Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Graikija

Gauti nepriklausomą teisinę pagalbą ypač svarbu, jei kokiu nors būdu dalyvaujate baudžiamajame procese. Duomenų suvestinėse rasite atsakymus, kada ir kokiomis sąlygomis turite teisę, kad jums atstovautų advokatas. Taip pat sužinosite, kuo advokatas gali jums padėti. Šioje bendrojoje duomenų suvestinėje sužinosite, kaip surasti advokatą ir kas padengs išlaidas advokatui, jei pats neturėsite pakankamai lėšų jam sumokėti.

Turinį pateikė
Graikija

Kaip surasti advokatą

Jei jums būtinas advokatas ir nesate suimtas, galite kreiptis į Atėnų advokatų asociaciją arba regiono, kuriame vyks jūsų teismas, advokatų asociaciją (pavyzdžiui: Salonikų advokatų asociaciją, Pirėjaus advokatų asociaciją, Herakliono advokatų asociaciją ir kt.).

Jei jums būtinas advokatas ir esate areštinėje, galite kreiptis į policijos arba laisvės atėmimo įstaigos darbuotojus ir paprašyti padėti jums surasti advokatą arba nukreipti jus į pirmiau nurodytas advokatų asociacijas.

Užmokestis advokatui

Jei jūsų pajamos nedidelės, galite gauti nemokamą teisinę pagalbą. Teisinė pagalba reiškia, kad jums atstovauti paskiriamas advokatas. Jis paskiriamas iki teisiamojo posėdžio arba proceso tos pačios instancijos teismuose ir apeliacinio skundo nagrinėjimo pabaigos.

Advokatas gali būti paskirtas:

  • kai rengiamas arba pateikiamas kaltinamasis aktas tam tikrų konkrečiai nustatytų nusikaltimų atveju;
  • vykstant ikiteisminiam tyrimui ir bylos nagrinėjimui teisme, kai nusikaltimas yra sunkus;
  • nagrinėjant bylą teisme, baudžiamųjų nusižengimų atveju bylą nagrinėjant trijų narių Baudžiamųjų nusižengimų teisme, jei gali būti skirta ne trumpesnė nei šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė;
  • pateikti apeliacinį skundą ir jums atstovauti nagrinėjant apeliacinį skundą antrosios instancijos teisme, jei jūs pirmosios instancijos teismo esate nuteistas ne trumpesne nei šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme;
  • pateikti kasacinį skundą, jei esate nuteistas ne trumpesne nei vienerių metų laisvės atėmimo bausme;
  • pateikti prašymą nagrinėti bylą iš naujo, jei esate nuteistas ne trumpesne nei šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme.

Net ir tuo atveju, jei jūsų pajamos nėra labai mažos, turite teisę į nemokamą teisinę pagalbą, jei galite įrodyti, kad negalite sumokėti teisinių išlaidų dėl skirtingų pragyvenimo išlaidų Graikijoje ir valstybėje narėje, kurioje nuolat gyvenate.

Kad gautumėte nemokamą teisinę pagalbą ir jums būtų paskirtas advokatas, turite kreiptis į bylą, apeliacinį skundą ar prašymą nagrinėti bylą iš naujo nagrinėsiantį teismą.

Šis prašymas turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 15 dienų iki teismo posėdžio arba veiksmo, dėl kurio prašote teisinės pagalbos, dienos. Prašyme būtina pateikti trumpą bylos dalyko arba veiksmo aprašymą, savo teisės gauti nemokamą teisinę pagalbą įrodymus ir visus būtinus su jūsų finansine padėtimi susijusius dokumentus (išsamesnės informacijos rasite Įstatyme 3226/4-2-2004, Oficialusis leidinys Α’ 24/2004).

Susijusios nuorodos

Advokatų asociacijų sąrašas

Paskutinis naujinimas: 25/06/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma