Ši šalis vykdo išstojimo iš ES procedūrą.
Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Anglija ir Velsas

Atkreiptinas dėmesys, kad šios duomenų suvestinės taikomos tik Anglijai ir Velsui. Jei pageidaujate sužinoti apie savo teises kitose Jungtinės Karalystės dalyse, žiūrėkite atskiras duomenų suvestines Škotijai ir Šiaurės Airijai. Šiose duomenų suvestinėse paaiškinama, kas atsitinka, kai asmuo yra įtariamas arba kaltinamas padaręs nusikaltimą, dėl kurio pradėtas teisminis nagrinėjimas. Informacija apie nesunkius Kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos paprastai skiriama bauda, pateikta 5 duomenų suvestinėje. Jei esate nukentėjęs nuo nusikaltimo, visą informaciją apie savo teises rasite čia.

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Trumpas baudžiamojo proceso aprašas

Paprastai baudžiamojo proceso etapai būna šie:

 • Policija tiria, ar buvo įvykdytas nusikaltimas ir kas jį padarė. Ji renka įrodymus.
 • Nustačiusi įtariamąjį, policija, jei būtina, gali sulaikyti asmenį ir apklausti dėl nusikaltimo.
 • Jei policija mano, kad įtariamasis galėjo padaryti nusikaltimą, ji tariasi su Karališkąja prokuratūra (angl. santr. CPS) dėl to, ar jį apkaltinti, t. y. ar jam pareikšti oficialius kaltinimus, kurie bus nagrinėjami teisme.
 • Karališkoji prokuratūra sprendžia, kurie kaltinimai tinkami, ir pateikia įtariamajam oficialų dokumentą su kaltinimais.
 • Prieš prasidedant teismui, teismo apklausose aiškinamasi, ar kaltinamasis ketina pripažinti kaltę, ir patikrinama, ar byla parengta teismui.
 • Prokuroras pristato įrodymus teisme. Kaltinamasis taip pat gali pateikti įrodymus savo gynybai. Bylose dėl sunkių nusikaltimų sprendimą priima prisiekusieji, o bylose dėl nesunkių nusikaltimų – magistratų teismai.
 • Kai išklausomi visi įrodymai, magistratai arba prisiekusieji paskelbia nuosprendį.
 • Jei nustatoma kaltinamojo kaltė, teisėjas nustato bausmę.
 • Sprendimas gali būti apskųstas.

Išsamesnės informacijos apie šiuos proceso etapus ir savo teises rasite duomenų suvestinėse. Ši informacija nėra teisinė konsultacija, ji tik skirta susipažinti.

Europos Komisijos vaidmuo

Atkreipkite dėmesį, kad Europos Komisija neatlieka jokio vaidmens valstybių narių baudžiamajame procese, todėl ji jums niekuo negalėtų padėti. Informacijos apie tai, kaip ir kur reikėtų paduoti skundą, rasite šiose duomenų suvestinėse.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 – Kaip gauti teisinę pagalbą

2 – Mano teisės nusikaltimo tyrimo metu

 • Ikiteisminis tyrimas ir sulaikymas
 • Apklausa ir kaltinimo pareiškimas
 • Teismo posėdžiai prieš teisminį nagrinėjimą
 • Bylos parengimas teisminiam nagrinėjimui

3 – Mano teisės teismo proceso metu

4 – Mano teisės teismo procesui pasibaigus

 • Daugiau informacijos apie apeliacinių skundų nagrinėjimą

5 – Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Susijusios nuorodos

Karališkoji prokuratūra

Liberty žmogaus teisių vadovas

Paskutinis naujinimas: 01/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma