Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Kur vyks teismo procesas?

Visų baudžiamųjų bylų nagrinėjimas prasideda magistratų teisme. Toliau galimi trys bylos nagrinėjimo būdai.

Tiriant nesunkius nusikaltimus, visas teismo procesas vyksta magistratų teisme ir jam vadovauja trys neprofesionalūs magistratai arba apylinkės teisėjas.

Tiriant sunkius nusikaltimus, teismo procesas gali vykti magistratų teisme arba Karūnos teisme ir jam vadovauja teisėjas bei 12 prisiekusiųjų.

Išklausę jums atstovaujančio advokato, kuris kreipsis jūsų vardu, magistratai arba apylinkės teisėjas nuspręs, kokio pobūdžio teismo procesas būtų tinkamiausias jūsų bylai nagrinėti. Jei bus tinkama, teismo procesas vyks magistratų teisme, jei ne arba jei jūs pareikalausite, teismo procesas persikels į Karūnos teismą. Visi suaugusiųjų teismo procesai yra vieši.

Jei jums dar nesukako 18 metų, išskyrus atvejus, kai nusikaltimas yra labai sunkus, teismo procesas vyks Nepilnamečių teisme ir jam vadovaus teisėjas bei trys specialiai parengti magistratai. Visuomenės atstovai nebus įleidžiami.

Ar kaltinimas gali būti pakeistas teismo proceso metu?

Kaltinimas gali būti pakeistas parengtinio posėdžio metu, tačiau paprastai ne anksčiau, kol teismas pradės svarstyti įrodymus. Tiriant nesunkius nusikaltimus, kaltinimai turi būti pareikšti ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nusikalstamos veikos padarymo. Galite prisipažinti kaltas dėl visų ar dalies jums pareikštų kaltinimų. Prokuroras gali priimti jūsų kaltės prisipažinimą dėl lengvesnio nusikaltimo nei tas, kuriuo buvote kaltinamas.

Ar turiu dalyvauti teismo procese?

Nepasirodyti teisme, kai būtina, yra nusikalstama veika. Be to, byla gali būti toliau nagrinėjama net ir jums nedalyvaujant. Tiriant nesunkius nusikaltimus, neretai kaltę galima pripažinti teismui paštu atsiųstame prisipažinime arba leisti, kad jums atstovautų advokatas ar teismas vyktų jums nedalyvaujant. Paprastai bylos nagrinėjimas Karūnos teisme negali vykti jums nedalyvaujant. Tačiau jei trukdysite teismo procesui ar slėpsitės, bylos nagrinėjimas gali tęstis be jūsų. Neatvykimas į teismo procesą (be pateisinamos priežasties) yra nusikalstama veika.

Ar galiu dalyvauti naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones?

Paprastai tai nėra leidžiama, tačiau kai kurių posėdžių metu galite dalyvauti būdamas kalėjime arba policijos nuovadoje naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones. Teisme dalyvauja magistratai arba teisėjas ir prokuroras. Jūsų teisinis konsultantas gali būti policijos nuovadoje arba teisme ir jus matyti bei jūsų klausytis naudojant vaizdo nuotolinio perdavimo priemones.

Ar man skirs vertėją, jei nesuprasiu, kas vyksta?

Jei nesuprantate anglų kalbos, teismas jums skirs vertėją.

Ar turėsiu advokatą?

Nebūtina, tačiau patartina, kad advokatas su jumis būtų teisme. Tam tikruose teismo procesuose advokato paslaugos yra privalomos, pavyzdžiui, išžaginimo bylose ar jeigu liudytojas yra nepilnametis.

Ar galiu pakeisti advokatą?

Taip, žr. 1 duomenų suvestinę.

Ar turėčiau duoti parodymus teisme?

Galite duoti parodymus teisme, tačiau negalite būti priverstas tai daryti. Jūsų advokatas patars, kaip jums elgtis. Atsisakyti duoti parodymus be pateisinamos priežasties jums gali būti nenaudinga, tačiau negalite būti nuteistas vien dėl to, kad teisme tylėsite.

Kokios yra mano teisės dėl man nepalankių įrodymų?

Jei sutiksite, įrodymai gali būti perskaityti ir apibendrinti. Jei ginčijate įrodymus, tuomet bus reikalaujama, kad parodymus teisme duotų liudytojas ir galėtumėte jo parodymus užginčyti, jį apklausdami. Jei prokuroras panaudoja dokumentus kaip įrodymą prieš jus, jis apie tai jūsų advokatą turi informuoti iki teismo. Jūsų advokatas gali užginčyti dokumento pateikimo faktą. Liudytoją, davusį prieš jus parodymus, gali apklausti jūsų advokatas siekdamas paneigti jo parodymus.

Ar galiu pateikti įrodymus savo naudai?

Taip. Įrodymai gali būti dokumentai arba daiktai. Be to, galite prašyti liudytojų liudyti jūsų naudai, o teisėjas gali jiems nurodyti atvykti į teismą. Jūsų advokatas ir prokuroras juos apklaus.

Ar bus atsižvelgta į informaciją apie mano teistumą?

Prieš teismo procesą prokuroras surinks informaciją apie jūsų teistumą. Ją gali sudaryti apkaltinamieji nuosprendžiai, priimti kitose šalyse. Tam tikrais atvejais informacija bus atskleista teismui, tačiau jūsų advokatas gali ginčyti informacijos atskleidimą. Net jei teismas atsižvelgs į duomenis apie jūsų teistumą, nebūsite nuteistas vien dėl savo ankstesnio teistumo.

Kaip baigiasi teismo procesas?

Kai bus pateikti visi įrodymai, bus priimtas sprendimas (nuosprendis), kuriuo būsite pripažintas kaltu arba nekaltu. Magistratų teisme nuosprendį priima magistratai. Karūnos teisme nuosprendį priima tik prisiekusieji. Jei priimamas išteisinamasis nuosprendis (jūs pripažįstamas nekaltu), bylos nagrinėjimas baigiamas. Jei nėra kitų kaltinimų, galite laisvai palikti teismą. Jei priimamas apkaltinamasis nuosprendis (jūs nuteisiamas), advokatai pateikia savo argumentus dėl bausmės. Bausmės skyrimui gali būti surengtas atskiras teismo posėdis.

Kokia bausmė man bus skirta?

Bausmė priklausys nuo nusikaltimo sunkumo. Teismas vadovausis nacionalinėmis rekomendacijomis. Už kiekvieną nusikalstamą veiką yra nustatyta didžiausia bausmė; už kai kurias nusikalstamas veikas nustatyta ir mažiausia bausmė.

Daugiau informacijos apie galimas bausmes rasite čia. Gali būti skiriamos tokios bausmės:

  • laisvės atėmimas. Neribotam arba nustatytam laikui. Teismas paaiškins, kiek priteisto laiko gali tekti praleisti kalėjime. Trumpesnės nei 12 mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas gali būti atidėtas (nustatant tam tikras sąlygas, atlikti viešuosius darbus). Laikotarpis, praleistas kalėjime laukiant teismo, bus įskaitomas į bausmės laiką;
  • viešieji darbai (jie skiriami su tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, neatlygintinas darbas vietos bendruomenei);
  • bauda (pinigų suma);
  • kompensacija (nukentėjusiajam mokama suma);
  • deportavimas (grąžinimas į savo šalį, tik padarius sunkų nusikaltimą);
  • teisės atėmimas (pvz., vairuotojo pažymėjimo atėmimas).

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo teismo proceso metu?

Nukentėjusysis nėra proceso šalis, tačiau gali duoti parodymus jūsų teismo proceso metu. Spręsdamas dėl jūsų bausmės, teisėjas atsižvelgs į nukentėjusiojo parodymus dėl nusikaltimo pasekmių. Teisėjas negali priteisti iš jūsų žalos, tačiau gali priimti nutartį dėl kompensacijos. Nukentėjusysis gali pareikšti jums privatų kaltinimą.

Susijusios nuorodos

Kreipimasis į teismą

Teisminis nagrinėjimas

Dalyvavimas naudojant tiesioginio vaizdo nuotolinio perdavimo priemones

Bausmių rekomendacijos

Kalinių šeimų pagalbos linija

Gyvenimas kalėjime

1933 m. Vaikų ir jaunimo įstatymas (iš dalies pakeistas)

1980 m. Magistratų teismų įstatymas (iš dalies pakeistas)

1994 m. Baudžiamosios teisenos ir viešosios tvarkos įstatymas (iš dalies pakeistas)

1996 m. Baudžiamojo proceso ir tyrimų įstatymas (iš dalies pakeistas)

1998 m. Nusikaltimų ir viešosios tvarkos pažeidimų įstatymas (pakeistas)

2000 m. Baudžiamojo teismo įgaliojimų (bausmių skyrimo) įstatymas (iš dalies pakeistas)

2003 m. Baudžiamosios teisenos įstatymas(iš dalies pakeistas)

2007 m. JK sienų įstatymas(iš dalies pakeistas)

2008 m. Baudžiamosios teisenos ir imigracijos įstatymas (iš dalies pakeistas)

2009 m. Koronerių ir teisingumo įstatymas (iš dalies pakeistas)

Paskutinis naujinimas: 01/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma