Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Jei kaip nors dalyvaujate baudžiamajame procese, atsižvelgiant į aplinkybes gali būti naudinga gauti nešališką teisinę konsultaciją. Duomenų suvestinėse rasite atsakymą, kada ir kokiomis sąlygomis turite teisę į advokato pagalbą. Šioje duomenų suvestinėje sužinosite, kaip susirasti advokatą ir kaip apmokėti atstovavimo išlaidas, jei pats pasisamdyti advokato neišgalite.

Kaip susirasti advokatą?

Sužinojęs, kad, įtariant jus padarius nusikaltimą, dėl jūsų pradėtas ikiteisminis tyrimas, galite susirasti, pvz., internete, gerai baudžiamąją teisę išmanančių ar baudžiamosios teisės srities advokatų (vok. Fachanwalt für Strafrecht). Visi Vokietijoje įregistruoti advokatai turi teisę būti gynėjais baudžiamosiose bylose. Jei reikalas skubus, nes jums gresia suėmimas ar krata, daugelyje Vokietijos regionų gynėją baudžiamojoje byloje galite susirasti per visą parą veikiančią skubios gynėjų baudžiamosiose bylose paieškos sistemą. Jei jums svarbu, kad gynėjas mokėtų tam tikrą užsienio kalbą ar būtų netoli jūsų gyvenamosios vietos, informacijos galite paieškoti Baudžiamosios teisės asociacijos prie Vokietijos advokatų asociacijos (Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins) gynėjų baudžiamosiose bylose paieškos sistemoje arba regioninių advokatų rūmų advokatų paieškos tinklalapiuose. Nuo 2010 m. sausio 1 d. sudaromi regioniniai advokatų, kurie sutinka būti teismo paskirtais gynėjais, sąrašai. Kur ir kaip šiuos sąrašus gauti, sužinosite vietos advokatų rūmuose (taip pat čia).

Jei esate suimtas arba jums taikomas kardomasis kalinimas, šia informacija pasinaudoti negalėsite. Policija jūsų pageidavimu privalo jums pateikti advokatų sąrašą arba telefonų knygą. Policija taip pat turi skubios pagalbos numerius. Jei policija nesuteikia jums galimybės susisiekti su advokatu, apie tai būtinai turėtumėte pranešti teismui, kai būsite į jį atvestas. Teismai taip pat turi advokatų, kurie sutinka būti teismo paskirtais gynėjais, sąrašus.

Kas turi apmokėti išlaidas advokatui?

Jei jūs išteisinamas, apmokėti išlaidas advokatui privalo valstybė. Jei procesas nutraukiamas per ikiteisminį procesą arba jei jūs nuteisiamas, išlaidas advokatui turite apmokėti pats.

Nei jei visai neturite pajamų arba jos mažos, baudžiamajame procese valstybė iš esmės nesuteikia jums jokios finansinės pagalbos. Teismo, kurio jurisdikcijai priklausote pagal gyvenamąją vietą, galite prašyti suteikti pagalbą dėl pirminės teisinės konsultacijos.

Išlaidos advokatui apmokamos kiek kitaip, jei gynėją paskyrė teismas. Šiuo atveju išlaidas jūsų advokatui pirmiausia apmoka valstybė, tačiau įstatymų nustatytas atlygis teismo paskirtam advokatui yra mažesnis už tą, kurio advokatas galėtų reikalauti, jei nebūtų paskirtas teismo. Atkreipkite dėmesį, kad jei esate nuteisiamas, sąskaita už išlaidas teismo paskirtam advokatui jums bus išrašoma pasibaigus procesui. Taigi turėsite grąžinti valstybei jos sumokėtas išlaidas advokatui ir dar atlyginti advokatui tas išlaidas, kurių jis būtų galėjęs reikalauti, jei nebūtų buvęs teismo paskirtas gynėjas, jei jūs tai išgalite.

Paskutinis naujinimas: 30/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma