ikiteisminio tyrimo institucijų reikalas. Jei jums skiriamas judėjimo laisvės apribojimas arba suėmimas, pirmiausia pasikalbėkite su advokatu. Advokatas jūsų vardu padarys pareiškimus ir dalyvaus baudžiamajame tyrime.

Ar turiu būti atstovaujamas advokato? Ar galiu pasirinkti savo advokatą?

Advokatą privalu turėti tik sunkių nusikaltimų atvejais. Turite teisę pats pasirinkti advokatą. Jei nusikaltimas yra sunkus ir neturite advokato, jis bus paskirtas tyrimo metu, jei to paprašysite.

Ar bus pareikalauta, kad pateikčiau kokią nors informaciją? Ar turiu suteikti informaciją, kurios prašoma?

Jums bus užduoti klausimai dėl kaltinimų. Galite atsisakyti atsakyti į bet kuriuos klausimus, kurie gali būti nenaudingi jūsų bylai.

Ar galiu susisiekti su šeimos nariu arba draugu?

Su jais susisiekti turite teisę prašyti tyrėjų.

Ar galiu kreiptis į gydytoją, jei tai būtina?

Taip, jei turite kokių nors sveikatos problemų, galite kreiptis į gydytoją.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu iš kitos šalies?

Taip. Jūs turite šią teisę.

Esu iš kitos valstybės. Ar privalau dalyvauti ikiteisminiame tyrime?

Neprivalote, jei nėra būtina atlikti kūno apžiūros.

Ar galiu dalyvauti nusikaltimo tyrime naudodamasis vaizdo ryšio priemonėmis?

Nusikaltimo tyrimas naudojantis vaizdo ryšio priemonėmis įstatyme dar neįtvirtintas.

Ar galiu būti išsiųstas į savo kilmės valstybę?

Šiame etape deportuotas būti negalite.

Kokiomis aplinkybėmis galiu būti laikomas areštinėje arba paleistas?

Areštinėje būsite laikomas, jei dėl to bus priimtas ikiteisminio tyrimo teisėjo ir prokuroro sprendimas arba jei suėmimą skirs parengtinio tyrimo skyrius. Areštinėje būsite laikomas, jei yra aiškių požymių, kad padarėte sunkų nusikaltimą ir:

 • Graikijoje nėra žinomas jūsų adresas;
 • bandėte išvykti iš šalies;
 • praeityje slėpėtės nuo teisingumo;
 • buvote teistas už pabėgimą iš laisvės atėmimo įstaigos, pagalbą pabėgti laisvės atėmimo vietoje esančiam asmeniui arba gyvenamosios vietos apribojimų pažeidimą; taip pat jei:
 • yra pagrindo manyti, kad ketinate bėgti;
 • anksčiau buvote teistas.

Be to, jums gali būti skirti apribojimai arba jūs galite būti paleistas.

Kokios yra mano teisės ir pareigos?

Turite teisę gauti laiko susipažinti su bylos medžiaga, be to, turite teisę, kad jums būtų paskirti du advokatai. Jei jums skirtas suėmimas, šį ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimą parengtinio tyrimo skyriui galite apskųsti per 5 dienas. Taip pat galite prašyti ikiteisminio tyrimo teisėjo arba parengtinio tyrimo skyriaus, kad sprendimas skirti jums suėmimą būtų panaikintas arba pakeistas judėjimo laisvės apribojimu.

Ar galiu išvykti iš šalies, vykstant ikiteisminiam tyrimui?

Tai galite padaryti, kai baigsis jūsų suėmimas, tačiau tik tuo atveju, jei jums nebus uždrausta išvykti iš Graikijos.

Kratos, pirštų antspaudai ir DNR

Daugiau informacijos apie savo teises rasite 4 skyriuje „Kratos, pirštų atspaudai ir DNR“.

Ar galiu pateikti skundą?

Jei ikiteisminiame tyrime buvo atliktas neteisėtas veiksmas, galite pateikti skundą parengtinio tyrimo skyriui, prašydamas šį veiksmą panaikinti ir ikiteisminio tyrimo procesą atlikti iš naujo.

Ar galiu prisipažinti kaltas dėl visų arba kai kurių kaltinimų prieš teisiamąjį posėdį?

Turite teisę pripažinti kaltę, ir pagal įstatymą tai neturi jums sukelti jokių – nei teigiamų, nei neigiamų – padarinių.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti prieš teisminį bylos nagrinėjimą?

Kaltinimai negali būti pakeisti. Jie gali būti tik tiksliau suformuluoti. Byla negali būti papildyta naujais kaltinimais.

Ar man gali pateikti kaltinimus dėl nusikaltimo, kuriuo jau buvau kaltintas kitoje valstybėje narėje?

Kaltinimai jums gali būti pateikti, jei nusikalstama veika užsienyje buvo padaryta prieš Graikijos pilietį. Graikijos įstatymai taikomi visiems asmenims, padariusiems sunkų nusikaltimą, nepaisant nusikaltimo padarymo vietoje galiojančių įstatymų.

Ar būsiu informuotas apie prieš mane liudijančius liudytojus?

Žinoma. Ši informacija jus sulaikius, pradėjus parengtinį arba pagrindinį tyrimą jums turi būti pateikta iš karto, prieš jums pateikiant savo argumentus.

Ar gausiu informaciją apie kitus įrodymus prieš mane?

Tyrėjas bylos medžiagos kopiją jums privalo pateikti prieš jums pateikiant savo argumentus.

Ar bus reikalaujama, kad pateikčiau informaciją apie mano teistumą?

Ne. Dėl šios informacijos bus kreiptasi į atitinkamą departamentą.

3. Procesas parengtinio tyrimo skyriuose

Kokia šio etapo paskirtis?

Parengtinio tyrimo skyriai – tai teismo institucijos, kompetentingos vykdyti ikiteisminio tyrimo procesą. Jie kontroliuoja tyrimo pareigūnų veiksmų teisėtumą, sprendžia, ar kaltinamajam turi būti skiriamas suėmimas, ar turėtų būti skiriamas judėjimo laisvės apribojimas, priima sprendimus dėl kitų svarbių ir įtakos ikiteisminėms procedūroms turinčių klausimų ir sprendžia, ar kaltinamasis turi būti perduotas teismui, ar paleistas.

Kas už šį etapą atsako?

Parengtinio tyrimo skyriai, kuriuos sudaro trys teisėjai, taip pat baudžiamųjų nusižengimų bylų teismo Parengtinio tyrimo skyrius, Apeliacinio teismo Parengtinio tyrimo skyrius ir Kasacinio teismo Parengtinio tyrimo skyrius.

Ar taikomi kokie nors terminai?

Taip, terminai yra nustatyti ir, jei jų nesilaikysite, negalėsite naudotis savo teisėmis.

Ar būsiu informuojamas apie tai, kas vyksta?

Informaciją apie savo bylos eigą galite gauti iš Kolegijų sekretoriato, ir jums bus tinkamai pranešama apie visus sprendimus.

Ar bus skirtas vertėjas, jei nemoku kalbos?

Jei atvykstate į kolegijos posėdį, turite teisę gauti vertėjo paslaugas.

Kokiame etape galėsiu pasikalbėti su advokatu?

Teisę į teisines konsultacijas turite ir su savo advokatu galite bendrauti bet kuriame proceso etape. Jei iškyla kokių nors klausimų dėl vertimo, tuo pasirūpinti turite pats arba jūsų advokatas.

Ar turiu būti atstovaujamas? Ar galiu pasirinkti savo advokatą?

Tai nėra privaloma. Jei pageidaujate, galite atstovauti save pats arba jums gali atstovauti advokatas. Advokatą turite teisę pasirinkti pats, jei jis jums nebuvo paskirtas.

Ar bus pareikalauta, kad pateikčiau kokią nors informaciją? Ar privalau atsakyti?

Jūsų gali būti prašoma pateikti informaciją apie nusikaltimą, kuriuo esate kaltinamas. Turite teisę tylėti ir neduoti parodymų prieš save. Galite atsisakyti atsakyti į bet kuriuos klausimus, kurie gali būti nenaudingi jūsų bylai.

Ar galiu susisiekti su šeimos nariu arba draugu?

Taip, galite. Jei esate areštinėje, tai galite padaryti per lankymo laiką.

Ar galiu kreiptis į gydytoją, jei tai būtina?

Taip, jei turite sveikatos problemų, galite kreiptis į gydytoją.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu iš kitos šalies?

Jūs turite šią teisę.

Esu iš kitos valstybės. Ar privalau dalyvauti ikiteisminiame tyrime?

Tik tada, jei to prašote ir teismas duoda leidimą.

Ar galiu dalyvauti nusikaltimo tyrime naudodamasis vaizdo ryšio priemonėmis?

Nusikaltimo tyrimas naudojantis vaizdo ryšio priemonėmis įstatyme dar neįtvirtintas.

Ar galiu būti išsiųstas į savo kilmės valstybę?

Šiame etape negalite būti deportuotas.

Ar būsiu laikomas suimtas ar būsiu paleistas? Kokiomis aplinkybėmis?

Areštinėje būsite laikomas suimtas, jei tokį sprendimą priims parengtinio tyrimo skyrius. Jums taip pat gali būti skirtas judėjimo laisvės apribojimas arba jūs galite būti paleistas.

Ar galiu išvykti iš šalies, vykstant ikiteisminiam tyrimui?

Tai galite padaryti, kai baigsis jūsų suėmimas, tačiau tik tuo atveju, jei jums nebus uždrausta išvykti iš Graikijos.

Ar bus pareikalauta, kad pateikčiau pirštų antspaudus, genetinės medžiagos (DNR) (pvz.: plaukų, seilių) mėginių arba kitokių kūno skysčių?

Tokį nurodymą gali duoti parengtinio tyrimo skyrius.

Ar gali būti vykdoma kūno apžiūra?

Kolegijos nurodymu – ne, tačiau apžiūrą gali atlikti tyrėjai arba ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Bet kuriuo atveju galite reikalauti, kad per apžiūrą dalyvautų jūsų advokatas.

Ar krata gali būti atlikta mano namuose, verslo patalpose, automobilyje ir t. t.?

Tokio pobūdžio kratos negali būti atliekamos šiuo proceso etapu, dirbant kolegijoms.

Ar galiu pateikti skundą?

Kolegijų sprendimus galite apskųsti.

Ar galiu prisipažinti kaltas dėl visų arba kai kurių kaltinimų prieš teisiamąjį posėdį?

Turite teisę pripažinti savo kaltę ir tai galite padaryti pateikdami pareiškimą kolegijoms. Tokie pareiškimai yra privalomi ir gali turėti įtakos teismo nuosprendžiui.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti prieš teisminį bylos nagrinėjimą?

Kaltinimai negali būti keičiami. Kolegijos juos gali tik tiksliau suformuluoti. Byla negali būti papildyta naujais kaltinimais.

Ar man gali pateikti kaltinimus dėl nusikaltimo, kuriuo jau buvau kaltintas kitoje valstybėje narėje?

Kaltinimai jums gali būti pateikti, jei nusikalstama veika buvo padaryta prieš Graikijos pilietį. Graikijos įstatymai taikomi visiems asmenims, padariusiems sunkų nusikaltimą, nepaisant nusikaltimo padarymo vietoje galiojančių įstatymų.

Ar būsiu informuotas apie prieš mane liudijančius liudytojus?

Būtinai. Informaciją gausite ir šiame etape, ir iki jo pradžios. Turite teisę gauti išsamią informaciją apie visą savo bylos medžiagą.

Ar bus reikalaujama, kad pateikčiau informaciją apie mano teistumą?

Ne. Dėl šios informacijos bus kreiptasi į atitinkamą departamentą.

4. Kratos, pirštų antspaudai ir DNR

Ar bus pareikalauta, kad pateikčiau pirštų antspaudus, genetinės medžiagos (DNR) (pvz.: plaukų, seilių) mėginių arba kitokių kūno skysčių?

Kai jus suims, jūsų bus paprašyta duoti pirštų atspaudus, ir jūs privalėsite tai padaryti. DNR mėginius duoti privaloma, jei yra aiškių požymių, kad padarėte sunkų nusikaltimą. Jei DNR rezultatas bus teigiamas, turėsite teisę reikalauti tyrimą pakartoti. Priešingu atveju paimta genetinė medžiaga bus sunaikinta.

Ar gali būti vykdoma kūno apžiūra?

Jūsų kūno apžiūra gali būti atlikta, jei, tyrimą vykdančio pareigūno nuomone, tai yra būtina. Apžiūra turi būti atliekama taip, kad neįžeistų jūsų orumo, be to, ją privalu atlikti uždaroje patalpoje. Jei esate moteris, apžiūrą privalo vykdyti moteris. Jei jūsų prašoma pateikti tam tikrą daiktą arba dokumentą ir jūs tai padarote, kūno apžiūra neturėtų būti vykdoma.

Ar krata gali būti atlikta mano namuose, verslo patalpose, automobilyje ir t. t.?

Krata jūsų namuose gali būti vykdoma, jei ją atlieka teismo pareigūnas arba, vykstant tyrimui arba parengtiniam tyrimui, tyrimo pareigūnas. Kratos automobiliuose atliekamos, jei yra pagrįstų įtarimų, kad buvo padarytas nusikaltimas arba jei tai tikrai yra būtina.

Paskutinis naujinimas: 25/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma